A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt.

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos.

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos. Kezd­he­ted is a ta­va­szi vá­sár­lást, mert ezt a ru­ha­da­ra­bot sok­fé­le­kép­pen va­ri­ál­ha­tod. Ha­ma­ro­san vége a kabát sze­zon­nak. Ér­de­mes kö­rül­nézni a di­va­tos kar­di­gá­nok kö­zött. Már nem kell sokat aludni a ta­va­szig.

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed ez a va­rázs­la­tos fazon!

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed ez a va­rázs­la­tos fazon!

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Teljes döbbenet New Yorkban: Mindenki erről a magyar lányról beszél

Teljes döbbenet New Yorkban: Mindenki erről a magyar lányról beszél

El­ké­pesz­tőt hú­zott Sán­dor Szandra, azaz Na­nushka a divat ame­ri­kai fel­leg­vá­rá­ban!

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi.

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi. Törj ki te is a meg­szo­kott­ból, így még sze­xibb lesz a kezed. Per­sze kinek a pap, kinek a papné!

Vegánok és paleósok összefogtak, itt az új szuperdiéta

Vegánok és paleósok összefogtak, itt az új szuperdiéta

Mark Hyman ame­ri­kai orvos ta­lálta ki a di­é­ta­őrü­le­tet, ami két ét­ren­det kom­bi­nál: a paleo és a vegán ét­ren­de­ket.

Mark Hyman ame­ri­kai orvos ta­lálta ki a leg­újabb di­é­ta­őrü­le­tet, ami két ét­ren­det kom­bi­nál.

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Ha úgy dön­töt­tél, hogy a ked­venc ál­la­tod ma­gadra var­ra­tod, akkor itt a neked való trend.

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel majd a di­vat­ban a ter­mé­sze­te­sen meg­fa­kult, ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni. Min­den nőnek kö­te­lező egy szett, mert bár­me­lyik év­szak­ban fel­ve­he­ted.

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni. Min­den nőnek kö­te­lező egy szett, mert bár­me­lyik év­szak­ban fel­ve­he­ted. Le­gyél ele­gáns idén, mu­tat­juk a friss tren­de­ket.

A fűzöld őrülete már a múlté, ezzel az új árnyalattal robban be a tavaszi divat

A fűzöld őrülete már a múlté, ezzel az új árnyalattal robban be a tavaszi divat

Ta­vas­szal ki ne sze­retne fris­sen, meg­újulva fel­öl­tözni? A di­vat­ban is új tren­dek, új szí­nek je­len­nek meg.

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái.

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái.

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Na­gyon meg­újul a far­mer az idei évben. És ez szu­per hír, mert na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek!

Na­gyon meg­újul a far­mer az idei évben. És ez szu­per hír, mert na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek!

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Egészséges vagy nem? Itt az igazság a csirkemellről

Egészséges vagy nem? Itt az igazság a csirkemellről

A csir­ke­mel­let min­denki rend­kí­vül egész­sé­ges élel­mi­szer­ként tartja szá­mon. De vajon ez va­ló­ban így van?

A csir­ke­mel­let min­denki rend­kí­vül egész­sé­ges élel­mi­szer­ként tartja szá­mon. De vajon ez va­ló­ban így van?

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

Az idei év leg­ké­nyel­me­sebb nad­rág­jait máris imád­ják a nők! Őrü­le­tes for­má­kat dom­bo­rító me­rész sza­bás­vo­na­lak!

Így öltözködj, hogy szexi és csábító legyél rövid hajjal

Így öltözködj, hogy szexi és csábító legyél rövid hajjal

Nem csak a hosszú haj öl­töz­tet! Egy szu­per rövid fri­zura és egy jól meg­vá­lasz­tott ruha is lehet na­gyon trendi.

Nem csak a hosszú haj öl­töz­tet! Egy szu­per rövid fri­zura és egy jól meg­vá­lasz­tott ruha is lehet na­gyon trendi. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ho­gyan káp­ráz­tass el min­den­kit. Vil­lantsd ki a vál­lad, vagy éppen emeld ki a de­kol­tá­zso­dat. Ta­vaszra ta­láld ki az új stí­lu­so­dat!

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja, újra hódít a különös pulóver

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja, újra hódít a különös pulóver

Hi­he­tet­len, de még ebben a mű­faj­ban is ren­ge­teg nőies fazon lé­te­zik!

Las­san a tél végét vár­juk, ám a vas­tag pul­csi még so­káig tár­sunk lesz! Hi­he­tet­len, de még ebben a mű­faj­ban is ren­ge­teg nőies fazon lé­te­zik, ér­de­mes ki­hasz­nálni még a sze­zon­ban a leg­jobb le­he­tő­sé­ge­ket. Jöj­je­nek a leg­me­nőbb pul­csik!

Fiatalos, izgalmas és nagyon dögös lesz a tavaszi divat

Fiatalos, izgalmas és nagyon dögös lesz a tavaszi divat

Iga­zán vál­to­za­tos for­mák­ban fog fel­buk­kanni az az apró trükk, mely min­dent visz ta­vas­szal.

Iga­zán vál­to­za­tos for­mák­ban fog fel­buk­kanni az az apró trükk, mely min­dent visz ta­vas­szal.

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül a fri­zura.

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül el az új fri­zura 2019 slá­ger­szí­né­ben. Barna hajú höl­gyek előny­ben!

Így választ ruhát egy csinos nő, ha nagy a melle

Így választ ruhát egy csinos nő, ha nagy a melle

A nagy kebel na­gyon szexi és iz­gal­mas, de az öl­töz­kö­dés­ben nem min­dig előny. Fon­tos az ará­nyok har­mó­ni­ája.

A nagy kebel na­gyon szexi és iz­gal­mas, de az öl­töz­kö­dés­ben nem min­dig előny. Fon­tos az ará­nyok har­mó­ni­ája. Nem egy­szerű a nagy mellű höl­gyek­nek, lehet, hogy imád­ják a férfiak, de ez ön­ma­gá­ban kevés. Mu­tat­juk a ru­há­kat, me­lyek se­gí­te­nek, hogy tény­leg csi­nos le­hess.

Ezzel a zöld koktéllal őrült iramban olvadnak le a kilók

Ezzel a zöld koktéllal őrült iramban olvadnak le a kilók

Ennél job­bat nem ta­lálsz: el­ér­hető hoz­zá­va­lók­ból ké­szül és el­ké­pesz­tően ha­té­kony ez a fo­gyó­kú­rás kok­tél.

Ennél job­bat nem ta­lálsz: el­ér­hető hoz­zá­va­lók­ból ké­szül és el­ké­pesz­tően ha­té­kony ez a fo­gyó­kú­rás kok­tél.

Szereted a feketét? Így vedd fel, hogy ne öregítsen

Szereted a feketét? Így vedd fel, hogy ne öregítsen

Attól még, hogy di­va­tos a fe­kete ér­de­mes vi­gyázni vele! Fon­tos kér­dés, hogy vi­se­led, ne­hogy vissza­felé sül­jön el a puska!

Attól még, hogy di­va­tos a fe­kete ér­de­mes vi­gyázni vele! Fon­tos kér­dés, hogy vi­se­led, ne­hogy vissza­felé sül­jön el a puska! Lehet, hogy vé­ko­nyabb­nak tűnsz benne, de óva­to­san a szet­ted­del, ne­hogy csú­nyán öre­gít­sen! Szu­per fe­kete szet­tek az idei vá­lasz­ték­ból, mu­ta­tunk most né­há­nyat.

Mínusz 45 fokban szökött el az óvodából két ötéves kislány

Mínusz 45 fokban szökött el az óvodából két ötéves kislány

Hát­bor­zon­gató tör­té­net...

Min­den anya rém­álma tör­tént meg a két ki­csi­vel, el nem tud­juk kép­zelni, mit éltek át a szü­lők. Pedig bár­mi­kor, bár­ki­vel elő­for­dul­hat, ér­de­mes oda­fi­gyelni!

Őrült szexi a tavasz frizuradivatja: napcsókolta mahagóni a nyerő

Őrült szexi a tavasz frizuradivatja: napcsókolta mahagóni a nyerő

Káp­rá­za­to­san szép ez a haj­szín. Igazi bom­bá­zóvá tesz!

Káp­rá­za­to­san szép ez a haj­szín. Igazi bom­bá­zóvá tesz!

Az idei év legnagyobb manikűrdivatja a mandulaforma

Az idei év legnagyobb manikűrdivatja a mandulaforma

Az idei ma­ni­kűr­di­vat­ban nem a szí­nek, és a min­ták ha­tá­roz­zák meg a tren­de­ket: most a man­du­la­forma az adu ász!

Az idei ma­ni­kűr­di­vat­ban nem a szí­nek, és a min­ták ha­tá­roz­zák meg a tren­de­ket: most a man­du­la­forma az adu ász! Ez a vissza­fo­got­tan ele­gáns alak nőies, hosszabb vál­to­zata pedig iga­zán szexi!

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

Ér­de­mes egyet fel­pró­bálni.

Az el­múlt évek bru­tá­lis szűk far­mer­trend­jei után, vissza­tért a régi, len­gébb fazon, a 90-es évek nagy di­vatja. A baj az, hogy nem min­den­kin mutat jól!

Döbbenetes konyhai trükk a biztos fogyáshoz, tudományos áttörés

Döbbenetes konyhai trükk a biztos fogyáshoz, tudományos áttörés

A fo­gyás­nál nem csak az szá­mít, mit eszel, hanem az is, mi­lyen a kony­hád.

A fo­gyás­nál nem csak az szá­mít, mit eszel, hanem az is, ho­gyan tá­ro­lod az en­ni­va­lót.

Különös ruhadarabon tér vissza a '30-as évek nagy divatja

Különös ruhadarabon tér vissza a '30-as évek nagy divatja

Szu­per dögös ez a nyári trend!

Vissza­ke­rült a di­vatba a le­gen­dás Charles­ton-kor­szak jel­leg­ze­tes mo­tí­vuma, a rojt. Szu­per dögös ez a nyári trend, mu­tat­juk is!

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők.

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők. Ki­hagy­ha­tat­lan ez a ro­man­ti­kus stí­lus, mely nő­i­essé és sze­xissé va­rá­zsol min­den női láb­fe­jet. Már nincs is messze a ta­vasz, ér­de­mes várni rá!

Huncut szexi pöttyök: Meghan Markle megint felforgatta a divatot

Huncut szexi pöttyök: Meghan Markle megint felforgatta a divatot

Ult­ra­menő lett a szeplő: nem­csak sze­xe­pilt köl­csö­nöz, hanem védi is a bőrt! Rá­adá­sul aki­nek van, azt na­gyon sze­xi­nek tart­ják a férfiak.

Ult­ra­menő lett a szeplő: nem­csak sze­xe­pilt köl­csö­nöz, hanem védi is a bőrt! Rá­adá­sul aki­nek van, azt na­gyon sze­xi­nek tart­ják a férfiak.

Ez az elalvás előtti ital 1 hónap alatt 4 kilótól szabadít meg!

Ez az elalvás előtti ital 1 hónap alatt 4 kilótól szabadít meg!

Igyál egy po­hár­ral min­den este ebből a ke­ve­rék­ből. Na­gyon ha­tá­sos!

Igyál egy po­hár­ral min­den este ebből a ke­ve­rék­ből. Na­gyon ha­tá­sos!

Kócsag-bikini lesz 2019 szexi atombombája, annyi a férfiaknak

Kócsag-bikini lesz 2019 szexi atombombája, annyi a férfiaknak

Ismét egy be­vál­la­lós trend, ami bi­zo­nyára na­gyon bejön majd a férfi­ak­nak. A vé­le­mé­nyek per­sze meg­osz­la­nak.

Ismét egy be­vál­la­lós trend, ami bi­zo­nyára na­gyon bejön majd a férfi­ak­nak. A vé­le­mé­nyek per­sze meg­osz­la­nak, de egy biz­tos: ez a bi­kini aztán nem rej­te­geti el a lé­nye­get! Te mit gon­dolsz, ütős ez a fazon?

Álomszép leszel a tavasz legnőiesebb divatszínében!

Álomszép leszel a tavasz legnőiesebb divatszínében!

Egé­szen káp­rá­za­tos le­he­tő­sé­ge­ket kínál a ta­va­szi trend! Gyö­nyörű le­szel!

Egé­szen káp­rá­za­tos le­he­tő­sé­ge­ket kínál a ta­va­szi trend! Gyö­nyörű le­szel!

Viszlát, hosszú haj: 2019-ben ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj: 2019-ben ez a frizura lesz a menő

Mo­dern és rend­kí­vül trendi haj­di­vat­tal ke­cseg­tet az idei év, jö­het­nek a rövid fri­zu­rák!

Mo­dern és rend­kí­vül trendi haj­di­vat­tal ke­cseg­tet az idei év, jö­het­nek a rövid fri­zu­rák! Nem­csak ké­nyel­me­sek sze­xik, de jó pár évet le is ta­gad­hatsz a ko­rod­ból.

Ez a cipődivat tarol majd tavasszal: Szuperszexi lábat csinál a nőknek

Meghökkentő lesz a tavaszi cipődivat - te vajon a rajongójává válsz?

Meg­lepő és kü­lön­le­ges di­vatra ké­szülj idén ta­vas­szal. Nézd meg, mit hoz a már­cius.

Meg­lepő és kü­lön­le­ges di­vatra ké­szülj idén ta­vas­szal. Nézd meg, mit hoz a már­cius.

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm.

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm. Egyedi, de fran­cia ma­ni­kűr­rel vagy pasz­tell szí­nek­kel is kom­bi­nál­ha­tod. Fel­tű­nően já­té­kos és va­gány le­hetsz vele. Még a héten csi­nál­tasd meg!

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Ettél már sa­lá­tát reg­ge­lire? Ha nem, talán ideje lenne ten­ned egy pró­bát! A súly­prob­lé­mádra cso­da­szer­ként hat.

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

A bugyi ész­vesztő fa­zonja esz­mé­let­le­nül meg­nyújtja a com­bo­kat, ettől biz­to­san meg­őrül­nek nyá­ron a pasik!

Ilyen szexi már rég volt a bi­kini, jöj­je­nek a leg­ütő­sebb da­ra­bok!

Csábítóan dús szempillák: ez lesz 2019 legfőbb szépségtrendje

Csábítóan dús szempillák: ez lesz 2019 legfőbb szépségtrendje

Az új év szen­zá­ci­ó­nak szá­mító szép­ség­trendje a szem­pil­lá­kat veszi célba, cso­dás íve­ket, óri­ási hosszt ígér.

Az új év szen­zá­ci­ó­nak szá­mító szép­ség­trendje a szem­pil­lá­kat veszi célba, cso­dás íve­ket, óri­ási hosszt ígér. Rá­adá­sul az új­don­ság­nak szá­mító el­já­rás tar­tó­san meg­vál­toz­tatja a szem­pilla szá­la­i­nak szer­ke­ze­tét, így akár el is dob­ha­tod a szem­pil­lagön­dö­rí­tőt, nem kell nap mint nap tör­nöd vele a szem­pil­lá­dat.

Elég a címlapok hazugságaiból - így néz ki egy valódi nő teste!

Elég a címlapok hazugságaiból - így néz ki egy valódi nő teste!

Ne dőlj be a pho­tos­hop­nak! Az igazi nő sok­kal szebb a ma­ga­zi­no­ké­nál!

Ne dőlj be a pho­tos­hop­nak! Az igazi nő sok­kal szebb a ma­ga­zi­no­ké­nál!

Ez a retró bikini lesz 2019 szupersztárja: ettől minden férfi bevadul

Ez a retró bikini lesz 2019 szupersztárja: ettől minden férfi bevadul

Ezzel a fa­zon­nal egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni, jöj­je­nek a sik­kes da­ra­bok!

Ezzel a fa­zon­nal egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni, mu­tat­juk a sik­kes da­ra­bo­kat!

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

Meg­mu­tat­juk a leg­jobb fa­zo­no­kat.

A téli szö­vet­ka­bát ön­ma­gá­ban is ele­gáns vi­se­let, ha vi­szont még lát­vá­nyo­sabb akarsz lenni, ve­gyél hozzá ka­la­pot! Meg­mu­tat­juk a leg­jobb ka­lap­fa­zo­no­kat.

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

A ter­ve­zők na­gyot al­kot­tak.

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik. A ter­ve­zők na­gyot al­kot­tak.

Visszatér Diana hercegnő kedvenc divatja, ettől jó kedved lesz

Visszatér Diana hercegnő kedvenc divatja, ettől jó kedved lesz

Diana ked­venc ruhái a mai napig meg­áll­ják a he­lyü­ket a di­vat­ban.

Diana ked­venc ruhái a mai napig meg­áll­ják a he­lyü­ket a di­vat­ban. Sőt, ismét vissza­tér­nek azok a fa­zo­nok, me­lye­ket ő vi­selt! Tren­dek jön­nek és men­nek, mégis van, ami örök marad. Mu­ta­tunk né­há­nyat.

Őrület, mi lett a divat: felrúgtak minden szabályt

Őrület, mi lett a divat: felrúgtak minden szabályt

Ré­geb­ben fő­ben­járó di­vat­bűn­nek szá­mí­tott az arany és az ezüst ke­ve­rése. Mos­ta­ná­ban vi­szont min­den régi di­vat­sza­bály ha­tá­lyát veszti.

Ré­geb­ben fő­ben­járó di­vat­bűn­nek szá­mí­tott az arany és az ezüst ke­ve­rése. Mos­ta­ná­ban vi­szont min­den régi di­vat­sza­bály ha­tá­lyát veszti: ma­nap­ság ki­fe­je­zet­ten menő a két ne­mes­fém együtt. Akár a leg­va­dabb kom­bi­ná­ci­ó­kat is ki­pró­bál­ha­tod, mos­ta­ná­ban nincs határ. Ezek­kel le­szel a leg­di­va­to­sabb!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat.

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat. Sem­mi­képp ne hagyd ki!

Egészen furcsa szín lesz a divat, imádják majd a férfiak

Egészen furcsa szín lesz a divat, imádják majd a férfiak

Ne hagyd ki ezt a színt a ru­ha­tá­rad­ból, még ha elő­ször fura vá­lasz­tás­nak is tűnik. Éb­red­jen fel ben­ned az igazi nő, hord bát­ran a hét­köz­na­pok­ban.

Ne hagyd ki ezt a színt a ru­ha­tá­rad­ból, még ha elő­ször fura vá­lasz­tás­nak is tűnik. Éb­red­jen fel ben­ned az igazi nő, hord bát­ran a hét­köz­na­pok­ban.Rop­pant csá­bító és el­ra­gadó le­hetsz, ér­de­mes végig pró­bálni, a neked leg­meg­fe­le­lőbb ár­nya­la­to­kat! A ez a szín most min­dent visz!

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Ombre-ra­jongó vagy? Akkor itt a te időd! Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát.

Ombre-ra­jongó vagy? Akkor itt a te időd! Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát. Di­va­tos, va­dító és ele­gáns is le­hetsz. Vá­lassz ezek­ből a kü­lön­le­ges ru­hák­ból! Iz­gal­mas ez a trend, sokak ked­vence lehet. Tá­gítsd a di­vat­ban is a ha­tá­ra­i­dat!

Ez lesz 2019 kedvenc téli színe, mindent beborít

Ez lesz 2019 kedvenc téli színe, mindent beborít

Va­rá­zsolj a tél­ből ta­vaszt, ne en­gedd, hogy sö­tét­ségbe bo­rul­ja­nak a nap­jaid. Sze­rezz be egy szí­nes ru­ha­da­ra­bot.

Va­rá­zsolj a tél­ből ta­vaszt, ne en­gedd, hogy sö­tét­ségbe bo­rul­ja­nak a nap­jaid. Sze­rezz be leg­alább egy szí­nes ru­ha­da­ra­bot, mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Idd ezt a teát esténként, és leolvad rólad havi 5 kiló!

Idd ezt a teát a téli estéken, és meglátod, hogy olvad le rólad havi 5 kiló!

A tél hi­deg­ben min­den­ki­nek jól esik egy-egy csé­sze meleg ital. Hát még akkor, ha fo­gyaszt is!

A téli hi­deg­ben min­den­ki­nek jól­esik egy-egy csé­sze meleg ital. Hát még akkor, ha a kü­lön­le­ges nedű fo­gyaszt is! Máris el­árul­juk neked a kü­lön­le­ges össze­te­vő­ket, s per­sze a fen­sé­ges ital el­ké­szí­té­sé­nek mód­ját is.

Csodanövény, ami a másnaposságra is jó!

Csodanövény, ami a másnaposságra is jó!

Ez az egy­szerű zöld­ség min­den nap meg­for­dul a tá­nyé­run­kon.

Ez az egy­szerű zöld­ség min­den nap meg­for­dul a tá­nyé­run­kon. Alap­vető része a leg­több sa­lá­tá­nak, de sa­va­nyú­ság­nak is gyak­ran fo­gyaszt­juk.

Eszméletlen dögös lesz a 2019-es bugyidivat!

Eszméletlen dögös lesz a 2019-es bugyidivat!

Ezek a fe­hér­ne­műk min­den férfit le­vesz­nek lá­buk­ról, és me­sé­sen fogsz ki­nézni ben­nük.

Ezek a fe­hér­ne­műk min­den férfit le­vesz­nek a lá­buk­ról, és me­sé­sen fogsz ki­nézni ben­nük. Egy­szerre sze­xik és rafi­nált sza­bá­súak. Máris mu­tat­juk, hogy áll­nak a leg­iz­gal­ma­sabb al­ko­tá­sok a dögös mo­del­le­ken! Vá­lo­gass ked­vedre a me­se­szép da­ra­bok­ból és sze­rezz velük örö­met a pá­rod­nak!

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

A 32 éves anyuka több mint 30 kilót hí­zott ter­hes­sége során, de el­ha­tá­rozta, hogy vissza­nyeri a ko­rábbi alak­ját.

A 32 éves anyuka több mint 30 kilót hí­zott ter­hes­sége során, de el­ha­tá­rozta, hogy vissza­nyeri a ko­rábbi alak­ját. Bri­anna annyira be­le­jött a fo­gyó­kú­rába, hogy végül közel 50 kilót adott le egyet­len év alatt, és még itt sem állt le! A foly­ta­tás pedig esz­mé­let­len, ezt nézd! Ga­ran­tál­tan meg fogsz döb­benni!

Meglepő és szexi lesz 2019 fürdőruhadivatja - ez vár rád a strandon idén

Meglepő és szexi lesz 2019 fürdőruhadivatja - ez vár rád a strandon idén

Mu­tat­juk, mi vár rád a forró, víz­parti na­po­kon! Bőven van vá­lasz­ték.

Mu­tat­juk, mi vár rád a forró, víz­parti na­po­kon!

Szívdöglesztő fehérnemű, szilveszterkor te se hagyd ki!

Szívdöglesztő fehérnemű, szilveszterkor te se hagyd ki!

Ez a gyö­nyörű fe­hér­nemű az év vége nagy di­vatja. Mi­e­lőtt a kok­tél­ru­hát fel­ven­néd, vá­lassz alá egy fer­ge­te­ges bodyt!

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni...

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni, de az új haj­fes­tési tech­nika ered­mé­nye va­ló­ban döb­be­ne­tes! Igazi mes­ter­munka, vidám ár­nya­la­tokra han­golva!

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, erős, kont­rasz­tos szí­ne­ket. Vá­laszd ki a hoz­zád illő va­rázs­la­tos smin­ket.

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, erős, kont­rasz­tos szí­ne­ket. A kö­vet­kező hó­na­pok make-up trend­jei közül vá­laszd ki a hoz­zád illő, va­rázs­la­tos smin­ket. Mu­ta­tunk né­hány igen iz­gal­mas öt­le­tet. Na­gyon nőies, szép kül­sőt köl­csö­nöz ez a fer­ge­te­ges divat.

Meghan és Katalin is erre szavaz, igazán meglepő ez a színösszeállítás

Meghan és Katalin is erre szavaz, igazán meglepő, mégis tökéletesen működik ez a színösszeállítás

A bur­gundi vörös és a pad­li­zsán el­ké­pesz­tően jól mutat a her­ceg­női pá­ro­son: úgy lát­szik, hogy ez lett az év leg­ütő­sebb kom­bója.

A bur­gundi vörös és a pad­li­zsán el­ké­pesz­tően jól mutat a her­ceg­női pá­ro­son: úgy lát­szik, hogy ez lett az év leg­ütő­sebb szín­kom­bi­ná­ci­ója. Máris mu­tat­juk, mi szá­mít most iga­zán me­nő­nek a ki­rá­lyi csa­lád höl­gye­i­nél!

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít!

Dü­bö­rög to­vább a divat, újra vál­toz­nak a tren­dek. 2019-ben pedig egy olyan ár­nya­lat buk­kan fel a pa­let­tán, amire na­gyon sokan vár­tak már. Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít! Gyö­nyörű lesz a ru­ha­tá­runk, éljen a ko­rall!

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Itt az ideje, hogy ki­ta­láld miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban!

Ha még nem ta­lál­tad ki, miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban, akkor itt az ideje, hogy meg­tedd! A parti leg­sze­xibb vi­se­lete a lán­cos top! Ha meg­fe­lelő szet­tel ve­szed fel, még ele­gáns is le­hetsz.

9 szín, ami soha nem megy ki a divatból

9 szín, ami soha nem megy ki a divatból

Van­nak szí­nek és szín­kom­bi­ná­ciók, me­lye­ket min­dig meg­ta­lálsz a di­vat­ban. Ér­de­mes ezek közül ki­vá­lasz­tani, ami hoz­zád a leg­job­ban illik. Le­gyen egy örök szet­ted.

Van­nak szí­nek és szín­kom­bi­ná­ciók, me­lye­ket min­dig meg­ta­lálsz a di­vat­ban. Ér­de­mes ezek közül ki­vá­lasz­tani, ami hoz­zád a leg­job­ban illik.

Végre egy torta, ami nem hizlal! Ez lett a karácsony sztárja

Végre egy torta, ami nem hizlal! Ez lett a karácsony sztárja

Ele­gáns, ün­nepi édes­ség.

Ele­gáns, ün­nepi édes­ség. Üdítő, egész­sé­ges és el­len­áll­ha­tat­la­nul kí­vá­na­tos ez a rusz­ti­kus meg­je­le­nésű, di­é­tás desszert. A kó­kusz nagy ked­venc ka­rá­csony­kor is

Mutasd a lábad, megmondjuk, ki vagy

Mutasd a lábad, megmondjuk, ki vagy

A testi jel­leg­ze­tes­sé­gek meg­fi­gye­lése segít tá­jé­ko­zódni a meg­is­me­rés­ben

Is­merd meg ön­ma­gad! A fej, a kéz, a láb­fej for­mája utal­hat az egyé­ni­ségre, a sze­mé­lyi­ség­je­gyekre. Ha meg­fi­gye­led és össze­ha­son­lí­tod a testi jel­leg­ze­tes­sé­ge­ket, segít tá­jé­ko­zódni akár egy vad­ide­gen meg­íté­lé­sé­ben is.