A tudósokat is meglepték a hatalmas ősi szörny maradványai

Döbbenet, a tudósokat is meglepték a hatalmas ősi szörny maradványai

A Föl­dön va­laha élt leg­na­gyobb emlős még a je­ges­med­vék­nél is na­gyobb le­he­tett.

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sze­gény nő elő­ször azt hitte, hogy egy pókot lát, ké­sőbb ki­de­rült, hogy va­lami sok­kal rosszab­bat.

A kutatók is elborzadtak attól, ami az egyik legrégebbi sírból előkerült

A kutatók is elborzadtak attól, ami az egyik legrégebbi sírból előkerült

A holt­test egy 13 és 18 év kö­zötti lányé, aki­nek azon­ban hi­ány­zik a feje.

A holt­test egy 13 és 18 év kö­zötti lányé, aki­nek azon­ban hi­ány­zik a feje.

Az utcán sportolt meztelenül a vadóc csaj

Az utcán sportolt meztelenül a vadóc csaj

Egy grafitti előtt állt kézen a bom­bázó.

Egy grafitti előtt állt kézen a bom­bázó, nem tö­rődve azzal, hogy mind­neki meg­les­heti intim kin­cseit...

Ennél nem lehetne kínosabb: a gép fedélzetén dobta ki barátja a nőt

Ennél nem lehetne kínosabb: a gép fedélzetén dobta ki barátja a nőt

Hi­he­tet­len je­le­net­nek vol­tak tanúi a gép uta­sai.

Hi­he­tet­len je­le­net­nek vol­tak tanúi a gép uta­sai.

Sikoltozás hallatszott a szexelő pár szobájából, durva, ami ezután történt

Sikoltozás hallatszott a szexelő pár szobájából, durva, ami ezután történt

Ke­gyet­len véget ért az aktus, de a férfi ál­lítja: "bal­eset tör­tént".

Ke­gyet­len véget ért az aktus, de a férfi ál­lítja: "bal­eset tör­tént".

Durva véget ért a Tinder randi, erre senki sem számított

Durva véget ért a Tinder randi, erre senki sem számított

A nő tö­rölte magát az ol­dal­ról.

A nő tö­rölte magát az ol­dal­ról és úgy dön­tött, kör­nye­zete előtt is el­tit­kolja a tör­tén­te­ket.

A fesztivál parkolójában fotózták le a pucér csajszit!

A fesztivál parkolójában fotózták le a pucér csajszit!

A mo­dell sem­mit se vi­selt magán.

A gyö­nyörű mo­dell sem­mit sem vi­selt magán, egy kocsi mel­lett pó­zolt így.

Sokkot kapott az anyuka, lánya kegyetlen dolgokat művelt a testvérével

Sokkot kapott az anyuka, lánya kegyetlen dolgokat művelt a testvérével

A 18 éves lány ki­kelt ma­gá­ból, és lehet, hogy mások vet­ték rá erre...

A 18 éves lány tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból, és lehet, hogy mások vet­ték rá erre...

Egy szál bugyiban gyakorolt a gyönyörű balett-táncos!

Egy szál bugyiban gyakorolt a gyönyörű balett-táncos!

Nem min­den­napi póz­ban kap­ták len­cse­végre a ru­gal­mas le­ány­zót.

Nem min­den­napi póz­ban kap­ták len­cse­végre a ru­gal­mas le­ány­zót.

Nudista strandolót fotóztak le

Nudista strandolót fotóztak le

Anya­szült mez­te­le­nül él­vezte a ha­bo­kat a gyö­nyörű lány...

Anya­szült mez­te­le­nül él­vezte a ha­bo­kat a gyö­nyörű lány, ami­kor az ügyes szemű fotós meg­örö­kí­tette az intim pil­la­na­tot...

Reggeli készülődés közben fotózták le pucéran a gyönyörű francia lányt!

Reggeli készülődés közben fotózták le pucéran a gyönyörű francia lányt!

A ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek a képet lát­ván.

A ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek, mi­u­tán a mo­dell ki­tette a képet az Ins­tag­ramra.

Borzalom, az orvosok sem akarták elhinni, ami a férfi szemével történt

Borzalom, az orvosok sem akarták elhinni, ami a férfi szemével történt

Egy férfi munka köz­ben szen­ve­dett bal­ese­tet.

Egy férfi munka köz­ben szen­ve­dett olyan bal­ese­tet, ami miatt szinte ket­té­sza­kadt az íri­sze.

Anyaszült meztelenül tornázott a verandán a lány

Anyaszült meztelenül tornázott a verandán a lány

A meg­hitt test­moz­gást egy ügyes fotós meg­örö­kí­tette, s a le­si­fotó azóta be­járta az in­ter­ne­tet is...

A meg­hitt test­moz­gást egy ügyes fotós meg­örö­kí­tette, s a le­si­fotó azóta be­járta az in­ter­ne­tet is...

Félreérthető pózban, pucéran fotózták le a két barátnőt!

Félreérthető pózban, pucéran fotózták le a két barátnőt!

Bárki rá­lát­ha­tott a lá­nyokra.

Bárki rá­lát­ha­tott az ut­cá­ról a mez­te­len­kedő mo­del­lekre. Kör­be­járta a netet a róluk ké­szült kép.

Az ablakában villantotta meg formás cicijét a fiatal csajszi!

Az ablakában villantotta meg formás cicijét a fiatal csajszi!

Tel­je­sen pu­cé­ran áll­do­gált a nyí­lás­záró előtt a nép­szerű mo­dell.

Eldurvult a szexjáték: Megkínzott hímvesszővel bóklászott a férfi

Eldurvult a szexjáték: Megkínzott hímvesszővel bóklászott a férfi

A rend­őr­ség sze­rint ő már a má­so­dik sze­ren­csét­len, aki­vel ha­sonló tör­té­nik Spa­nyol­or­szág­ban.

Ilyen még nem volt, rémisztő tengeri lény akadt horogra - videó

Ilyen még nem volt, rémisztő tengeri jószág akadt horogra - videó

A hor­gá­szok is meg­döb­ben­tek.

A hor­gá­szok is meg­döb­ben­tek a lá­tot­ta­kon, az egyi­kük­nek kis híján az éle­tébe ke­rült a vak­merő akció.

Két napunk van, csak az egyik nem látszik

Két napunk van, csak az egyik nem látszik

A leg­újabb össze­es­kü­vés el­mé­let sze­rint két nap van. Ál­lí­tó­lag még a tu­dó­sok is hosszú ideig he­zi­tál­tak, hogy közzé te­gyék-e a leg­újabb fel­fe­de­zé­sü­ket.

A leg­újabb össze­es­kü­vés el­mé­let sze­rint két nap van. Ál­lí­tó­lag még a tu­dó­sok is hosszú ideig he­zi­tál­tak, hogy közzé te­gyék-e a leg­újabb fel­fe­de­zé­sü­ket.

Megdöbbentő, heves orálozást videóztak a pláza tetején

Megdöbbentő, heves orálozást videóztak a pláza tetején

Azt hit­ték, senki sem látja őket.

A pá­rocska azt hitte, senki sem látja őket. Ha­tal­ma­sat té­ved­tek... S pech­jükre erről az in­ter­ne­ten fu­tó­tűz­ként ter­jedő vi­deo­fel­vé­tel­ből ér­te­sül­het­nek.

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A tu­dó­sok eddig csak gya­na­kod­tak, de egyre in­kább össze­áll a kép a Mars múlt­já­val kap­cso­lat­ban.

Véletlenül villantak elő a lány formás mellei a repülőn

Véletlenül villantak elő a lány formás mellei a repülőn

Egy óvat­lan moz­du­lat­nak hála, a fi­a­tal, szőke bom­bázó keb­lei min­denki szá­mára lát­ha­tóvá vál­tak. A férfi utas­tár­sak örül­tek a lát­vány­nak...

Egy óvat­lan moz­du­lat­nak hála, a fi­a­tal, szőke bom­bázó keb­lei min­denki szá­mára lát­ha­tóvá vál­tak. A férfi utas­tár­sak örül­tek a lát­vány­nak...

Elképedtek a műtőben: nincsenek szavak arra, ami a férfi szemgolyójával történt

Elképedtek a műtőben: nincsenek szavak arra, ami a férfi szemgolyójával történt

Ami­kor a beteg szak­ér­tők­höz for­dult, a jobb sze­mé­vel már szinte alig lá­tott.

Ami­kor a beteg szak­ér­tők­höz for­dult, a jobb sze­mé­vel már szinte alig lá­tott.

A telefonja buktatta le, kiderült a férfi szörnyű titka

A telefonja buktatta le, kiderült a férfi szörnyű titka

Az ét­te­rem­ben hagyta a te­le­fon­ját.

Az ét­te­rem­ben hagyta a te­le­fon­ját, amin ret­te­ne­tes vi­de­ó­kat ta­lál­tak.

Az ablakában pucérkodott a szőke bombázó celeb!

Az ablakában pucérkodott a szőke bombázó celeb!

Pil­la­na­tok alatt kör­be­járta az in­ter­ne­tet a nagy mellű mo­dell­ről ké­szült kép.

Pil­la­na­tok alatt kör­be­járta az in­ter­ne­tet a nagy mellű mo­dell­ről ké­szült kép.

Megoldódott a Vérzuhatag évszázados titka, ettől válik itt vörössé a víz

Megoldódott a Vérzuhatag évszázados titka, ettől válik itt vörössé a víz

A tu­dó­sok min­tát vet­tek be­lőle, még­sem algák szí­ne­zik vö­rösre.

A tu­dó­sok min­tát vet­tek be­lőle, még­sem algák szí­ne­zik vö­rösre.

Átjáró a mennybe: a tudósok is megdöbbentek a felvételek láttán

Átjáró a mennybe: a tudósok is megdöbbentek a felvételek láttán

El­ké­pesztő fel­vé­telt ké­szí­tett a Hubble űr­te­lesz­kóp.

El­ké­pesztő fel­vé­telt ké­szí­tett a Hubble űr­te­lesz­kóp. Olyan, mintha egy ke­reszt lenne egy ga­la­xis kö­ze­pén.

Bárki megcsodálhatta a meztelenkedő lány formás melleit a strandon!

Bárki megcsodálhatta a meztelenkedő lány formás melleit a strandon!

A nép­szerű mo­dell szinte már csak pu­cé­ran jár ki na­pozni a partra.

A nép­szerű mo­dell szinte már csak pu­cé­ran jár ki na­pozni a partra.

Pucéran iszogatott a háza előtt a népszerű modell. Valaki lefotózta!

Pucéran iszogatott a háza előtt a népszerű modell. Valaki lefotózta!

Egy üveg ro­sé­val in­dí­totta el a hét­vé­gét a gyö­nyörű le­ányzó.

Egy üveg ro­sé­val in­dí­totta el a hét­vé­gét a gyö­nyörű le­ányzó.

Fürdőruha nélkül mászkált a lány a medencénél

Fürdőruha nélkül mászkált a lány a medencénél

Mez­te­le­nül él­vezte a nap­sü­tést...

Mez­te­le­nül él­vezte a nap­sü­tést a szőke mo­dell, nem za­varta, hogy bárki szem­re­vé­te­lez­heti intim test­ré­szeit...

A teraszán bulizott pucéran a vad leányzó

A teraszán bulizott pucéran a vad leányzó

Totál mez­te­le­nül, pezs­gő­vel a ke­zé­ben dő­zsölt fé­nyes nap­pal a bal­ko­non.

Tel­je­sen mez­te­le­nül, pezs­gő­vel a ke­zé­ben dő­zsölt fé­nyes nap­pal a bal­ko­non min­denki szeme lát­tára a fi­a­tal mo­dell...

Azt feltételezik, hogy ősi marslakók leszármazottai lehetünk

Azt feltételezik, hogy ősi marslakók leszármazottai lehetünk

Kevés dol­got tu­dunk a Mars­ról. Amit meg tud­hat­nánk, ala­po­san el­tit­kol­ják elő­lünk...

A forgalmas üzletben csúszott fel a miniszoknya a tetovált lány popsijáról

A forgalmas üzletben csúszott fel a miniszoknya a tetovált lány popsijáról

A szexi popsi- és bu­gyi­vil­lan­tást egy másik vá­sárló is ész­re­vette...

A szexi popsi- és bu­gyi­vil­lan­tást egy másik vá­sárló is ész­re­vette...

Te kipróbálnád a legújabb pornómozit?

Te kipróbálnád a legújabb pornómozit?

Ezzel az újí­tás­sal sze­ret­né­nek még több tu­ris­tát von­zani.

Egy kü­lön­le­ges újí­tás­sal sze­ret­né­nek még több tu­ris­tát von­zani Hol­lan­dia fő­vá­ro­sába.

Fény derült az igazságra, ezek voltak Hitler utolsó szavai

Fény derült az igazságra, ezek voltak Hitler utolsó szavai

Az egyik bi­zal­masa írta le.

Az egyik bi­zal­ma­sá­nak ön­élet­raj­zá­ból de­rült fény a leg­ap­róbb rész­le­tekre.

Sokkot kapott a kiránduló család: vakító fénygömb vette üldözőbe őket

Sokkot kapott a kiránduló család: vakító fénygömb vette üldözőbe őket

Ha va­laki ilyet me­sélne, jobb eset­ben is arra gon­dol­nánk, hogy be volt rúgva.

Ha va­laki ilyet me­sélne, jobb eset­ben is arra gon­dol­nánk, hogy be volt rúgva.

Diákjával szexelt a csinos tanárnő: ezt találták utána a tanteremben

Diákjával szexelt a csinos tanárnő: ezt találták utána a tanteremben

A bot­rányba ke­ve­re­dett pe­da­gó­gus végül fel­adta magát a rend­őr­sé­gen.

A bot­rányba ke­ve­re­dett pe­da­gó­gus végül ön­ként dön­tött úgy, hogy fel­adja magát a rend­őr­sé­gen.

Döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról - a tudósok is meglepődtek

Döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról - a tudósok is meglepődtek

Az élet le­het­sé­ges nyo­mára buk­kan­tak, rá­adá­sul nem is akár­mi­lyen for­má­ban.

A kamera mindent vett, felnőttfilmes videó lett egy egyszerű főzésből

A kamera mindent vett, felnőttfilmes videó lett egy egyszerű főzésből

Ki­akad­tak az in­ter­ne­te­zők a fel­vé­tel lát­tán, sze­rin­tük ennek nem sza­ba­dott volna meg­tör­tén­nie.

Elhagyott csizmát talált a horgász a patakban, szörnyű, mi volt benne

Elhagyott csizmát talált a horgász a patakban, szörnyű, mi volt benne

A rend­őr­ség em­ber­ölés gya­nú­já­val in­dí­tott el­já­rást.

A rend­őr­ség em­ber­ölés gya­nú­já­val in­dí­tott el­já­rást.

Elképesztő nyomokra bukkantak a Földön, durva dolog történt

Elképesztő nyomokra bukkantak a Földön, durva dolog történt

12 ki­lo­mé­ter szé­les asz­te­ro­ida csa­pó­dott be, meg­lepő össze­füg­gé­sekre de­rült fény.

12 ki­lo­mé­ter szé­les asz­te­ro­ida csa­pó­dott be, meg­lepő össze­füg­gé­sekre de­rült fény.

Teljes sokk: az orvosok is kiakadtak attól, amit a férfi agyában találtak

Teljes sokk: az orvosok is kiakadtak attól, amit a férfi agyában találtak

A leg­erő­sebb gyógy­sze­rek­kel kezd­ték ke­zelni a be­te­get, de az sem volt elég.

A leg­erő­sebb gyógy­sze­rek­kel kezd­ték ke­zelni a be­te­get, de az sem volt elég. Ször­nyű­sé­ge­ken ment át a fi­a­tal.

Elborzadt a helyi vendég, amikor belépett a Burger King vécéjébe

Elborzadt a helyi vendég, amikor belépett a Burger King vécéjébe

Még sosem lá­tott ennyire un­do­rító mel­lék­he­lyi­sé­get.

Még sosem lá­tott ennyire un­do­rító mel­lék­he­lyi­sé­get, örökre ki­áb­rán­dult a helyi gyors­ét­te­rem­ből.

Egyre biztosabb, ilyen élet lehet a Marson - megszólalt a magyar csillagász

Egyre biztosabb, ilyen élet lehet a Marson - megszólalt a magyar csillagász

Per­sze nem pont olyan élő­lé­nyek lak­nak a Vörös Boly­gón, mint a Föl­dön.

Per­sze nem pont olyan élő­lé­nyek lak­nak a Vörös Boly­gón, mint a Föl­dön.

Elvis még most is él? Bizonyító erejű fotókról beszélt egy rendőr

Elvis még most is él? Bizonyító erejű fotókról beszélt egy rendőr

A le­gen­dás ze­nész ha­lá­lát ra­jon­gói sosem akar­ták el­fo­gadni, ezért idő­ről időre újabb össze­es­kü­vés-el­mé­le­te­ket gyár­ta­nak.

Ez durva, 13 éves diákjával bukott le a házas tanárnő, mindenre rávette

Ez durva, 13 éves diákjával bukott le a házas tanárnő, mindenre rávette

A 33 éves ta­nár­nőt sze­ret­ték a di­ák­jai, mert na­gyon köz­vet­len volt velük és min­dig meg­hall­gatta a prob­lé­má­i­kat.

Nudizásra adta a fejét a fiatal lány, de valaki lefotózta!

Nudizásra adta a fejét a fiatal lány, de valaki lefotózta!

Meg­szep­pent a for­más mo­dell.

A for­más mo­dell éppen a hűvös tó vi­zé­vel ba­rát­ko­zott, ami­kor vil­lant a vaku.

Az orvosok is megdöbbentek azon, ami a szülés után egy hónappal történt

Az orvosok is megdöbbentek azon, ami a szülés után egy hónappal történt

A fi­a­tal anyuka még sosem járt ult­ra­han­gon, ezért nem tu­dott arról, hogy nem hét­köz­napi módon fej­lő­dött a teste.

Újabb fordulat: elképesztő, ami az eltűnt maláj gépről derült ki

Újabb fordulat: elképesztő, ami az eltűnt maláj gépről derült ki

A maláj gép ku­ta­tói meg­döb­bentő do­logra let­tek fi­gyel­me­sek.

A maláj gép ku­ta­tói meg­döb­bentő do­logra let­tek fi­gyel­me­sek.

Ruha nélkül jógázott a bomba alakú lány! Azt hitte, senki sem látja

Ruha nélkül jógázott a bomba alakú lány! Azt hitte, senki sem látja

A na­tu­ra­liz­mus je­gyé­ben, a ter­mé­szet lágy ölén, anya­szült mez­te­le­nül lá­tott neki a gya­kor­lás­nak...

Az orvosok se hittek a szemüknek: ikertestvérével a hasában született

Az orvosok se hittek a szemüknek: ikertestvérével a hasában született

Egy ko­lum­biai kis­lány jött vi­lágra iker­test­vé­ré­vel a ha­sá­ban.

Egy ko­lum­biai kis­lány jött vi­lágra iker­test­vé­ré­vel a ha­sá­ban.

Ismeretlen objektum közelítette meg a Nemzetközi Űrállomást

Ismeretlen objektum közelítette meg a Nemzetközi Űrállomást

Egy hír­hedt ku­tató éppen az űr­hi­va­tal köz­ve­tí­té­sét fi­gyelte...

Egy hír­hedt ku­tató éppen az űr­hi­va­tal köz­ve­tí­té­sét fi­gyelte...

Együtt pucérkodott a négy barátnő a turistaparadicsomban!

Együtt pucérkodott a négy barátnő a turistaparadicsomban!

Nem min­den nap látni ilyet.

Nem min­den nap lát­hat ilyet az ember fé­nyes nap­pal ar­ra­felé.

Anyaszült meztelenül zárta ki magát a lakásból a lány! Lefotózták

Anyaszült meztelenül zárta ki magát a lakásból a lány! Lefotózták

A szom­szé­dok na­gyon örül­het­tek...

A szom­széd férfiak na­gyon örül­het­tek a le­ányzó bé­ná­zá­sá­nak, az egész la­kó­ház meg­cso­dál­hatta mez­te­len tes­tét...

Az idegenek galaktikus állatkertként használják a Földet

Az idegenek galaktikus állatkertként használják a Földet

A földök­í­vü­liek úgy fi­gyel­nek min­ket, mint egy ga­lak­ti­kus ál­lat­kert la­kóit...

A földök­í­vü­liek úgy fi­gyel­nek min­ket, mint egy ga­lak­ti­kus ál­lat­kert la­kóit, ál­lítja egy ko­moly csil­la­gász.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi történt éjjel a gyerekszobában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi történt éjjel a gyerekszobában

A szü­lők vet­tek egy rej­tett ka­me­rát, ami­vel meg­fi­gyel­ték lá­nyu­kat.

A szü­lők vet­tek egy rej­tett ka­me­rát, ami­vel meg­fi­gyel­ték lá­nyu­kat.

A kutatók is összezavarodtak: elképesztő, mi derült ki a vörös bolygóról

A kutatók is összezavarodtak: elképesztő, mi derült ki a vörös bolygóról

Arról is szü­le­tett egy el­mé­let, hogy mi­ként ér­ke­zett az élet a Földre.

Arról is szü­le­tett egy el­mé­let, hogy mi­ként ér­ke­zett az élet 3,8 mil­li­árd éve a Földre.

Teljes döbbenet a hullaházban, ettől a dolgozók is összerezzentek

Teljes döbbenet a hullaházban, ettől a dolgozók is összerezzentek

Cso­dá­ról be­szél­nek, a tör­tén­tek ép és­szel meg­ma­gya­ráz­ha­tat­la­nok.

Cso­dá­ról be­szél­nek, a tör­tén­tek ép és­szel meg­ma­gya­ráz­ha­tat­la­nok.

Megdöbbentő: egy kiállításon meztelenkedett a fiatal modell!

Megdöbbentő: egy kiállításon meztelenkedett a fiatal modell!

Ami­kor a kép ké­szült, akkor már csak egy tan­gát vi­selt a szőke bom­bázó.

Ami­kor a kép ké­szült, akkor már csak egy tan­gát vi­selt a szőke bom­bázó.

Reggeli készülődés közben mutatta meg mindenét a tetovált csajszi!

Reggeli készülődés közben mutatta meg mindenét a tetovált csajszi!

Anya­szült pucér szelfi­vel in­dí­totta a napot a fi­a­tal mo­dell! Az Ins­tag­ramra is ki­ke­rült a pi­káns kép.

Az autójából villantotta meg tangás popsiját a lány

Az autójából villantotta meg tangás popsiját a lány

Szexi lát­ványt nyúj­tott...

Az úton ha­ladó többi autós mind­össze egy pu­csító pop­sit lát­ha­tott a szom­széd kocsi ab­la­ká­ból. Nem tudni, hogy mit ke­res­he­tett ilyen vadul...

Nem hittek a szemüknek a nézők, itt tűnt fel a halott popsztár arca

Nem hittek a szemüknek a nézők, itt tűnt fel a halott popsztár arca

Az idő­já­rás-je­len­tés köz­ben vá­rat­la­nul je­lent meg a 2016-ban el­hunyt vi­lág­hírű ze­nész alakja.

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

A fel­vé­tel egy ala­kot áb­rá­zol.

A fel­vé­tel egy­ér­tel­műen egy ala­kot áb­rá­zol, aki ár­nyé­kot vet égi kí­sé­rőn­kön.

Bizarr divat: Valódi vérből és csontból készült ez a tornacipő

Bizarr divat: Valódi vérből és csontból készült ez a tornacipő

Te fel mer­néd venni a rend­kí­vül fur­csa láb­be­lit, ami egy iz­ra­eli ter­vező mun­kája?

Te fel mer­néd venni a rend­kí­vül fur­csa láb­be­lit, ami egy iz­ra­eli ter­vező mun­kája?

Valaki lefotózta a kertjében pucérkodó sportolónőt!

Valaki lefotózta a kertjében pucérkodó sportolónőt!

Na­po­zás köz­ben kap­ták le.

A gyö­nyörű le­ányzó is ki­él­vezte a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tés min­den per­cét.

Egy óvatlan pillanatban, telefonálás közben kapták le a pucér csajszit

Egy óvatlan pillanatban, telefonálás közben kapták le a pucér csajszit

Öl­töz­kö­dés köz­ben ér­ke­zett egy fon­tos hívás...

Öl­töz­kö­dés köz­ben ér­ke­zett egy fon­tos hívás, így felső nél­kül állt neki te­le­fo­nálni.

Botrány a moszkvai reptéren: Meztelenül akart becsekkolni a férfi

Botrány a moszkvai reptéren: Meztelenül akart becsekkolni a férfi

Ál­lí­tása sze­rint a ru­hája csak gá­tolta volna a re­pü­lés­ben...

Ál­lí­tása sze­rint a ru­hája csak gá­tolta volna a re­pü­lés­ben...

Bejelentették: hátborzongató leletre bukkantak Bácsbokodnál

Most jelentették be a tudósok: hátborzongató leletre bukkantak Bácsbokodnál

A szenny­víz­tisz­tító épí­tése köz­ben ta­lál­ták a nem min­den­napi le­le­te­ket.

Elképesztő fotók a vibrátormúzeumból: Így néztek ki régen a szexjátékok

Elképesztő fotók a vibrátormúzeumból: Így néztek ki régen a szexjátékok

Le­gin­kább kö­zép­kori kín­zó­esz­kö­zökre ha­son­lí­tot­tak!

Le­gin­kább kö­zép­kori kín­zó­esz­kö­zökre ha­son­lí­tot­tak!

Pucéran pancsolt a híres énekesnő

Pucéran pancsolt a híres énekesnő

A nap fi­no­man si­mo­gatta puha bőrét, mi­köz­ben a me­den­cé­jé­ben für­dő­zött. A kép nagy si­kert ara­tott a ra­jon­gók kö­ré­ben is...

A nap fi­no­man si­mo­gatta puha bőrét, mi­köz­ben a me­den­cé­jé­ben für­dő­zött. A kép nagy si­kert ara­tott a ra­jon­gók kö­ré­ben is...

Végzetes kéj: Belehalt a nő az ötórás szexmaratonba

Végzetes kéj: Belehalt a nő az ötórás szexmaratonba

Be­ko­ka­i­nozva gyűrte a le­pe­dőt...

Be­ko­ka­i­nozva ve­tette bele magát a testi örö­mökbe, de na­gyon rossz vége lett...

Felső nélkül autókázott a megvadult csajszi! Levideózták

Felső nélkül autókázott a megvadult csajszi! Levideózták

Nem sűrűn ta­lál­ko­zik az ember azzal a lát­vánnyal, hogy va­laki pucér keb­lek­kel szelje az uta­kat egy ca­bri­ó­val...

A tudósok sem értik a jelenséget: lélegzetelállító kép a Naprendszerből

A tudósok sem értik a jelenséget: lélegzetelállító kép a Naprendszerből

A fotót a NASA tette közzé a Ju­pi­ter­ről.

A fotót a NASA tette közzé a Ju­pi­ter­ről. Re­mé­lik, hogy a leg­újabb fel­vé­te­lek végre se­gí­te­nek a kér­dé­seik meg­vá­la­szo­lá­sá­ban.

Melltartó nélkül, pucér felsőtesttel fotózták le az ausztrál modellt

Melltartó nélkül, pucér felsőtesttel fotózták le az ausztrál modellt

Sem­mit se vett ma­gára fe­lülre a híres auszt­rál fit­nesz mo­dell.

Sem­mit se vett ma­gára fe­lülre a híres auszt­rál fit­nesz mo­dell. Így pó­zolt be egy ha­tal­mas tükör elé, ahol le is fo­tóz­ták spor­tos tes­tét. Bár, ami­lyen meleg van most Auszt­rá­li­á­ban, azon cso­dál­ko­zunk, hogy még csak most ve­tette le fel­ső­jét.

Pucéran napozás közben kapták le a bomba alakú lányt

Pucéran napozás közben kapták le a bomba alakú lányt

Csak egy le­he­let­nyi fe­kete tan­gát vi­selt a fi­a­tal lány, mi­köz­ben meg­örö­kí­tet­ték a szi­esz­tá­ját...

Csak egy le­he­let­nyi fe­kete tan­gát vi­selt a fi­a­tal lány, mi­köz­ben meg­örö­kí­tet­ték a szi­esz­tá­ját...

Kirándulás közben pucérkodott hatalmasat a fiatal csajszi!

Kirándulás közben pucérkodott hatalmasat a fiatal csajszi!

Nem bír­nak be­telni a szőke mo­dell ra­jon­gói a leg­utóbbi mez­te­len fo­tó­já­val.

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik.

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik.