CÍMKE: 'állatvédő'

Rá sem ismertünk: Mi történt Tornóczky Anita arcával

Rá sem ismertünk: Mi történt Tornóczky Anita arcával

Csak rit­kán mu­tat­ko­zik smink­ben, de most ki­vé­telt tett és so­ka­kat meg­le­pett Tor­nóczky Anita

Még mindig működnek itthon a titkos kutyamaffiák?

Még mindig működnek itthon a titkos kutyamaffiák?

Ti­zen­ki­lenc ál­lat­védő szer­ve­zet fo­gott össze, hogy ki­ment­sen egy tör­teli ta­nyá­ról 200-250 ku­tyát.

Veszélyben a magyar Oscar-jelölt, rossz hírt kaptak az alkotók

Veszélyben a magyar Oscar-jelölt, rossz hírt kaptak az alkotók

Enyedi Il­dikó drá­má­já­nak egyik fő hely­színe egy vá­gó­híd, ez pedig ront­hatja a film Oscar-esé­lyeit.

Enyedi Il­dikó drá­má­já­nak egyik fő hely­színe egy vá­gó­híd, ez pedig ront­hatja a film Oscar-esé­lyeit.

Hanyagsága miatt veszítheti el a kutyáját Alekosz!

Hanyagsága miatt veszítheti el a kutyáját Alekosz!

Fel­kor­bá­csolta az in­du­la­to­kat az a be­jegy­zés és fo­tó­so­ro­zat, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten...

Fel­kor­bá­csolta az in­du­la­to­kat az a be­jegy­zés és fo­tó­so­ro­zat, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten Nagy Ale­kosz ku­tyá­já­ról, Bet­ti­ről.

Meztelenül kapták lencsevégre az egykori tinisztárt

Meztelenül kapták lencsevégre az egykori tinisztárt

Ali­cia Sil­vers­tone nem sze­mér­mes­ke­dett, meg­sza­ba­dult min­den tex­til­től. De jó ügyért mez­te­len­ke­dett.

Ali­cia Sil­vers­tone nem sze­mér­mes­ke­dett, meg­sza­ba­dult min­den tex­til­től. De jó ügyért mez­te­len­ke­dett.

Hörcsög szurkolt a focimeccsen, kiakadtak az állatvédők

Hörcsög szurkolt a focimeccsen, kiakadtak az állatvédők

Ka­puc­niba búj­ta­tott rág­csá­lót vitt be a sta­di­onba a gaz­dája. Fe­le­lőt­len­ség volt, sze­gény állat szá­mára maga a rém­álom.

Meztelenül lovagolnak, így tiltakoznak a brit nők

Meztelenül lovagolnak, így tiltakoznak a brit nők

Ele­gük lett az au­tó­for­ga­lom­ból.

Iz­gal­mas, sőt pi­káns moz­gal­mat in­dí­tott egy 19 éves angol lány. Pu­cé­ran lo­va­gol, így til­ta­ko­zik az au­tó­for­ga­lom ellen. Pél­dá­ját egyre töb­ben kö­ve­tik.

Tízezrek tiltakoznak a kutyakínzó sztár ellen

Tízezrek tiltakoznak a kutyakínzó futballsztár ellen

Ál­lat­vé­dők azt kö­ve­te­lik, hogy új klubja rög­tön sza­ba­dul­jon meg tőle.

Ál­lat­vé­dők azt kö­ve­te­lik, hogy új klubja rög­tön sza­ba­dul­jon meg tőle. Évek­kel ez­előtt bör­tön­nel bűn­hő­dött a ke­gyet­len tet­te­i­ért.