Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től? Nem kell azon­nal gyógy­szer után nyúl­nod.

2017-ben megújult a farmerdzseki - Ezt neked is látnod kell!

2017-ben megújult a farmerdzseki - Ezt neked is látnod kell!

Egy nő ru­ha­tá­rá­ból sem hi­á­nyoz­hat!

Ez az örök klasszi­kus vi­sel­hető a jól meg­szo­kott stí­lus­ban, vagy akár a leg­újabb di­vatú for­mák­ban. Az idén egy nő ru­ha­tá­rá­ból sem hi­á­nyoz­hat a far­mer­dzseki!

Barátok vagytok? Ilyen tetkót csináltassatok, és sosem bánjátok meg!

Barátok vagytok? Ilyen tetkót csináltassatok, és sosem bánjátok meg!

Min­dig is sze­ret­te­tek volna egy közös tet­kót a leg­jobb ba­rá­tod­dal?

Min­dig is sze­ret­te­tek volna egy közös tet­kót a leg­jobb ba­rá­tod­dal?

Eszméletlen ropogós lett a malacsült, íme a titok!

Eszméletlen ropogós lett a malacsült, íme a titok!

Íny­csik­landó, za­ma­tos, kívül mégis szu­per rop­pa­nós ez a sült. Mu­tat­juk, mitől ilyen is­teni.

Íny­csik­landó, za­ma­tos, kívül mégis szu­per rop­pa­nós ez a sült. Mu­tat­juk, mitől ilyen is­teni.

Megújult a tzatziki, elképesztően izgalmas recepteket mutatunk

Megújult a tzatziki, elképesztően izgalmas recepteket mutatunk

Az egyik leg­­­nép­­sze­­rűbb könnyű fogás a görög kony­­há­­ból is­­mert tzat­­ziki. Nem­csak ubor­ká­ból tudod el­ké­szí­teni!

Az egyik leg­­­nép­­sze­­rűbb könnyű fogás a görög kony­­há­­ból is­­mert tzat­­ziki.

Napi két pohárral igyál ebből, ha lapos hasat akarsz egy hét alatt

Napi két pohárral igyál ebből, ha lapos hasat akarsz egy hét alatt

Gyor­san el­ké­szít­hető fi­nom­ság, amely segít abban, hogy va­ló­ság­gal le­ol­vad­ja­nak rólad a kilók.

A tusvonalnak vége, virággal díszítik a szemüket a nők

A tusvonalnak vége, virággal díszítik a szemüket a nők

A szem a lélek a tükre.

A szem a lélek a tükre. Ha iga­zán fi­a­ta­los, üde és nyílt te­kin­te­tet sze­ret­nél, emeld ki a sze­med vi­rág­mo­tí­vu­mok­kal!

Hoppá, két nagy kedvenc egyben: répatortás lett a kókuszgolyó

Hoppá, két nagy kedvenc egyben: répatortás lett a kókuszgolyó

Hen­ger­gesd a gye­re­ke­id­del együtt ezt az egész­sé­ges desszer­tet!

Ki ne hagyd a gye­re­ke­i­det ennek az édes­ség­nek az el­ké­szí­té­sé­ből! Hen­ger­ges­sé­tek együtt az ala­csony cu­kor­tar­talmú, egész­sé­ges desszer­tet!

Használj illóolajokat, ha fogyni akarsz! Nem kúsznak vissza a kilók

Használj illóolajokat, ha fogyni akarsz! Nem kúsznak vissza a kilók

Ha ko­mo­lyan fogyni sze­ret­nél és hosszú­távra ter­ve­zel, pró­báld ki ezt a trük­köt, mert az il­ló­ola­jok cso­dákra ké­pe­sek!

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

A pa­letta leg­iz­gal­ma­sabb színe, a vörös kerül újra elő­térbe. Le­nyű­göző ár­nya­la­tok­kal hó­dít­hatsz!

A legkönnyebb egyben sült fasírt hús nélkül készül!

A legkönnyebb egyben sült fasírt hús nélkül készül!

Íme a tél új slá­gere, a könnyű és lak­tató zöld­ség­fa­sírt! Na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni, és ga­ran­tál­tan egész­sé­ges!

Íme a ta­vasz új slá­gere, a könnyű és lak­tató zöld­ség­fa­sírt! Na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni, és ga­ran­tál­tan egész­sé­ges! Rá­adá­sul az ala­kod sem fogja bánni ezt a finom va­cso­rát!

Ez lett a magyar diétázók kedvence: bombasztikus citromos túrótorta

Ez lett a magyar diétázók kedvence: bombasztikus citromos túrótorta

Man­du­lás és cit­ro­mos lett a glu­tén­men­tes tú­ró­torta.

Man­du­lás és cit­ro­mos lett a glu­tén­men­tes tú­ró­torta. Lágy, de mégis őrü­le­te­sen in­ten­zív. Fi­no­mí­tott cuk­rot nem tar­tal­maz, mégis éde­sen olvad el a szád­ban.

15 zseniális trükk és napi 15 perc: így indul el azonnal a fogyás

15 zseniális trükk és napi 15 perc: így indul el azonnal a fogyás

Az egész­sé­ges, tar­tós fo­gyás nem két perc. Pró­báld ki eze­ket az öt­le­te­ket, és nem marad el a siker!

Az egész­sé­ges, tar­tós fo­gyás nem két perc. Pró­báld ki eze­ket az öt­le­te­ket, és nem marad el a siker!

Ne lepődj meg, ha az utcán pongyolában jönnek szembe a nők

Ne lepődj meg, ha az utcán pongyolában jönnek szembe a nők

Sze­rezz be egyet gyor­san te is.

A ta­va­szi divat leg­na­gyobb do­bása a pon­gyo­la­szerű, "over­size"-nak is ne­ve­zett, lenge kabát.

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Di­é­tá­zók is fo­gyaszt­hat­ják!

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek! Di­é­tá­zók is fo­gyaszt­hat­ják!

Új őrület, ezért kennek ragasztót a szemöldökükre a nők

Új őrület, ezért kennek ragasztót a szemöldökükre a nők

Itt a ma­dár­toll alakú szem­öl­dök!

A szem­öl­dök for­má­zá­sá­nak ed­digi di­vat­jai csak a szem­öl­dö­künk vas­tag­sá­gára, netán a szí­nére ter­jed­tek ki. Ám most új len­dü­le­tet ka­pott a kre­a­ti­vi­tás!

Íme egy titkos hozzávaló, amitől sokkal finomabb lesz a főtt tészta

Íme egy titkos hozzávaló, amitől sokkal finomabb lesz a főtt tészta

Ez a mai nap leg­jobb híre: a főtt tészta egész­sé­ges! Így aztán ér­de­mes ki­hozni be­lőle a ma­xi­mu­mot!

A legjobb chips csak 2 összetevőből

A legjobb chips csak 2 összetevőből

Ha elég sokat sü­töt­tél, lég­men­tes do­boz­ban, hű­tő­ben eláll.

A leg­fi­no­mabb chips, amit va­laha ettél! Ha el­ké­szí­ted, pil­la­na­tok alatt el­fogy! De ha elég sokat sü­töt­tél, lég­men­tes do­boz­ban, hű­tő­ben eláll.

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Nem lesz unal­mas a divat...

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg min­den hol­min.

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

Vendégváró sós sütik húsvétra! A legjobb receptek, ha nincs sok időd

Vendégváró sós sütik húsvétra! A legjobb receptek, ha nincs sok időd

Íme né­hány sós süti, ami gaz­da­gítja a hús­véti asz­talt. A lo­cso­lókra is gon­dol­tunk, nem csak a be­top­panó ven­dé­gekre!

Kihívója akadt a mediterrán diétának: Szuper hatékony és biztos fogyás

Kihívója akadt a mediterrán diétának: Szuper hatékony és biztos fogyás

Nem­csak a túl­súlyt tün­teti el, de se­gíti a szer­ve­ze­tet a fi­a­tal­ság meg­őr­zé­sé­ben is. Már egy héten belül ér­ző­dik az ered­mény!

Ellenállhatatlan húsvéti finomság a répamuffin

Ellenállhatatlan húsvéti finomság a répamuffin

A hús­véti asz­talra való, tün­déri mar­ci­pán­ré­pá­val dí­szí­tett desszert. El­len­áll­ha­tat­lan! Az íze a híres ma­ca­ronra em­lé­kez­tet.

A hús­véti asz­talra való, tün­déri mar­ci­pán­ré­pá­val dí­szí­tett desszert. El­len­áll­ha­tat­lan! Az íze a híres ma­ca­ronra em­lé­kez­tet.

Fekvőtámasz újratöltve: a karod és a hasad is gyönyörű lesz

Fekvőtámasz újratöltve: a karod és a hasad is gyönyörű lesz

Hozd ki a leg­töb­bet ebből a gya­kor­lat­ból! Az ered­ményt döb­ben­ten fog­ják ta­pasz­talni a ba­rá­taid is.

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

Fogj egy ké­nyel­mes edző­ci­pőt, mi pedig mu­tat­juk, miért ér­de­mes be­le­vág­nod még ma a fu­tásba, pláne, ha nő vagy...

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Itt a hús­vét, de te nem sze­ret­nél édes bűnbe esni? Pró­báld ki ezt a re­cep­tet.

Itt a hús­vét, de te nem sze­ret­nél édes bűnbe esni? Akkor pró­báld ki ezt a re­cep­tet, mert ezt a sü­te­ményt akkor is bát­ran meg­ehe­ted, ha di­é­tá­zol. Már a lát­vá­nyá­tól is majd­nem jól laksz, de az ízé­től a mennyekbe re­pülsz.

Bikini és forrónadrág: Eszméletlen szexi lesz 2017 stranddivatja!

Bikini és forrónadrág: Eszméletlen szexi lesz 2017 stranddivatja!

Rafi­nál­tan dögös, ult­ra­szexi bi­ki­ni­ket ál­mod­tak meg a di­vat­ter­ve­zők az idei strand­sze­zonra. Less be ve­lünk a Te­ze­nis ki­fu­tó­jára!

Rafi­nál­tan dögös, ult­ra­szexi bi­ki­ni­ket ál­mod­tak meg a di­vat­ter­ve­zők az idei strand­sze­zonra. Less be ve­lünk a Te­ze­nis ki­fu­tó­jára, mu­tat­juk a leg­iz­gal­ma­sabb szet­te­ket!

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja, ideje le­dol­gozni az in­te­ge­tő­há­jat!

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja, ideje le­dol­gozni az in­te­ge­tő­há­jat!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Tarol a neten a keto-diéta, mutatjuk, mit kell róla tudni

Tarol a neten a keto-diéta, mutatjuk, mit kell róla tudni

Zsí­ros, mégis fo­gyaszt!

Mit szól­nál, ha azt mon­da­nánk, tu­dunk egy di­é­tát, ame­lyik­ben sza­bad a sajt, a tojás és a sza­lonna, és mégis fogyni fogsz. Íme a ke­to­gén diéta!

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

Liza Gol­den pá­lya­fu­tása kez­de­tén napi 500 ka­ló­ri­á­nál töb­bet nem evett, de már fel­ha­gyott az ön­pusz­tító kop­la­lás­sal. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

Liza Gol­den pá­lya­fu­tása kez­de­tén napi 500 ka­ló­ri­á­nál töb­bet nem evett, de már fel­ha­gyott az ön­pusz­tító kop­la­lás­sal. El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­sát nem szé­gyellte meg­mu­tatni. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

Epermámor cukor nélkül: Tarol a legújabb diétás bögresüti

Epermámor cukor nélkül: Tarol a legújabb diétás bögresüti

Ez a hi­he­tet­le­nül finom és egy­szerű bög­rés sü­te­mény per­cek alatt el­ké­szül. Bát­­ran ehe­­ted szi­­gorú diéta alatt is, mivel alig van benne szén­hid­rát.

Ez a hi­he­tet­le­nül finom és egy­szerű bög­rés sü­te­mény per­cek alatt el­ké­szül. Bát­­ran ehe­­ted szi­­gorú diéta alatt is, mivel alig van benne szén­hid­rát. Biz­­to­­san nem hiz­­lal! Most, hogy itt az eper­sze­zon vétek lenne ki­hagyni ezt az egy­szerű és na­gyon finom desszer­tet. Min­den hoz­zá­való egész­sé­ges és nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Íme a diétás csodagofri, ne fogd vissza magad!

Íme a diétás csodagofri, ne fogd vissza magad!

Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül.

Ennek a fan­tasz­ti­kus édes­ség­nek a titka a chia­mag és a haj­dina. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, de a leg­jobb benne, hogy bár­mi­kor bün­tet­le­nül el­maj­szol­ha­tod.

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal, és ne kell­jen ag­gód­nod a kö­ze­ledő nyár miatt.

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

Ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit.

A hús­vét csak két nap­ból áll, de az élő nyu­szi­val még éve­kig baj­lód­hatsz In­kább ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit a gye­re­kek­nek.

Itt a nyár legnagyobb szenzációja: Eszméletlen szexi lesz minden nő!

Itt a nyár legnagyobb szenzációja: Eszméletlen szexi lesz minden nő!

Olasz di­vat­ter­ve­zők rob­ban­tot­tak az új trend­del!

Olasz di­vat­ter­ve­zők rob­ban­tot­tak az új trend­del! Egyet­len apró trükk a smink­ben és tün­dök­lően szép lesz min­den nő!

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

Eszméletlen, mire képes a brutálisan szexi magyar ducimodell

Eszméletlen, mire képes a brutálisan szexi magyar ducimodell

Fel­rob­ban­totta a netet Si­ro­kai Diána, aki­nek göm­böly­ded ido­ma­i­ért vi­lág­szerte mil­liók ra­jon­ga­nak.

Liszt nélkül készül a kókuszos, csokis kekszcsoda

Liszt nélkül készül a kókuszos, csokis kekszcsoda

Dup­la­cso­kis kó­kusz­keksz.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, kifi­no­mult re­cept cso­ko­lá­dé­imá­dók­nak. Dup­la­cso­kis kó­kusz­keksz.

Ez a 6 egyszerű ruhadarab minden alacsony nőnek jól áll

Ez a 6 egyszerű ruhadarab minden alacsony nőnek jól áll

Ha nem vagy elé­ge­dett a ma­gas­sá­god­dal, nyújtsd az ala­kod! Meg­mu­tat­juk, mely ru­ha­da­ra­bok a leg­elő­nyö­seb­bek szá­modra.

Ha nem vagy elé­ge­dett a ma­gas­sá­god­dal, nyújtsd az ala­kod! Meg­mu­tat­juk, mely ru­ha­da­ra­bok a leg­elő­nyö­seb­bek szá­modra.

5 végzetes tojáshiba: Vigyázz, így rontod el a legfinomabb reggelit

5 végzetes tojáshiba: Vigyázz, így rontod el a legfinomabb reggelit

Aligha van jobb reg­geli a to­jás­nál, ám a to­jás­éte­le­ket el­ké­szí­teni nem olyan egy­szerű, mint ami­lyen­nek el­sőre lát­szik.

Aligha van jobb reg­geli a to­jás­nál, ám a to­jás­éte­le­ket el­ké­szí­teni nem olyan egy­szerű, mint ami­lyen­nek el­sőre lát­szik. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­ribb hi­bá­kat, il­letve az is, mi lenne a jó mód­szer.

Meglepő japán trükkel teheted sokkal hatékonyabbá a diétádat

Meglepő japán trükkel teheted sokkal hatékonyabbá a diétádat

Marie Kondo egyre hí­re­sebb KonMari mód­szere nem­csak a se­lej­te­zés­nél válik be, hanem a di­é­tád­ban is ren­det tesz.

Marie Kondo egyre hí­re­sebb KonMari mód­sze­rét eddig csak ta­ka­rí­tásra, se­lej­te­zésre és a hol­mik ügyes tá­ro­lá­sára hasz­nál­ták a nők. Ám ki­de­rült: a di­é­tát is ha­té­ko­nyabbá és él­ve­ze­te­sebbé te­heti ez a kü­lön­le­ges japán mód­szer. A titok csak annyi, hogy min­dig azt edd, amit iga­zán öröm­mel fo­gyasz­tasz!

Sütés nélkül készül ez az új, diétás csokicsoda

Sütés nélkül készül ez az új, diétás csokicsoda

Egy­szerű és nagy­szerű.

Íme az egy­szerű és nagy­szerű cso­kis pa­leo­torta. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, csak a hűtés miatt kell várni egy ki­csit, de ez nem lehet aka­dály.

Ragyogó lépések

Ragyogó lépések

A sárga a divat új őrü­lete! Ebben az évben újra vissza­tér a sárga a szí­nek közé, és nem csak ru­hák­ban, hanem ci­pők­ben és ki­egé­szí­tők­ben is.

A sárga a divat új őrü­lete! Ebben az évben újra vissza­tér a sárga a szí­nek közé, és nem csak ru­hák­ban, hanem ci­pők­ben és ki­egé­szí­tők­ben is.

Eszméletlen farmertrükk!

Eszméletlen farmertrükk!

Saj­nos a túl gya­kori mosás hamar tönk­re­te­szi az anya­got. Lé­te­zik vi­szont egy zse­ni­á­lis trükk, ami­vel mosás nél­kül lesz újra friss és üde a far­mer. Mu­tat­juk!

Egy jó far­mer­dzseki vagy nad­rág ara­nyat ér, hi­szen szinte bár­mi­vel fel tudod venni. Csak­hogy a túl gya­kori mosás hamar tönk­re­te­szi az anya­gu­kat. Lé­te­zik vi­szont egy zse­ni­á­lis trükk, ami­vel mosás nél­kül lesz újra friss és üde a far­mer. Mu­tat­juk!

Sütés nélkül készül a diétázók új kedvence, a csokis habszelet

Sütés nélkül készül a diétázók új kedvence, a csokis habszelet

Ha el sze­ret­néd káp­ráz­tatni a ven­dé­ge­i­det, vá­laszd ezt a zse­ni­á­lis re­cep­tet. Előző nap már ne­ki­kezd­hetsz.

Ha el sze­ret­néd káp­ráz­tatni a ven­dé­ge­i­det, vá­laszd ezt a zse­ni­á­lis re­cep­tet.

Esküvő vintage stílusban

Esküvő vintage stílusban

Fény­ko­rát éli a vin­tage, és már a nagy napra is be­lopta magát, ami­nek az ered­mé­nye az egyedi igazi stí­lu­sos es­küvő.

Fény­ko­rát éli a vin­tage, és már a nagy napra is be­lopta magát, ami­nek az ered­mé­nye az egyedi igazi stí­lu­sos es­küvő.

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Azt hi­szed, nincs új a nap alatt? Van.

Ami­kor már azt hin­néd, nincs új a nap alatt a di­vat­ban, máris meg­je­le­nik egy új őrü­let.

Plus size-ként is stílusosan a vízparton

Plus size-ként is stílusosan a vízparton

Ké­szülj föl a strand­sze­zonra a Pal­mers dögös für­dő­ru­há­i­ban!

Ugye neked is meg­van az a für­dő­ruha-vá­sár­lás, ami­kor nem ta­lálsz meg­fe­lelő mé­re­tet, mert ami alul jó, az felül szűk, vagy épp for­dítva, vagy egy­ál­ta­lán nincs a mé­re­ted­ben?

Igazi bombanővé tesz a tavasz legszuperebb hajszíne

Igazi bombanővé tesz a tavasz legszuperebb hajszíne

Ra­gyogó, dögös, ter­mé­sze­tes ha­tású és iz­gal­mas - ez az új divat leg­főbb is­mer­te­tője. Pró­báld ki, és bele fogsz sze­retni.

Ra­gyogó, dögös, ter­mé­sze­tes ha­tású és iz­gal­mas - ez az új divat leg­főbb is­mer­te­tője. Pró­báld ki, és bele fogsz sze­retni.

Most már biztos, ez a fura kiscsizma lesz tavasszal a divat

Most már biztos, ez a fura kiscsizma lesz tavasszal a divat

A bo­ka­csiz­mák ezen vál­to­za­tát mond­ják ugyan bo­szi­ci­pő­nek, de sebaj! Sze­xissé va­rá­zsol min­den női lábat!

A bo­ka­csiz­mák ezen vál­to­za­tát mond­ják ugyan bo­szi­ci­pő­nek, de sebaj! A lé­nyeg, hogy a he­gyes orr és a kúp­sa­rok esz­mé­let­len sze­xissé va­rá­zsol min­den női lábat!

Lerobbantja az úszógumid, ha ebből iszol napi 3 pohárral

Lerobbantja az úszógumid, ha ebből iszol napi 3 pohárral

Könnyű el­ké­szí­teni és rend­kí­vül ha­tá­sos. Ha ezt iszod, bú­csút mond­hatsz a zsír­nak.

Dögös és izgalmas divattól leszel bombázó tavasszal

Dögös és izgalmas divattól leszel bombázó tavasszal

Fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, szexi.

Fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, szexi és még ké­nyel­mes is! Végre egy trend, ami min­den­ki­nek te­li­ta­lá­lat.

A francia nők szerint ez a tökéletes cipősarok-méret

A francia nők szerint ez a tökéletes cipősarok-méret

A fran­cia nők­ben min­dig bíz­ha­tunk, ha di­vat­ta­nácsra van szük­ség.

A fran­cia nők­ben min­dig bíz­ha­tunk, ha di­vat­ta­nácsra van szük­ség. Most azt árul­ják el, hogy me­lyik az a ci­pő­sa­rok, ame­lyik egy­szerre ké­nyel­mes, és re­me­kül áll a lá­ba­don.

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Elom­lasz ettől a di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert­től!

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Elom­lasz ettől a di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert­től!

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ho­gyan dob­ha­tod fel egy­sze­rűen a far­mert, hogy min­dig sze­xin vil­lants benne!

A far­mer­ral egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni! Üzem­biz­tos és di­va­tos, akkor is ki­hú­zod vele, ami­kor úgy érzed, hogy éppen nincs is mit fel­ven­ned. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ho­gyan dob­ha­tod fel egy­sze­rűen a far­mert, hogy min­dig sze­xin vil­lants benne!

Reggeli a mélyhűtőből: fagyasztott joghurtfalatkák

Reggeli a mélyhűtőből: fagyasztott joghurtfalatkák gyümölccsel

Sze­ret­nél va­lami fi­no­mat, éde­set, még­sem hiz­la­lót reg­ge­lizni?

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Nem té­ve­dés, ez a három gya­kor­lat, ame­lyek­hez egy ki­sebb tö­röl­köző a leg­jobb se­géd­esz­köz, vil­lám­gyor­san ol­vasztja le a zsírt a belső com­bod­ról.

Hatalmas ékszerek csillognak tavasszal a nőkön

Hatalmas ékszerek csillognak tavasszal a nőkön

2017 a túl­zá­sok éve lesz, ha ék­sze­rek­ről be­szé­lünk.

2017 a túl­zá­sok éve lesz, ha ék­sze­rek­ről be­szé­lünk. A ha­tal­mas nyak­lán­cok és me­dá­lok mel­lett meg­je­len­nek az óri­ási gyű­rűk és kar­pe­re­cek is.

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det.

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det. Ibo­lya­szín, lila, hal­vány- és mély­kék ár­nya­la­tok je­len­nek meg a haj­ko­ro­nán.

Percek alatt összedobod: Zérócukros túrótorta az új magyar kedvenc

Percek alatt összedobod: Zérócukros túrótorta az új magyar kedvenc

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű el­ké­szí­teni, a lát­vány pedig ma­gáért be­szél. Cukor- és liszt nél­kül ké­szül ez a zeb­ra­torta!

Újra itt a fürdőruha, amiben minden nő karcsúnak látszik

Újra itt a fürdőruha, amiben minden nő karcsúnak látszik

Né­hány éve rob­bant be ez a di­vatba!

Né­hány éve rob­bant be a di­vatba ez a kü­lön­le­ges egy­ré­szes fazon, de úgy tűnik, idén megint vissza­tér a nők leg­na­gyobb örö­mére.

Répatorta helyett itt a húsvét új sztárja, a répatekercs

Répatorta helyett itt a húsvét új sztárja, a répatekercs

A répa friss íze illik a hús­vét­hoz.

A répa friss íze tö­ké­le­te­sen illik a ta­va­szi ün­nep­hez, a hús­vét­hoz. Ké­szítsd el máris ezt a mu­ta­tós, ün­nepi édes­sé­get, és fa­gyaszd le a tá­la­lá­sig.

Szuper nasi a diétához: Zéró liszt magroppancs

Szuper nasi a diétához: Zéró liszt magroppancs

A nap kö­ze­pén le­esik az ener­gia­szin­ted, ám nem sze­ret­nél enni semmi hiz­la­lót? Ez a mag­rop­pancs át­len­dít a holt­pon­ton, újra csú­cson le­szel!

A nap kö­ze­pén le­esik az ener­gia­szin­ted, ám nem sze­ret­nél enni semmi hiz­la­lót? Ez a mag­rop­pancs át­len­dít a holt­pon­ton, és újra a csú­cson foly­tat­ha­tod!

A tavaszi diéta leghatékonyabb szereplője ez a bombasztikus zöldség

A tavaszi diéta leghatékonyabb szereplője ez a bombasztikus zöldség

Va­ló­ság­gal be­rob­bantja a fo­gyó­kú­rát a zel­ler, mégis ke­ve­sebb he­lyet kap az ét­ren­dünk­ben, mint kel­lene.

Va­ló­ság­gal be­rob­bantja a fo­gyó­kú­rát a zel­ler, mégis ke­ve­sebb he­lyet kap az ét­ren­dünk­ben, mint kel­lene. Pedig mind a gumós, mind pedig a szár­zel­lert ér­de­mes rend­sze­re­sen fo­gyasz­tani. Azt is el­árul­juk, miért: nem­csak szu­per társa a fo­gyó­kú­rá­ban, de az im­mun­rend­szer­nek is segít, sőt, a vá­gyat is nö­veli.

Akkor is ehetsz zsömlét, ha diétázol! Íme, egy szuper recept

Akkor is ehetsz zsömlét, ha diétázol! Íme, egy szuper recept

Ínyen­cek­nek reg­ge­li­hez, a ked­venc zöld­sé­ged­del ké­szül! Már a lát­vá­nya bol­doggá tesz. Glu­tén­men­tes, ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú pék­süti.

Ínyen­cek­nek reg­ge­li­hez, a ked­venc zöld­sé­ged­del ké­szül! Már a lát­vá­nya bol­doggá tesz. Glu­tén­men­tes, ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú házi pék­süti.

Mezítlábas futás az új őrület

Mezítlábas futás az új őrület

Ré­góta úgy tud­juk, hogy a futás alap­fel­té­tele egy igé­nyes belső ki­ala­kí­tású, jól pár­ná­zott cipő. Mégis egyre töb­ben fut­nak úgy, aho­gyan őse­ink tet­ték va­laha.

Ré­góta úgy tud­juk, hogy a futás alap­fel­té­tele egy igé­nyes belső ki­ala­kí­tású, jól pár­ná­zott cipő. A futók egy cso­portja azon­ban le­mond ennek a ké­nyel­mé­ről, és úgy fut, aho­gyan elő­de­ink tet­ték a tör­té­nelmi múlt­ban. Kell egy kis idő a hoz­zá­szo­kás­hoz, mégis sok elő­nye van ennek a régi-új edzés­mód­szer­nek.

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Sok­kal in­kább a friss le­ve­gőre vágysz? Mu­tat­juk, mi min­dent meg­te­hetsz!

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Sok­kal in­kább a friss le­ve­gőre vágysz? Mu­tat­juk, mi min­dent meg­te­hetsz!