Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Ebben a for­ró­ság­ban ké­szíts gyor­san egy is­teni fris­sí­tőt! Ér­de­kes re­cep­tet mu­ta­tunk, iz­gal­mas íz­vi­lág­gal.

Ettől a filléres trükktől lett az idei fülbevalódivat a nők legnagyobb kedvence

Ettől a filléres trükktől lett az idei fülbevalódivat a nők legnagyobb kedvence

Imád­ni­való fazon a bol­tok pol­cain!

Imád­ni­való fazon a bol­tok pol­cain! Tom­bol a sok­színű, va­rázs­la­tos fül­be­való trendje. Most aztán tény­leg nem nehéz meg­ta­lálni az egyé­ni­sé­ged­hez leg­job­ban illő ék­szert.

Szemérmesen szexi az új nyári viselet, megőrülnek tőle a pasik

Szemérmesen szexi az új nyári viselet, megőrülnek tőle a pasik

Hi­he­tet­le­nül rafi­nált nyári ruhát ké­szí­tet­tek idén a di­vat­ter­ve­zők. Ez aztán min­den­ki­nek jól áll, és min­den nőt el­bű­vö­lővé tesz.

Hi­he­tet­le­nül rafi­nált nyári ruhát ké­szí­tet­tek idén a di­vat­ter­ve­zők. Ez aztán min­den­ki­nek jól áll, és min­den nőt el­bű­vö­lővé tesz. Még most sem késő be­sze­rezni be­lőle egyet. Még nincs vége a nyár­nak és lesz jö­vőre is! Ki­hagy­ha­tat­lan darab a ru­ha­tá­rad­ból, ne ne­künk higgy, hanem a saját sze­med­nek!

Felhorkannak a férfiak, így villantanak mellet a trikókból a nők

Felhorkannak a férfiak, így villantanak mellet a trikókból a nők

Ha va­lódi ki­hí­vást sze­ret­nél egy férfi szá­mára, akkor ez a te di­va­tod! Le­gény le­gyen a tal­pán, aki ellen tud állni.

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Pikáns különlegességeket tartogat a legújabb női bugyifazon

Pikáns különlegességeket tartogat a szexhez a legújabb női bugyifazon

Tom­bol az ero­tika a leg­újabb trendi bu­gyik­nál, ezek­nek egy pasi sem tud el­len­állni!

Céline Dion nem szívbajos: Ide nézz, hogy öltözik fel nap mint nap

Céline Dion nem szívbajos: Ide nézz, hogy öltözik fel nap mint nap

Nem is gon­dol­nánk, hogy az éne­kesnő el­múlt 50 éves! Esz­mé­let­len csi­nos és esze ágá­ban sincs vissza­fo­got­tan öl­töz­ködni.

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Ismét hódít a ci­ca­sa­rok és most még job­ban uralja a tren­det!

Ismét hódít a ci­ca­sa­rok és most még job­ban uralja a tren­det! Ez a szu­per­nő­ies fazon nem­csak ele­gánssá teszi az öl­tö­zé­ked, hanem ké­nyel­me­sen mo­zog­hatsz benne egész nap. Mu­tat­juk a leg­újabb vál­to­za­to­kat!

A tangának végleg befellegzett, ez a bugyi lett a férfiak új kedvence

A tangának végleg befellegzett, ez a bugyi lett a férfiak új kedvence

Rá­un­tál a ké­nyel­met­len zsi­nór­tan­gára? Itt a neked való, férfi­a­kat el­káp­ráz­tató fazon, a bra­zil tanga. Szé­le­sebb ol­dal­pán­tok, fa­lat­nyi anyag hátul.

Rá­un­tál a ké­nyel­met­len zsi­nór­tan­gára? Itt a neked való, férfi­a­kat el­káp­ráz­tató fazon, a bra­zil tanga. Szé­le­sebb ol­dal­pán­tok, fa­lat­nyi anyag hátul. Akár egy süti a fe­ne­ke­den. Igazi édes­ség a férfi­ak­nak. Sze­rezz be be­lőle te is né­hány szín­ből, lepd meg a pá­ro­dat vele, még ma!

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Máris berobbantotta a divatot Meghan Markle kedvenc színárnyalata

Máris berobbantotta a divatot Meghan Markle kedvenc színárnyalata

Az új­don­sült her­ceg­nőt kö­veti egész Eu­rópa, ha di­vat­ról van szó!

Az új­don­sült her­ceg­nőt kö­veti egész Eu­rópa, ha di­vat­ról van szó! Így ne le­pőd­jünk meg, ha mos­tan­tól a pú­der­ró­zsa­szín kerül a tren­dekbe. Mu­tat­juk, mi is áll e divat mö­gött!

Őrület, mivel takarják újabban a mellüket a nők

Őrület, mivel takarják újabban a mellüket a nők

Na­gyon ero­ti­kus a nyár leg­for­róbb fel­sője! Tuti min­den férfi meg­for­dul utá­nad, ha ezt a fel­sőt vi­se­led. Ez a top ki­csit sem diszk­rét.

Na­gyon ero­ti­kus a nyár leg­for­róbb fel­sője! Tuti min­den férfi meg­for­dul utá­nad, ha ezt a fel­sőt vi­se­led. Ez a top ki­csit sem diszk­rét, hi­szen éppen, hogy ta­karja a lé­nye­get. Elég me­rész vagy? Sze­rezz be egy ilyen szu­per topot ebben a na­gyon forró nyár­ban.

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő idén nyáron!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban, laza mo­del­lek a hét­vé­gére!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban, laza mo­del­lek a hét­vé­gére! Mu­tat­juk a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat, s öt­le­te­ket is adunk, mit mivel ér­de­mes pá­ro­sí­tani a tö­ké­le­tes meg­je­le­nés ér­de­ké­ben.

Szereted az olasz kajákat? Akkor ezt a finomságot most kell megfőznöd

Szereted az olasz kajákat? Akkor ezt a finomságot most kell megfőznöd

Az olasz éte­lekre va­lódi pa­ra­di­csom­szószt te­gyél. Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül az igazi, hi­te­les szúgó, a ma­rin­ara szósz.

Brutális, mennyi pénzt hozott Pink kislányának a fogtündér

Brutális, mennyi pénzt hozott Pink kislányának a fogtündér

Sokan fel­hör­dül­tek az össze­get látva, és sza­na­szét szed­ték a meg­osz­tott képet az in­ter­ne­ten. De vajon iga­zuk van?

Rövid a körmöd, így lakkozd ki és hosszabbnak tűnik

Rövid a körmöd, így lakkozd ki és hosszabbnak tűnik

A ma­ni­kűr­di­vat évről-évre meg­újul, de ter­mé­sze­te­sen akad­nak vissza­térő öt­le­tek is. Most tény­leg min­dent lehet.

A ma­ni­kűr­di­vat évről-évre meg­újul, de ter­mé­sze­te­sen akad­nak vissza­térő öt­le­tek is. Most tény­leg min­dent lehet, vál­to­za­to­sak a szí­nek és a for­mák is.

Itt az új szandál, amit minden ruhához felvehetsz

Itt az új szandál, amit minden ruhához felvehetsz

Az idei sze­zon szan­dál­jait bár­mi­hez fel­ve­he­ted, de ez még nem min­den! Szu­per­szexi és va­lódi csá­bító le­hetsz, ha eze­ket vi­se­led.

Az idei sze­zon szan­dál­jait bár­mi­hez fel­ve­he­ted, de ez még nem min­den! Szu­per­szexi és va­lódi csá­bító le­hetsz, ha eze­ket vi­se­led. Vil­lantsd ki a bokád, és hó­díts meg min­den­kit az utcán.Most aztán mind­egy merre jársz a vá­ros­ban és mit te­szel. Ki­hagy­ha­tat­lan fazon a di­vat­ban.

Életveszélyes ez a retró fürdőruha

Életveszélyes ez a retró fürdőruha

Az idei nyár di­vatja igen vál­to­za­tos, így min­denki meg­ta­lálja a ked­ven­cét a fa­zo­nok kö­zött. Hó­dí­ta­nak a ma­gas­de­rekú bu­gyik, a csá­bító ki­vá­gá­sok és az élénk szí­nek.

Az idei nyár di­vatja igen vál­to­za­tos, így min­denki meg­ta­lálja a ked­ven­cét a fa­zo­nok kö­zött. Hó­dí­ta­nak a ma­gas­de­rekú bu­gyik, a csá­bító ki­vá­gá­sok és az élénk szí­nek.

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san te­le­fo­noz­nak, rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san te­le­fo­noz­nak, rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Újra hódit a retro szoknya

Újra hódit a retro szoknya

A 80-as évek ked­ven­cei ismét hó­dí­ta­nak.

A 80-as évek ked­ven­cei ismét hó­dí­ta­nak. Nincs is nő­i­e­sebb és ké­nyel­me­sebb egy csip­kés-fod­ros retro szok­nyá­nál. Már Ma­donna is ezt hordta annak ide­jén, és iga­zá­ból azóta sem ment ki a di­vat­ból.

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nő­i­essé va­rá­zsolja a ma­ni­kűrt a cso­dá­la­tos nyár­ban.

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Ha ké­nyel­mes, ugyan­ak­kor a vég­le­te­kig nőies ru­ha­da­ra­bot ke­re­sel, akkor már meg is ta­lál­tad a meg­fe­le­lőt. Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Szuper újdonság dinnyerajongóknak!

Szuper újdonság dinnyerajongóknak!

Imá­dod a gö­rög­dinnyét? Akkor ezt a sa­lá­tát neked ta­lál­ták ki. Szu­per, nyári, di­é­tás re­cep­tet mu­ta­tunk. Ki­hagy­ha­tat­lan ez az étel, ha a va­ká­ció alatt is sze­ret­nél vi­gyázni az ala­kodra.

Imá­dod a gö­rög­dinnyét? Akkor ezt a sa­lá­tát neked ta­lál­ták ki. Szu­per, nyári, di­é­tás re­cep­tet mu­ta­tunk. Ki­hagy­ha­tat­lan ez az étel, ha a va­ká­ció alatt is sze­ret­nél vi­gyázni az ala­kodra.

Elképesztő, de újabban itt tetováltatják magukat a nők

Elképesztő, de újabban itt tetováltatják magukat a nők

Egyre nép­sze­rűbb a höl­gyek kö­ré­ben ez a te­to­vá­lás, hi­szen diszk­rét, mégis na­gyon szexi.

Egyre nép­sze­rűbb a höl­gyek kö­ré­ben ez a te­to­vá­lás, hi­szen diszk­rét, mégis na­gyon szexi.

A legdögösebb frizurák tomboló kánikulára

A legdögösebb frizurák tomboló kánikulára

Ha sze­ret­nél iga­zán dögös és trendi lenni, akkor ké­szíts ma­gad­nak egy­szerű laza fo­na­tot.

Végre itt az igazi forró nyár. Ilyen­kor a hosszú haj ké­nyel­met­len lehet. Ha sze­ret­nél iga­zán dögös és trendi lenni, akkor ké­szíts ma­gad­nak egy­szerű laza fo­na­tot.

A tudósok szerint ilyen az ideális női test! Meg fogsz döbbenni

A tudósok szerint ilyen az ideális női test! Meg fogsz döbbenni

A szép­ség­ide­á­lok kor­ról korra vál­toz­nak - de vajon mit mond a tu­do­mány?

Sokan, sok­fé­le­kép­pen pró­bál­ták már meg­ha­tá­rozni, mi­lyen az ide­á­lis női test. A szép­ség­ide­á­lok kor­ról korra vál­toz­nak, rá­adá­sul az egyes em­be­rek íz­lése is kü­lön­böző - de vajon mit mond a tu­do­mány?

Crop tank a legszexibb nyári viselet

Crop tank a legszexibb nyári viselet

Min­den férfit le­ve­hetsz a lá­bá­ról, ha be­szer­zed idén ezt a dögös topot! Szí­nek, fa­zo­nok, stí­lu­sok kö­zött vá­lo­gat­hatsz. Ta­láld meg a neked való fa­zont!

Min­den férfit le­ve­hetsz a lá­bá­ról, ha be­szer­zed idén ezt a dögös topot! Szí­nek, fa­zo­nok, stí­lu­sok kö­zött vá­lo­gat­hatsz.

Íme, a világ leghatékonyabb diétájának 12 alapszabálya

Íme, a világ leghatékonyabb diétájának 12 alapszabálya

Sze­ret­nél gyor­san és tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy köz­ben jókat eszel? A me­di­ter­rán di­é­tát pont erre ta­lál­ták ki.

Sze­ret­nél gyor­san és tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy köz­ben jókat eszel? A me­di­ter­rán di­é­tát pont erre ta­lál­ták ki - rá­adá­sul ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy rend­kí­vül egész­sé­ges is, több­féle be­teg­ség meg­elő­zé­sé­ben is ha­té­kony lehet. Íme a leg­fon­to­sabb sza­bá­lyai - hidd el, nincs ennél egy­sze­rűb­ben be­tart­ható diéta!

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Ha nad­rág, akkor Pa­lazzo!

Ezt a stí­lust al­kat­tól füg­get­le­nül min­denki imádja, ugyanis tuti ta­lál­ko­zol olyan da­rab­bal, ame­lyik tö­ké­le­te­sen fog passzolni hoz­zád! Sze­mez­gess a leg­újabb trend adta le­he­tő­sé­gek­ből!

Két hónap és ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Két hónap és ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Az őszi divat máris itt ko­pog­tat az ajtón. Egy esős napon már bát­ran el­gon­dol­kod­hatsz, mi­lyen cipőt is sze­rezz be a kö­zelgő őszre. Mu­tat­juk az idei tren­de­ket.

Az őszi divat máris itt ko­pog­tat az ajtón. Egy esős napon már bát­ran el­gon­dol­kod­hatsz, mi­lyen cipőt is sze­rezz be a kö­zelgő őszre. Jó előre tudni a di­va­tot, le­gyen időd, le­he­tő­sé­ged meg­ál­modni a neked leg­job­ban tet­sző da­ra­bot. Szu­per láb­be­lik máris a ki­ra­ka­tok­ban. Mu­tat­juk az idei tren­de­ket.

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Tün­dö­köl a rég el­fe­le­dett minta, a koc­kás! Iz­gal­mas szet­te­ket ígér az idei trend! Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Tün­dö­köl a rég el­fe­le­dett minta, a koc­kás! Iz­gal­mas szet­te­ket ígér az idei trend! Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

10 döbbenetes ok, amiért állandóan éhes vagy

10 döbbenetes ok, amiért állandóan éhes vagy

Foly­ton csak a ka­jára tudsz gon­dolni?

Foly­ton csak a ka­jára tudsz gon­dolni? Lehet, hogy ennek or­vosi oka van, de sok­kal va­ló­szí­nűbb, hogy sunyi ha­tá­sok ál­do­zata vagy.

Végre egy stílus, amiben minden nő szexi és elegáns lehet

Egy stílus, amiben minden nő szexi és elegáns lehet

Vá­lassz egy hím­zett nyári ruhát, és va­dí­tóan szexi le­hetsz. Bár­mi­lyen stí­lus­ban meg­ta­lál­ha­tod a meg­fe­lelő fa­zont.

Vá­lassz egy hím­zett nyári ruhát, és va­dí­tóan szexi le­hetsz. Bár­mi­lyen stí­lus­ban meg­ta­lál­ha­tod a meg­fe­lelő fa­zont.

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

2018 nyarának legmenőbb frizuradivatja: szexi árnyalatok

2018 nyarának legmenőbb frizuradivatja: Eszméletlen szexi árnyalatok

Menő haj­színt sze­ret­nél nyárra? Va­la­mi­lyen egé­szen új ár­nya­la­tot pró­bál­nál ki? Ezt nézd!

Divatmerényletet követett el Meghan Markle, újabb tabu dőlt le

Divatmerényletet követett el Meghan Markle, újabb tabu dőlt le

A maga vissza­fo­gott és bájos mód­ján egyre több elő­írást szeg meg...

Van­nak sza­bá­lyok arról, hogy a ki­rá­lyi ud­var­hoz tar­tozó nők mi­lyen ru­há­ban je­len­het­nek meg. Sus­sex her­ceg­néje a maga diszk­rét, vissza­fo­gott és bájos mód­ján egyre több elő­írást szeg meg. A mos­tani be­vál­la­lós öt­lete azon­nal a világ ked­vence lett.

Meghan Markle ezzel a 2 perces hanyag frizurával botránkoztatja a palotát

Meghan Markle ezzel a 2 perces hanyag frizurával botránkoztatja a palotát

Meg­han Markle sze­mé­lyé­ben új stí­lus­ikonja van a vi­lág­nak. Hiába nem tet­szik a ki­rály­nő­nek, a mak­ran­cos her­cegné kócos haj­vi­se­le­té­vel is di­va­tot te­remt!

Meg­han Markle sze­mé­lyé­ben új stí­lus­ikonja van a vi­lág­nak. Hiába nem tet­szik a ki­rály­nő­nek és az ud­var­nak, a mak­ran­cos her­cegné kócos haj­vi­se­le­té­vel is di­va­tot te­remt! Így tért vissza ál­tala a köz­tu­datba a laza konty. Nem is bán­juk, mert jól néz ki!

Brutális méret: Őrület, mit raknak újabban fejükre a nők

Brutális méret: Őrület, mit raknak újabban fejükre a nők

Az idei szal­ma­ka­lap-trend ki­csit sem diszk­rét, vi­szont fel­tűnő jel­lege miatt igen­csak szem­re­való!

Az idei szal­ma­ka­lap-trend ki­csit sem diszk­rét, vi­szont fel­tűnő jel­lege miatt igen­csak szem­re­való!

Lerobbantja rólad a hashájat ez az 5 primitív ital

Lerobbantja rólad a hashájat ez az 5 primitív ital

A fo­gyó­kú­rá­zók több­sége a hasi háj­tól sze­retne a leg­gyor­sab­ban meg­sza­ba­dulni.

A fo­gyó­kú­rá­zók több­sége a hasi háj­tól sze­retne a leg­gyor­sab­ban meg­sza­ba­dulni. Ez azon­ban nem min­dig egy­szerű, rá­adá­sul na­gyon nagy szá­za­lék­ban a di­é­tán múlik. Ez az 5 egy­szerű, de nagy­szerű in­ni­való vi­szont se­gít­het, ha­ma­ro­san látod majd az ered­mé­nye­ket.

Így diktálja a divatot Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Így diktálja a divatot Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Lás­suk, mi­lyen rafi­nált sza­bás­vo­nal­lal hódít újab­ban a her­cegné!

Egész Eu­rópa a gyö­nyörű her­ceg­nét kö­veti, hi­szen vissza­fo­gott, de nőies stí­lu­sá­ban van va­lami iga­zán kü­lön­le­ges. Lás­suk, mi­lyen rafi­nált sza­bás­vo­nal­lal hódít újab­ban Meg­han Markle, Henry, sus­sexi her­ceg szíve vá­lasz­tottja!

Ez a szoknya mindenkit megvadít! Így hordják a spanyol nők

Ez a szoknya mindenkit megvadít! Így hordják a spanyol nők

Na­gyon csa­jos és dögös le­hetsz ebben az iz­gal­mas fa­zonú szok­nyá­ban. Ezt idén ne hagyd ki a kol­lek­ci­ód­ból. A férfi­ak­nak annyi, ha fel­ve­szed.

Na­gyon csa­jos és dögös le­hetsz ebben az iz­gal­mas fa­zonú szok­nyá­ban. Ezt idén ne hagyd ki a kol­lek­ci­ód­ból. A férfi­ak­nak annyi, ha fel­ve­szed. Mu­ta­tunk né­hány kom­bi­ná­ciót, döntsd el, me­lyi­ket vá­lasz­tod be­lőle.

110 kilót adott le ez a csinos nő, nem hiszed el, miért

110 kilót adott le ez a csinos nő, nem hiszed el, miért

Most má­sok­nak segít a pél­dá­já­val.

A most 53 éves, ame­ri­kai Kel­ley Gun­ter so­káig nem tu­dott sza­ba­dulni közel 180 kilós sú­lyá­tól. Ami­kor azon­ban a lel­ké­ben is ren­det tett, 110 kilót do­bott le.

Így viseld a farmerdzsekit, hogy sokkal soványabbnak tűnj

Így viseld a farmerdzsekit, hogy sokkal soványabbnak tűnj

Hű­vö­sebb esték ked­venc kis­ka­bátja a far­mer. De egy­ál­ta­lán nem mind­egy, mi­lyen fa­zont vi­selsz.

Ide rakj egy apró tetoválást és szuperszexi leszel

Ide rakj egy apró tetoválást és szuperszexi leszel

Ha meg­szü­le­tett ben­ned a vágy egy apró te­to­vá­lásra, nincs jobb hely a csuk­lód­nál!

Ha meg­szü­le­tett ben­ned a vágy egy apró te­to­vá­lásra, nincs jobb hely a csuk­lód­nál!

Itt a nyár legnagyobb divatdobása, ennél szexibb női cipő egyszerűen nincs

Itt a nyár legnagyobb divatdobása, ennél szexibb női cipő egyszerűen nincs

Szu­per­nő­cis masni hódít a láb­beli osz­tá­lyon, ettől be­gő­zöl­nek a pasik! Is­mer­kedj meg a trend leg­újabb fa­zon­ja­i­val, egy­sze­rűen nem lehet be­telni velük!

Szu­per­nő­cis masni hódít a láb­beli osz­tá­lyon, ettől tel­je­sen be­gő­zöl­nek a pasik! Is­mer­kedj meg a trend leg­újabb fa­zon­ja­i­val, egy­sze­rűen nem lehet be­telni velük!

Őrület, de igaz, ezért lesz mindennél nagyobb divat a mintás zokni

Őrület, de igaz, ezért lesz mindennél nagyobb divat a mintás zokni

Egy idő­ben na­gyon menő volt, aztán úgy tűnt, vég­leg le­ál­do­zott neki...

Egy idő­ben na­gyon menő volt, aztán úgy tűnt, vég­leg le­ál­do­zott ennek a trend­nek...

Sorra dobják le a melltartót a nők, felszisszennek a férfiak

Sorra dobják le a melltartót a nők, felszisszennek a férfiak

A mell­tartó jó da­ra­big kö­te­lező darab volt ai nők ru­ha­tá­rá­ban.

A mell­tartó kö­te­lező darab volt ai nők ru­ha­tá­rá­ban. Mos­ta­ná­ban azon­ban mintha kez­dene ki­kopni

Nagyon durva, ami kiderült a trendi nők egészséges napindítójáról

Nagyon durva, ami kiderült a trendi nők egészséges napindítójáról

Ta­rol­nak a neten a gyü­mölccsel vas­ta­gon meg­ra­kott, gyö­nyörű tur­mix­tá­lak, azaz a smo­ot­hie bowl-ok.

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel annyira a nők

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel annyira a nők

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak, kü­lö­nös vi­se­le­tek­nek. Mégis sokan húz­zák most a szá­ju­kat.

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Ettől tu­tira ki­akadsz, ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat! A meg­hök­kentő meg­le­pe­tést hátul ke­resd!

Ettől tu­tira ki­akadsz, ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat! A meg­hök­kentő meg­le­pe­tést hátul ke­resd!

Egyetlen hajgumival felújíthatod a ruhatárad

Egyetlen hajgumival felújíthatod a ruhatárad

Mos­ta­ná­ban nagy divat a ma­xi­ruha, szinte min­den nőnek akad leg­alább egy a szek­ré­nyé­ben. Ezzel a trük­kel bár­me­lyik bő ru­hád­nak új fa­zont va­rá­zsol­hatsz.

Mos­ta­ná­ban nagy divat a ma­xi­ruha, szinte min­den nőnek akad leg­alább egy a szek­ré­nyé­ben. Ezzel a trük­kel bár­me­lyik bő ru­hád­nak új fa­zont va­rá­zsol­hatsz. Csak egyet­len haj­gu­mira lesz szük­sé­ged!

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így könnyű dol­god lesz a nyári szett ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat. Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban.

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Fon­tos, hogy a sza­bad­ság ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

A nyári szü­net­ben a sza­bad­ság a leg­jobb! Ám fon­tos, hogy ez ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez. Épp ezért ér­de­mes le­ülni a gye­re­kek­kel be­szél­getni pár do­log­ról - a rend­őr­ség abban is segít, hogy pon­to­san miről kell fel­vi­lá­go­sí­tani őket.

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Még hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd.

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd. Így dobd fel!

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek óri­ási él­ményt je­len­te­nek majd a gye­re­kek­nek.

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek óri­ási él­ményt je­len­te­nek majd a gye­re­kek­nek. Meg­mu­tat­juk, hova vidd el őket min­den­kép­pen! Íme a nyolc leg­lát­vá­nyo­sabb hazai uta­zási cél­pont, ame­lyet fel­tét­le­nül ke­res­se­tek fel.

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása.

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása, nem csak fel­nőt­tek­nek! Ki­hagy­ha­tat­lan játék, szu­per ötlet a nya­ra­lás­hoz! Le­gyél te is újra gye­rek, mu­tat­juk a min­tá­kat!

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre! A lé­nyeg, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben és egy cso­danő néz­zen vissza a tü­kör­ből! Szexi, dögös és vad a nyári fri­zu­ra­di­vat.

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre! A lé­nyeg, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben és egy cso­danő néz­zen vissza a tü­kör­ből! Szexi, dögös és vad a nyári fri­zu­ra­di­vat.

Ezt idd kávé helyett reggel, és egész nap tele leszel energiával

Ezt idd kávé helyett reggel, és egész nap tele leszel energiával

A kávé már a múlté: az új reg­geli ener­gia­bomba ez az egész­sé­ges gyü­mölcs­kok­tél, amely a ten­ge­ren­tú­lon ké­szen is kap­ható, de ott­hon is össze­ál­lít­ha­tod.

A kávé már a múlté: az új reg­geli ener­gia­bomba ez az egész­sé­ges gyü­mölcs­kok­tél, amely a ten­ge­ren­tú­lon ké­szen is kap­ható, de ott­hon össze­ál­lí­tani sem túl nagy fel­adat. Két perc alatt el­ké­szül, egy hú­zás­sal le­dönt­he­ted, de akár víz­zel el­ke­verve is fo­gyaszt­ha­tod. Pró­báld ki, és pö­rögj tőle egész nap!

Ez a gyönyörű fehérnemű idén nyáron a divat

Ez a gyönyörű fehérnemű idén nyáron a divat

Va­dí­tóan szexi le­szel.

Ezek­ben a fe­hér­ne­műk­ben va­dí­tóan szexi le­szel. Nincs még egy ru­ha­da­rab, amely így ki­emelné a nő­i­es­sé­ged. Vá­lo­gass ked­vedre az idei nyár leg­szebb da­rab­ja­i­ból

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Hizlal az alkohol? Ne aggódj, így kerülheted el!

Hizlal az alkohol? Ne aggódj, így kerülheted el!

El­men­nél egy bu­lira, de di­é­tá­zol?

El­men­nél egy bu­lira, de di­é­tá­zol? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ihatsz meg egy-po­hár­ral úgy, hogy ez a fo­gyási cé­lo­datt se ve­szé­lyez­tesse.

Megkérdeztük az anyukákat: mennyi zsebpénz jár ma egy gyereknek

Megkérdeztük az anyukákat: mennyi zsebpénz jár ma egy gyereknek

Vajon jár zseb­pénz a ház­tar­tási mun­káért? Meg­kér­dez­tük az anyu­ká­kat.

Min­den gye­rek éle­té­ben el­ér­ke­zik az a pil­la­nat, ami­kor úgy érzi, szük­sége van egy kis saját pénzre. De vajon mennyi le­gyen ez az összeg, és ho­gyan ve­zes­sük rá a ki­csi­ket az ésszerű gaz­dál­ko­dásra? Vajon jár zseb­pénz a ház­tar­tási mun­káért?

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Van­nak olyan szu­per fa­zonú ruhák, me­lyek­ben szinte min­den nő nőies, és kar­csú lehet. Mi meg­ta­lál­tuk neked azo­kat a ru­ci­kat, me­lyek­ből vá­laszt­hatsz.

Van­nak olyan szu­per fa­zonú ruhák, me­lyek­ben szinte min­den nő nőies, és kar­csú lehet. Mi meg­ta­lál­tuk neked azo­kat a ru­ci­kat, me­lyek­ből vá­laszt­hatsz, és raj­tad is biz­to­san re­me­kül áll­nak.

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk.

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk. Ha­tá­sos, és még egész­sé­ges is.

Ez a típusú bugyi lesz a mai napra a befutó, ide nézz, megmutatjuk

Ez a típusú bugyi lesz a mai napra a befutó, ide nézz, megmutatjuk

Nem mind­egy, hogy merre jársz, mi a prog­ra­mod.

Nem mind­egy, hogy merre jársz, mi a prog­ra­mod, sőt az sem, hogy mit ve­szel fel rá! Szí­nek, kü­lön­böző fa­zo­nok, anya­gok se­gí­te­nek. Nagy a vá­laszék. Így vá­lassz bu­gyit a mai napra! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Ebben a sortban tökéletesen kerek lesz minden nő feneke: totális csábítás

Ebben a sortban tökéletesen kerek lesz minden nő feneke: totális csábítás

Ennél szu­pe­rebb sor­tot nem is ál­mod­hat­nál. Va­lódi bom­bázó le­szel benne.

Ennél szu­pe­rebb sor­tot nem is ál­mod­hat­nál. Va­lódi bom­bázó le­szel benne.

Ha ezt a szoknyát meglátod, csak ilyet akarsz hordani nyáron

Ha ezt a szoknyát meglátod, csak ilyet akarsz hordani nyáron

Szu­per­szexi és fan­tasz­ti­ku­san ké­nyel­mes vi­se­let az idei szok­nya­di­vat. Kom­bi­náld ked­venc fel­sőd­del.

Szu­per­szexi és fan­tasz­ti­ku­san ké­nyel­mes vi­se­let az idei szok­nya­di­vat. Kom­bi­náld ked­venc fel­sőd­del.

Ilyen szexi tornacipőkben járnak Párizsban és Milánóban a nők

Ilyen szexi tornacipőkben járnak Párizsban és Milánóban a nők

Vi­lág­szerte a nagy­vá­ro­sok­ban és a ten­ger­par­ton is ezt a cipőt vi­se­lik a nők. Ké­nyel­mes, szexi és na­gyon trendi, szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted!

Vi­lág­szerte a nagy­vá­ro­sok­ban és a ten­ger­par­ton is ezt a cipőt vi­se­lik a nők. Ké­nyel­mes, szexi és na­gyon trendi, szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted! Ki­hagy­ha­tat­lan a tor­na­cipő az ember ru­ha­tá­rá­ból. Hidd el te sem bánod meg. Örök da­ra­bok, és újabb fa­zo­nok a bol­tok­ban és az ut­cá­kon is.