Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre!

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre! Nem kell töb­bet azzal baj­lódni, hogy ki­lát­szik a ruhád alól a mell­tartó pánt. Egy­szerű és fan­tasz­ti­kus ötlet, na­gyon könnyű a vi­se­lete.

Nanushka beveszi a francia divatfővárost

Nanushka beveszi a francia divatfővárost

A di­vat­márka a pá­ri­zsi di­vat­hé­ten pre­zen­tálta a 2020-as kol­lek­ci­ó­ját.

A ma­gyar di­vat­márka pén­te­ken a pá­ri­zsi di­vat­hé­ten pre­zen­tálta a 2020-as ta­vasz-nyári kol­lek­ci­ó­ját. A fran­cia fő­vá­ros­ban elő­ször volt lát­ható a Na­nushka női és férfi vo­nala, ami jövő év első fe­lé­ben kerül majd az üz­le­tekbe.

Íme a legegészségesebb nyári fagyi

Íme a legegészségesebb nyári fagyi

Ha imád­juk a jég­kré­met, ér­de­mes ki­pró­bálni ezt a re­cep­tet. Nincs benne hoz­zá­adott cukor és tej­ter­mék sem.

Ha imád­juk a jég­kré­met, ér­de­mes ki­pró­bálni ezt a re­cep­tet. Nincs benne hoz­zá­adott cukor és tej­ter­mék sem.

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

A nők is ve­gyes ér­zel­mek­kel fo­gad­ták ezt a kre­á­ciót.

A nők is ve­gyes ér­zel­mek­kel fo­gad­ták ezt a bi­zarr, mégis fan­tá­zia­dús kre­á­ciót.

Ebben a miniszoknyában minden molett nő igazi bombázó lesz!

Ebben a miniszoknyában minden molett nő igazi bombázó lesz!

Iga­zán dögös fa­zo­no­kat mu­ta­tunk.

Iga­zán dögös fa­zo­no­kat mu­ta­tunk.

Meg fogsz döbbenni, nyáron erre is jó a szódabikarbóna

Meg fogsz döbbenni, nyáron erre is jó a szódabikarbóna

Hit­ted volna, hogy így is mű­kö­dik?

Azt már tud­juk, hogy a ház­tar­tás­ban va­ló­sá­gos cso­da­fegy­ver. De hit­ted volna, hogy erre is hasz­nál­ha­tod? Min­dig le­gyen ott­hon be­lőle!

Le a bugyival szombaton: Alig várták a férfiak a pikáns ünnepet

Le a bugyival szombaton: Alig várták a férfiak a pikáns ünnepet

Vi­lág­szerte le­dob­ják a bu­gyi­ju­kat a nők ezen a napon, per­sze nem tel­je­sen hi­va­ta­los, in­kább ha­gyo­mány­jel­leg­gel.

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli. Ké­nyel­mes és rop­pant prak­ti­kus.

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli. Ké­nyel­mes és rop­pant prak­ti­kus. Nem éppen sze­xis vi­se­let, de spor­to­lás­hoz, aktív pi­he­nés­hez ki­hagy­ha­tat­lan. Sze­rezz be egyet te is!

Végre kiderült, miért születik több kisfiú, mint lány

Végre kiderült, miért születik több kisfiú, mint lány

A sztár­vi­lág­ban mos­ta­ná­ban lát­hat­tuk pár kisfiú szü­le­té­sét - Meg­han Markle-től Amy Schume­rig.

A sztár­vi­lág­ban mos­ta­ná­ban lát­hat­tuk pár kisfiú szü­le­té­sét - Meg­han Markle-től Amy Schume­rig sorra kisfiúk szü­let­tek.

Megújult a fehér tetoválás, hódítanak az új minták a testen

Megújult a fehér tetoválás, hódítanak az új minták a testen

Nyá­ron na­gyon szexi.

Nem sze­ret­nél azon­nal fel­tű­nést kel­teni, de ta­kar­gatni sem sze­ret­néd magad? Csi­nál­tass íz­lé­ses és szép fehér te­to­vá­lást ma­gadra!

Itt a nyár színe, idén ne hagyd ki te sem

Itt a nyár színe, idén ne hagyd ki te sem

Ebben a szín­ben nem tudsz el­bújni! Vál­lald fel bát­ran az egyé­ni­sé­ged.

Ebben a szín­ben nem tudsz el­bújni! Vál­lald fel bát­ran az egyé­ni­sé­ged, ki­hívó a nyár színe. Vá­lassz szu­per kom­bi­ná­ciót, vagy csak egy egy­szerű ki­egé­szí­tőt. Le­gyél di­va­tos és iz­gal­mas. Vedd le a férfi­a­kat a lá­buk­ról!

Bevadul a divat: ebben a szoknyában nyerik meg az idei nyarat a nők

Bevadul a divat: ebben a szoknyában nyerik meg az idei nyarat a nők

Ezek­ben a szok­nyák­ban ga­ran­tál­tan min­denki ízig-vérig nő lesz!

A nyári sze­zon va­ló­ban őrül­ten szexi kü­lön­le­ges­sé­ge­ket tar­to­gat: dögös és el­len­áll­ha­tat­lan az új trend. Ezek­ben a szok­nyák­ban ga­ran­tál­tan min­denki ízig-vérig nő lesz!

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Me­rész, nyi­tott és csá­bító láb­be­li­ket vi­sel­nek idén a nők. Sok férfi imádja a szép női láb­fe­je­ket, hát most a divat is rárak egy la­pát­tal!

Me­rész, nyi­tott és csá­bító láb­be­li­ket vi­sel­nek idén a nők. Sok férfi imádja a szép női láb­fe­je­ket, hát most a divat is rárak egy la­pát­tal! Pán­tok­kal teli szexi szan­dá­lok hó­dí­ta­nak idén. Szí­nes, tű­sarkú és lapos kom­bi­ná­ciók a tren­dek­ben. Mu­ta­tunk né­há­nyat a fa­zo­nok közül.

Minden férfit leveszel a lábáról ebben a dögös szandálban

Minden férfit leveszel a lábáról ebben a dögös szandálban

Mu­tat­juk, mi­lyen láb­beli lesz a nyár slá­gere.

Mu­tat­juk, mi­lyen láb­beli lesz a nyár slá­gere.

Idén nem fürdőruhában járnak strandra a nők?

Idén nem fürdőruhában járnak strandra a nők?

Ha­ma­ro­san itt a nyár! Ter­ve­zed a nya­ra­lást? Ne csak az uta­zá­son jár­jon az eszed, gon­dold végig, mit vi­szel ma­gad­dal!

Ha­ma­ro­san itt a nyár! Ter­ve­zed a nya­ra­lást? Ne csak az uta­zá­son jár­jon az eszed, gon­dold végig, mit vi­szel ma­gad­dal! Ked­venc strand­szer­kó­dat se fe­lejtsd itt­hon. Na­gyon lazán és le­zse­ren érzed majd benne magad. Adunk hozzá né­hány tip­pet! Akár lis­tát is ér­de­mes ké­szí­te­ned.

Borzalmas, mit tett a reformélelmiszer a fogyókúrázó tinilány testével

Borzalmas, mit tett a reformélelmiszer a fogyókúrázó tinilány testével

A fi­a­tal ked­venc itala végül kór­házba jut­tatta, mert tar­tal­maz egy ne­he­zen emészt­hető alap­anya­got is.

A világ legnagyobb küzdője ez a kisfiú

Csodababa született: A világ legnagyobb küzdője ez a kisfiú

Az or­vo­sok már a szü­le­tése előtt le­mond­tak róla...

Az or­vo­sok a szü­le­tése előtt le­mond­tak róla, a szü­lők pedig fel­ké­szül­tek a leg­rosszabbra. Aztán sen­ki­nek nem lett igaza: a kisfiú úgy dön­tött, hogy élni akar...

Erre a diétás reggelire kaptak rá a nők: Repülnek lefelé a kilók

Erre a diétás reggelire kaptak rá a nők: Repülnek lefelé a kilók

A nagy ro­ha­nás­ban nincs időd egész­sé­ges reg­ge­lit ké­szí­teni? Mit szól­nál, ha ott várna ké­szen a hű­tő­ben?

A nagy ro­ha­nás­ban nincs időd egész­sé­ges reg­ge­lit ké­szí­teni? Mit szól­nál, ha ott várna a hű­tő­ben?

Visszatér a régi papucsdivat, de óvatosan kell járni benne

Visszatér a régi papucsdivat, de óvatosan kell járni benne

Vi­selj ter­mé­sze­tes anyag­ból ké­szült szu­per pa­pu­cso­kat. Le­gin­kább strandra, nya­ra­lás­hoz ér­de­mes ilyet vá­lasz­tani.

Vi­selj ter­mé­sze­tes anyag­ból ké­szült szu­per pa­pu­cso­kat. Le­gin­kább strandra, nya­ra­lás­hoz ér­de­mes ilyet vá­lasz­tani. Egy titka van csak, vi­gyázz rá job­ban, mint egy át­la­gos ci­pőre, óvd az anya­gát! Az idei nyár ked­vence lesz ez a láb­beli, ne té­to­vázz, sze­rezz be egyet, tuti nem bánod meg!

A tökéletes piskótarecept, amit minden cukorbetegnek ismernie kell

A tökéletes piskótarecept, amit minden cukorbetegnek ismernie kell

Egy­sze­rűen, gyor­san el­ké­szít­hető nasi.

A töl­te­lék miatt sem kell ag­gódni, ha­rapj hozzá egy kis friss gyü­möl­csöt!

Unod a párizsit? Ezt tedd a kenyérre, imádni fogja a család!

Unod a párizsit? Ezt tedd a kenyérre, imádni fogja a család!

Négy olyan íny­csik­lan­do­zóan cso­dás szend­vics­kré­met mu­ta­tunk, me­lyek­kel a ven­dé­ge­i­det is el­káp­ráz­tat­ha­tod!

Négy íny­csik­lan­do­zóan cso­dás szend­vics­kré­met mu­ta­tunk, me­lyek­kel a ven­dé­ge­i­det is el­káp­ráz­tat­ha­tod!

Tarol a ducibikini: elképesztően szexi az új divat

Tarol a ducibikini: elképesztően szexi az új divat

Vissza­re­pít az idő­ben ez a für­dő­ruha!

Vissza­re­pít az idő­ben ez a szexi für­dő­ruha! Is­mer­te­tő­jele a magas bugyi, ami rafi­nált vo­na­lak­kal emeli ki a női test szép­sé­gét.

Íme egy életmentő zöldség, amit tilos kenyérrel enni

Íme egy életmentő zöldség, amit tilos kenyérrel enni

Cso­dá­kat tesz, ha jól eszed!

Van egy zöld­ség, ami cso­dá­kat művel az ala­kod­dal, sőt, a cu­kor­be­teg­ség koc­ká­za­tát is csök­kenti, de na­gyon nem mind­egy, ho­gyan eszed.

Őrület, idén nyilvánosan viselik a melltartót a nők

Őrület, idén nyilvánosan viselik a melltartót a nők

A hét­köz­na­po­kon is egyre me­nőbb, de a sztár­vi­lág­ban már nem új­don­ság, hogy egy szál mell­tar­tó­ban jár­nak a nők az utcán.

A hét­köz­na­po­kon is egyre me­nőbb, de a sztár­vi­lág­ban már nem új­don­ság, hogy egy szál mell­tar­tó­ban jár­nak a nők az utcán. Le­ke­rül­tek a blú­zok és tri­kók, így lett nagy ked­venc a ká­ni­ku­lá­ban ez a fe­hér­nemű. Nem is kér­dés mit szól­nak majd hozzá a férfiak!

Bögrés-mákos diétacsoda, ez a sütemény az idei nyár sztárja lesz

Bögrés-mákos diétacsoda, ez a sütemény az idei nyár sztárja lesz

Fehér liszt he­lyett mák ke­rült a tész­tá­jába! És hogy ez mi­lyen zse­ni­á­lis kom­bi­ná­ció piros gyü­möl­csök­kel, azt akkor tudod, meg, ha el­ké­szí­ted és meg­kós­to­lod!

Cso­dá­la­tos trük­kel lett ke­ve­sebb a szén­hid­rát ebben a finom sü­ti­ben: fehér liszt he­lyett mák ke­rült a tész­tá­jába! És hogy ez mi­lyen zse­ni­á­lis kom­bi­ná­ció piros bo­gyós gyü­möl­csök­kel, azt akkor tudod, meg, ha el­ké­szí­ted és meg­kós­to­lod!

Hoppá, hoppá! Kiderült, mi a legújabb őrület a szülészeteken

Hoppá, hoppá! Kiderült, mi a legújabb őrület a szülészeteken

Év­szá­za­dok óta meg­fi­gyel­he­tők bi­zo­nyos tren­dek, amik be­fo­lyá­sol­ják a nőket a név­adás­ban.

Év­szá­za­dok óta meg­fi­gyel­he­tők bi­zo­nyos tren­dek, amik be­fo­lyá­sol­ják a nőket a név­adás­ban.

Eszelősen dögös stranddivat: Tarol a szexi neccbikini

Eszelősen dögös stranddivat: Tarol a szexi neccbikini

A férfiak ismét jól jár­nak, leg­alábbis bi­ki­ni­fron­ton min­den­képp. Az új necc­bi­kini ugyanis olyan, mint a mese: van is, meg nincs is, fel­vet­ték, meg nem is.

A férfiak ismét jól jár­nak, leg­alábbis bi­ki­ni­fron­ton min­den­képp. Az új necc­bi­kini ugyanis olyan, mint a mese: van is, meg nincs is, fel­vet­ték, meg nem is.

Szuperdögös hajszín lesz a nyár slágere: gyömbérvörös a divat!

Szuperdögös hajszín lesz a nyár slágere: gyömbérvörös a divat!

Álom­szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val. Iz­gal­mas, nőies és na­gyon szexi. Az ár­nya­la­tok sza­ba­don vál­toz­tat­ha­tók!

Álom­szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val. Iz­gal­mas, nőies és na­gyon szexi. Az ár­nya­la­tok sza­ba­don vál­toz­tat­ha­tók!

Elképesztően szexi lesz a 2019-es nyári körömdivat

Elképesztően szexi lesz a 2019-es nyári körömdivat

Gyö­nyö­rűen vib­ráló szí­nek ke­rül­nek fó­kuszba az új trend jó­vol­tá­ból. Min­den­kép­pen ér­de­mes ki­pró­bálni!

Gyö­nyö­rűen vib­ráló szí­nek ke­rül­nek fó­kuszba az új trend jó­vol­tá­ból. A szu­per ár­nya­la­tok közt biz­tos, hogy te is gyor­san rá­ta­lálsz a neked va­lóra!

Visszatér a régi táskadivat, imádja minden nő

Visszatér a régi táskadivat, imádja minden nő

Nyári slá­ger a kéz­mű­ves táska! Prak­ti­kus és ele­gáns, a forró nya­ra­lá­sok han­gu­la­tát adja a hét­köz­na­pokra és az ele­gáns par­tikra is.

Nyári slá­ger a kéz­mű­ves táska! Prak­ti­kus és ele­gáns, a forró nya­ra­lá­sok han­gu­la­tát adja a hét­köz­na­pokra és az ele­gáns par­tikra is. Szé­les a vá­lasz­ték, vá­lassz egyet a a szet­ted­hez.Van­nak csúcs­szu­per fa­zo­nok, mu­ta­tunk né­há­nyat, gon­dold végig me­lyi­ket hová tud­nád ma­gad­dal vinni.

Így vedd fel a nyár szexi nadrágját, hogy megőrüljenek a férfiak

Így vedd fel a nyár szexi nadrágját, hogy megőrüljenek a férfiak

Ezt a di­va­tot imádni fogod! Nem csak va­gány és ké­nyel­mes, de nőies és szexi is le­szel benne.

Szeretnél világosabb hajat? Itt a megoldás szőkítés nélkül

Szeretnél világosabb hajat? Itt a megoldás szőkítés nélkül

Nem csak a ké­miai fes­ték lé­te­zik.

Úgy gon­do­lod, hogy a sötét haj­szí­ned csak a ké­miai haj­fes­té­kek­től lesz vi­lá­go­sabb? Ez nem fel­tét­le­nül igaz: szá­mos olyan ter­mé­sze­tes mód­szer lé­te­zik.

Ez a hajvágás idén nyáron mindent visz: 10 évet fiatalít az új frizura

Ez a hajvágás idén nyáron garantáltan mindent visz: 10 évet fiatalít az új frizura

Az új fazon nem­csak fi­a­ta­lossá va­rá­zsol, de min­den bi­zonnyal a nyár leg­va­gá­nyabb fri­zu­rája is lesz. Cso­dá­san iz­gal­mas tin­csek, te se ma­radj le!

Az új fazon nem­csak fi­a­ta­lossá va­rá­zsol, de min­den bi­zonnyal a nyár leg­va­gá­nyabb fri­zu­rája is lesz. Cso­dá­san iz­gal­mas tin­csek, te se ma­radj le!

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Nem­rég hoz­ták nyil­vá­nos­ságra a nép­sze­rű­ségi lis­tát.

Nem­rég hoz­ták nyil­vá­nos­ságra az Ame­ri­ká­ban leg­nép­sze­rűbb ba­ba­ne­vek lis­tá­ját.

Megőrültek a menyasszonyok, ez az új esküvői cipődivat!

Megőrültek a menyasszonyok, ez az új esküvői cipődivat!

Két­ség­te­len, hogy ké­nyel­mes, de arról nem va­gyunk meg­győ­ződve, hogy ez a leg­jobb vi­se­let.

Két­ség­te­len, hogy ké­nyel­mes, de arról nem va­gyunk meg­győ­ződve, hogy ez a leg­jobb vi­se­let.

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Me­se­szép lesz a kezed, ha ki­pró­bá­lod ezt a di­va­tot.

Me­se­szép lesz a kezed, ha ki­pró­bá­lod ezt a di­va­tot.

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz. Matt kör­mö­ket, ová­lis for­mát, vagy egy­sze­rűt és ro­man­ti­ku­sat.

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz. Matt kör­mö­ket, ová­lis for­mát, vagy egy­sze­rűt és ro­man­ti­ku­sat. Egy biz­tos, mind­egyi­ken lesz­nek apró vi­rá­gok. Nőies ,vidám és szép ez a divat, elég sok­féle szín­ben ra­gyog­hat­nak a kör­meid.

Végre itt a nyár kedvence, nem árulnak zsákbamacskát a nők

Végre itt a nyár kedvence, nem árulnak zsákbamacskát a nők

Rö­vid­nad­rág örök sze­re­lem. Ki ne vi­selné ezt a nad­rá­got, főleg far­mer­ben.

Rö­vid­nad­rág örök sze­re­lem. Ki ne vi­selné ezt a nad­rá­got?

Csodálatos hajszín hódit: ez lesz a nyári szezon nagy befutója

Csodálatos hajszín hódit: ez lesz a nyári szezon nagy befutója

A ka­ra­mell meleg ár­nya­lata ér­vé­nye­sül a leg­újabb fes­tési tech­ni­kák­ban, pró­báld ki te is, ga­ran­tált a siker!

A ka­ra­mell meleg ár­nya­lata ér­vé­nye­sül a leg­újabb fes­tési tech­ni­kák­ban. Az arany­barna tö­ké­le­tes vá­lasz­tás a szőke és a barna höl­gyek szá­mára, pró­báld ki te is, ga­ran­tált a siker!

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak.

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak. Össze­vá­lo­gat­tuk az idei nyár leg­di­va­to­sabb da­rab­jait. Kü­lön­féle szan­dá­lok, pa­pu­csok, pa­pucs­ci­pők vá­lasz­té­kát ta­lál­ha­tod meg a tren­dek­ben. Vá­laszt­hatsz.

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Akkor kat­tints!

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Akkor kat­tints!

Eláruljuk, mit érdemes enni, ha hullik a hajunk

Eláruljuk, mit érdemes enni, ha hullik a hajunk

Nem fi­gyelsz oda az ét­ke­zé­sedre? Ez bi­zony elő­ször a hajad ál­la­po­tán fog meg­lát­szani.

Nem fi­gyelsz oda az ét­ke­zé­sedre? Ez bi­zony elő­ször a hajad ál­la­po­tán fog meg­lát­szani. Cso­da­sam­pon és mé­reg­drága kon­di­ci­o­náló sem he­lyet­te­síti a táp­anya­go­kat. Ha sze­ret­nél egész­sé­ges, dús, fé­nyes haj­ko­ro­nát, akkor be­lül­ről lásd el a szer­ve­ze­te­det a leg­szük­sé­ge­seb­bek­kel.

Ultraszexi ruhadarabbal rukkolnak elő idén nyáron a nők

Ultraszexi ruhadarabbal rukkolnak elő idén nyáron a nők: jöhet a crop top

Be­va­dítja a férfi­a­kat a leg­újabb divat! Ezt az ütős fel­sőt egyet­len csi­nos nő sem hagy­hatja ki!

Szörnyen ronda a legújabb divat, mégis imádják a nők

Szörnyen ronda a legújabb divat, mégis imádják a nők

Bár, ki tudja?!

Mi­csoda fa­zo­no­kat ké­pe­sek meg­ál­modni a ter­ve­zők! Bár ezek a rucik ké­nyel­me­sek és len­gék, de jól gon­dold meg, me­lyi­ket ve­szed fel!

Ezért ültess most a kertedbe cukkinit

Ezért ültess most a kertedbe cukkinit

Már alig vár­juk, hogy a kert­ből bőven szü­re­tel­jük a friss, gyenge cuk­ki­ni­ket. A ve­tés­sel még egy ki­csit várni kell, de kedv­csi­ná­ló­nak máris mu­ta­tunk né­hány el­ké­pesz­tően finom re­cep­tet

Már alig vár­juk, hogy a kert­ből bőven szü­re­tel­jük a friss, gyenge cuk­ki­ni­ket. A ve­tés­sel még egy ki­csit várni kell, de kedv­csi­ná­ló­nak máris mu­ta­tunk né­hány finom re­cep­tet

Íme a nyári ruha, ami mindenkinek jól áll

Íme a nyári ruha, ami mindenkinek jól áll

Annyi min­den lapul a szek­rény­ben, amit már nem ve­szünk fel. Van­nak vi­szont örök di­va­tos ruha da­ra­bok, me­lye­ket nyá­ron csak elő kell kapni. Ilyen a far­mer­ruci is. Ne hagyd ki az idei kol­lek­ci­ód­ból sem!

Annyi min­den lapul a szek­rény­ben, amit már nem ve­szünk fel. Van­nak vi­szont örök di­va­tos ruha da­ra­bok, me­lye­ket nyá­ron csak elő kell kapni. Ilyen a far­mer­ruci is. Ne hagyd ki az idei kol­lek­ci­ód­ból sem!Vá­lo­gass ked­vedre az idei fa­zo­nok kö­zött, több­féle for­mát meg­ta­lálsz, ha va­la­mi­lyen új fa­zonra vágysz.

Vakítóan szexi az új bikinidivat! Imádja minden nő

Vakítóan szexi az új bikinidivat! Imádja minden nő

Hosszú de­rekú bugyi, roj­tok, pán­tok: mindez a nyár nagy bi­ki­ni­di­vatja. Nézd a vi­lá­got ra­gyogó szín­ben, vi­seld a nap­su­ga­rat a tes­te­den!

Hosszú de­rekú bugyi, roj­tok, pán­tok: mindez a nyár nagy bi­ki­ni­di­vatja. Nézd a vi­lá­got ra­gyogó szín­ben, vi­seld a nap­su­ga­rat a tes­te­den!

Istennő leszel a nyár legszexibb hajszínével: rózsaarany a legmenőbb divat!

Istennő leszel a nyár legszexibb hajszínével: rózsaarany a legmenőbb divat!

Egy­sze­rűen cso­dás ez a szín. Ra­gyo­góan fogsz ki­nézni.

Egy­sze­rűen cso­dás ez a szín. Ra­gyo­góan fogsz ki­nézni.

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Idén vá­laszd a ber­mu­dát!

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Ha nem vagy nagy rö­vid­nad­rág ra­jongó, idén vá­laszd a ber­mu­dát! A hosszát se bízd másra.

Ha ezt a három ruhát beszerzed tavasszal, te is nagyon csinos lehetsz

Ha ezt a három ruhát beszerzed tavasszal, te is nagyon csinos lehetsz

Van­nak a di­vat­ban szinte örök da­ra­bok, me­lyek évről-évre be­kúsz­nak a tren­dekbe. Aján­lott be­sze­rez­ned!

Visszatér a '80-as évek nagy hajdivatja: kacérak lesznek a tincsek

Visszatér a '80-as évek nagy hajdivatja: kacérak lesznek a tincsek

Vá­lassz a gön­dör hajak közül lok­ni­kat, vagy apró gön­dör für­tö­ket!

Aki­nek egye­nes a haja, min­dig gön­dörre vá­gyik, aki pedig gön­dör sok­szor va­sal­tatja a haját. Most vi­szont vá­lassz a gön­dör hajak közül lok­ni­kat, vagy apró gön­dör für­tö­ket, hosszú vagy rövid fri­zu­rát. Ve­gyél részt egy idő­uta­zá­son a 80-as évekbe!

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők.

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők. Újra divat nad­rág fe­lett szok­nyát hor­dani. Évek óta erő­sö­dik ez a trend, mu­ta­tunk né­hány szu­per ked­ven­cet! Fur­csá­nak tűn­het , mégis ez a divat.

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Zéró szénhidrátos csúcskaja: Karfiolfalatka az új diétás őrület

Zéró szénhidrátos csúcskaja: Karfiolfalatka az új diétás őrület

Ké­szíts apró karfi­ol­go­lyócs­ká­kat va­cso­rára. Fan­tasz­ti­ku­san finom.

Ké­szíts apró karfi­ol­go­lyócs­ká­kat va­cso­rára. Ez a zöld­ség egész­sé­ges és fan­tasz­ti­ku­san finom. Az egész csa­lád imádni fogja ezt az olasz íze­sí­tésű ételt. Na­gyon könnyen el­ké­szít­he­ted, ér­de­mes ki­pró­bálni!

3 rétegű csokihabtorta, ezt még sütni sem kell

3 rétegű csokihabtorta, ezt még sütni sem kell

Ve­gán­ként neked is jogod van a leg­fi­no­mabb cso­ki­tor­tá­hoz. Most olyan re­cep­tet mu­ta­tunk, me­lyet biz­tos, hogy nem csak egy­szer fogsz el­ké­szí­teni

Ve­gán­ként neked is jogod van a leg­fi­no­mabb cso­ki­tor­tá­hoz. Most olyan re­cep­tet mu­ta­tunk, me­lyet biz­tos, hogy nem csak egy­szer fogsz el­ké­szí­teni. Gyors, egy­szerű, és csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­lók­ból áll össze ez a gyö­nyörű desszert. Nem árt, ha meg­ter­ve­zed a lé­pé­se­ket

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

Fenébe a photoshoppal - ilyen egy valódi nő valódi teste!

Fenébe a photoshoppal - ilyen egy valódi nő valódi teste!

Nem az a szép, ami tö­ké­le­tes. Az a szép, ami ra­gyog!

Nem az a szép, ami tö­ké­le­tes. Az a szép, ami ra­gyog!

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Ismét vissza­tért a klumpa.

Ismét vissza­tért a klumpa, bár kissé meg­vál­to­zott. Nőies lett az is­mert fa­pa­pucs. Szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is fel­ve­he­ted, lapos és magas sa­rok­kal is hord­ha­tod.

Melyik a legjobb diéta? Most eldől a kérdés!

Melyik a legjobb diéta? Most eldől a kérdés!

A me­di­ter­rán di­é­tát sokan a világ leg­egész­sé­ge­sebb ét­rend­jé­nek tart­ják. Ám új ri­vá­lis ér­ke­zett a Távol-Ke­let­ről.

A me­di­ter­rán di­é­tát sokan a világ leg­egész­sé­ge­sebb ét­rend­jé­nek tart­ják. Ám új ri­vá­lis ér­ke­zett a Távol-Ke­let­ről: íme az oki­na­wai diéta, ame­lyik sokak sze­rint a hosszú élet titka. De me­lyik a jobb, és kinek valók egy­ál­ta­lán ezek az ét­ren­dek? Össze­ál­lí­tá­sunk­ban el­árul­juk.

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami soha nem megy ki a di­vat­ból. Nad­rág, dzseki vagy ing? Mind­egy, vi­seld szí­nes­ben! Szu­per szinte min­den hét­köz­napi szett­hez.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami soha nem megy ki a di­vat­ból. Nad­rág, dzseki vagy ing? Mind­egy, vi­seld szí­nes­ben! Szu­per szinte min­den hét­köz­napi szett­hez.Szinte min­den nő imádja eze­ket a ru­ha­da­ra­bo­kat. Most pedig vál­to­za­to­san vi­sel­he­ted, van kí­ná­lat, te vá­laszt­ha­tod ki a leg­job­ban tet­szőt.

3 tavaszi nagyágyú együtt, egy fogásban: ez az új diétás kedvenc

3 tavaszi nagyágyú együtt: ez az új diétás kedvenc

A kert­ben egy idő­szak­ban érő zöld­sé­gek és gyü­möl­csök össze­pá­ro­sí­tá­sá­ból min­dig remek éte­lek szü­let­nek. Az összes hoz­zá­való benne szu­per egész­sé­ges.

Fogyj le gyorsan és látványosan szódabikarbónával - íme a recept!

Fogyj le gyorsan és látványosan szódabikarbónával - íme a recept!

Ez a trükk iga­zán jó ered­ményt hoz, hogy újra for­mába len­dülj.

Ez a trükk iga­zán jó ered­ményt hoz, hogy újra for­mába len­dülj.

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

El­jött a te időd!

El­jött a te időd, ha az egy­ré­szes für­dő­ru­hát sze­re­ted! Dressz­ben jár­nak idén a stran­do­kon a nők! Iz­gal­mas, szexi és klasszi­kus fa­zo­nok is a tren­dek kö­zött.

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Kü­lön­le­ges trend.

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít.

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Ezek­hez a cso­da­szép ru­cik­hoz még ki­egé­szítő sem kell.

Ezek­hez a cso­da­szép ru­cik­hoz még ki­egé­szítő sem kell. A nap bár­me­lyik sza­ká­ban vi­sel­he­ted ezt a fa­zont, az ered­mény ga­ran­tált siker! Va­dító min­ták és szí­nek. Nehéz csak egyet vá­lasz­tani!

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó stí­lu­sán.

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó, min­dig jelen levő stí­lu­sán.

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni.

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni. Esz­mé­let­len szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val! Pró­báld ki te is!

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Van, ahol a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Egy ame­ri­kai is­kola lány ta­nu­lói végre vi­sel­het­nek nad­rá­got. De ehhez na­gyon ko­moly lé­pé­sekre volt szük­ség a "lá­zadó" di­á­kok és szü­leik ré­szé­ről. Más­hol vi­szont a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát az új, szuperszexi bikinidivat

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik az a fazon, ame­lyik a leg­job­ban ki­emeli az adott­sá­ga­i­dat?

Bár­mi­lyen is az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik emeli ki iga­zán az adott­sá­ga­i­dat?

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban. Mu­ta­tunk cipő és far­mer­nad­rág kom­bi­ná­ciót, vá­laszt­hatsz neked tet­sző va­ri­á­ciót.