Itt a legszexibb őszi melltartó: a bimbóra került a lényeg

Itt a legszexibb őszi melltartó: a bimbóra került a lényeg

Raj­tad múlik, mi kerül a bim­bó­idra.

Raj­tad múlik, mi kerül a bim­bó­idra. Mu­tat­juk az új mell­tartó őrü­le­tet, némi kre­a­ti­vi­tás, és te is ké­szít­hetsz ha­son­lót! Meg­le­pe­tés le­szel a pa­sid­nak!

Tovább fokozódik a borzalom a női lábak körül: Zoknimerénylet!

Tovább fokozódik a borzalom a női lábak körül: Zoknimerénylet!

Ha azt hit­ted, a nyár­ral vége az őrült di­va­tok kor­sza­ká­nak is, na­gyot té­ved­tél! Az olasz nők olyan pá­ro­sí­tást ta­lál­tak ki, hogy el­do­bod az agya­dat!

Ha azt hit­ted, a nyár­ral vége az őrült di­va­tok kor­sza­ká­nak is, na­gyot té­ved­tél! Az őszi kol­lek­ciók leg­alább annyi, ha nem több őrült­ség­gel ke­cseg­tet­nek - lehet, hogy a leg­több­jük min­den fan­tá­zi­á­dat túl­szár­nyalja majd. Az olasz nők pél­dául olyan pá­ro­sí­tást ta­lál­tak ki, hogy el­do­bod az agya­dat!

4 durva reggeli baki: Sokkal kövérebbnek tűnsz, ha így nyitod a napot

4 durva reggeli baki: Sokkal kövérebbnek tűnsz, ha így nyitod a napot

Reg­ge­lente alig van időd, kap­kodsz az öl­töz­kö­dés­sel? Jobb lenne, ha leg­alább a ruhák ki­vá­lasz­tá­sára szán­nál 1-2 per­cet.

Reg­ge­lente alig van időd, kap­kodsz az öl­töz­kö­dés­sel? Jobb lenne, ha leg­alább a ruhák ki­vá­lasz­tá­sára szán­nál 1-2 per­cet. Sok­kal du­cibb­nak lát­szol, ha mel­lé­nyúlsz a szek­rény­ben!

Eszméletlen! 68 kilót táncolt le magáról ez a nő!

Eszméletlen! 68 kilót táncolt le magáról ez a nő!

Ha va­laki fo­gyó­kú­rába kezd, a tö­ké­le­tes ered­mény ér­de­ké­ben sem­mi­fé­le­kép­pen nem sza­bad el­ha­nya­golni a moz­gást.

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

Ez az év­szak sem lesz unal­mas.

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től. De sze­ren­csére ez az év­szak sem lesz unal­mas.

Végre szabad enni: Parmezános buci lett magyar diétázók új kedvence

Végre szabad enni: Parmezános buci lett magyar diétázók új kedvence

Alig van benne szén­hid­rát. Ehe­ted bát­ran reg­gel, akár este is, biz­tos nem dob rád fölös ki­ló­kat.

Ezt rontják el a nők a bugyival

Ezt rontják el a nők a bugyival

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet, ami­kor fel­húzza a bu­gyi­ját. Mu­tat­juk, miről is van szó, hogy te ügye­sebb le­hess.

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet, ami­kor fel­húzza a bu­gyi­ját. Mu­tat­juk, miről is van szó, hogy te ne kö­vesd el eze­ket, és már a reg­geli bu­gyi­hú­zás­nál gon­dos­kod­hass az intim tá­jaid egész­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ről. Tud­tad pél­dául, hogy a szí­nes bugyi nem a leg­jobb ötlet?

11 gyönyörű tetkó ötlet, ami ősszel nagy divat lesz

11 gyönyörű tetkó ötlet, ami ősszel nagy divat lesz

Megér­ke­zett az őszi trend a te­to­vá­lás sze­rel­me­se­i­nek. Újra a mi­ni­mál stí­lus hódít, most az iga­zán nőies és ke­cses min­ták a nye­rők.

Megér­ke­zett az őszi trend a te­to­vá­lás sze­rel­me­se­i­nek. Újra a mi­ni­mál stí­lus hódít, most az iga­zán nőies és ke­cses min­ták a nye­rők.

Elárulta a séf! A tökéletes rántotta nem olajos serpenyőben készül!

Elárulta a séf! A tökéletes rántotta nem olajos serpenyőben készül!

Lesd el a trük­köt a le­gen­dás sza­kács­tól.

Lesd el a trük­köt a le­gen­dás sza­kács­tól, hogy íz­le­tes és tö­ké­le­tes ál­lagú rán­tot­tá­val lepd meg a csa­lá­do­dat.

Diétázók kedvence a hűvös őszi napokra: fokhagymás galuska

Diétázók kedvence a hűvös őszi napokra: fokhagymás galuska

Ga­lus­ká­nak hív­ják, de két össze­te­vő­jé­nek egyike sem liszt! A pihe-puha pár­nács­kák­ban szinte alig van szén­hid­rát. Ide­á­lis köret di­é­tá­zók­nak.

Ga­lus­ká­nak hív­ják, de két össze­te­vő­jé­nek egyike sem liszt! A pihe-puha pár­nács­kák­ban szinte alig van szén­hid­rát. Ide­á­lis köret di­é­tá­zók­nak.

Elkészült minden idők legmenőbb cukkinivacsorája

Elkészült minden idők legmenőbb cukkinivacsorája

For­ra­dalmi vál­to­zás a tá­nyé­ron. Fo­gad­junk, hogy így még sosem ettél cuk­ki­nit! Zse­ni­á­li­san finom és a fo­gyás­ban is segít!

For­ra­dalmi vál­to­zás a tá­nyé­ron. Fo­gad­junk, hogy így még sosem ettél cuk­ki­nit! Zse­ni­á­li­san finom és a fo­gyás­ban is segít!

Hihetetlen, ez a két szín lett együtt a divat! Szexi lesz tőle minden nő

Hihetetlen, ez a két szín lett együtt a divat! Szexi lesz tőle minden nő

Ki ne fi­gyelne fel erre a két színre? Külön-külön is va­dí­tók, sze­xik, ro­man­ti­ku­sak és fi­a­ta­lo­sak, hát még együt­te­sen.

Olcsó diétás vacsora egyetlen tonhalkonzervből

Olcsó diétás vacsora egyetlen tonhalkonzervből

Csak egy ton­hal­kon­zerv, és van vacsi!

Ha nem ma­radt időd be­vá­sá­rolni, és csak pár ton­hal­kon­zer­ved van ott­hon, már meg is van a va­csora! Ez az egész­sé­ges fi­nom­ság ked­venc lesz!

Titkos szivárványhaj az új divat

Titkos szivárványhaj az új divat

Ha sze­ret­nél kü­lön­le­ges és vidám fri­zu­rát őszre, akkor meg­ta­lál­tad. A tit­kos szi­vár­vány­haj tö­ké­le­tes vá­lasz­tás, mert bár­mi­kor el­rejt­he­ted!

Ha sze­ret­nél kü­lön­le­ges és vidám fri­zu­rát őszre, akkor meg­ta­lál­tad. A tit­kos szi­vár­vány­haj tö­ké­le­tes vá­lasz­tás, mert bár­mi­kor el­rejt­he­ted!

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja.

Gyors vacsora a sütőből: isteni finom töltött padlizsán

Gyors vacsora a sütőből: isteni finom töltött padlizsán

Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Ezt a pi­káns, di­é­tás va­cso­rát ne hagyd ki! Mennyei ízek­ből soha nem elég. A ven­dé­ge­i­det is el­káp­ráz­tat­ha­tod vele, de ga­ran­tált a si­kere a csa­lád­ban is.

Karamell balayage az ősz legmenőbb színe

Karamell balayage az ősz legmenőbb színe

A fran­ciák ta­lál­ták ki a szín­át­me­ne­tes haj­fes­tési tech­ni­kát, a ba­layage-t. Már évek óta egyed­ural­kodó a haj­di­vat­ban. A meg­szám­lál­ha­tat­lan ár­nya­lat közül idén ős­szel a ka­ra­mell tarol

A fran­ciák ta­lál­ták ki a szín­át­me­ne­tes haj­fes­tési tech­ni­kát, a ba­layage-t. Már évek óta egyed­ural­kodó a haj­di­vat­ban. A meg­szám­lál­ha­tat­lan ár­nya­lat közül idén ős­szel a ka­ra­mell tarol a ki­fu­tó­kon, és a sztá­rok is szí­ve­sen vá­laszt­ják ezt a színt.

Elképesztően bizarr harisnyával villantanak idén ősszel a lányok

Elképesztően bizarr harisnyával villantanak idén ősszel a lányok

Sok lány ál­mo­dott kis­ko­rá­ban arról, hogy sel­lő­ként, a világ gond­ja­i­tól távol szeli át a vég­te­len óce­á­no­kat. Egy da­rabja most va­ló­sággá vált ennek az álom­nak!

Sok lány ál­mo­dott kis­ko­rá­ban arról, hogy sel­lő­ként, a világ gond­ja­i­tól távol szeli át a vég­te­len óce­á­no­kat. Egy da­rabja most va­ló­sággá vált ennek az álom­nak!

Emlékszel még az egyszerű nudlira? Diétás csúcsdesszert lett belőle

Emlékszel még az egyszerű nudlira? Diétás csúcsdesszert lett belőle

Sokan em­lé­kez­het­nek a nud­lira, éve­ken át volt a men­zák alap­étele.

Sokan em­lé­kez­het­nek a nud­lira, éve­ken át volt a men­zák alap­étele. Ma­nap­ság plusz­ki­lók­tól tartva ke­ve­sen mer­nek ka­cér­kodni vele. Most vi­szont el­ké­szült a di­é­tás ver­zió. Jöhet a nudli, éljen a nudli!

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál

Nem fogod ki­bírni könnyek vagy ne­ve­tés nél­kül. Szu­per­a­ra­nyos babák!

Nem fogod ki­bírni könnyek vagy ne­ve­tés nél­kül. Szu­per­a­ra­nyos ba­bá­kat mu­ta­tunk!

Szédítően dögös az őszi fehérneműdivat! Megőrülnek tőle a férfiak

Szédítően dögös az őszi fehérneműdivat! Megőrülnek tőle a férfiak

Csá­bító, iz­gal­mas, öt­le­tes és na­gyon szexi.

Csá­bító, iz­gal­mas, öt­le­tes és na­gyon szexi.

Teljes döbbenet: Soha életedben nem láttál még ilyen szempillát

Teljes döbbenet: Soha életedben nem láttál még ilyen szempillát

A szem­pilla hossza, színe és sű­rű­sége alap­ve­tően ha­tá­rozza meg a te­kin­te­tet. Smin­ke­sek imád­nak újí­tani ezen a fron­ton. Ettől meg­őrülsz!

A szem­pilla hossza, színe és sű­rű­sége alap­ve­tően ha­tá­rozza meg a te­kin­te­tet. Smin­ke­sek imád­nak újí­tani ezen a fron­ton, de a leg­fris­sebb trend min­den ko­rábbi kez­de­mé­nye­zé­sen túl­tesz. Ettől meg­őrülsz!

Itt az ősz nagy dobása: egyfalatos almabatyu

Itt az ősz nagy dobása: egyfalatos almabatyu

Mi­re­lit le­ve­les tész­tá­ból, őrült egy­sze­rűen és gyor­san el­ké­szít­hető.

Mi­re­lit le­ve­les tész­tá­ból, őrült egy­sze­rűen és gyor­san el­ké­szít­hető, el­len­áll­ha­tat­la­nul finom desszert.

Ez a szuper sajtchips lett a diétázók nagy kedvence

Ez a szuper sajtchips lett a diétázók nagy kedvence

Fil­met sze­ret­nél nézni? Nem hi­á­nyoz­hat a ch­ips­evés a prog­ram­ból! Mu­ta­tunk egy di­é­tás re­cep­tet, amit gyor­san el­ké­szít­hetsz, is­te­nien finom.

Fil­met sze­ret­nél nézni? Nem hi­á­nyoz­hat a ch­ips­evés a prog­ram­ból! Mu­ta­tunk egy di­é­tás re­cep­tet, amit gyor­san el­ké­szít­hetsz, is­te­nien finom, és még az ala­kod sincs ve­szély­ben! Ké­szíts hozzá pa­ra­di­csom­szószt, már­to­ga­tós­nak, iga­zán nem fog hi­á­nyozni semmi az esti mu­lat­ság­ból !

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től. Elég, ha a szín­vi­lá­gon és a stí­lu­son vál­toz­tatsz!

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től. Elég, ha a szín­vi­lá­gon és a stí­lu­son vál­toz­tatsz! Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sab­ba­kat!

12 gramm szénhidrát: szuper diétás lett a császármorzsa

12 gramm szénhidrát: szuper diétás lett a császármorzsa

A ma­gyar fo­gyó­kú­rá­zók, jobb­nál jobb öt­le­tek­kel te­szik szu­per egész­sé­gessé a smar­nit!

Tudod, mi az a papírzacskónadrág? Ebben kéne járnia a nőknek?

Tudod, mi az a papírzacskónadrág? Ebben kéne járnia a nőknek?

Saj­nos az idei nad­rág­trend nem min­den­ki­nek áll jól.

Saj­nos az idei nad­rág­trend nem min­den­ki­nek áll jól.

Így legyél ízig-vérig nő a nyári forróságban! 2017-ben hódít a midi!

Így legyél ízig-vérig nő a nyári forróságban! 2017-ben hódít a midi!

Ha ab­szo­lút nő­i­es­ségre és ele­gan­ci­ára vágysz a forró na­po­kon, akkor a midi szok­nya szá­modra a tö­ké­le­tes vá­lasz­tás!

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Kissé bi­zarr!

Kissé bi­zarr, de még min­dig jobb, mint ami­kor ki­vil­lan a bu­gyid! Íme egy kü­lö­nös ötlet, döntsd el, neked hogy tet­szik! Fel­pró­bál­nád?

Elmúltál 40? Erre az edzésre van szükséged!

Elmúltál 40? Erre az edzésre van szükséged!

Az öre­ge­dés­sel járó prob­lé­mák jó része el­ke­rül­hető, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz. De vajon me­lyik edzés a leg­jobb ebben az élet­kor­ban?

Olyan sport saj­nos nin­csen, ame­lyik képes vissza­for­gatni az idő ke­re­két, ám az öre­ge­dés­sel járó prob­lé­mák jó része el­ke­rül­hető, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz. De vajon me­lyik edzés a leg­jobb ebben az élet­kor­ban? Ho­gyan építsd fel a tö­ké­le­tes edzés­prog­ra­mot?

Az ősz kedvenc ruhadarabja: mellény minden variációban

Az ősz kedvenc ruhadarabja: mellény minden variációban

Mu­ta­tunk né­hány vál­to­za­tot.

A hűvös reg­ge­lek ked­velt di­vat­da­rabja, amit bár­mi­hez fel­kap­hatsz, és amit bár­hová vi­sel­hetsz. Ké­nyel­mes, laza és szexi, mu­ta­tunk né­hány vál­to­za­tot.

Tarol a műbőr az őszi divatban! Légy vad és szexi

Tarol a műbőr az őszi divatban! Légy vad és szexi

Íme né­hány trendi fazon.

Idén ős­szel légy vad és szexi, öltsd ma­gadra a Macs­kanő-ruhát! Íme né­hány trendi fazon, ami­ben el­len­áll­ha­tat­lanná vál­hatsz.

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek. Bát­ran vi­sel­he­ted!

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek. Bát­ran vi­sel­he­ted szok­nyá­hoz vagy nad­rág­hoz, tuti lesz a si­ke­red benne. Min­den szín­ben és fa­zon­ban vi­sel­he­ted, ha iga­zán kö­vetni sze­ret­néd az ak­tu­á­lis tren­det. A lé­nyeg, hogy il­lesz­ked­jen az öl­tö­zé­ked­hez.

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Az egyre őrül­tebb di­vat­tren­dek korát éljük, és mióta az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően min­den könnyen el­ér­hető, fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség.

Az egyre őrül­tebb di­vat­tren­dek korát éljük, és mióta az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően min­den könnyen el­ér­hető, fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban. Eze­ket biz­to­san nem fogod ki­pró­bálni soha!

Elképesztő tempó: Mit művel már megint a brutál szexi magyar ducimodell?

Elképesztő tempó: Mit művel már megint a brutál szexi magyar ducimodell?

Ha­tal­mas mel­lek? Dur­ván mé­re­tes popsi? Si­ro­kai Di­a­ná­nak min­dent bő kéz­zel osz­tott a ter­mé­szet. Na, bummm! Duci nő is lehet szexi, és ezt ő meg­mu­tatja!

Ha­tal­mas mel­lek? Dur­ván mé­re­tes popsi? Si­ro­kai Di­a­ná­nak min­dent bő kéz­zel osz­tott a ter­mé­szet. Na, bummm! Duci nő is lehet szexi, és ezt ő meg­mu­tatja!

Így készíts laktózmentes sajtkrémet házilag

Így készíts laktózmentes sajtkrémet házilag

Diéta alatt is bát­ran fo­gyaszt­ha­tod!

Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­sze­rűen el­ké­szít­hető ez a szu­pe­r­egész­sé­ges reg­geli. Finom, könnyű, és diéta alatt is bát­ran fo­gyaszt­ha­tod!

5 trükk, hogy vedd el a gyerektől a mobilt és a táblagépet

5 trükk, hogy vedd el a gyerektől a mobilt és a táblagépet

Ele­ged van be­lőle, hogy nem tudod el­sza­kí­tani a gép­től a gye­re­ket? Mu­ta­tunk 5 trük­köt, hogy végre ne a kép­er­nyőt bá­mulja.

Itt a karfiol nagy átváltozása, ilyen finom vacsorát még nem ettél

Itt a karfiol nagy átváltozása, ilyen finom vacsorát még nem ettél

Könnyed, ízes va­csora di­é­tá­zók­nak. Nem kell sokat bab­rál­nod vele.

Könnyed, ízes va­csora di­é­tá­zók­nak. Nem kell sokat bab­rál­nod vele, 10 perc alatt el­ké­szül.

Cukkinis csokoládétorta, ezt nyugodtan nassolhatod

Cukkinis csokoládétorta, ezt nyugodtan nassolhatod

Di­é­tá­zásra ítélt cso­ko­lá­dé­imá­dók­nak a tuti re­cept! Nem csu­pán glu­tén- és cu­kor­men­tes, de le­hen­ger­lően finom is.

Di­é­tá­zásra ítélt cso­ko­lá­dé­imá­dók tuti re­ceptje! Egy­szer el­ké­szí­ted, utána már min­den héten ezt aka­rod. Mert nem csu­pán glu­tén- és cu­kor­men­tes, de le­hen­ger­lően finom is.

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból.

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból.

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Nincs új a nap alatt, idén ős­szel ismét meg­je­le­nik a ki­fu­tó­kon és az ut­cá­kon is a far­mert far­mer­rel divat.

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható, így ugyan­ab­ban a fel­ső­ben le­hetsz őrül­ten dögös, de ele­gáns is.

A kis fekete csizmának lőttek! Ez a meglepő cipő lesz ősszel a divat

A kis fekete csizmának lőttek! Ez a meglepő cipő lesz ősszel a divat

Légy bátor és fi­a­ta­los! Tarol a sztá­rok kö­ré­ben is ez az őszi láb­beli.

Légy bátor és fi­a­ta­los! Tarol a sztá­rok kö­ré­ben is ez az őszi láb­beli. Mu­tat­juk, hogy vi­seld a fehér csiz­mát, hogy biz­to­san meg­for­dul­ja­nak utá­nad az utcán. Így le­szel egyedi.Nem min­den­napi a stí­lus, de attól még lehet min­den­napi a vi­se­let.

Ez a tésztakaja este sem hizlal, zseniális újítás

Ez a tésztakaja este sem hizlal, zseniális újítás

Sze­re­ted az olasz íze­ket, de eddig 6 óra után csak ál­mo­doz­tál róluk? Most is a nagy le­he­tő­ség, hogy jól lakj egy íny­csik­landó me­di­ter­rán fi­nom­ság­ból!

Sze­re­ted az olasz íze­ket, de eddig 6 óra után csak ál­mo­doz­tál róluk? Most is a nagy le­he­tő­ség, hogy jól lakj egy íny­csik­landó me­di­ter­rán fi­nom­ság­ból! Ez tu­tira nem hiz­lal! Ezt az ere­de­ti­leg fran­cia egy­tál­ételt most ola­szos vál­to­zat­ban tudod el­ké­szí­teni úgy, hogy bát­ran ehe­ted ami­kor csak sze­ret­néd.

Tarol a tornacipő: Sosem volt még ennyire szexi ez a divat

Tarol a tornacipő: Sosem volt még ennyire szexi ez a divat

Ab­szo­lút meg­ért­jük, mu­tat­juk, hogy miért!

Jó oka lehet annak, hogy a tor­na­ci­pőt éppen a fran­cia nők emel­ték be a sik­kes öl­tö­zék alap­da­rab­jai közé. Mo­dern és trendi nők mil­liói ra­jon­ga­nak a ké­nyel­mes és kor­ta­lan di­va­tért! Ab­szo­lút meg­ért­jük, mu­tat­juk, hogy miért!

Szeptemberben toplistán a farmerdzseki, mutatjuk a legdivatosabb darabokat

Szeptemberben toplistán a farmerdzseki, mutatjuk a legdivatosabb darabokat

Az idei ősz sem ki­vé­tel, to­vábbra is nagy divat a far­mer­dzseki. Ne hagyd ki most sem! Ké­nyel­mes, és a bol­tok­ban ren­ge­teg fa­zont ta­lálsz.

Álomfrizurák hosszú, egyenes hajhoz - idén ősszel ez lesz a legnagyobb divat!

Álomfrizurák hosszú, egyenes hajhoz - idén ősszel ez lesz a legnagyobb divat!

Le­gyél iga­zán csá­bító, vadóc, vagy éppen fi­a­ta­lo­san szexi! Hozd ki a ma­xi­mu­mot hosszú, egye­nes ha­jad­ból, és a siker ga­ran­tált.

Le­gyél iga­zán csá­bító, vadóc, vagy éppen fi­a­ta­lo­san szexi! Hozd ki a ma­xi­mu­mot hosszú, egye­nes ha­jad­ból, és a siker ga­ran­tált.

Így lesz különleges a reggeli kávéd

Így lesz különleges a reggeli kávéd

Csak egy apró ötlet, és máris job­ban indul a nap!

Csak egy apró ötlet, és máris job­ban indul a nap! Pró­báld ki, és káp­ráz­tasd el vele a kol­lé­gá­i­dat is

Ezzel az egyszerű rutinnal csak úgy szaladnak lefele rólad is a kilók

Ezzel az egyszerű rutinnal csak úgy szaladnak lefele rólad is a kilók

A könnyű mód­szer ön­kén­te­le­nül is arra sar­kall, hogy oda­fi­gyelj ma­gadra, s a hatás nem is várat so­káig ma­gára, hamar meg­in­dul­hat a fo­gyás.

A könnyű mód­szer ön­kén­te­le­nül is arra sar­kall, hogy oda­fi­gyelj ma­gadra, s a hatás nem is várat so­káig ma­gára, hamar meg­in­dul­hat a fo­gyás.

Ilyen szexin még sosem sétáltak át a nők a nyárból az őszbe

Ilyen szexin még sosem sétáltak át a nők a nyárból az őszbe

Las­san vége a nyár­nak és a lenge öl­töz­kö­dés­nek. Sze­ren­csére ős­szel se kell le­ten­ned arról, hogy sej­tel­me­sen sze­xin mu­tat­kozz.

Las­san vége a nyár­nak és a lenge öl­töz­kö­dés­nek, a forró napok fa­lat­nyi ruhái után pu­ló­vert, ka­bá­tot kell húzni, hosszú nad­rág­gal, szok­nyá­val el­rej­teni a lá­ba­i­dat. Sze­ren­csére ős­szel se kell le­ten­ned arról, hogy sej­tel­me­sen sze­xin mu­tat­kozz. Ezzel a rafi­nált csiz­ma­di­vat­tal bom­banő le­szel!

Mégis mit művel a világhírű énekesnő a saját kislányával?

Mégis mit művel a világhírű énekesnő a saját kislányával?

Anyu­ka­ként pró­bált okos lenni.

Pink na­gyob­bik gyer­me­ké­nek lö­työgő fo­gacs­ká­já­val gyűlt meg a baja. Ilyen, ami­kor egy vi­lág­sztár nem éne­kel, hanem anyu­ka­ként pró­bál okos lenni.

Szexi göndör tincsek, csodás loknik: Kevés hajból csúcsfrizura

Szexi göndör tincsek, csodás loknik: Kevés hajból csúcsfrizura

Kí­mé­le­tes trük­kök­kel bár­ki­nek lehet!

Nem kell le­mon­da­nod a gön­dör tin­csek­ről akkor sem, ha szög­egye­nes a hajad. Mu­ta­tunk né­hány tuti mód­szert, ho­gyan ké­szít­hetsz hul­lá­mos fri­zu­rá­kat!

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Van az a pil­la­nat és az a ka­te­gó­ri­ájú cipő, ami­kor a nő szí­vest-örö­mest le­mond a ké­nye­lem­ről. Mu­ta­tunk is né­hány ilyet.

Újra itt a harisnyaszezon, a nagyon szexi nők idén így hordják

Újra itt a harisnyaszezon, a nagyon szexi nők idén így hordják

Ko­pog­tat az ősz, ér­de­mes kö­rül­nézni, hogy mit vi­sel­jünk hű­vö­sebb idő­ben.

Már az ajtón ko­pog­tat az ősz, ér­de­mes kö­rül­nézni, hogy mit vi­sel­jünk hű­vö­sebb idő­ben. Ami a tren­de­ket il­leti, idén ős­szel is tarol a necc­ha­ris­nya, mu­tat­juk, ho­gyan le­szel benne iga­zán szexi.

Felejtsd el a hizlaló kenyeret, ropogós karfiolszendvics az új csoda

Felejtsd el a hizlaló kenyeret, ropogós karfiolszendvics az új csoda

Tö­ké­le­tes társ a di­é­tá­ban! Így fo­gyaszd a szend­vi­cset ebédre! Könnyű, ro­po­gós, alig van benne szén­hid­rát. Ismét tarol a karfiol!

Tö­ké­le­tes társ a di­é­tá­ban! Így fo­gyaszd a szend­vi­cset ebédre! Könnyű, ro­po­gós, alig van benne szén­hid­rát. Ismét tarol a karfiol! Is­teni az íze­sí­tése, íny­csik­lan­dozó, ahogy a sajt meg­ol­vad benne, na­gyon jó ét­vá­gyat hozzá!

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték!

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték!

Duci nő is lehet szexi: 7 bombasztikus tipp a világhírű XXL modelltől

Duci nő is lehet szexi: 7 bombasztikus tipp a világhírű XXL modelltől

A kis­uj­já­ban van min­den öl­töz­kö­dési prak­tika, mu­tat­juk is az öt­le­te­ket!

Nem vé­let­le­nül lett a világ leg­hí­re­sebb du­ci­mo­dellje Ash­ley Gra­ham! A kis­uj­já­ban van min­den öl­töz­kö­dési prak­tika, ami némi túl­súly ese­tén is szexi bom­bá­zóvá va­rá­zsol min­den nőt! Mu­tat­juk is az öt­le­te­ket.

Konzervatív, de őrülten szexi lesz idén a nő

Konzervatív, de őrülten szexi lesz idén a nő

Ős­szel vissza­tér a di­vatba a klasszi­kus üz­let­asszony-vi­se­let, a nad­rág­kosz­tüm. Per­sze nem kell üz­let­asszony­nak len­ned ahhoz, hogy vi­seld.

Ős­szel vissza­tér a di­vatba a klasszi­kus üz­let­asszony-vi­se­let, a nad­rág­kosz­tüm. Per­sze nem kell üz­let­asszony­nak len­ned ahhoz, hogy vi­seld, azt vi­szont min­den­kép­pen tud­nod kell, hogy ez a holmi csak lát­szó­lag hűvös és tar­tóz­kodó. Va­ló­já­ban el­ké­pesz­tően szexi le­szel tőle!

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­ven­ced!

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­venc ro­pog­tat­ni­va­lód!

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére, és dö­gö­sen vil­lan ki a pul­csik alól.

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére, és dö­gö­sen vil­lan ki a pul­csik alól.