Figyelmeztetés, veszélyes sugárzás éri a Földet, leállhat az internet

Figyelmeztetés, veszélyes sugárzás éri a Földet, leállhat az internet

A Napon durva vi­ha­rok tom­bol­nak, ez pedig a mi boly­gónkra is sú­lyos ha­tás­sal lehet.

A szomszédok előtt, az erkélyen pucérkodott a lány

A szomszédok előtt, az erkélyen pucérkodott a lány

Mez­te­le­nül él­vezte a nap­sü­tést...

Anya­szült mez­te­le­nül él­vezte a nap­sü­tést a fi­a­tal hölgy, mit sem tö­rődve azzal, hogy ki lát­hatja meg leg­fél­tet­tebb kin­cseit...

Pazar testet villantott a strandon a marketinges lány

Pazar testet villantott a strandon a marketinges lány

Egy fa­lat­nyi bu­gyit és egy szexi pólót vi­selt, ami alól me­sé­sen kan­di­kál­tak ki a keb­lei.

Egy fa­lat­nyi bu­gyit és egy szexi pólót vi­selt, ami alól me­sé­sen kan­di­kál­tak ki a keb­lei. Biz­tos örült a lát­vány­nak a többi für­dőző is...

Olyan meztelen szelfit posztolt a fiatal lány, hogy a fal adja a másikat!

Olyan meztelen szelfit posztolt a fiatal lány, hogy a fal adja a másikat!

A mo­dell leg­ke­vésbé se tűnt szé­gyen­lős­nek, ren­ge­te­gen lát­ták a pi­káns képet.

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

A sztár egy közös ba­rát­ju­kon ke­resz­tül is­mer­ke­dett meg ké­sőbbi ál­do­za­tá­val...

Ruha nélkül, teljesen pucéran kapták rajta a gyönyörű sportolónőt!

Ruha nélkül, teljesen pucéran kapták rajta a gyönyörű sportolónőt!

A par­ton edzett mez­te­le­nül a reg­geli órák­ban a nép­szerű lány.

A par­ton edzett mez­te­le­nül a reg­geli órák­ban a nép­szerű lány.

Elsápadt az ötgyermekes anyuka: Durva, mit vett észre a gyerekjátékon

Elsápadt az ötgyermekes anyuka: Durva, mit vett észre a gyerekjátékon

Utó­lag azt kí­vánja, bár soha ne emelte volna le a polc­ról!

Utó­lag azt kí­vánja, bár soha ne emelte volna le a polc­ról!

Kint a teraszon meztelenkedett a fiatal lány, bárki ráláthatott!

Kint a teraszon meztelenkedett a fiatal lány, bárki ráláthatott!

Nem tud­juk, hogy a kör­nyé­ken lakók mit szól­tak ehhez, de a mo­dell ra­jon­gó­i­nak na­gyon tet­szett a je­le­net.

Sokkot kapott a lány, amikor meglátta, mi történt az óvszerrel

Sokkot kapott a lány, amikor meglátta, mi történt az óvszerrel

Azon­nal ro­hant is a ba­rát­já­hoz!

Elő­ször pá­nikba esett, aztán na­gyon dühös lett. Azon­nal ro­hant is a ba­rát­já­hoz!

Ne a szuperhold miatt aggódj, gigantikus aszteroida száguld a Föld felé

Ne a szuperhold miatt aggódj, gigantikus aszteroida száguld a Föld felé

Még ma a kö­ze­lünkbe ér­ke­zik, be­csa­pódva nagy kárt te­hetne.

Még ma a kö­ze­lünkbe ér­ke­zik, be­csa­pódva nagy kárt te­hetne a boly­gónk­ban.

Riasztó jóslatot hoztak nyilvánosságra a tudósok: ez a kulcs mindenhez

Riasztó jóslatot hoztak nyilvánosságra a tudósok: ez a kulcs mindenhez

A tu­dó­sok sze­rint az egész jö­vőnk a sejt­je­inkbe van kó­dolva.

A tu­dó­sok sze­rint az egész jö­vőnk a sejt­je­inkbe van kó­dolva.

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Mi­u­tán fel­éb­redt a kó­má­ból, szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Bárki ráláthatott az ablakában pucérkodó gyönyörű lányra!

Bárki ráláthatott az ablakában pucérkodó gyönyörű lányra!

A mo­dell anya­szült mez­te­le­nül pó­zolt.

A mo­dell anya­szült mez­te­le­nül pó­zolt, ki is ke­rült róla egy kép az Ins­tag­ramra.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára.

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára. Most a ten­ger­fe­né­ken ku­ta­kod­nak.

Tengerparton nudizó lányokról készített lesifotót

Tengerparton nudizó lányokról készített lesifotót

Kézen fogva sé­tált be a vízbe anya­szült mez­te­le­nül a két lány, ami­kor a fotó ké­szült. A csa­jok egy­ál­ta­lán nem tűn­nek szé­gyen­lős­nek...

Kézen fogva sé­tált be a vízbe anya­szült mez­te­le­nül a két lány, ami­kor a fotó ké­szült. A csa­jok egy­ál­ta­lán nem tűn­nek szé­gyen­lős­nek...

Teljesen pucéran fotózták le készülődés közben a fiatal színésznőt!

Teljesen pucéran fotózták le készülődés közben a fiatal színésznőt!

Hamar kör­be­járta a fotó az in­ter­ne­tet.

Egy piros sap­kát azért vi­selt magán a lány a képen, hamar kör­be­járta a fotó az in­ter­ne­tet.

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

Sötét má­gi­á­val kap­cso­la­tos vé­se­te­ket ta­lál­tak az egye­sült ki­rály­ság­beli bar­lan­gok falán.

Vaginaplasztikával lepte meg magát az ötgyermekes Katie Price

Vaginaplasztikával lepte meg magát az ötgyermekes Katie Price

Me­g­elé­gelte, hogy ko­ráb­ban egy ki­sebb va­gyont köl­tött exe­ire, cse­rébe vi­szont nem ka­pott sem­mit.

Orosz megoldás: egészen abszurd módon tépték ki a hóból a Lada Nivát

Orosz megoldás: egészen abszurd módon tépték ki a hóból a Lada Nivát

Min­dig tud­nak va­lami agya­ment új­don­sá­got mu­tatni az oro­szok. Most épp a híres La­dá­ju­kat sze­dik ki ext­rém módon a hóból.

Ilyen elképesztően duzzadnak a híres modell keblei, lefotózták

Ilyen elképesztően duzzadnak a híres modell keblei, lefotózták

Bru még csak alig 23 éves, de óri­ási mel­lek­kel van meg­áldva, imád­ják is érte a férfiak. Le is fo­tóz­ták.

Kirándulás közben villantott tangás popsit a marketinges leányzó

Kirándulás közben villantott tangás popsit a marketinges leányzó

Ci­pő­fű­ző­jét kö­tötte be éppen, ami­kor tö­ké­le­tes kép ké­szült pu­csító, tan­gás fe­ne­ké­ről.

Ci­pő­fű­ző­jét kö­tötte be éppen, ami­kor tö­ké­le­tes kép ké­szült pu­csító, tan­gás fe­ne­ké­ről.

Bugyiban motorozott a csajszi fényes nappal az utcán

Bugyiban motorozott a csajszi fényes nappal az utcán

Amo­to­ros csa­jok va­gá­nyok...

Azt eddig is tud­tuk, hogy a mo­to­ros csa­jok va­gá­nyok, de azért az egy szál bu­gyi­ban való szá­gul­do­zás még­is­csak extra me­rész...

Madarakat fotózott az apuka, de olyat látott, amit nem kellett volna

Madarakat fotózott az apuka, de olyat látott, amit nem kellett volna

A kü­lö­nös fel­vé­te­le­ket egy 34 éves apuka ké­szí­tette, mi­köz­ben ma­da­ra­kat fo­tó­zott.

A semmiből jött a pusztítás: felfoghatatlan, ami a Holt-tengernél történt

A semmiből jött a pusztítás: felfoghatatlan, ami a Holt-tengernél történt

Fel­for­ró­so­dott a le­vegő és min­dent szul­fá­to­kat tar­tal­mazó só bo­rí­tott be.

Fel­for­ró­so­dott a le­vegő és min­dent szul­fá­to­kat tar­tal­mazó só bo­rí­tott be.

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel.

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel. A nő most ször­nyen dühös, és be­csapva érzi magát.

Koporsók mellett szexelt a nagypapa, de nem ez a legdurvább

Koporsók mellett szexelt a nagypapa, de nem ez a legdurvább

Nem ért jó véget szá­mára a tör­té­net.

A 64 éves férfi kol­lé­ga­nő­jé­vel csalta meg pár­ját, a tör­té­net pedig egy­ál­ta­lán nem ért jó véget szá­mára.

Rémisztő jelenség, vörös lidércek jelentek meg az égen

Rémisztő jelenség, vörös lidércek jelentek meg az égen

Ilyen fé­nyek ki­zá­ró­lag vi­har­fel­hők fe­lett ke­let­kez­het­nek, és sza­bad szem­mel szinte sosem látni.

Ilyen fé­nyek ki­zá­ró­lag vi­har­fel­hők fe­lett ke­let­kez­het­nek, és sza­bad szem­mel szinte sosem látni.

Mindent vett a kamera: a kutyakaják között élvezett a furcsa párocska

Mindent vett a kamera: a kutyakaják között élvezett a furcsa párocska

A pá­rocska az aktus után vá­sá­rol­ga­tott to­vább.

A pá­rocska az aktus után vá­sá­rol­ga­tott to­vább.

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Va­laki va­lami na­gyon un­do­rító dol­got kö­ve­tett el az egyik ko­csi­ban, ezért tö­röl­ték a já­ra­to­kat.

Az erkélyén szexiskedett a fiatal lány

Az erkélyén szexiskedett a fiatal lány

Egy bu­gyit és egy dögös fel­sőt vi­selt...

Csak egy bu­gyit és egy dögös fel­sőt vi­selt mi­köz­ben az er­ké­lyén ser­te­per­télt. Nem za­varta, hogy meg­lát­hat­ják az ut­cá­ról...

Bejelentették a tudósok: hátborzongató felfedezést tettek a Tejútról

Most jelentették be a tudósok: hátborzongató felfedezést tettek a Tejútról

Há­rom­di­men­ziós tér­ké­pet ké­szí­tet­tek.

Há­rom­di­men­ziós tér­ké­pet ké­szí­tet­tek a Te­j­út­ról, ekkor jöt­tek rá, mi tör­tént.

Lefotózták a meztelenül gyakorló gyönyörű táncoslányt!

Lefotózták a meztelenül gyakorló gyönyörű táncoslányt!

Egy kert­ben nyúj­tott éppen a híres ba­lett tán­cos, ami­kor a kép ké­szült. Fel is ke­rült az Ins­tag­ramra a fotó.

Egy kert­ben nyúj­tott éppen a híres ba­lett tán­cos, ami­kor a kép ké­szült.

Elképesztő pucér szelfit posztolt magáról a gyönyörű balett táncos!

Elképesztő pucér szelfit posztolt magáról a gyönyörű balett táncos!

A ba­rát­nő­jé­vel mez­te­len­ke­dett a nép­szerű tán­cos a sza­bad­ban.

A ba­rát­nő­jé­vel mez­te­len­ke­dett a nép­szerű tán­cos a sza­bad­ban.

Utastársának, a repülőn villantotta meg cicijét a bevállalós lány

Utastársának, a repülőn villantotta meg cicijét a bevállalós lány

Unal­mas­nak ta­lálta a re­pü­lő­utat, úgy­hogy ci­ci­vil­lan­tás­sal dobta fel a han­gu­la­tot a nagy mellű, va­gány, te­to­vált csaj...

Alig bírja kezeivel takargatni hatalmas melleit a szexi modell

Alig bírja kezeivel takargatni hatalmas melleit a szexi modell

Egy szál bu­gyi­ban fo­tóz­ták le.

Ap­rócska bu­gyi­ban kap­ták len­cse­végre a híres dán mo­dellt. A höl­gye­mény me­rész ter­pesz­ben ül­dö­gél és ke­zé­vel pró­bálja ta­kar­gatni ha­tal­mas ci­ci­jeit.

Fényes nappal, a járda kövén meztelenkedett a tetovált lány

Fényes nappal, a járda kövén meztelenkedett a tetovált lány

Ahhoz, hogy az összes tet­kó­ját meg­mu­tat­hassa, vil­lan­ta­nia kel­lett...

Ahhoz, hogy az összes tet­kó­ját meg­mu­tat­hassa, vil­lan­ta­nia kel­lett...

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Ren­ge­teg fur­csa­sá­got hall­hat­tunk már Orosz­or­szág­ból és a volt szov­jet tag­ál­la­mok­ból, de Na­ta­lia min­de­nen túl­tesz.

Anyaszült meztelenül cigizett a teraszon a szőke bombázó!

Anyaszült meztelenül cigizett a teraszon a szőke bombázó!

Ter­mé­sze­te­sen va­laki le­fo­tózta őt.

Ter­mé­sze­te­sen va­laki le­fo­tózta a pucér lányt, ki is ke­rült róla egy kép az Ins­tag­ramra.

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

50 mu­mifi­ká­ló­dott holt­testre buk­kan­tak. Gye­re­kek is fe­küd­tek a sír­ban.

50 mu­mifi­ká­ló­dott holt­testre buk­kan­tak. Gye­re­kek is fe­küd­tek a sír­ban.

Sokkot kapott az anyuka, amikor betette kisfiát a kádba

Sokkot kapott az anyuka, amikor betette kisfiát a kádba

Az asszony nem akarta el­hinni, amit a négy­éves kisfia mon­dott.

Az asszony nem akarta el­hinni, amit a négy­éves kisfia mon­dott.

Élő adásban lett orgazmusa a riporternőnek! - videó

Élő adásban lett orgazmusa a riporternőnek! - videó

Ráült egy kéj­gépre...

A szőke vlog­ger egy por­nó­ki­ál­lí­tá­son pró­bált ki a ka­me­rák előtt egy esz­közt.

Egy kiállításon pucérkodott a szexi, fiatal csaj

Egy kiállításon pucérkodott a szexi, fiatal csaj

Tel­je­sen mez­te­lenre vet­kő­zött a ki­ál­lí­tá­son a le­ányzó, s csep­pet sem za­var­tatta magát azon, hogy mások mit gon­dol­hat­nak...

Tel­je­sen mez­te­lenre vet­kő­zött a ki­ál­lí­tá­son a le­ányzó, s csep­pet sem za­var­tatta magát azon, hogy mások mit gon­dol­hat­nak...

Megette a hűtés nélkül tárolt spagettit, megrázó ami utána következett

Megette a hűtés nélkül tárolt spagettit, megrázó ami utána következett

A fi­a­tal férfi meg­me­le­gí­tette, majd el­fo­gyasz­totta a rom­lott tész­tát.

A fi­a­tal férfi meg­me­le­gí­tette, majd el­fo­gyasz­totta a rom­lott tész­tát.

Hihetetlen bejelentést tettek a tudósok a Holdon talált kőzetről

Hihetetlen bejelentést tettek a tudósok a Holdon talált kőzetről

Kü­lön­le­ges tit­ko­kat őriz.

Kü­lön­le­ges tit­ko­kat őriz a Hol­don ta­lált kőzet.

A parkolóban, az autó anyósülésén villantott cicit a fiatal bombázó

A parkolóban, az autó anyósülésén villantott cicit a fiatal bombázó

A pil­la­nat­ról fotó is ké­szült...

A szőke szép­ség éppen piz­zát maj­szolt, ami­kor meg­mu­tatta pár­já­nak a keb­lét. A pil­la­nat­ról fotó is ké­szült...

Bizarr jelenséget videóztak: félnek a helyiek a rejtélyes objektumtól

Bizarr jelenséget videóztak: félnek a helyiek a rejtélyes objektumtól

Sokan azt gon­dol­ják, hogy egy­ér­tel­műen az ide­ge­nek ér­ke­zé­sét jelzi.

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a fé­nyes je­len­ség egy­ér­tel­műen az ide­ge­nek ér­ke­zé­sét jelzi. Per­sze lehet, hogy csak op­ti­kai csa­ló­dás­ról van szó.

A kilátóban meztelenkedtek hatalmasat a fiatal lányok!

A kilátóban meztelenkedtek hatalmasat a fiatal lányok!

Nem vet­ték szé­gyen­lősre a fi­gu­rát a gyö­nyörű mo­del­lek.

Nem vet­ték szé­gyen­lősre a fi­gu­rát a gyö­nyörű mo­del­lek, ter­mé­sze­te­sen le is fo­tóz­ták őket.

Botrányt okozott a boltban meztelenkedő lány

Botrányt okozott a boltban meztelenkedő lány

Át­tet­sző fel­ső­ben ment el vá­sá­rolni a le­ányzó, mel­lei annyira ki­lát­szot­tak, mintha totál pucér lenne.

Át­tet­sző fel­ső­ben ment el vá­sá­rolni a le­ányzó, mel­lei annyira ki­lát­szot­tak, mintha totál pucér lenne. A hölgy­vá­sár­lók rosszal­lóan szem­lél­ték az ese­tet...

Csak egy pár zoknit vett, otthon jött a sokk: ezt találta benne

Csak egy pár zoknit vett, otthon jött a sokk: ezt találta benne

A Pri­mark vá­sár­lója tett pa­naszt.

A Pri­mark egyik vá­sár­lója tett pa­naszt, mi­u­tán va­lami na­gyon nem oda­illő dolog rej­tő­zött a ru­ha­da­rab­ban.

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

A ko­por­sót a ré­gé­szek a HS2 vas­út­vo­nal mi­atti ása­tá­sok során ta­lál­ták, és gyor­san ki­de­rült, hogy a XIX. szá­zad­ból szár­ma­zik.

Na ne már: Így csábította szexre 13 éves diákját a dögös tanárnő

Na ne már: Így csábította szexre 13 éves diákját a dögös tanárnő

Több­ször is meg­esett, hogy til­tott szex­ka­landba bo­nyo­ló­dott a fi­úcs­ká­val.

A fék­te­len pe­da­gó­gus­sal több­ször is meg­esett, hogy til­tott szex­ka­landba bo­nyo­ló­dott a fi­úcs­ká­val.

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Zene he­lyett va­lami egé­szen más szó­lalt meg a férfi te­le­fon­ján. El­süllyedt a szé­gyen­től!

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Az ál­lat­kert­ben sé­táló tu­ris­ták ré­mül­ten néz­ték végig a hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet.

Lefotózták a híres modellt, kibuggyannak a mellei a szexi fürdőruhából

Lefotózták a híres modellt, kibuggyannak a mellei a szexi fürdőruhából

Szinte min­den ki­lát­szik a gyö­nyörű mo­dell für­dő­ru­hája mögül.

Szinte min­den ki­lát­szik a gyö­nyörű mo­dell für­dő­ru­hája mögül.

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett a megcsalt anyuka

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett a megcsalt anyuka

Nem bánta meg.

Mint mondta, azért kel­lett ezt ten­nie, mert ven­nie kell egy másik kony­ha­kést: "az enyém ugyanis a ko­csi­ke­re­ké­ből lóg ki éppen."

Teljesen meztelenül sportolt a népszerű modell!

Teljesen meztelenül sportolt a népszerű modell!

Több fotót is posz­tolt erről a lány.

Több fotót is posz­tolt arról a fi­a­tal lány, aho­gyan tök pu­cé­ran nyújt, ter­peszt.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hi­he­tet­len le­le­tekre buk­kan­tak a tu­dó­sok.

Hi­he­tet­len le­le­tekre buk­kan­tak a ten­ger mé­lyén, és az is ki­de­rült, hol kapta Mózes a kő­táb­lá­kat.

Majdnem féltucat meztelen bombázó napozott a kertben. Lefotózták őket

Majdnem féltucat meztelen bombázó napozott a kertben. Lefotózták őket

Lak­nánk ennek a ház­nak a szom­széd­já­ban, ha ilyen ott egy át­la­gos hét­vége.

Lak­nánk ennek a ház­nak a szom­széd­já­ban, ha ilyen ott egy át­la­gos hét­vége.

A parton, öltözködés közben kapták le a már félpucér leányzót

A parton, öltözködés közben kapták le a már félpucér leányzót

A ten­ger­par­ton tolta le a bu­gyi­ját...

A ten­ger­par­ton tolta le a bu­gyi­ját a fi­a­tal lány, ami­kor a le­le­mé­nyes fotós meg­örö­kí­tette a pőre pil­la­na­tot...

Az autóúton villantott tangás popsit a lány! Kész csoda, hogy nem okozott balesetet

Az autóúton villantott tangás popsit a lány! Kész csoda, hogy nem okozott balesetet

A fi­a­tal le­ányzó fe­hér­ne­mű­ben pó­zolt az au­tóút fe­letti hídon.

A fi­a­tal le­ányzó fe­hér­ne­mű­ben pó­zolt az au­tóút fe­letti hídon. A szexi lát­vány biz­tos el­vonta a férfi au­tó­sok fi­gyel­mét, sze­ren­csére bal­eset nem tör­tént.

Meztelenre vetkőzött a csajszi a reklám kedvéért

Meztelenre vetkőzött a csajszi a reklám kedvéért

Fe­hér­nemű nép­sze­rű­sí­té­sére ennél sze­xibb rek­lá­mot még nem lát­tunk, a film vé­gére totál mez­te­len lesz a sze­replő hölgy...

Fe­hér­nemű nép­sze­rű­sí­té­sére ennél sze­xibb rek­lá­mot még nem lát­tunk, a film vé­gére totál mez­te­len lesz a sze­replő hölgy...

Pucéran pizzázott a kertjében a fiatal lány, valaki lefotózta!

Pucéran pizzázott a kertjében a fiatal lány, valaki lefotózta!

Semmi se fedte a bom­bázó nőies alak­ját, körbe is ment a fél In­ter­ne­ten a pi­káns kép.

Semmi se fedte a bom­bázó nőies alak­ját, körbe is ment a fél In­ter­ne­ten a pi­káns kép.

Csoda Óbudán: percekig szájtátva figyelték az eget a járókelők

Csoda Óbudán: percekig szájtátva figyelték az eget a járókelők

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett része azok­nak, akik dél­után fél öt körül fel­pil­lan­tot­tak az égre.

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Egy 37 éves nőt tar­tóz­tat­tak le.

Egy 37 éves nőt tar­tóz­ta­tott le a rend­őr­ség a bru­tá­lis em­ber­ölés ügyé­ben.

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Van ember, aki saj­nálja a fic­kót?

Van az úgy hogy tény­leg a kár­öröm válik az ember leg­szebb örö­mévé. Van ember, aki saj­nálja ezt a ré­szeg pa­sast?

Durván korhatáros jelenetet forgattak a színésznők, íme a fotók

Durván korhatáros jelenetet forgattak a színésznők, íme a fotók

Mintha va­la­mi­féle ér­zéki ri­tu­álé kel­lős kö­ze­pébe csöp­pen­tünk volna!

Mintha va­la­mi­féle ér­zéki ri­tu­álé kel­lős kö­ze­pébe csöp­pen­tünk volna!

Az erkélyén villantotta meg melleit és szexi alakját az ott lakó leány

Az erkélyén villantotta meg melleit és szexi alakját az ott lakó leány

A szom­széd­ság és az utca népe biz­tos na­gyon örül­he­tett a lát­vány­nak, ha sze­ren­csé­sen el­kap­ták a pil­la­na­tot...

A kutatók is elképedtek attól, ami előkerült egy oázisnál

A kutatók is elképedtek attól, ami előkerült egy oázisnál

Fel­tár­ták a sír­he­lye­ket.

A sír­kam­rák töb­bek kö­zött em­beri ma­rad­vá­nyo­kat őriz­nek. A mun­ká­la­tok már 2002-ben meg­kez­dőd­tek a te­rü­le­ten.

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Horror, élve falta fel a csinos tudóst az ötméteres krokodil

Horror, élve falta fel a csinos tudóst az ötméteres krokodil

A meg­cson­kí­tott holt­tes­tet az in­do­né­ziai köz­pont mun­ka­tár­sai fe­dez­ték fel pén­tek reg­gel.

Ete­tés köz­ben tör­tént a tra­gé­dia. A meg­cson­kí­tott holt­tes­tet az in­do­né­ziai köz­pont mun­ka­tár­sai fe­dez­ték fel pén­tek reg­gel.

Sokk a reptéren: Nem hiszed el, mi került a futószalagra

Sokk a reptéren: Nem hiszed el, mi került a futószalagra

Vajon kinek a bő­rönd­jé­ből es­he­tett ki?

De vajon kinek a bő­rönd­jé­ből es­he­tett ki?

Sosem látott fotók az első brit pornókönyvből, letartóztatták az írót

Sosem látott fotók az első brit pornókönyvből, letartóztatták az írót

A Miss Fanny Hill élete című ki­ad­vány óri­ási port ka­vart 1749-ben!

A Miss Fanny Hill élete című ki­ad­vány óri­ási port ka­vart 1749-ben!

Megőrült a világ, egy tojás átvette a hatalmat az internet felett

Megőrült a világ, egy tojás átvette a hatalmat az internet felett

Óri­ási po­font kap­tak a vi­lág­sztá­rok, egy egy­szerű tojás is nép­sze­rűbb.

Óri­ási po­font kap­tak a vi­lág­sztá­rok, ugyanis egy egy­szerű tojás is nép­sze­rűbb, mint ők.

Borzalom, mit művelt a Viagra egy ötvenes férfival

Borzalom, mit művelt a Viagra egy ötvenes férfival

Az tény, hogy a férfi nem az aján­lott mennyi­sé­get vette be...

Az tény, hogy a férfi nem az aján­lott mennyi­sé­get vette be...

Sokkoló bejelentés: kiderült, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Sokkoló bejelentés: kiderült, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Újabb vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a gép ügyé­ben.

Újabb vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a gép ügyé­ben, amely nem várt for­du­la­tot ho­zott.

A strandon jógázott meztelenül a híres sportolónő!

A strandon jógázott meztelenül a híres sportolónő!

Elég vi­ha­ros idő volt a kép ta­nú­sága sze­rint, de ez nem za­varta a gyö­nyörű lányt.

Elég vi­ha­ros idő volt a kép ta­nú­sága sze­rint, de ez nem za­varta a gyö­nyörű lányt.

Elsápadtak az orvosok: Ezt műtötték ki egy nő torkából

Elsápadtak az orvosok: Ezt műtötték ki egy nő torkából

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Nudista strandolót kaptak lencsevégre

Nudista strandolót kaptak lencsevégre

Anya­szült mez­te­le­nül ké­szült le­he­ve­redni a ho­mokba...

Anya­szült mez­te­le­nül ké­szült le­he­ve­redni a ho­mokba, ami­kor a sokat meg­mu­tató fotó el­ké­szült...