2018 legszebb karácsonyi manikűrjei! Ilyen szépet még nem láttál

2018 legszebb karácsonyi manikűrjei! Ilyen szépet még nem láttál

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csony, a höl­gyek ilyen­kor sze­re­tik a ma­ni­kűr­jü­ket is csil­lo­góvá tenni.

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Esz­mé­let­le­nül ara­nyos és meg­ható videó ke­ring a neten, ami­nek ez­út­tal egy apuka és a kisfia a fő­sze­rep­lője.

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt fe­lejtsd el!

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies! Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egyet!

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies! Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egy csi­nos da­ra­bot!

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán!

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019-ben. Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek?

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl és még min­dig ugyan­ott tar­tasz, ahon­nan el­in­dul­tál?

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl és még min­dig ugyan­ott tar­tasz, ahon­nan el­in­dul­tál? Íme a se­gít­ség.

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Fe­dezd fel a leg­újabb szok­nya­di­va­tot, le­gyél na­gyon szexi a hi­de­gebb hó­na­pok­ban is. Mu­tass töb­bet a lá­bad­ból.

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Ha be­szer­zed ezt a ba­kan­csot, máris imádni fogod a hideg időt! Ki­zárt, hogy fáz­zon a lábad benne.

Ha be­szer­zed ezt a ba­kan­csot, máris imádni fogod a hideg időt! Ki­zárt, hogy fáz­zon a lábad benne. Szu­per ké­nyel­mes láb­beli, sok sztár szin­tén ezt vá­lasz­totta idén télen. Te se ma­radj ki ebből a fan­tasz­ti­kus di­vat­ból, örök darab lehet. Sze­rezz be te is be­lőle.

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Na­gyon meg­ható tör­té­net járja körbe a vi­lá­got: és még nincs vége!

Na­gyon meg­ható tör­té­net járja körbe a vi­lá­got: a kis­lány sú­lyos hely­zet­ben kért se­gít­sé­get...

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Van­nak, akik nem áll­nak meg a ka­rá­cso­nyi dí­szí­tés­sel a szoba vagy a ka­rá­csonyfa csi­no­sí­tá­sá­nál.

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Máris mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb fél­hosszú fa­zo­no­kat, me­lyek el­ké­szí­té­sé­hez fod­rászra sem lesz szük­sé­ged!

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni?

Amíg ki­csik a gye­re­kek, a szü­lők már a puszta gon­do­latra is ide­ge­sek lesz­nek - pedig eljön az az idő, ami­kor egy­szer-egy­szer egye­dül kell hagyni ott­hon a srá­co­kat. De vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni?

Nem csak a sovány nő lehet szexi! Itt a bizonyíték

Nem csak a sovány nő lehet szexi! Itt a bizonyíték

Kerek popsi, vas­tag com­bok, for­más csípő? Meg­ta­lál­tuk a leg­szebb, leg­dö­gö­sebb és di­va­tos szet­te­ket.

Kerek popsi, vas­tag com­bok, for­más csípő? Meg­ta­lál­tuk a leg­szebb, leg­dö­gö­sebb és di­va­tos szet­te­ket. Pán­tos, csip­kés fe­hér­ne­műk, nem csak vé­kony nők­nek! Iz­gal­mas este elé néz­hetsz, nézd meg a kí­ná­la­tot, vá­lassz te is ma­gad­nak! Csúcs szu­per le­szel benne!

Így festik most a körmüket a nők

Így festik most a körmüket a nők

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül.

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül.

Eszméletlen fazonokkal robban be a 2019-es női divat

Eszméletlen fazonokkal robban be a 2019-es női divat

Iz­gal­ma­san át­tet­sző anya­gok, kü­lön­le­ges min­ták, óri­ási szín­ka­val­kád és egyéb ret­rós meg­úju­lá­sok jel­lem­zik a rend­kí­vül nőies jövő évi tren­det!

Iz­gal­ma­san át­tet­sző anya­gok, kü­lön­le­ges min­ták, óri­ási szín­ka­val­kád és egyéb ret­rós meg­úju­lá­sok jel­lem­zik a rend­kí­vül nőies jövő évi tren­det! Lás­suk, te ho­gyan profi­tál­hatsz be­lőle!

Almás túrótorta, csak 4 hozzávalóból

Almás túrótorta, csak 4 hozzávalóból

Az ősz slá­gere ez a sü­te­mény. Az egész csa­lád imádni fogja!

Az ősz slá­gere ez a sü­te­mény. Az egész csa­lád imádni fogja ezt az egy­sze­rűen el­ké­szít­hető fi­nom­sá­got! Pró­báld ki és nem fogsz tudni le­állni vele! S még a kilók sem sza­lad­nak fel rád!

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Ne hagyd, hogy a szür­ke­ség és a fel­hők be­fo­lyá­sol­ják a han­gu­la­to­dat! Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Így csomagolj karácsonyi ajándékot, ha nem akarsz szenvedni vele

Így csomagolj karácsonyi ajándékot, ha nem akarsz szenvedni vele

Az aján­dé­kok cso­ma­go­lása időn­ként nem is olyan egy­szerű fel­adat

Az aján­dé­kok cso­ma­go­lása időn­ként nem is olyan egy­szerű fel­adat

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon. Ha elég trük­kö­sen kom­bi­ná­lod, min­den év­szak­ban dögös le­hetsz benne.

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon. Ha elég trük­kö­sen kom­bi­ná­lod, min­den év­szak­ban dögös le­hetsz benne. Meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld ahhoz, hogy ké­nyel­me­sen érezd magad, de azért ne le­gyél benne kö­zön­sé­ges. Íme, a leg­jobb pél­dák.

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki!

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!

Elmúltál 40? Akkor ez a 6 trükk biztosan segít lefogyni

Elmúltál 40? Akkor ez a 6 trükk biztosan segít lefogyni

Most el­árul­juk a tit­kot!

Egyál­ta­lán nem tör­vény­szerű, hogy 40 év fe­lett meg­híz­za­nak a nők! Csak né­hány ap­ró­ságra kell oda­fi­gyelni, de mindez egy­ál­ta­lán nem nehéz.

Szeretnél karácsonyig lefogyni? Mutatjuk pontosan mit kell tenned

Szeretnél karácsonyig lefogyni? Mutatjuk pontosan mit kell tenned

Sze­ret­nél ka­rá­cso­nyig le­fogyni? Fe­lejtsd el a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást, a titok nyitja a fo­ko­za­tos­ság!

Ez a kényelmes ruhadarab jó barátod lesz a hidegben!

Ez a kényelmes ruhadarab jó barátod lesz a hidegben!

A fa­vá­gók ked­venc koc­kás inge a női di­vatba is be­lo­pó­dzott. És mi­lyen jól tette!

A fa­vá­gók ked­venc koc­kás inge a női di­vatba is be­lo­pó­dzott. És mi­lyen jól tette: a ké­nyel­mes és meleg fla­nel­in­gek­nek na­gyon fogsz örülni a hideg na­po­kon. Fo­gad­junk, hogy nem gon­dol­tad volna, hogy ezt is lehet dö­gö­sen és nő­i­e­sen vi­selni! Pedig sok jó példa van rá.

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel.

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel. Laza stí­lust ad, ké­nyel­mes, tuti jó vá­lasz­tás még a téli hi­de­gek­ben is.Kapj fel hozzá egy csiz­mát! Mu­tat­juk az iz­gal­mas, vidám szu­per szet­te­ket.

Lisztmentes, olasz csokitorta: ilyen finomat még nem ettél

Lisztmentes, olasz csokitorta: ilyen finomat még nem ettél

Az ola­szok aztán tud­ják, mit ér­de­mes enni! Az édes­sé­geik közül a caprese torta az egyik leg­na­gyobb ked­venc.

Az ola­szok aztán tud­ják, mit ér­de­mes enni! Az édes­sé­geik közül a caprese torta a ked­venc.

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet! Ké­nyel­mes, csi­nos, nőies, és va­dí­tóan szexi fazon az év nagy si­kere.

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet! Ké­nyel­mes, csi­nos, nőies, és va­dí­tóan szexi fazon az év nagy si­kere.Csupa pánt és csupa csipke, na­gyon finom anyag­ból ké­szült, több szín­ből vá­laszt­hatsz, szám­ta­lan al­katú nő vi­sel­heti, le­gyél akár vé­kony,akár göm­bö­lyű for­májú.

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos.

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend, és még a ru­hák­ról nem is be­szé­lünk. Cso­dás ajkak, finom, nőies smink és ma­ni­kűr, mu­tat­juk, ho­gyan várd a kö­zelgő ün­ne­pe­ket.

Csak 3 összetevő és kész a fantasztikus diétás nokedli

Csak 3 összetevő és kész a fantasztikus diétás nokedli

Ké­szítsd el ezt a szu­per egy­szerű re­cep­tet. Na­gyon íz­le­tes köret, szós­szal és csir­ké­vel is fo­gyaszt­ha­tod.

Ké­szítsd el ezt a szu­per egy­szerű re­cep­tet. Na­gyon íz­le­tes köret, szós­szal és csir­ké­vel is fo­gyaszt­ha­tod. Az ola­szok is meg­iri­gyel­he­tik.

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek. Fe­lejtsd el a nad­rá­got és a szok­nyát!

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek. Fe­lejtsd el a nad­rá­got és a szok­nyát, ma­xi­mum egy jó ék­szer kell már csak hozzá.Fan­tasz­ti­kus csi­nos le­hetsz ebben a szett­ben, csak le­gyél elég bátor, hogy vi­seld. Ez a kom­bi­ná­ció az idei téli sze­zon meg­le­pe­tése.

100 forintos trükk: műanyagpalackba rakják a hajukat a nők

100 forintos trükk: műanyagpalackba rakják a hajukat a nők

Trükk a cso­dás haj­hoz.

Sze­ret­néd, ha olyan fan­tasz­ti­ku­san hul­lá­mos lenne a hajad, mint a leg­na­gyobb sztá­roké? Íme a trükk.

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd.

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd. Fi­gyelj oda a szet­tedre, vál­toz­tass az ará­nyo­kon. Nem csak a hosszú lábú höl­gyeké ez a divat! A vá­lasz­tás a tiéd, hogy be­vál­la­lod-e ezt a fa­zont.

Ezt a táskát imádják most a nők, mindenkit megfiatalít

Ezt a táskát imádják most a nők, mindenkit megfiatalít

Egyre na­gyobb di­vatja van a kéz­mű­ves ki­egé­szí­tők­nek. Nem ma­rad­hat ki a sor­ból a há­ti­zsák sem.

Egyre na­gyobb di­vatja van a kéz­mű­ves ki­egé­szí­tők­nek. Nem ma­rad­hat ki a sor­ból a há­ti­zsák sem.

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

A far­mer nem­csak nad­rág­ként az ősz sztárja: akkor is ele­gáns le­szel, ha ruhát vi­selsz. Adunk né­hány tip­pet.

A far­mer nem­csak nad­rág­ként az ősz sztárja: akkor is ele­gáns le­szel, ha ruhát vi­selsz. Adunk né­hány tip­pet.

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád.

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak, mu­ta­tunk is né­hány szu­per fa­zont!

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak, mu­ta­tunk is né­hány szu­per fa­zont!

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett.

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Nem vagy ezzel egye­dül, min­den nőnek hosszú és stresszes órák ezek. Sze­ren­csére egy di­vat­ta­nács­adó meg­osz­totta a trük­kö­ket.

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Nem vagy ezzel egye­dül, min­den nőnek hosszú és stresszes órák ezek. Hi­szen a leg­fon­to­sabb kér­dést a leg­ne­he­zebb el­dön­teni: hogy mit ve­gyél fel. Sze­ren­csére egy di­vat­ta­nács­adó meg­osz­totta a trük­kö­ket. A meg­ol­dás egy­sze­rűbb, mint hin­néd, ezt fi­gyeld!

A legfinomabb őszi torta, amit még sütni sem kell

A legfinomabb őszi torta, amit még sütni sem kell

Ha kész gesz­te­nye­pü­rét vá­sá­rolsz, pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted ezt az egész­sé­ges fi­nom­sá­got.

Már min­denki várja a leg­ked­ve­sebb őszi ízt, a gesz­te­nyét. Ha kész pürét vá­sá­rolsz, pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted ezt az egész­sé­ges fi­nom­sá­got.

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók!

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy túl­zásba estek a ter­ve­zők? Hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös.

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös az új divat.

Idén is nagy divat a pufidzseki, így viseld, hogy dögös legyél

Idén is nagy divat a pufidzseki, így viseld, hogy dögös legyél

Ha­tal­mas a té­li­ka­bát kí­ná­lat, jól fon­told meg, mi­lyet ve­szel. Mu­ta­tunk né­hány is­me­rős és kü­lön­le­ges fa­zont!

Ha­tal­mas a té­li­ka­bát kí­ná­lat, jól fon­told meg, mi­lyet ve­szel. Mu­ta­tunk né­hány is­me­rős és né­hány kü­lön­le­ges fa­zont! Tiéd a dön­tés, hogy me­lyik­ben érzed a leg­job­ban magad.Spor­tos­tól a laza nőies fa­zo­nig bár­me­lyik jól áll­hat. Ér­de­mes kö­rül­nézni a bol­tok­ban.

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Visszatér a '80-as évek nagy divatja, így hódít ősszel minden nő

Visszatér a '80-as évek nagy divatja, így hódít ősszel minden nő

Mu­tat­juk ho­gyan kö­szön­nek vissza a régi trend nagy be­fu­tói, vá­lo­gass ked­vedre a leg­dö­gö­sebb da­ra­bok­ból!

Mu­tat­juk ho­gyan kö­szön­nek vissza a régi trend nagy be­fu­tói, vá­lo­gass ked­vedre a szexi da­ra­bok­ból!

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Roj­tok és iz­gal­mas de­kol­tázs dobja fel a ru­há­kat, férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, ké­nyel­mes és ma­gá­val ra­gadó. Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantása

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantása

Ilyen me­rész, bu­gyi­mu­to­gató öl­tö­zé­ket még soha senki nem en­ge­dett meg ma­gá­nak a brit ki­rá­lyi ház­ban!

Ilyen me­rész, bu­gyi­mu­to­gató öl­tö­zé­ket még soha senki nem en­ge­dett meg ma­gá­nak a brit ki­rá­lyi ház­ban!

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról. Mu­tat­juk a leg­újabb va­ri­á­ci­ó­kat.

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról. Sőt akár télen is hord­ha­tod. Le­gyen tel­je­sen szűk vagy akár bő fa­zonú. Fon­tos, hogy mivel ve­szed fel, a ki­egé­szí­tők, blú­zok és pu­ló­ve­rek se­gí­te­nek ebben neked.Mu­tat­juk a leg­újabb va­ri­á­ci­ó­kat.

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Még hogy a férfias nő nem sze­xis? De­hogy­nem! Ér­de­ke­sebb és iz­gal­ma­sabb öl­tö­zé­ket el sem tu­dunk kép­zelni!

Még hogy a férfias nő nem sze­xis? De­hogy­nem! Iz­gal­ma­sabb öl­tö­zé­ket el sem tu­dunk kép­zelni!

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne pró­bál­koz­hat­nánk min­dig egy kis újí­tás­sal.

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne újít­hat­nánk.

Nanushka elárulta legfőbb titkát, sokan meglepődnek a mai napon

Nanushka elárulta legfőbb titkát, sokan meglepődnek a mai napon

A vi­lág­hírű di­vat­ter­vező, Sán­dor Szandra, azaz Na­nushka nagy­vo­nalú show-ja zárja a 2018-as Bu­da­pest Fas­hion We­eket.

A Nanushka lehet az első magyar világmárka

A Nanushka lehet az első magyar világmárka

Sán­dor Szandra me­sélt ter­ve­i­ről.

A hét­vé­gén, Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja leg­újabb kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra, aki mél­tán lehet büszke.

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz te is csinos

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz te is csinos

Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

Me­rész cuc­cok, göm­bö­lyű for­mák, fan­tasz­ti­kus hús-vér nők! Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket.

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket. Idén ős­szel is ki­ta­lál­tak va­lami ext­rát: vissza­tért a kí­gyó­bőr-min­tás csiz­mák di­vatja. Ter­mé­sze­te­sen ezt is ké­pe­sek min­dig egy kis csa­var­ral hor­dani. Les­sük el tőlük a stí­lustrük­köt!

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­vence, Sán­dor Szandra.

Elképesztő szexi lesz a 2019-es bikinidivat, ettől megvadulnak a férfiak!

Elképesztő szexi lesz a 2019-es bikinidivat, ettől megvadulnak a férfiak!

Már most tud­hat­juk, hogy jövő nyá­ron mitől fog dög­leni a légy!

Már most tud­hat­juk, hogy jövő nyá­ron mitől fog dög­leni a légy! Iz­gal­mas ku­lissza­tit­kok a für­dő­ru­hák vi­lá­gá­ból, ember le­gyen a tal­pán, aki ellen tud állni majd ezek­nek a szexi da­ra­bok­nak!

75 évet vártak a férfiak: Most újra ebben a szexi holmiban villognak a nők

75 évet vártak a férfiak: Most újra ebben a szexi holmiban villognak a nők

Me­gint be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a klasszi­kus da­ra­bok soha nem tűn­nek el a di­vat­ból. Most az a holmi ke­rült elő a süllyesz­tő­ből, ami iga­zán sze­xissé, dö­gössé és ma­ga­biz­tossá teszi a nőt. Ap­ró­ság, igaz, de a hatás óri­ási!

Fenébe a retusálással: ilyen egy igazi nő hasa a valóságban!

Fenébe a retusálással: ilyen egy igazi nő hasa a valóságban!

Nincs pho­tos­hop, nin­cse­nek be­ál­lí­tott fé­nyek, nincs mel­lé­be­szé­lés. Ez itt a va­ló­ság.

Nincs pho­tos­hop, nin­cse­nek be­ál­lí­tott fé­nyek, nincs mel­lé­be­szé­lés. Ez itt a va­ló­ság.

Erre a bugyira minden nőnek szüksége van, mutatjuk, miért

Erre a bugyira minden nőnek szüksége van, mutatjuk, miért

Bugyi min­den mennyi­ség­ben! Nagy a kí­ná­lat, ér­de­mes úgy vá­lo­gatni, hogy több fazon is le­gyen a kész­le­ted­ben.

Bugyi min­den mennyi­ség­ben! Nagy a kí­ná­lat, ér­de­mes úgy vá­lo­gatni, hogy több fazon is le­gyen a kész­le­ted­ben. Mu­tat­juk azo­kat a fa­zo­no­kat, me­lyek nem hi­á­nyoz­hat­nak sem a hét­köz­na­pok­ból, sem a kü­lön­le­ges al­kal­mak­ról. Na­gyon fon­tos a szép és ké­nyel­mes fe­hér­nemű. Vá­lo­gat­hatsz!

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Bő­sé­ges a vá­lasz­ték!

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján is szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken.

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A di­vat­gu­ruk vál­tig han­goz­tat­ják, hogy ez lesz a divat, de vajon ki fogja fel­venni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek! Ha tel­je­sen más haj­szí­ned volt eddig, hidd el meg­ba­bo­ná­zod a férfi­a­kat. Va­rázs­la­tos egy szín ez, egy­szer ér­de­mes ki­pró­bálni, ha a fod­rász is ezt ajánlja. Ér­de­mes meg­kér­dezni tőle.

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Döb­be­ne­tes vál­to­zá­son esett át a csizma, ennyire szexi még nem volt a comb­vil­lan­tós vál­to­zat!

Ilyen lesz a divat 2019-ben: Mutatjuk a 12 meghatározó trendet

Ilyen lesz a divat 2019-ben: Mutatjuk a 12 meghatározó trendet

A divat jövő évre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket: lát­vá­nyos és szen­zá­ci­ó­san szexi tren­dek jön­nek!

A divat jövő évre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket: lát­vá­nyos és szen­zá­ci­ó­san szexi tren­dek jön­nek!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Tüzes, ér­zéki és na­gyon kü­lön­le­ges a kö­vet­kező hó­na­pok leg­szebb trendje

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­ményt!

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát.

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Fo­gyaszt és gyó­gyít egy­szerre!

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is. A lé­nyeg, hogy minél szí­ne­sebb le­gyen a pa­letta, amely­ről össze­vá­lo­ga­tod az éte­le­i­det.

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja! Ez a szu­per fri­zura ugyanis igazi arany­kö­zépút: durva vál­toz­ta­tás nél­kül is üdí­tően friss, új kül­sőt köl­csö­nöz. Rá­adá­sul bár­me­lyik haj­tí­pus­ból re­me­kül áll!

A zöld minden árnyalata hódít

A zöld minden árnyalata hódít

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban.

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban.

Vanília-lila haj lesz az új divat

Vanília-lila haj lesz az új divat

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó, jön­nek a leg­újabb kom­bi­ná­ciók!

Ideje elő­venni a szek­rény­ből vagy be­sze­rezni a sze­zon leg­pra­ti­ku­sabb da­rab­ját, ami nem más, mint a kar­di­gán. Mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó, jön­nek a leg­újabb kom­bi­ná­ciók!

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes.

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben!

Elképesztő hatóerő ebben a kicsi magban, így teszi rendbe életedet

Elképesztő hatóerő ebben a kicsi magban, így teszi rendbe életedet

Íme a leg­újabb szu­perétel, amely esz­mé­let­le­nül sok­féle módon is védi az egész­sé­ge­det.

Íme a leg­újabb szu­perétel, amely esz­mé­let­le­nül sok­féle módon is védi az egész­sé­ge­det. Rá­adá­sul nem is va­la­mi­lyen eg­zo­ti­kus ter­més­ről van szó, hanem egy egy­szerű és olcsó, apró mag­ról, ame­lyet gya­kor­la­ti­lag bár­hol be tudsz sze­rezni. A ma­gyar konyha régi alap­anyaga.