CÍMKE: 'csuti'

Megkeresztelték Kulcsár Edinát, mától megváltozik az élete

Megkeresztelték Kulcsár Edinát, mától megváltozik az élete

A nép­szerű mo­dell nagy napja éppen a szü­le­tés­nap­ján jött el, fér­jé­vel együtt áll­tak a ke­reszt­víz alá.

Kulcsár Edina irtó dögösen készül a karácsonyra

Kulcsár Edina irtó dögösen készül a karácsonyra

Az új­don­sült sztár­anyuka még a fa­dí­szí­tés­nek is meg­adta a mód­ját.

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

A vá­ran­dós kis­mama edzés után büsz­kél­ke­dett ha­sá­val. Ter­mé­sze­te­sen az apuka sem ma­rad­ha­tott le a fo­tó­ról.

A vá­ran­dós kis­mama edzés után büsz­kél­ke­dett ha­sá­val. Ter­mé­sze­te­sen az apuka sem ma­rad­ha­tott le a fo­tó­ról.

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá.

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá, hogy ter­mé­sze­tes úton te­herbe essen...

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

Kulcsár Edina bevallotta, így töltötte az évfordulóját szerelmével!

Kulcsár Edina bevallotta, így töltötte az évfordulóját szerelmével!

A mo­dell sze­rint nem egy bi­zo­nyos napon kell ün­ne­pelni.

A mo­dell sze­rint nem egy bi­zo­nyos napon kell ün­ne­pelni, hanem az év min­den nap­ján.

Kínos videó: Adásban támadt egymásra Kulcsár Edina és szerelme!

Kínos videó: Adásban támadt egymásra Kulcsár Edina és szerelme!

Egyre nő a fe­szült­ség a sze­rel­me­sek kö­zött! Edina és Csuti csú­nyán össze­vesz­tek a ka­mera előtt! Ez bi­zony na­gyon kínos!

Csúnyán elmérgesedett a viszony Kulcsár Edina és párja között!

Csúnyán elmérgesedett a viszony Kulcsár Edina és párja között!

A szép­ség­ki­rálynő és Csuti tű­rés­ha­tá­ruk vé­gé­hez ér­kez­tek, ezért össze­vi­tat­koz­tak.

Durva veszekedés, üvöltve esett egymásnak a magyar híresség és párja!

Durva veszekedés, üvöltve esett egymásnak a magyar híresség és párja!

Nem bír­ták a sok stresszt, a ka­me­rák előtt adták ki a dü­hü­ket.

Nem bír­ták a sok stresszt, a ka­me­rák előtt adták ki a dü­hü­ket.

Kapcsolatuk nehéz időszakáról vallott Kulcsár Edina és kedvese!

Kapcsolatuk nehéz időszakáról vallott Kulcsár Edina és kedvese!

Ne­he­zen vi­sel­ték a vi­szon­tag­sá­gos kö­rül­mé­nye­ket Ázsi­á­ban.

A szép­ség­ki­rálynő és párja, Csuti ne­he­zen vi­sel­ték a vi­szon­tag­sá­gos kö­rül­mé­nye­ket Ázsi­á­ban.

Őszinte vallomás: Kulcsáréknak nem volt pénzünk karácsonyfára

Őszinte vallomás: Kulcsáréknak nem volt pénzünk karácsonyfára

Ka­rá­csonyfa-dí­szí­tés köz­ben Kul­csár Edi­ná­nak eszébe ju­tot­tak kis­lány­kori em­lé­kei, ami­ket sze­re­tett volna pár­já­val is meg­osz­tani.

Rémálommá vált Kulcsár Edina nyaralása, összeomlott a gyásztól

Rémálommá vált Kulcsár Edina nyaralása, összeomlott a gyásztól

A szo­morú mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a le­sújtó hírt.

A szo­morú mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a le­sújtó hírt.

Meglestük: így telnek Kulcsár Edina és Csuti mindennapjai!

Meglestük: így telnek Kulcsár Edina és Csuti mindennapjai!

Nem tel­nek unal­ma­san a nap­jai.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem tel­nek unal­ma­san a nap­jai, főleg mióta ismét rá­ta­lált a sze­re­lem.

Igazi örömhír, itt az első fotó, bővül Kulcsár Edina családja

Igazi örömhír, itt az első fotó, bővül Kulcsár Edina családja

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt ha­tal­mas öröm érte, ami­kor ked­vese meg­aján­dé­kozta őt egy ap­ró­ság­gal.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt ha­tal­mas öröm érte, ami­kor ked­vese meg­aján­dé­kozta őt egy ap­ró­ság­gal.

Durva: Kulcsár Edinát mások előtt alázta meg a párja!

Durva: Kulcsár Edinát mások előtt alázta meg a párja!

A szép­ség ked­ves­kedni akart.

A mű­sor­ve­zető csak ked­ves­kedni akart, de Csu­ti­nak elege lett.