Létrehozva: 2023.06.16.
Módosítva: 2023.06.16.

Donáth Anna az Internacionálét éneklő komcsik örököse

Családi hagyomány.

Donáth Annát és a politikával kevésbé foglalkozó nővérét is egyaránt vonzza a – nem kizárólag politikai értelemben vett – „nemzetköziesedés”. Ezt látták odahaza.

Generációkon átívelő kommunista, illetve balliberális politikus dinasztiát képvisel Donáth Anna, aki a családi hagyományoknak megfelelően ma is internacionalista-globalista érdekek mentén politizál.

A régi kommunista családi örökség és a világnézeti azonosság Donáth Anna személyében folytonosságot biztosít az egykori internacionalista kommunisták és mai szellemi utódaik között. A globális baloldali hálózat által kiszemelt új generációs politikus, a Momentum korábbi elnöke teljesen megfelel azoknak az elvárásoknak, amiket a dollárbaloldal elsősorban amerikai finanszírozói támasztanak. Donáth elkötelezett internacionalista, holland férje van, az Európai Bizottságnál gyakornokoskodott, Amszterdamban is folytatott egyetemi tanulmányokat, dolgozott Soros György által támogatott NGO-ban is, nyíltan bevándorláspárti, LMBTQ-lobbista, és rendszeresen szavaz Magyarország érdekei ellen az Európai Parlamentben. Mindez kiváló ajánlólevél azoknak, akik a nemzetállamok jelentéktelenítésével egy brüsszeli központú európai birodalom létrehozásán dolgoznak.

Az illegális kommunista mozgalomtól Rákosi titkárságáig

A Momentum egykori elnökének eddigi pályafutását és a Donáth család múltját behatóbban vizsgálva válik igazán érthetővé, hogy milyen motivációs tényezők irányítják a politikus pályafutását, illetve az is jól látható, miként próbálja befolyásolni a belpolitikai viszonyokat a globális hálózat.

Érdemes elsőként felidézni Donáthék régmúltját, visszatekintve egészen a Rákosi-korszakig. Donáth Anna olyan családból származik, amely generációk óta a baloldali elithez kötődik. Nagyapja, Donáth Ferenc korán elkötelezte magát a marxista világnézetnek, Budapesten bekapcsolódott az egyetemi kommunista sejt munkájába, az 1932-es, tandíjreform-mozgalomnak álcázott megmozdulásnak az egyik vezetője volt, csakhamar pedig az egész fővárosi felsőoktatási kommunista csoport főszervezője lett.

Rajk László javaslatára 1934-ben „Kopasz” fedőnéven felvették az akkor földalatti, azaz illegális kommunista pártba.

Érdekes párhuzam Donáth Anna és Dobrev Klára családi hátterében, hogy Gyurcsány Ferenc feleségének nagyapja, Apró Antal szintén az illegális kommunista mozgalom tagjaként kezdte pályafutását, majd Budapest szovjet megszállása után, 1945-től mindketten bekapcsolódtak a Magyar Kommunista Párt (MKP) működésébe, és fontos szerepet töltöttek be a bolsevik típusú diktatúra kiépítésében. Apró és Donáth 1949 és 1951 között a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagjai is voltak. Donáth Ferenc 1948 januárjától egészen 1951 februárjáig Rákosi titkárságvezetőjeként a rettegett pártfőtitkár „szeme és füle” volt. Erről az időszakról később, 1967-ben úgy nyilatkozott: „A legtöbb vezető szervben részt vettem, ez azt célozta, hogy […] olyan testületekben, amelyekben Rákosi nem tudott részt venni elfoglaltsága miatt, ott helyette megjelenjek, és ezeknek fontosabb döntéseiről vagy pedig személyes benyomásaimról is informáljam”.

Donáth nagypapa és elvtársai...

Egy mondat Donáth Ferenc az MDP ( kommunista párt) Szolnok megyei választmányi ülésén 1948. december 4-én elmondott beszédéből)

„Mi nem az egyház ellen, hanem az egyházon belül az amerikaiknak kémkedő, az országot eláruló, valutacsempészéssel foglalkozó Mindszenty és klikkje ellen harcolunk, és meg kell magyarázni, hogy ez minden paraszt, munkás és haladó értelmiségi hazafias érdeke, hogy az ilyen összeesküvő, fasiszta banda az ország nyugalmát többé ne zavarja. Mi megegyezésre törekszünk, azonban a türelmünknek egyszer és mindenkorra most vége, és ha kell, az államhatalom erejét is igénybe vesszük ennek a társaságnak a likvidálására.

Saját elvtársai vetették börtönbe

Később megtört a bizalom, és 1951 elején Donáthot elnyelte az a gépezet, amelynek addig ő maga is működtetője volt: elvitte az ÁVH. Az év végén az egykori hazai kommunisták elleni főperben 15 évi börtönre ítélték. Az 1956-os forradalom leverését követő Nagy Imre-perben 1958-ban 12 év börtönre ítélték, mint másodrendű vádlottat, de két év múlva egyéni kegyelemmel szabadult Vásárhelyi Miklóssal együtt. Létezik olyan feltételezés, hogy Donáth és Vásárhelyi, akik mindketten illegális kommunisták voltak (utóbbi 1938-tól Debrecenben, aztán Budapesten tevékenykedett), majd Nagy Imre közvetlen környezetéhez tartoztak, megjárták Snagovot, azért élhették túl az 1958-as pert, mert a szovjet titkosszolgálatok emberei voltak.

A rendszerváltás előtti években Donáth Anna nagyapja az SZDSZ alapítóinak egy jelentős részével mozgott együtt. Két alkalommal is aláírta a Charta ’77 melletti szolidaritási nyilatkozatot, részt vett az 1982-es Bem téri tüntetésen, és személyesen terjesztette a Beszélő című liberális folyóiratot, amelynek 1983-ban kiadott ’56-különszámát ő javasolta elkészíteni. Donáth Ferenc személyét az egykori ötvenhatosok, a népi-nemzeti és a „demokratikus ellenzék” is elfogadta.

A kétkulacsos politika mestere

Donáth Anna apja, Donáth László, evangélikus lelkész, a rendszerváltás után 1994 és 2010 között – párton kívüli jelöltként - az MSZP országgyűlési képviselője volt, emellett a balliberális értelmiség egyik meghatározó alakjaként véd- és dacszövetséget alkot Gyurcsány Ferenccel. A DK elnöke még 2003-ban a baloldal moralitásának nevezte Donáth Lászlót, aki 2011-ben aláírta a bukott miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztése ellen tiltakozó nyílt levelet. Ennek fényében nem meglepő, hogy információink szerint a Donáth család, így Donáth Anna is régóta bejáratosak az Apró-villába, baráti viszonyban vannak Gyurcsánnyal és Dobrev Klárával.

Donáth László egyébként a balliberális oldal összes erőközpontjában egyaránt otthonosan mozgott. Evangélikus lelkészként a liberális értelmiség meghatározó tagja volt, de közben az SZDSZ helyett az MSZP-frakcióban politizált. Az sem zavarta különösebben, hogy 1994 és 1998 között az a Horn Gyula miniszterelnök volt a szocialisták első számú politikusa, aki 1956-ban Donáth apjával ellentétes oldalon állt.

Donáth Lászlót 2021-ben egy zaklatási ügyben előbb másfél év szabadságvesztésre – aminek végrehajtását két és fél év próbaidőre felfüggesztették –, majd ezt enyhítve pénzbüntetésre ítélték. Később hatályon kívül helyezték a döntést, és új eljárás indult, amelyben a napokban született újabb elsőfokú ítélet. A bíróság bűnösnek mondta ki az egykori szocialista politikust, kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és testi sértés vétségében, emiatt pedig egymillió forintos pénzbírságra ítélték.

A zaklatási botrányok elítélésében korábban aktív Donáth Anna – súlyos kettős mércét alkalmazva – a kezdetektől hallgat apja ügyében.

A szociológus végzettségű Donáth Anna gyakornokoskodott az Európai Bizottságnál és az Európai Kulturális Alapítványnál, migrációs és etnikai tanulmányokat folytatott az Amszterdami Egyetemen, projektmenedzser volt a Soros György által támogatott Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületnél, majd politikusként is nyugati megbízatást vállalt, hiszen 2019 óta a Momentum európai parlamenti képviselője. Donáth Anna házastársat is külföldön talált magának, férje egy holland állampolgár, Thijmen Meijer. Utóbbi kapcsán egy interjúban meg is említette, hogy már két otthona van. A nemzet iránti közömbösségére és a hazájához való kötődés teljes hiányára utalnak a határon túli magyarok kapcsán tett kijelentései is. Egy alkalommal azon elmélkedett, hogy a felvidéki magyarok lehetnek úgy magyarok, hogy közben büszke szlovákok. A Momentum politikusa tehát közvetve arra biztatta a magyar kisebbséget, hogy asszimilálódjanak a szlovák többséghez.

A hazai politikai életben – apjához hasonlóan – Donáth Anna is kétkulacsos politikát folytat, csak fordított alapállásban: az SZDSZ legerősebb szellemi utódjának számító Momentum korábbi elnöke, de közben szorosan együttműködik a Demokratikus Koalícióval, amit néha szavakban elítél, de a legfontosabb pillanatokban, a hatalomért bármikor képes összefogni Gyurcsány Ferencékkel. A 2022-es országgyűlési választást megelőző kampányban Donáth Anna közösséget vállalt a bukott miniszterelnök pártjával és annak fő arcaként színre lépő Dobrev Klárával.

A Soros-hálózat embere

Az amerikai spekuláns az elmúlt harminc évben – közjogi pozíciók elfoglalásán, médiaépítésen és civil szervezetek működtetésén keresztül – folyamatosan bővítette befolyását az európai országokban és az Európai Unióban. A politikai pályája előtt Donáth Anna is az egyik, Soros György által pénzelt szervezetnél tevékenykedett, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület projektmenedzsere volt 2016 és 2018 között.

A Tűzfalcsoport értékelése szerint a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület Soros György egyik legfőbb hazai szervezete, amelyen keresztül több millió forinttal tudja közvetlenül támogatni a bevándorlás. Érdemes azt is tudni, hogy a nevük szerepelt abban a migránsoknak készült kézikönyvben, amelyet a Sky News riporterei találtak minden bevándorlónál a görög partoknál. Ebben hasznos tanácsokkal látták el az illegális bevándorlókat, például arra vonatkozóan, hogy miként kerüljék ki az ujjlenyomatvételt Magyarországon, illetve, hogy fogadjanak ügyvédet, és játsszák ki a szabályokat Európában.

Soros György már 2015-ben, nem sokkal a migrációs válság előtt 21 ezer dollárral, azaz több mint 5 és félmillió forinttal támogatta a Menedék tevékenységét. A következő évben, 2016-ban – ekkor már Donáth Anna is ott tevékenykedett – 185 millió forintból gazdálkodott a szervezet, a Soros-dollárokon kívül kaptak hatvanegymillió forintot az ENSZ menekültügyi főbiztosától, s csaknem nyolcvanmilliót a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaptól.

Donáth Anna volt munkahelye, a migránssegítő egyesület többek között olyan rendezvényeket szervez, amelyen arra keresik a választ, hogy miként lehet a globális migrációs tervet végrehajtani. Donáth Anna az EP-képviselői mandátumát is arra használja, hogy további pénzt harcoljon ki a Soros-szervezeteknek. Miközben mindent megtesz, hogy a Magyarországnak jogosan járó uniós forrásokat ne fizessék ki hazánknak, „európai szintű civil stratégiáért” küzd. Egy tavaly decemberi Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Idén beérett a 2020-ban indított munkám: másfél milliárd forintnyi közvetlen EU-s támogatásban részesültek a magyar civilek egy olyan program kapcsán, amelynek keretösszegét az én kezdeményezésemre tudtuk 800 millió euróval megnövelni.”

Teljes mellszélességgel a bevándorlás pártján

Az Európai Parlamentben Donáth Anna a brüsszeli globalista migrációs politikát képviseli és Magyarországot is gyakran bírálja, amiért a kormány nem hajlandó beállni a sorba. Egy 2019-es Facebook-bejegyzésében az akkor hivatalba lépő uniós biztos svéd Ylva Johansson bizottsági meghallgatásáról: „ha megszavazza az EP, Johansson lesz a felelős az Európai Unió belbiztonságáért, a terrorizmus elleni harcért, és azért, hogy – nagyhatalomhoz méltóan – végre legyen közös, Európa biztonságát és humanitárius szempontokat is figyelembe vevő migrációs politikája az EU-nak.”

Egy szekeret tolnak, internacionalisták.

Tehát Donáth már akkor kinyilvánította, hogy nagyhatalomként tekint az EU-ra.

Majd azzal folytatta, hogy szerinte az Európai Parlamentben valódi vita, valódi munka folyik a bevándorlás kezelése kapcsán. „Sokadszorra hangzott el, hogy az EP már évek óta kidolgozta a szükséges jogszabályokat ahhoz, hogy az Európai Unió tagállamai közösen léphessenek fel, a közös megoldásokat azonban a magyar és a lengyel kormány folyamatosan vétózza az Európai Tanácsban – hogy aztán otthon elmondhassák, hogy megint mekkorát küzdöttek a bevándorláspárti erőkkel.”

Donáth Anna egy interjúban párhuzamot vont a délszláv háború ellen menekülők és az illegális bevándorlás útján érkezők között, valamint a kerítést is bírálta: „volt már jól működő menekültügyi rendszer Magyarországon – a délszláv háború alatt. Meg tudta állapítani a magyar állam, ki az, aki a háború elől menekül, ki az, aki nem. Nem még több kerítést kell húzni – az önmagában nem megoldás.”

A koronavírus-járvány idején is védelmébe vette a migránsokat és alaptalan vádakkal támadta a kormányt. Donáth Anna szerint idegengyűlölet volt az, hogy a járványügyi hatósággal együtt nem működő irániakat idegenrendészeti őrizetbe vették és kitoloncolták. A Momentum európai parlamenti képviselője a Twitteren angol nyelven amiatt írt kormányellenes kirohanást, hogy Magyarországon elsőként iráni hallgatók szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Úgy fogalmazott, a kormány nem vesztegette az időt, azonnal „idegengyűlöletet hintett el”, a bevándorlás elleni „propagandát” folytatott. Ennek bizonyítására egy olyan képet osztott meg, amelyen az olvasható, hogy az operatív törzs szerint a járványügyi hatósággal együtt nem működő irániakat idegenrendészeti őrizetbe veszik és kitoloncolják.

Természetesen a járványügyi védekezésnek semmi köze nem volt a bevándorláspolitikához, már csak azért sem, mert a nevezett irániak itt tanuló diákok voltak, nem migránsok. De Donáth tudatosan összemosta a két kérdéskört, hogy itt is kiálljon a bevándorláspárti uniós álláspont mellett. A cinikus propagandát odáig fokozta, hogy egy televíziós interjúban azon kesergett, hogy nem egy magyar vagy olasz, hanem egy iráni volt az első Magyarországon regisztrált beteg: „…amikor az első koronavírusos esetet regisztrálták Magyarországon, vagy kiderült, hogy iráni diákok az elsők, az első reakciónk az volt, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy ekkora szerencséje legyen Orbán Viktornak, hogy persze nem olasz diák, nem egy magyar állampolgár, hanem egy iráni vendég diák az első eset.”

 

Ez is érdekelhet

origo.hu

Megetette a disznót a bikinis lány, hátulról jött a meglepetés - videó

origo.hu

Négy évig folyamatosan verte a barátja Singh Vikit

mindmegette.hu

Olyasmi tűnt fel a magyar Lidlben, ami a vásárlókat is meglepte - Fotó

mandiner.hu

Megérkezett az oroszok határozott reakciója Magyarország döntésére

ripost.hu

Többen lesznek, mint ahányan laknak a községben - Gera Zoltán így mutatkozik be

mandiner.hu

Így reagált Áder János a húgát ért vádakra!

origo.hu

Az ukrán hadsereg az összeomlás szélén

travelo.hu

Ismét régi fényében ragyog az Esztergomi Bazilika belső kupolája

life.hu

A tartós megoldás: a hüvelyflóra regenerálása a mindennapokban (hirdetés)

origo.hu

Így válasszunk műfüvet! Közel 40 százalékkal nőtt a műpázsitot választók száma ( hirdetés)

origo.hu

Ártatlanul hurcolták meg: szabadon engedték a lengyelek a késelés miatt őrizetbe vett magyart

ripost.hu

Gyanús jelek: szövődmények alakultak ki Katalin hercegnénél?

Iratkozzon fel a Ripost hírlevelére!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!
Ingatlanbazar.hu - Gyors. Okos. Országos
-

További cikkek

POLITIK

Ezek lesznek az új gyermekvédelmi törvénycsomag legfontosabb változásai

POLITIK

Neonácik életveszélyesen megfenyegették a XII. kerület alpolgármesterét

POLITIK

Ezer traktor Brüsszel utcáin, a gazdák haragja eléri az EU központját

POLITIK

Páratlan luxusingatlanba költöznek Gyurcsányék, csak az előleg 500 millió

POLITIK

NAV -házkutatás Márki-Zay mozgalmának irodájában

POLITIK

Szigorítanák a migránsoknak adott pénzek kifizetését a németek

POLITIK

Amerika nem küld katonákat Ukrajnába?

POLITIK

A baloldal évek óta tiltakozott a pedofiltörvények szigorítása ellen