Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagylalt házilag, bűntudat nélkül

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagylalt házilag, bűntudat nélkül

Ki kell pró­bál­nod ezt az is­teni cse­me­gét! Finom, könnyű el­ké­szí­teni, és még­sem kell ag­gód­nod a kilók miatt.

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Imádod a pizzát, de diétázol? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell

Imádod a pizzát, de diétázol? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell

Ne ag­gódj az ala­kod miatt, mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, hogy lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül is ehess a ked­venc piz­zád­ból! Nem kell le­mon­da­nod róla.

Ne ag­gódj az ala­kod miatt, mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, hogy lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül is ehess a ked­venc piz­zád­ból! Nem kell le­mon­da­nod róla.

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Nehéz nyá­ron öl­tözni a nők­nek: le­gyél ele­gáns, de köz­ben ne sülj meg a ká­ni­ku­lá­ban, és ne is fázz meg a lég­kon­dis iro­dá­ban.

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz né­hány egy­szerű sza­bályt. Csak fi­gyelj oda né­hány hét­köz­napi ap­ró­ságra!

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz né­hány egy­szerű sza­bályt. Csak fi­gyelj oda né­hány hét­köz­napi ap­ró­ságra!

5 szuper ötlet: így használd a túrót, ha diétázol

5 szuper ötlet: így használd a túrót, ha diétázol

Bün­tet­le­nül ehe­ted.

A túró az egyik leg­jobb alap­anyag, ha di­é­tá­zol, hi­szen szám­ta­lan étel ké­szít­hető be­lőle. Gaz­dag fe­hér­je­for­rás.

Új vibrátor hódít, ez minden lusta nő álma

Új vibrátor hódít, ez minden lusta nő álma

Ez a vib­rá­tor nem az, amire el­ső­ként gon­dol­nál!

Ez a vib­rá­tor nem az, amire el­ső­ként gon­dol­nál! A vib­ráló ala­pozó-szi­vacs arról gon­dos­ko­dik, hogy az ala­pozó ma­ra­dék­ta­la­nul, egyen­le­tes ré­teg­ben ke­rül­jön a bő­rödre. Ki­pró­bál­nád?

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág.

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág. A süti el­ké­szí­tése pedig na­gyon egy­szerű.

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél! Legyél benne bombázó!

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél! Legyél benne bombázó!

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban.

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban ez a ka­bátka. És itt az idő, hogy te is meg­ta­láld a neked meg­fe­le­lőt.

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből.

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből.

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani.

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani.

Pudingos-barackkenyér

Pudingos-barackkenyér

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény.

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. Ez a gyü­mölcs­ke­nyér omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

A magas de­rekú és bő szárú!

A magas de­rekú és bő szárú fazon igen­csak jól mutat, ha meg­fe­lelő ki­egé­szí­tők­kel kom­bi­ná­lod.

Évszázados szépségtrükkök - szedd elő a nagyi receptjeit!

Évszázados szépségtrükkök - szedd elő a nagyi receptjeit!

Az előt­tünk járó ge­ne­rá­ciók év­szá­za­dos, vegy­szer­men­tes re­cept­jeit ér­de­mes elő­szedni.

Az előt­tünk járó ge­ne­rá­ciók év­szá­za­dos, vegy­szer­men­tes re­cept­jeit ér­de­mes elő­szedni.

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től sok nő fél, hogy nem neki való.

Idén is slá­ger a lap­szok­nya, ami­től sok nő fél, hogy nem neki való. Pedig csak pár do­logra kell fi­gyelni.

Szemceruza vagy tus - melyik a jobb?

Szemceruza vagy tus - melyik a jobb?

Év­ti­ze­dek óta ra­gasz­kodsz a szem­ce­ru­zá­hoz, vagy épp a tus­hoz? Gon­dold át még egy­szer, mert nem biz­tos, hogy min­dig a ru­tin­meg­ol­dás a leg­jobb.

Év­ti­ze­dek óta ra­gasz­kodsz a szem­ce­ru­zá­hoz, vagy épp a tus­hoz? Gon­dold át még egy­szer, mert nem biz­tos, hogy min­dig a ru­tin­meg­ol­dás a leg­jobb.

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal.

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal, ez első lé­pés­nek jó. De te­hetsz ma­ga­dért töb­bet is, hogy jó kedv­vel tel­je­nek a nap­jaid.

5 kalóriadús étel, amit akkor is enned kell, ha diétázol

5 kalóriadús étel, amit akkor is enned kell, ha diétázol

Unod a ka­ló­ria­szá­mol­ga­tást?

Unod a ka­ló­ria­szá­mol­ga­tást, és azt, hogy min­den lát­szó­lag ka­ló­ria­dús ételt meg­pró­bálsz szám­űzni az ét­ren­ded­ből? Van egy jó hí­rünk!

Hoppá, ettől az egyszerű ötlettől lesz tökéletes a tojásrántotta

Hoppá, ettől az egyszerű ötlettől lesz tökéletes a tojásrántotta

Ha ezt ki­pró­bá­lod, hol­nap­tól új kor­szak kez­dő­dik az éle­ted­ben.

Azt hit­ted, te sütöd a leg­jobb to­jás­rán­tot­tát? Akkor most cso­dál­kozni fogsz, mert erre biz­to­san nem gon­dol­tál! Ha ezt ki­pró­bá­lod, hol­nap­tól új kor­szak kez­dő­dik az éle­ted­ben.

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín, ha iga­zán sze­ret­néd ki­él­vezni a nyár leg­jobb szép­ség­trükk­jeit. Ga­ran­tál­tan jól fog állni neked is.

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín, ha iga­zán sze­ret­néd ki­él­vezni a nyár leg­jobb szép­ség­trükk­jeit. Ga­ran­tál­tan jól fog állni neked is.

Ebben a dögös bikiniben mindenkit meghódítasz a strandon!

Ebben a dögös bikiniben mindenkit meghódítasz a strandon!

Iz­gal­mas, szexi, kü­lön­le­ges - neked is be kell sze­rez­ned. Még nem késő!

Iz­gal­mas, szexi, kü­lön­le­ges - neked is be kell sze­rez­ned. Még nem késő!

Szuperszexi leszel, ha így hordod a nyár legmenőbb ruhadarabját

Szuperszexi leszel, ha így hordod a nyár legmenőbb ruhadarabját

Él­vezd ki a jó időt, le­gyél csi­nos és csá­bító! Mu­tat­juk a leg­jobb szet­te­ket.

Él­vezd ki a jó időt, le­gyél csi­nos és csá­bító! Mu­tat­juk, mi­lyen öl­tö­zék­kel tudsz iga­zán ta­rolni.

Végre kiderült, miért maradnak sokáig szépek és fiatalok a japán nők

Végre kiderült, miért maradnak sokáig szépek és fiatalok a japán nők

Ész­re­vet­ted már, mi­lyen kor­ta­la­nok a japán höl­gyek?

Ész­re­vet­ted már, mi­lyen kor­ta­la­nok a japán höl­gyek? Mintha raj­tuk va­la­hogy nem fogna az idő.

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Ez az édesanya csak 4 ételről mondott le, mégis karcsú lett

Ez az édesanya csak 4 ételről mondott le, mégis karcsú lett

Éhe­zés nél­kül adta le a ki­ló­kat!

Ezt az anyu­kát a ba­bája egy­éves szü­le­tés­napi par­ti­ján ké­szült képek döb­ben­tet­ték rá, mennyire meg­hí­zott.

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Nem kell le­mon­da­nod arról, hogy far­mert vi­selj, de né­hány egy­szerű sza­bályt ér­de­mes be­tar­tani. Gon­dol­tad volna, hogy itt is szá­mít a test­al­kat?

Nem kell le­mon­da­nod arról, hogy far­mert vi­selj, de né­hány egy­szerű sza­bályt ér­de­mes be­tar­tani. Gon­dol­tad volna, hogy itt is szá­mít a test­al­kat? Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned a vá­lasz­tás­nál!

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Lehet a ma­gas­de­rekú far­mer is szexi.

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Emberi ésszel felfoghatatlan, amit a nagykanizsai anyuka véghez vitt

Emberi ésszel felfoghatatlan, amit a nagykanizsai anyuka véghez vitt

Vé­gig­fu­totta a Halál-völgy­ben meg­ren­de­zett ult­ra­ma­ra­ton fu­tó­ver­senyt.

Vé­gig­fu­totta a Halál-völgy­ben meg­ren­de­zett ult­ra­ma­ra­ton fu­tó­ver­senyt.

Nem unjuk a cukkinit! Jöhet a tócsni!

Nem unjuk a cukkinit! Jöhet a tócsni!

Ismét divat a nyár örök fi­nom­sága, ne hagyd ki a cuk­kini tócs­nit!

Ismét divat a nyár örök fi­nom­sága, ne hagyd ki a cuk­kini tócs­nit! Egész­sé­ges, finom és alig van benne szén­hid­rát. El­ké­szí­teni is egy­szerű.

Teljesen megújul a francia manikűr - íme a csodás, nyári viselet!

Teljesen megújul a francia manikűr - íme a csodás, nyári viselet!

Neked is ki kell pró­bál­nod eze­ket.

Neked is ki kell pró­bál­nod eze­ket az üde, iz­gal­mas vál­to­za­to­kat, me­lyek a fran­cia ma­ni­kűr nyári ver­ziói.

Ne szégyelld a tested! Íme a sztárok valódi alakja bikiniben, photoshop nélkül... - sokkoló!

Ne szégyelld a tested! Íme a sztárok valódi alakja bikiniben, photoshop nélkül... - sokkoló!

Senki sem tö­ké­le­tes...!

Fe­szengsz, ha a strandra ké­szülsz? Utá­lod meg­látni magad a nya­ra­lá­sos fo­tó­kon? Ne le­gyél za­var­ban! Senki sem tö­ké­le­tes...!

Ezt add a gyereknek cukros fagyi helyett! Egészséges és imádni fogja

Ezt add a gyereknek cukros fagyi helyett! Egészséges és imádni fogja

A gye­re­kek ked­venc nyári desszertje lehet ez a kö­zö­sen is el­ké­szít­hető édes­ség. Jó játék, a vég­ered­mény pedig fan­tasz­ti­ku­san finom!

A gye­re­kek ked­venc nyári desszertje lehet ez a kö­zö­sen is el­ké­szít­hető édes­ség. Jó játék, a vég­ered­mény pedig fan­tasz­ti­ku­san finom!

Rubint Réka teremti a trendet: Ez lett a nyár legnagyobb hajdivatja!

Rubint Réka teremti a trendet: Ez lett a nyár legnagyobb hajdivatja!

A sztár­edző leg­szí­ve­seb­ben ki­en­gedve hordja hosszú haját, spor­tos al­kal­mak­kor pedig copfba köti. Most újí­tott!

A sztár­edző leg­szí­ve­seb­ben ki­en­gedve hordja hosszú haját. Idén nyárra vi­szont újí­tott!

Le a nyeregtáska-hájjal! 7 szuper gyakorlat és feszes lesz a popsi

Le a nyeregtáska-hájjal! 7 szuper gyakorlat és feszes lesz a popsi

Csak napi 5 percre van szük­sé­ged és ke­re­kebb lesz a pop­sid, mint va­laha!

A kö­vet­kező bom­ba­biz­tos gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel nem­csak a popsi, de a belső com­bok is cso­dá­san for­má­lód­nak! Rá­adá­sul csak napi 5 percre van szük­sé­ged és ke­re­kebb lesz a pop­sid, mint va­laha!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel.

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Forradalmi diétaelmélettel rukkoltak elő a tudósok: Minden másképp van!

Forradalmi diétaelmélettel rukkoltak elő a tudósok: Minden másképp van!

Egy auszt­rál di­e­te­ti­kus egé­szen új­szerű di­é­ta­el­mé­let­tel állt elő. To­vábbra sem mind­egy, mit és mikor eszel, ám az idő­zí­tés me­rő­ben más, mint régen.

Egy auszt­rál di­e­te­ti­kus egé­szen új­szerű di­é­ta­el­mé­let­tel állt elő. To­vábbra sem mind­egy, mit és mikor eszel, ám az idő­zí­tés me­rő­ben más, mint régen. Így vi­szont va­ló­ság­gal tur­bóra kap­csol a fo­gyás!

Meglepetéssel lesz szuperszexi a 2017-es őszi farmerdivat

Meglepetéssel lesz szuperszexi a 2017-es őszi farmerdivat

Ős­szel min­denki fel­lé­le­gez­het, a di­vat­ter­ve­zők ugyanis most min­den test­al­katra gon­dol­tak és a dö­gö­sen nőies fa­zo­nok ke­rül­tek elő­térbe!

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb ru­há­kat.

Elmúltál 30 éves? Ezekkel a trükkökkel tudsz a legjobban fogyni

Elmúltál 30 éves? Ezekkel a trükkökkel tudsz a legjobban fogyni

Saj­nos nem ri­o­ga­tás, hogy har­minc fe­lett sok­kal job­ban kell vi­gyáz­nod a vo­na­la­idra. Ku­ta­tá­sok iga­zol­ják, hogy in­nen­től kezdve bi­zony jön­nek fel a plusz­ki­lók.

Saj­nos nem ri­o­ga­tás, hogy har­minc fe­lett sok­kal job­ban kell vi­gyáz­nod a vo­na­la­idra. Ku­ta­tá­sok iga­zol­ják, hogy in­nen­től kezdve bi­zony jön­nek fel a plusz­ki­lók. Két­ség­be­es­ned azon­ban nem kell, mu­tat­juk, mi segít fo­gyás­ban! Amint ru­tinná válik, hogy job­ban fi­gyelj ma­gadra, gyor­san le­ol­vad­nak a fe­les­le­ges kilók.

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

A nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­koz­nál? Íme, a neked való tö­ké­le­tes darab!

A nyá­ron is dö­gö­sen és ké­nyel­me­sen mu­tat­koz­nál? Íme, a neked való darab!

Több zöld és még több íz: Brutálisan finom a legújabb rántotta

Több zöld és még több íz: Brutálisan finom a legújabb rántotta

Mu­ta­tunk egy egé­szen új va­ri­á­ciót, amely ugyan­úgy tele van zsír­égető fe­hér­jé­vel, mint a ko­rábbi tí­pu­sok, mégis sok­kal üdébb íz­él­ményt ad!

Így lehetsz őrülten dögös a strandon

Így lehetsz őrülten dögös a strandon

Itt az idő, hogy meg­mu­tasd magad a stran­don. Ne té­to­vázz, légy bátor.

Végre ki­sza­ba­dulsz a hét­köz­na­pok fog­sá­gá­ból, itt az idő, hogy meg­mu­tasd magad a stran­don. Ne té­to­vázz, légy bátor, így szí­nezd ki a nya­ra­lás, pi­he­nés pil­la­na­tait. Még a csá­bí­tás sem ki­zárt ezek után!

Ez a kiegészítő nem hiányozhat a szettedből idén!

Ez a kiegészítő nem hiányozhat a szettedből idén!

A nap­szem­üveg nem csak di­va­tos, de fon­tos ki­egé­szítő a sze­münk ép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sére.

A nap­szem­üveg nem csak di­va­tos, de fon­tos ki­egé­szítő a sze­münk ép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sére. Szinte hét­köz­napi vi­se­letté vált, de ez nem je­lenti azt, hogy unal­mas­nak kell len­nie.

Vigyázz, ezek a reggeli szokások nagyon hizlalnak!

Vigyázz, ezek a reggeli szokások nagyon hizlalnak!

Sze­ret­nél le­adni egy pár kilót, de se­hogy nem megy? Meg­mu­tat­juk, mit ér­de­mes más­képp csi­nál­nod reg­ge­len­ként.

Sze­ret­nél le­adni egy pár kilót, de se­hogy nem megy? Lehet, hogy nem is az el­fo­gyasz­tott éte­lek­ben kel­lene ke­res­ned a hibát, hanem azok­ban az apró szo­ká­sok­ban, ame­lyek anél­kül hiz­lal­nak, hogy ész­re­ven­néd. Meg­mu­tat­juk, mit ér­de­mes más­képp csi­nál­nod reg­ge­len­ként.

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Már várod a babát, de min­den por­ci­kád fáj? Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít, hogy könnyebb­nek érezd magad a 9 hónap során.

Már várod a babát, de min­den por­ci­kád fáj? Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít abban, hogy könnyebb­nek és fel­sza­ba­dul­tabb­nak érezd magad a 9 hónap során.

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat a kör­me­idre.

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat a kör­me­idre. Mu­tat­juk a leg­dö­gö­seb­be­ket, amik­kel biz­to­san fel­tűnő je­len­ség le­hetsz a víz­par­ton.

Hihetetlenül felpörgeti a fogyást ez a 7 nyári étel!

Hihetetlenül felpörgeti a fogyást ez a 7 nyári étel!

Nyá­ron min­den könnyebb - még fogyni is! Már csak azért is, mert tele a piac fo­gyasztó fi­nom­sá­gok­kal.

Nyá­ron min­den könnyebb - még fogyni is! Már csak azért is, mert tele a piac olyan fi­nom­sá­gok­kal, ame­lyek se­gí­te­nek a túl­súly el­tün­te­té­sé­ben.

Ez az egyszerű, magyar gyümölcs a sikeres fogyókúra titka

Ez az egyszerű, magyar gyümölcs a sikeres fogyókúra titka

Egy új ku­ta­tás sze­rint napi egy alma nem­csak az or­vost tartja távol, hanem a fe­les­le­ges ki­ló­kat is.

Egy új ku­ta­tás sze­rint napi egy alma nem­csak az or­vost tartja távol, hanem a fe­les­le­ges ki­ló­kat is. A hé­jas­tul meg­evett alma ugyanis képes sza­bá­lyozni az ét­vá­gyat, és se­gí­teni a fo­gyást.

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Egész nap kí­vá­nós le­szel.

Ős­idők óta hasz­nált re­cept, fan­tasz­ti­kus össze­te­vők­kel. Nem­csak is­teni finom, de a vá­gyat is fel­pör­geti. Ne cso­dál­kozz, ha egész nap kí­vá­nós le­szel.

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod és ké­szítsd el a saját nyári kü­lön­le­ges kis­nad­rá­go­dat!

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod és ké­szítsd el a saját nyári kü­lön­le­ges kis­nad­rá­go­dat!

Itt a nyár legfinomabb 2 perces diétás desszertje

Itt a nyár legfinomabb 2 perces diétás desszertje

Hű­sítő nyári ka­na­lazni való, amit biz­to­san nem tudsz el­ron­tani. Finom, üdítő po­hár­krém a forró nyári na­pokra, ami nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Hű­sítő nyári ka­na­lazni való, amit biz­to­san nem tudsz el­ron­tani. Finom, üdítő po­hár­krém a forró nyári na­pokra, ami nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted. Ka­na­laz­ha­tod reg­ge­lire vagy a nap bár­me­lyik idő­sza­ká­ban, ami­kor már nem bírod to­vább a hő­sé­get. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll, amit bün­tet­le­nül fo­gyasthatsz.

Orvosi figyelmeztetés: erre kell figyelned, ha melegben futsz

Orvosi figyelmeztetés: erre kell figyelned, ha melegben futsz

Vi­gyázz, ne ter­held túl magad!

Vi­gyázz, ha a me­leg­ben futsz, azzal a szí­ve­det és az egész szer­ve­ze­te­det meg­ter­hel­he­ted! Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj.

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este.

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este. Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

7 szuper diétás reggeli: Garantáltan fogyni fogsz

7 szuper diétás reggeli: Garantáltan fogyni fogsz

Vá­lassz egész­sé­ges reg­ge­lit!

Ne hagyd, hogy a ke­nyér egész dél­előtt hin­táz­tassa a vér­cu­kor­szin­te­det! Vá­lassz he­lyette szén­hid­rát­ban sze­gény, egész­sé­ges reg­ge­lit!

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd. Ész­vesz­tően szexi le­hetsz benne!

Bundabugyi után itt a szőrös p...: Ez most a nyár legnagyobb divatja

Bundabugyi után itt a szőrös p...: Ez most a nyár legnagyobb divatja

Biz­tos ész­re­vet­ted, hogy idén meg­bo­lon­dult a divat; itt az újabb őrült trend

Biz­tos ész­re­vet­ted már, hogy idén meg­bo­lon­dult a divat. Ha azt hit­ted, téged már nem érhet meg­le­pe­tés, té­ved­tél! Mu­tat­juk a leg­újabb őrült tren­det! Ké­nyel­mes, de pont annyira ele­gáns, mintha csak le­sza­lad­tál volna für­dő­kön­tös­ben a boltba.

Zavarba ejtő családi fotó: senki nem tudja, ki lehet az anyuka

Zavarba ejtő családi fotó: senki nem tudja, ki lehet az anyuka

Azt hit­ted, három ti­zen­évest látsz a képen? Nos, el­árul­juk: messzebb nem is jár­hat­nál az igaz­ság­tól.

Azt hit­ted, három ti­zen­évest látsz a képen? Nos, el­árul­juk: messzebb nem is jár­hat­nál az igaz­ság­tól.

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötlet, amit eddig nem tudtál

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötlet, amit eddig nem tudtál

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért, ha reg­ge­lente hoz­zá­adsz egy kis pluszt a ká­véd­hoz!

Csillámcici a nyár legnagyobb dobása, ezt nézd!

Csillámcici a nyár legnagyobb dobása, ezt nézd!

2017 leg­iz­gal­ma­sabb di­vat­őrü­lete...

Me­rész és be­vál­la­lós az idei fesz­ti­vál­sze­zon leg­nép­sze­rűbb vi­se­lete. Mon­da­nunk sem kell, nem til­ta­koz­nak a férfiak...

7 szuper farmertipp: Így leszel nyáron bombázó

7 szuper farmertipp: Így leszel nyáron bombázó

Idén ismét fel­ve­szi a ver­senyt a far­mer­szok­nya a rö­vid­nad­rág­gal! Me­gint min­den szem rá­sze­ge­ző­dik majd, akár a hosszút, akár a rö­vi­det vá­lasz­tod!

Idén ismét fel­ve­szi a ver­senyt a far­mer­szok­nya a rö­vid­nad­rág­gal! Me­gint min­den szem rá­sze­ge­ző­dik majd, akár a hosszút, akár a rö­vi­det vá­lasz­tod!

Diétás cukkinimuffin az idei nyár legmenőbb nasija

Diétás cukkinimuffin az idei nyár legmenőbb nasija

A feta és a cuk­kini leg­újabb pá­ro­sí­tá­sá­val szü­le­tett ez a pom­pás di­é­tás cse­mege.

A feta és a cuk­kini leg­újabb pá­ro­sí­tá­sá­val szü­le­tett ez a pom­pás di­é­tás cse­mege.

A leggingsnek annyi! Újabban pizsamanaciban edzenek a nők

A leggingsnek annyi! Újabban pizsamanaciban edzenek a nők

Te is úgy gon­do­lod, hogy ha edzés, akkor leg­gings? Gon­dold át még egy­szer, mert na­gyon úgy néz ki, hogy a leg­gings­nek annyi!

Te is úgy gon­do­lod, hogy ha edzés, akkor leg­gings? Gon­dold át még egy­szer, mert na­gyon úgy néz ki, hogy a leg­gings­nek annyi - lenge me­le­gí­tő­nad­rá­goké a jövő! Ezek a nad­rá­gok rá­adá­sul annyira ké­nyel­me­sek, hogy akár alud­hatsz is ben­nük - így át sem kell öl­töz­nöd a reg­geli edzés előtt.