Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Egy brit ad­dik­to­ló­gus sze­rint a cha­te­lés­sel töl­tött idő bor­zasz­tóan ad­dik­tív a ti­zen­éve­sek szá­mára. De vajon mi a meg­ol­dás?

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod!

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod! Nem csak is­teni finom, de egy­szerű el­ké­szí­teni, szu­per­könnyű, és csupa egész­sé­ges össze­te­vő­ből ké­szül. Nem kell le­mon­da­nod az édes él­ve­ze­tek­ről!

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Vol­tál már gond­ban azzal, mi­lyen pánt nél­küli mell­tar­tót ve­gyél fel? A nép­szerű ma­gyar vlog­ger segít az el­iga­zo­dás­ban!

Vol­tál már gond­ban azzal, mi­lyen pánt nél­küli mell­tar­tót ve­gyél fel? A nép­szerű ma­gyar vlog­ger segít az el­iga­zo­dás­ban! Ha nem tudod, mi­lyen alap­da­ra­bok szük­sé­ge­sek egy nő ru­ha­tá­rába, miért ne hordj szil­ikon­pán­tos mell­tar­tót, mit te­gyél, ha nem akarsz mell­tar­tót fel­venni, il­letve ho­gyan mosd őket úgy, hogy ne men­je­nek tönkre, fel­tét­len nézd meg a vi­deót!

Felejtsd el a tölcsért, így edd a fagyit idén nyáron

Felejtsd el a tölcsért, így edd a fagyit idén nyáron

A fagy­lal­tot kom­bi­náld egész­sé­ges gyü­möl­csök­kel. Sárga, gril­le­zett gyü­mölcs­sze­le­te­ken tor­nyo­sul­jon idén nyá­ron a fagyi.

Szédítően szexi leszel, ha beszerzed a nyár legdögösebb fazonú felsőjét

Szédítően szexi leszel, ha beszerzed a nyár legdögösebb fazonú felsőjét

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán,.

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán, te pedig igazi bom­bá­zó­nak érez­he­ted magad.

Újra hódít a macskaszem! Ebben lesz nyáron igazán dögös a nő

Újra hódít a macskaszem! Ebben lesz nyáron igazán dögös a nő

Kö­vesd a di­va­tot a nap­szem­üveg-vá­lasz­tás­nál is! Mu­tat­juk a nyár leg­sze­xibb és leg­von­zóbb szem­üve­geit.

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagylalt házilag, bűntudat nélkül

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagylalt házilag, bűntudat nélkül

Ki kell pró­bál­nod ezt az is­teni cse­me­gét! Finom, könnyű el­ké­szí­teni, és még­sem kell ag­gód­nod a kilók miatt.

Megújult a töltött csirke: ez a könnyű finomság lett a nyár kedvence

Megújult a töltött csirke: ez a könnyű finomság lett a nyár kedvence

Tö­ké­le­tes a nyári di­é­tá­hoz, mert könnyű, is­teni finom.

Tö­ké­le­tes a nyári di­é­tá­hoz, mert könnyű, is­teni finom, és na­gyon egész­sé­ges. Biz­to­sítja a napi szük­sé­ges fe­hér­je­mennyi­sé­get és még egy sor vi­ta­mint, ás­vá­nyi anya­got is.

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Imádod a pizzát, de diétázol? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell

Imádod a pizzát, de diétázol? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell

Ne ag­gódj az ala­kod miatt, mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, hogy lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül is ehess a ked­venc piz­zád­ból! Nem kell le­mon­da­nod róla.

Ne ag­gódj az ala­kod miatt, mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, hogy lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül is ehess a ked­venc piz­zád­ból! Nem kell le­mon­da­nod róla.

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz pár egy­szerű sza­bályt. Csak fi­gyelj oda né­hány hét­köz­napi ap­ró­ságra!

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz né­hány egy­szerű sza­bályt. Csak fi­gyelj oda né­hány hét­köz­napi ap­ró­ságra! Nem is hin­néd, mi­lyen min­den­napi dol­gok te­he­tik tönkre a ke­mény mun­kát, amit bőröd szép­sé­géért foly­tatsz. Kis oda­fi­gye­lés, és arc­bő­röd meg­há­lálja!

5 szuper ötlet: így használd a túrót, ha diétázol

5 szuper ötlet: így használd a túrót, ha diétázol

A túró az egyik leg­jobb alap­anyag, ha di­é­tá­zol, hi­szen szám­ta­lan étel ké­szít­hető be­lőle.

A túró az egyik leg­jobb alap­anyag, ha di­é­tá­zol, hi­szen szám­ta­lan étel ké­szít­hető be­lőle. Gaz­dag fe­hér­je­for­rás, amit ala­csony szén­hid­rát­tar­talma miatt bün­tet­le­nül ehetsz.

Új vibrátor hódít, ez minden lusta nő álma

Új vibrátor hódít, ez minden lusta nő álma

Ez a vib­rá­tor nem az, amire el­ső­ként gon­dol­nál!

Ez a vib­rá­tor nem az, amire el­ső­ként gon­dol­nál! A vib­ráló ala­pozó-szi­vacs arról gon­dos­ko­dik, hogy az ala­pozó ma­ra­dék­ta­la­nul, egyen­le­tes ré­teg­ben ke­rül­jön a bő­rödre. Ki­pró­bál­nád?

A hizlaló nokedli már a múlté: karfiolból készül a legújabb csodaköret

A hizlaló nokedli már a múlté: karfiolból készül a legújabb csodaköret

Ké­szítsd el az ola­szok híres gnoc­chi­ját, ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú, glu­tén­men­tes vál­to­zat­ban.

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva.

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál!

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél!

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél!

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban ez a ka­bátka. És itt az idő, hogy te is meg­ta­láld a neked meg­fe­le­lőt.

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban ez a ka­bátka. És itt az idő, hogy te is meg­ta­láld a neked meg­fe­le­lőt.

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre.

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből.

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből.

Pudingos-barackkenyér

Pudingos-barackkenyér

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény.

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. Ez a gyü­mölcs­ke­nyér omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat.

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani.

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től sok nő fél, hogy nem neki való.

Idén is slá­ger a lap­szok­nya, ami­től sok nő fél, hogy nem neki való. Pedig csak pár do­logra kell fi­gyelni.

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

A magas de­rekú és bő szárú fazon igen­csak jól mutat, ha meg­fe­lelő ki­egé­szí­tők­kel kom­bi­ná­lod.

A magas de­rekú és bő szárú fazon igen­csak jól mutat, ha meg­fe­lelő ki­egé­szí­tők­kel kom­bi­ná­lod.

Szemceruza vagy tus - melyik a jobb?

Szemceruza vagy tus - melyik a jobb?

Év­ti­ze­dek óta ra­gasz­kodsz a szem­ce­ru­zá­hoz, vagy épp a tus­hoz? Gon­dold át még egy­szer, mert nem biz­tos, hogy min­dig a ru­tin­meg­ol­dás a leg­jobb.

Év­ti­ze­dek óta ra­gasz­kodsz a szem­ce­ru­zá­hoz, vagy épp a tus­hoz? Gon­dold át még egy­szer, mert nem biz­tos, hogy min­dig a ru­tin­meg­ol­dás a leg­jobb. Meg­mu­tat­juk, me­lyik hely­zet­hez, me­lyik szem­kon­túr illik a leg­job­ban. Min­den csak attól függ, mi­lyen ha­tást akarsz el­érni a smin­ked­del.

Hoppá, ettől az egyszerű ötlettől lesz tökéletes a tojásrántotta

Hoppá, ettől az egyszerű ötlettől lesz tökéletes a tojásrántotta

Ha ezt ki­pró­bá­lod, hol­nap­tól új kor­szak kez­dő­dik az éle­ted­ben.

Erre biz­to­san nem gon­dol­tál! Ha ezt ki­pró­bá­lod, hol­nap­tól új kor­szak kez­dő­dik az éle­ted­ben.

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal, ez első lé­pés­nek jó. De te­hetsz ma­ga­dért töb­bet is, hogy jó kedv­vel tel­je­nek a nap­jaid. Meg­mu­tat­juk, mi se­gít­het ebben.

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal, ez első lé­pés­nek jó. De te­hetsz ma­ga­dért töb­bet is, hogy jó kedv­vel tel­je­nek a nap­jaid. Meg­mu­tat­juk, mi se­gít­het ebben.

5 kalóriadús étel, amit akkor is enned kell, ha diétázol

5 kalóriadús étel, amit akkor is enned kell, ha diétázol

Unod a ka­ló­ria­szá­mol­ga­tást?

Unod a ka­ló­ria­szá­mol­ga­tást, és azt, hogy min­den lát­szó­lag ka­ló­ria­dús ételt meg­pró­bálsz szám­űzni az ét­ren­ded­ből? Van egy jó hí­rünk!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín, ha iga­zán sze­ret­néd ki­él­vezni a nyár leg­jobb szép­ség­trükk­jeit. Ga­ran­tál­tan jól fog állni neked is.

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín, ha iga­zán sze­ret­néd ki­él­vezni a nyár leg­jobb szép­ség­trükk­jeit. Ga­ran­tál­tan jól fog állni neked is.

8 nyári nasi, ami biztosan felgyorsítja a fogyást

8 nyári nasi, ami biztosan felgyorsítja a fogyást

A nyár­ban az a leg­jobb, hogy a nagy me­leg­ben nem vá­gyunk a hiz­laló éte­lekre.

A nyár­ban az a leg­jobb, hogy a nagy me­leg­ben nem vá­gyunk a hiz­laló éte­lekre. A szén­hid­rát­ban gaz­dag strand­ka­ják he­lyett pedig ké­szíts in­kább olyan finom fa­la­to­kat, ame­lyek nem­csak el­te­lí­te­nek egy időre, hanem be is in­dít­ják a szer­ve­ze­ted zsír­égető funk­ci­óit. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb nyol­cat.

Szuperszexi leszel, ha így hordod a nyár legjobb ruhadarabját

Szuperszexi leszel, ha így hordod a nyár legmenőbb ruhadarabját

Él­vezd ki a jó időt, és le­gyél csá­bító.

Él­vezd ki a jó időt, le­gyél csi­nos és csá­bító! Mu­tat­juk, mi­lyen öl­tö­zék­kel tudsz iga­zán ta­rolni.

Végre kiderült, miért maradnak sokáig szépek és fiatalok a japán nők

Végre kiderült, miért maradnak sokáig szépek és fiatalok a japán nők

Ész­re­vet­ted már, mi­lyen kor­ta­la­nok a japán höl­gyek?

Ész­re­vet­ted már, mi­lyen kor­ta­la­nok a japán höl­gyek? Mintha raj­tuk va­la­hogy nem fogna az idő.

Ez az édesanya csak 4 ételről mondott le, mégis karcsú lett

Ez az édesanya csak 4 ételről mondott le, mégis karcsú lett

Éhe­zés nél­kül adta le a ki­ló­kat!

Ezt az anyu­kát a ba­bája egy­éves szü­le­tés­napi par­ti­ján ké­szült képek döb­ben­tet­ték rá, mennyire meg­hí­zott.

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Imád­ják a gye­re­kek.

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Ez a tetoválás lett a nyár kedvence! Bármikor megváltoztathatod

Ez a tetoválás lett a nyár kedvence! Bármikor megváltoztathatod

Akár­mi­kor le­mos­ha­tod ma­gad­ról, és má­si­kat raj­zol­hatsz he­lyette.

A nyári rucid alig takar va­la­mit. Most raj­zolj ma­gadra tet­kót! Bár­mi­lyen őrült min­tát ki­pró­bál­hatsz

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Lehet a ma­gas­de­rekú far­mer is szexi.

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Emberi ésszel felfoghatatlan, amit a nagykanizsai anyuka véghez vitt

Emberi ésszel felfoghatatlan, amit a nagykanizsai anyuka véghez vitt

Lu­bics Szilvi nem ke­ve­sebbre vál­lal­ko­zott, mint hogy vé­gig­futja a Halál-völgy­ben meg­ren­de­zett Bad Water ult­ra­ma­ra­tont.

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Nem kell le­mon­da­nod a far­mer­ről, ha né­hány do­logra oda­fi­gyelsz.

Nem kell le­mon­da­nod arról, hogy far­mert vi­selj, de né­hány egy­szerű sza­bályt ér­de­mes be­tar­tani. Gon­dol­tad volna, hogy itt is szá­mít a test­al­kat? Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned a vá­lasz­tás­nál!

Ne szégyelld a tested! Íme a sztárok valódi alakja bikiniben, photoshop nélkül... - sokkoló!

Ne szégyelld a tested! Íme a sztárok valódi alakja bikiniben, photoshop nélkül... - sokkoló!

Senki sem tö­ké­le­tes...!

Fe­szengsz, ha a strandra ké­szülsz? Utá­lod meg­látni magad a nya­ra­lá­sos fo­tó­kon? Ne le­gyél za­var­ban! Senki sem tö­ké­le­tes...!

Teljesen megújul a francia manikűr - íme a csodás, nyári viselet!

Teljesen megújul a francia manikűr - íme a csodás, nyári viselet!

Neked is ki kell pró­bál­nod eze­ket az üde, iz­gal­mas vál­to­za­to­kat, me­lyek a fran­cia ma­ni­kűr nyári ver­ziói.

Neked is ki kell pró­bál­nod eze­ket az üde, iz­gal­mas vál­to­za­to­kat, me­lyek a fran­cia ma­ni­kűr nyári ver­ziói.

Ezt add a gyereknek cukros fagyi helyett! Egészséges és imádni fogja

Ezt add a gyereknek cukros fagyi helyett! Egészséges és imádni fogja

A gye­re­kek ked­venc nyári desszertje lehet ez a kö­zö­sen is el­ké­szít­hető édes­ség. A vég­ered­mény fan­tasz­ti­ku­san finom!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Rubint Réka teremti a trendet: Ez lett a nyár legnagyobb hajdivatja!

Rubint Réka teremti a trendet: Ez lett a nyár legnagyobb hajdivatja!

A sztár­edző leg­szí­ve­seb­ben ki­en­gedve hordja hosszú haját, spor­tos al­kal­mak­kor pedig copfba köti. Idén nyárra vi­szont újí­tott!

A sztár­edző leg­szí­ve­seb­ben ki­en­gedve hordja hosszú haját, spor­tos al­kal­mak­kor pedig copfba köti. Idén nyárra vi­szont újí­tott!

CH-killer bevetésben: Ez a barackos süticsoda nem hizlal!

CH-killer bevetésben: Ez a barackos süticsoda nem hizlal!

Jel­szó: liszt he­lyett rost!

Mos­tan­tól egy új öt­let­tel szo­rít­ha­tod vissza a sü­te­mé­nyek szén­hid­rát­tar­tal­mát. Jel­szó: liszt he­lyett rost! Le­gyen egész­sé­ges ami finom, itt a meg­ol­dás!

Elmúltál 30 éves? Ezekkel a trükkökkel tudsz a legjobban fogyni

Elmúltál 30 éves? Ezekkel a trükkökkel tudsz a legjobban fogyni

Saj­nos nem ri­o­ga­tás, hogy har­minc fe­lett sok­kal job­ban kell vi­gyáz­nod a vo­na­la­idra. Mu­tat­juk, mi segít fo­gyás­ban!

Forradalmi diétaelmélettel rukkoltak elő a tudósok: Minden másképp van!

Forradalmi diétaelmélettel rukkoltak elő a tudósok: Minden másképp van!

Nem mind­egy, mikor eszel!

Egy auszt­rál di­e­te­ti­kus egé­szen új­szerű di­é­ta­el­mé­let­tel állt elő. To­vábbra sem mind­egy, mit és mikor eszel, ám az idő­zí­tés me­rő­ben más, mint régen. Így vi­szont va­ló­ság­gal tur­bóra kap­csol a fo­gyás!

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni.

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb ru­há­kat, ami­ket bár­mi­kor elő­kap­hatsz a gard­rób­ból.

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

A nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­koz­nál? Íme, a neked való tö­ké­le­tes darab!

A nyá­ron is dö­gö­sen és ké­nyel­me­sen mu­tat­koz­nál? Íme, a neked való darab!

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: na­gyon finom így a tü­kör­to­jás!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: ilyen finom még nem volt a tü­kör­to­jás! Va­rá­zsolj me­di­ter­rán íz­vi­lá­got, hogy cso­dá­san in­dul­jon a nap! Ezért bi­zony ér­de­mes fel­kelni, még ma pró­báld ki!

Ez a kiegészítő nem hiányozhat a szettedből idén!

Ez a kiegészítő nem hiányozhat a szettedből idén!

A nap­szem­üveg nem csak di­va­tos, de fon­tos ki­egé­szítő a sze­münk ép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sére.

A nap­szem­üveg nem csak di­va­tos, de fon­tos ki­egé­szítő a sze­münk ép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sére. Szinte hét­köz­napi vi­se­letté vált, de ez nem je­lenti azt, hogy unal­mas­nak kell len­nie.

Így lehetsz őrülten dögös a strandon

Így lehetsz őrülten dögös a strandon

Végre ki­sza­ba­dulsz a hét­köz­na­pok fog­sá­gá­ból, itt az idő, hogy meg­mu­tasd magad a stran­don. Ne té­to­vázz, légy bátor, így szí­nezd ki a nya­ra­lás, pi­he­nés pil­la­na­tait.

Végre ki­sza­ba­dulsz a hét­köz­na­pok fog­sá­gá­ból, itt az idő, hogy meg­mu­tasd magad a stran­don. Ne té­to­vázz, légy bátor, így szí­nezd ki a nya­ra­lás, pi­he­nés pil­la­na­tait.

Vigyázz, ezek a reggeli szokások nagyon hizlalnak!

Vigyázz, ezek a reggeli szokások nagyon hizlalnak!

Sze­ret­nél le­adni egy pár kilót?

Sze­ret­nél le­adni egy pár kilót, de se­hogy nem megy? Lehet, hogy nem is az el­fo­gyasz­tott éte­lek­ben kel­lene ke­res­ned a hibát.

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat a kör­me­idre. Mu­tat­juk a leg­dö­gö­seb­be­ket.

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít abban, hogy könnyebb­nek és fel­sza­ba­dul­tabb­nak érezd magad.

Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít abban, hogy könnyebb­nek és fel­sza­ba­dul­tabb­nak érezd magad a 9 hónap során.

Komplett diétás menü nyári hétvégére: Lerepülnek a pluszkilók!

Komplett diétás menü nyári hétvégére: Lerepülnek a pluszkilók!

Sze­ren­csére nyá­ron dús­kál­ha­tunk a leg­fi­no­mabb friss alap­anya­gok­ban, igazi öröm­ka­ják­kal dob­hat­juk le a ki­ló­kat. Gyor­san el­ké­szít­hető, szu­per öt­le­tek!

A diéta nem kop­la­lás­ról szól! Na­gyon is fon­tos a rend­sze­res ét­ke­zés. Sze­ren­csére nyá­ron dús­kál­ha­tunk a leg­fi­no­mabb friss alap­anya­gok­ban, igazi öröm­ka­ják­kal dob­hat­juk le a ki­ló­kat. Gyor­san el­ké­szít­hető, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk.

Hihetetlenül felpörgeti a fogyást ez a 7 nyári étel!

Hihetetlenül felpörgeti a fogyást ez a 7 nyári étel!

Nyá­ron min­den könnyebb - még fogyni is! Már csak azért is, mert tele a piac fo­gyasztó fi­nom­sá­gok­kal.

Nyá­ron min­den könnyebb - még fogyni is! Már csak azért is, mert tele a piac olyan fi­nom­sá­gok­kal, ame­lyek se­gí­te­nek a túl­súly el­tün­te­té­sé­ben.

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod!

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod és ké­szítsd el a saját nyári kü­lön­le­ges kis­nad­rá­go­dat!

Egy fürdőruha sem áll jól? Így válassz az alakodnak megfelelőt!

Egy fürdőruha sem áll jól? Így válassz az alakodnak megfelelőt!

Így jól érzed majd magad a stran­don!

Ha eddig nem érez­ted jól magad a stran­don, lehet, hogy csak nem a hoz­zád illő für­dő­ru­hát vá­lasz­tot­tad. Mu­tat­juk a trük­köt!

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Ős­idők óta hasz­nált re­cept, fan­tasz­ti­kus össze­te­vők­kel. Nem­csak is­teni finom, de a vá­gyat is fel­pör­geti.

Ős­idők óta hasz­nált re­cept, fan­tasz­ti­kus össze­te­vők­kel. Nem­csak is­teni finom, de a vá­gyat is fel­pör­geti. Ne cso­dál­kozz, ha egész nap kí­vá­nós le­szel. Nem tit­kos a re­cept , iga­zán ér­de­mes egy héten több­ször is al­kal­maz­nod, nézd meg, mi lesz az ered­mény!

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

Fuss kora este, munka után!

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este. Egy kis pluszt is nyersz vele. Meg­mu­tat­juk, nézd!

Bundabugyi után itt a szőrös p...: Ez most a nyár legnagyobb divatja

Bundabugyi után itt a szőrös p...: Ez most a nyár legnagyobb divatja

Biz­tos ész­re­vet­ted már, hogy idén meg­bo­lon­dult a divat. Ha azt hit­ted, téged már nem érhet meg­le­pe­tés, té­ved­tél!

Itt a nyár legfinomabb 2 perces diétás desszertje

Itt a nyár legfinomabb 2 perces diétás desszertje

Hű­sítő nyári ka­na­lazni való, amit biz­to­san nem tudsz el­ron­tani. Finom, üdítő po­hár­krém a forró nyári nyári na­pokra.

Hű­sítő nyári ka­na­lazni való, amit biz­to­san nem tudsz el­ron­tani. Finom, üdítő po­hár­krém a forró nyári nyári na­pokra, ami nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted. Ka­na­laz­ha­tod reg­ge­lire vagy a nap bár­me­lyik idő­sza­ká­ban, ami­kor már nem bírod to­vább a hő­sé­get.

7 szuper diétás reggeli: Garantáltan fogyni fogsz

7 szuper diétás reggeli: Garantáltan fogyni fogsz

Ne hagyd, hogy a ke­nyér egész dél­előtt hin­táz­tassa a vér­cu­kor­szin­te­det! Vá­lassz he­lyette szén­hid­rát­ban sze­gény, egész­sé­ges reg­ge­lit!

Ne hagyd, hogy a ke­nyér egész dél­előtt hin­táz­tassa a vér­cu­kor­szin­te­det! Vá­lassz he­lyette szén­hid­rát­ban sze­gény, egész­sé­ges reg­ge­lit! Itt az ideje, hogy a reg­geli pi­rí­tós­ról át­térj va­lami sok­kal egész­sé­ge­sebb reg­ge­lire. Ha ezek­ből a fi­nom­sá­gok­ból vá­lasz­tasz nem kell attól tar­ta­nod, hogy túl korán meg­éhe­zel.

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd.

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd.

7 szuper farmertipp: Így leszel nyáron bombázó

7 szuper farmertipp: Így leszel nyáron bombázó

Idén ismét fel­ve­szi a ver­senyt a far­mer­szok­nya a rö­vid­nad­rág­gal! Me­gint min­den szem rá­sze­ge­ző­dik majd, akár a hosszút, akár a rö­vi­det vá­lasz­tod!

Idén ismét fel­ve­szi a ver­senyt a far­mer­szok­nya a rö­vid­nad­rág­gal! Me­gint min­den szem rá­sze­ge­ző­dik majd, akár a hosszút, akár a rö­vi­det vá­lasz­tod!