Pucéran fürdőző lányt kapott lencsevégre a kamera

Pucéran fürdőző lányt kapott lencsevégre a kamera

A ter­mé­szet ölén pan­csol­ga­tott...

A ter­mé­szet ölén, egy kis ta­vacs­ká­ban ké­szü­lő­dött pan­cso­lás­hoz a mo­dell, ami­kor a le­le­mé­nyes fotós meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot...

Bugyi nélkül üldögélt a teraszán a fiatal modell!

Bugyi nélkül üldögélt a teraszán a fiatal modell!

Bárki meg­cso­dál­hatta a te­to­vált Ins­tag­ram-celeb for­más fe­ne­két, ami­ről egy pi­káns fotó ké­szült is.

Bárki meg­cso­dál­hatta a te­to­vált Ins­tag­ram-celeb for­más fe­ne­két.

Sikítás hallatszott a sírból: élve temették el a szerencsétlen nőt

Sikítás hallatszott a sírból: élve temették el a szerencsétlen nőt

So­kunk rém­ál­mát élte át a nő.

So­kunk rém­ál­mát élte át az a nő, akit té­ve­dés­ből élve el­te­met­tek.

Barátnőivel ölelkezve meztelenkedett a szőke modell!

Barátnőivel ölelkezve meztelenkedett a szőke modell!

Ter­mé­sze­te­sen kép is ké­szült.

A na­tu­rista lá­nyok a ter­mé­szet lágy ölén pu­cér­kod­tak, ami­ről ki is ke­rült egy fotó az Ins­tag­ramra.

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Cen­ti­ken mú­lott az élete, azt vi­szont nem lehet tudni, hogy mennyire sú­lyo­san sé­rült meg.

Cen­ti­ken mú­lott az élete, azt vi­szont nem lehet tudni, hogy mennyire sú­lyo­san sé­rült meg.

Korhatáros videó, Így jár az, aki elalszik tengerparti szex közben

Korhatáros videó, Így jár az, aki elalszik tengerparti szex közben

Jól meg­jár­ták az aktus után el­bó­bis­koló sze­rel­me­sek!

Jól meg­jár­ták az aktus után el­bó­bis­koló sze­rel­me­sek!

Hatalmas mellű szexbabát ölelve találtak rá az elhunyt férfire

Hatalmas mellű szexbabát ölelve találtak rá az elhunyt férfire

A szom­szé­dok kezd­tek el pa­nasz­kodni a la­kás­ból áradó, orr­fa­csaró bűzre.

Hangos nyögések és meztelen testek - pornóbotrány a nemzeti parkban

Hangos nyögések és meztelen testek - pornóbotrány a nemzeti parkban

A park igaz­ga­tója őr­jön­geni kez­dett, ami­kor meg­látta a 13 per­ces fel­vé­telt.

Különleges jelenség az űrben, megbolondulnak elektromos eszközeink

Különleges jelenség az űrben, megbolondulnak elektromos eszközeink

A Nap idő­ről időre meg­lep.

A Nap idő­ről időre meg­lepi az em­be­re­ket. Rend­sze­rünk csil­la­gán ugyanis rend­sze­re­sen vihar tom­bol és nap­ki­tö­ré­sek van­nak.

Ezért kerüld a heves munkahelyi szexet egy hipermarketben

Ezért kerüld a heves munkahelyi szexet egy hipermarketben

Per­sze csak akkor, ha nem aka­rod vi­szont­látni magad a neten, ahogy ez a két kéj­függő kol­léga...

Per­sze csak akkor, ha nem aka­rod vi­szont­látni magad a neten, ahogy ez a két kéj­függő kol­léga...

Őrült kéj, ezzel a kütyüvel észvesztő lesz mindkettőtök orgazmusa

Őrült kéj, ezzel a kütyüvel észvesztő lesz mindkettőtök orgazmusa

Va­len­tin-napra is tö­ké­le­tes vá­lasz­tás a gyö­nyörre szom­jazó pá­rok­nak ez az apró, ám egé­szen sokk­ol­dalú kincs!

Óriási szexjátékszer okozott felfordulást a repülőtéren

Óriási szexjátékszer okozott felfordulást a repülőtéren

Egy férfi cso­mag­já­ból ke­rült elő...

Ter­mé­sze­te­sen a le­hető leg­rosszabb he­lyen, a cso­mag­el­len­őrző pont­nál, egy gya­nút­lan férfi cso­mag­já­ból ke­rült elő, szé­pen, gon­do­san be­cso­ma­golva...

Botrányos videó, ilyen az igazán vad orálszex a parkban

Botrányos videó, ilyen az igazán vad orálszex a parkban

Vajon a kö­zel­ben ülő­ket miért nem za­varta a heves, és csep­pet sem oda­illő akció?

Vajon a kö­zel­ben ülő­ket miért nem za­varta a heves, és csep­pet sem oda­illő akció? Lehet, hogy egy­ál­ta­lán nem tűnt fel nekik, mi is tör­té­nik fé­nyes nap­pal a köz­vet­len kö­ze­lük­ben? Vagy tel­jes mér­ték­ben el­me­rül­tek a táj va­rá­zsá­ban, örül­tek a jó idő­nek és ma­xi­má­li­san ér­té­kel­ték a tó és a ka­csák lát­vá­nyát?

Kemény szexjelenet a buszon, jól elintézte barátját a lányka

Kemény szexjelenet a buszon, jól elintézte barátját a lányka

Bár a test­hely­ze­tük rop­pant ké­nyel­met­len­nek tűnik, úgy lát­szik, mind­ket­ten él­vez­ték a dol­got.

Bár a test­hely­ze­tük rop­pant ké­nyel­met­len­nek tűnik, úgy lát­szik, mind­ket­ten él­vez­ték a dol­got.

Óriási, mutáns vaddisznó keltett pánikot az iskolánál

Óriási, mutáns vaddisznó keltett pánikot az iskolánál

El­sőre med­vé­nek néz­ték az óri­ási pél­dányt, ami két lábra állt, hogy cse­me­géz­zen egy ki­csit a ku­ká­ból.

El­sőre med­vé­nek néz­ték az óri­ási pél­dányt, ami két lábra állt, hogy cse­me­géz­zen egy ki­csit a ku­ká­ból.

Rejtély az égen: Ilyen bizarr felhőt még nem láttál...

Rejtély az égen: Ilyen bizarr felhőt még nem láttál...

Vajon mi a fene lehet? Ufó? Felhő?

Sok­szor olyan dol­go­kat lát az ember az égen szálló fel­hők­ben, amik­ről nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet művei...

Bizarr örömhírt kapott a fiatal nő: még szűz, de teherbe esett

Bizarr örömhírt kapott a fiatal nő: még szűz, de teherbe esett

A kis­mama na­gyon bol­dog.

A kis­mama na­gyon bol­dog és leg­in­kább annak örül, hogy többé nem kell férfi­ak­kal is­mer­ked­nie.

Botrány a temetésen, ezt művelte a meztelen nő

Botrány a temetésen, ezt művelte a meztelen nő

Szimp­lán meg­őrült az asszony?

Vajon ez va­la­mi­lyen tör­zsi ri­tu­álé része vagy szimp­lán meg­őrült a fel­vé­tel fő­sze­rep­lője?

Lőtt egy vetkőzős képet a sztáranyuka, de a netezők ízekre szedték

Lőtt egy vetkőzős képet a sztáranyuka, de a netezők ízekre szedték

A 37 éves édes­anya most túl­tolta a ma­ga­mu­to­ga­tást, amibe rá­adá­sul lá­nyát is be­vonta.

Többször is megerőszakolta diákját a tanárnő, nem ússza meg a büntetést

Többször is megerőszakolta diákját a tanárnő, nem ússza meg a büntetést

A fiú ennyi idő­sen még nem egyez­he­tett bele az együtt­létbe.

A fiú ennyi idő­sen még nem egyez­he­tett bele az együtt­létbe.

Meztelenül jógázott a szabadban a szőke szépség!

Meztelenül jógázott a szabadban a szőke szépség!

Tel­je­sen pucér volt a celeb.

Tel­je­sen pucér volt az Ins­tag­ram-celeb, aki­ről ter­mé­sze­te­sen kép is ké­szült.

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

A fi­a­tal, véd­te­len lá­nyok sem­mit sem te­het­tek a tá­madó ellen. Későn de­rült fény a bor­zal­makra.

Hátborzongató vallomás: ezt érzékelte a nő, aki visszatért a halálból

Hátborzongató vallomás: ezt érzékelte a nő, aki visszatért a halálból

A nő azt ál­lítja, több­ször olyan for­ró­nak érezte a tes­tét, mintha lán­golna.

Ezt a kö­rü­lötte lévők sem gon­dol­ták. Azt ál­lítja, több­ször olyan for­ró­nak érezte a tes­tét, mintha lán­golna.

Ezt a videót ne nézd meg evés előtt! Ilyen gusztustalan szokást még tuti nem láttál

Ezt a videót ne nézd meg evés előtt! Ilyen gusztustalan szokást még tuti nem láttál

Min­den idők egyik leg­gusz­tus­ta­la­nabb gaszt­ro­vi­de­ója ter­jed a neten.

Min­den idők egyik leg­gusz­tus­ta­la­nabb gaszt­ro­vi­de­ója ter­jed a neten.

Meztelenül ölelkezett párjával a világhírű énekes

Meztelenül ölelkezett párjával a világhírű énekes

A ten­ger­par­ton estek egy­más­nak...

A ten­ger­par­ton esett egy­más­nak a két sze­rel­mes, pucér test. A kép el­ké­pesztő lett, a kom­men­te­lők meg­őrül­tek mi­atta...

Egy szál semmiben élvezte a hullámokat a gyönyörű modell!

Egy szál semmiben élvezte a hullámokat a gyönyörű modell!

Egy nép­szerű stran­don tette ezt.

A te­to­vált szép­ség az egyik leg­nép­sze­rűbb stran­don pu­cér­ko­dott egy ha­tal­ma­sat.

A kocsija tetején napozott meztelenül az orosz modell!

A kocsija tetején napozott meztelenül az orosz modell!

Né­hány pi­káns fotó is ké­szült a pár­duc­testű szép­ség pu­cér­ko­dá­sá­ról, egyet az Ins­tag­ram­jára is fel­töl­tött.

Né­hány pi­káns fotó is ké­szült a pár­duc­testű szép­ség pu­cér­ko­dá­sá­ról.

Kiszivárgott egy 1968-as felvétel: Városok vannak a Hold sötét oldalán!

Kiszivárgott egy 1968-as felvétel: Városok vannak a Hold sötét oldalán!

Elő­ke­rült egy döb­be­ne­tes videó ennek alá­tá­masz­tá­sára.

Elő­ke­rült egy döb­be­ne­tes videó ennek alá­tá­masz­tá­sára.

Az idegenek végre meglátogatták a Földet?

Az idegenek végre meglátogatták a Földet?

Leg­alábbis sokan gon­dol­tak erre...

Leg­alábbis erre gon­dolt az a nő, aki vi­de­óra vett egy fura, hum­anoid alakú re­pülő tár­gyat Me­xi­kó­ban...

Különös dolgot fedeztek fel az űrben repülő Tesla sportautó élő közvetítésén

Különös dolgot fedeztek fel az űrben repülő Tesla sportautó élő közvetítésén

Az élő köz­ve­tí­té­sen va­lami fur­csa dolog is fel­buk­kant...

A sem­mi­ben pörgő au­tó­ról ér­kező, a Yo­uTube-on néz­hető élő köz­ve­tí­té­sen azon­ban va­lami fur­csa dolog is fel­buk­kant a ko­csin kívül...

Döbbenetes kijelentést tett a diákjaival elélvező tanárnő

Döbbenetes kijelentést tett a diákjaival elélvező tanárnő

Tény­leg nem érti, miért szállt rá a bí­ró­ság...

Tény­leg nem érti, miért szállt rá a bí­ró­ság...

Félmeztelenül, egy szál bugyiban sétálgatott a híres modell a parkban!

Félmeztelenül, egy szál bugyiban sétálgatott a híres modell a parkban!

A fran­cia szép­ség bár­hol, bár­mi­kor be­le­megy egy kis pu­cér­ko­dásba a ka­mera ked­véért.

Különös repülő tárgyak szabadultak el a rejtélyes 51-es körzetből

Különös repülő tárgyak szabadultak el a rejtélyes 51-es körzetből

Van aki nem hisz az ide­ge­nek­ben, és min­den­áron be akarja bi­zo­nyí­tani, hogy neki van igaza. De néha az el­len­ke­zője si­ke­rül.

Ez beteges: ezt viseli szex közben a megszállott anyuka

Ez beteges: ezt viseli szex közben a megszállott anyuka

Ez biz­tos nem lehet ké­nyel­mes!

Ez biz­tos nem lehet ké­nyel­mes! Nem is ért­jük, hogy bírja így a le­pe­dő­ak­ro­ba­ti­kát...

Elképesztő bizarr képeket készített meztelen nőkről a híres fotós!

Elképesztő bizarr képeket készített meztelen nőkről a híres fotós!

Több ezer képet ké­szí­tett a mű­vész, aki a leg­job­ban si­ke­rült fo­tó­kat közzé is tette.

Meztelen modell szolgált fel a kávéházban, nagy botrány lett belőle!

Meztelen modell szolgált fel a kávéházban, nagy botrány lett belőle!

A hely tu­laj­do­nosa ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat.

A hely tu­laj­do­nosa ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, akár öt év bör­tönt is kap­hat köz­sze­mé­rem­sér­té­sért.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára. Szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy ilyen fi­a­ta­lon anya lesz...

Ez a webkamera rendszeresen furcsa dolgokat vesz fel... mutatjuk!

Ez a webkamera rendszeresen furcsa dolgokat vesz fel... mutatjuk!

A me­xi­kói Po­po­ca­teptl vul­kánt fi­gyelő web­ka­me­rák egyike új­fent va­lami ér­de­ke­set rög­zí­tett...

Hátborzongató, ami a hamvasztóban történt - ettől a levegő is megfagyott

Hátborzongató, ami a hamvasztóban történt - ettől a levegő is megfagyott

A kre­ma­tó­rium dol­go­zói egy óri­ási puffa­nást hal­lot­tak.

A kre­ma­tó­rium dol­go­zói egy óri­ási puffa­nást hal­lot­tak.

Neccharisnyában villantott formás ciciket a vadóc modell

Neccharisnyában villantott formás ciciket a vadóc modell

A tüzes szép­ség az ágyá­ban ké­jel­gett.

A tüzes szép­ség az ágyá­ban ké­jel­gett, innen kül­dött vér­for­raló képet ra­jon­gó­i­nak.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi lapul a fürdőben

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi lapul a fürdőben

Sze­gény há­zi­asszony...

Sze­gény há­zi­asszony vissza se mer menni a vé­cére!

Szeretőjével bukott le a fiatal nő, ezután jött a sokk

Szeretőjével bukott le a fiatal nő, ezután jött a sokk

Két férfi is kór­házba ke­rült az eset után, egyi­kük­nek nem jók a ki­lá­tá­sai az or­vo­sok sze­rint.

Két férfi is kór­házba ke­rült az eset után, egyi­kük­nek nem jók a ki­lá­tá­sai az or­vo­sok sze­rint.

Kabátja alól villantotta ki a melleit és bugyiját a csinos manöken

Kabátja alól villantotta ki a melleit és bugyiját a csinos manöken

A fi­a­tal sztár ara­nyo­san nyúj­tóz­ko­dik a dzse­ki­jé­ben, ami­nek kö­vet­kez­té­ben sze­ren­csé­sen elő­vil­la­nak a mel­lei.

A fi­a­tal sztár ara­nyo­san nyúj­tóz­ko­dik a dzse­ki­jé­ben, ami­nek kö­vet­kez­té­ben elő­vil­la­nak a mel­lei.

Durván korhatáros fotók szivárogtak ki a sztárok kedvenc szexklubjából

Durván korhatáros fotók szivárogtak ki a sztárok kedvenc szexklubjából

Nem csoda, hogy szinte min­denki ál­ar­cot visel! Még a végén ki­de­rülne, ki van va­ló­já­ban a maszk mö­gött...

Meghasadt az ég a rejtélyes 51-es körzet közelében

Meghasadt az ég a rejtélyes 51-es körzet közelében

Egy hát­bor­zon­gató videó is ké­szült!

Las Vegas és a rej­té­lyes 51-es kör­zet közt fekvő egyik kis­vá­ros­ban fur­csa hangra lett fi­gyel­mes az egyik lakó. Olyat lá­tott az égen, ami­től az álla is le­esett...

Olyan korhatárosat videóztak az utcán, amit sose lett volna szabad

Olyan korhatárosat videóztak az utcán, amit sose lett volna szabad

Va­lami tény­leg nem stim­mel ezzel a vi­lág­gal...

Va­lami tény­leg nem stim­mel ezzel a vi­lág­gal...

A népszerű kirándulóhelyen mutogatták magukat a fiatal celebek!

A népszerű kirándulóhelyen mutogatták magukat a fiatal celebek!

A két le­ányzó a Hol­ly­wood fel­irat kö­ze­lé­ben mez­te­len­ke­dett.

A két le­ányzó a Hol­ly­wood fel­irat kö­ze­lé­ben mez­te­len­ke­dett, ter­mé­sze­te­sen posz­tol­ták is az Ins­tag­ramra.

Hoppá, elképesztő szexadat derült ki a magyarokról

Hoppá, elképesztő szexadat derült ki a magyarokról

Erre bi­zony nem sokan gon­dol­tak volna! Íme, a vá­lasz az égető szex­kér­désre!

Erre bi­zony nem sokan gon­dol­tak volna! Íme, a vá­lasz az égető szex­kér­désre!

Iszonyatosan perverz freskók: Saját szexélményeit festi meg ez a nő!

Iszonyatosan perverz freskók: Saját szexélményeit festi meg ez a nő!

Az ame­ri­kai lány al­ko­tá­sain ke­resz­tül mu­tatja be, ho­gyan éli meg saját sze­xu­a­li­tá­sát.

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett te­le­fon­jára.

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

Meztelenül ment le spárgába a szingapúri modell

Meztelenül ment le spárgába a szingapúri modell

A kép va­dító lett...

A cso­dás tor­nász­lány mu­tat­vá­nyát egy ügyes fotós meg is örö­kí­tette. Az akt­kép az Ins­tag­ram cen­zú­rá­já­nak ha­tá­rait sú­rolja...

Világvége-pánik tört ki éjszaka egy bizarr fénygolyó miatt

Világvége-pánik tört ki éjszaka egy bizarr fénygolyó miatt

El­kezd­ték ki­fosz­tani a kis­bol­to­kat...

A ko­lum­biai Ocana vá­roska lakói meg­döb­ben­tek, mi­u­tán egy bi­zarr fény­go­lyó bo­rí­totta szinte nap­pali vi­lá­gos­ságba a kör­nyé­ket.

Végre ledobta a ruháit a tetovált híresség, posztolt is egy pucér fotót!

Végre ledobta a ruháit a tetovált híresség, posztolt is egy pucér fotót!

A szőke szép­ség a saját la­kása előtt mez­te­len­ke­dett.

A szőke szép­ség a saját la­kása előtt mez­te­len­ke­dett, nem győz­nek kom­men­telni a ra­jon­gók!

Ez a lakáshirdetés valójában egy minipornó!

Erotikától fülledt videó - Ez a lakáshirdetés valójában egy minipornó!

Mo­zifilm elő­ze­tese is le­hetne...

Egy Los An­ge­les-i lu­xus­vil­lát ero­ti­kus vi­de­ó­val hir­det­nek el­adásra.

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Bár a taxis volt a vét­kes az el­mon­dá­sok sze­rint, de ilyen ve­rést akkor sem ér­de­melt volna...

Döbbenetes dolgot fotóztak egy iroda ablakából...

Döbbenetes dolgot fotóztak egy iroda ablakából...

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett ré­szük az orosz­or­szági Csu­vas­föl­dön élők­nek 2018. feb­ruár 1-én...

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett ré­szük az orosz­or­szági Csu­vas­föl­dön élők­nek 2018. feb­ruár 1-én, nap­le­men­te­kor.

Kiscsaj bemegy a plázába, a folytatás pedig egy +18-as jelenet

Kiscsaj bemegy a plázába, a folytatás pedig egy +18-as jelenet

Fi­a­tal, csi­nos, de ez ne té­ves­szen meg sen­kit...

Fi­a­tal, csi­nos, de ez ne té­ves­szen meg sen­kit...

Megtalálták a Peruban lezuhant ismeretlen tárgyat...

Megtalálták a Peruban lezuhant ismeretlen tárgyat...

Kü­lö­nös el­mé­le­tek ter­jed­nek róla.

A kü­lö­nös fém­gömb a netes "ku­ta­tók" sze­rint az ide­ge­nek drónja le­he­tett, olyan, ami­lye­nek­kel fo­lya­ma­to­san fi­gye­lik az em­be­ri­ség min­den­nap­jait...

Mindenki szeme láttára, meztelenül cigánykerekezett a tinilány

Mindenki szeme láttára, meztelenül cigánykerekezett a tinilány

Mi­csoda el­ké­pesztő mu­tat­vány a nyil­vá­nos­ság előtt!

Mi­csoda el­ké­pesztő mu­tat­vány a nyil­vá­nos­ság előtt!

Őrületes, mit művel a nők nemi szervével ez a spirituális tanító

Őrületes, mit művel a nők nemi szervével ez a spirituális tanító

Nagy sze­ren­cse, hogy on­line is lehet je­lent­kezni a kur­zusra! Igaz, csak be­vál­la­ló­sok­nak aján­lott.

Nagy sze­ren­cse, hogy on­line is lehet je­lent­kezni a kur­zusra! Igaz, csak be­vál­la­ló­sok­nak aján­lott.

Meztelenül zongorázott az énekes, dalszerző

Meztelenül zongorázott az énekes, dalszerző

Pu­cé­ran ült a hó­fe­hér zon­gora elé...

Pu­cé­ran ült a hó­fe­hér zon­gora elé a cso­dá­la­tos mű­vésznő, aki az ol­da­lát mind­össze egy kis pléd­del ta­karta, de ez sem rej­tette el hi­bát­lan adott­sá­gait...

Csúnyán korhatárosat videóztak a parkolóban

Csúnyán korhatárosat videóztak a parkolóban, a főszerepben egy guminő

Fé­nyes nap­pal tör­tént...

Fé­nyes nap­pal tör­tént a meg­bot­rán­koz­tató eset...

Olyat videóztak a szerdai szuperhold idején, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak a szerdai szuperhold idején, amit sose lett volna szabad

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! De vajon van alapja a haj­me­resztő el­mé­let­nek?

Elképesztő, ezért árulja szüzességét a neten a formás mellű tinilány

Elképesztő, ezért árulja szüzességét a neten a formás mellű tinilány

Vajon ki lesz a sze­ren­csés és te­he­tős nyer­tes?

Nem ke­ve­sebb, mint 263 ezer fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­gért sza­ba­dulna meg ár­tat­lan­sá­gá­tól. Vajon ki lesz a sze­ren­csés nyer­tes?

Ez már beteges, dominaként fotózták az eltorzult arcú, élő Ken babát

Ez már beteges, dominaként fotózták az eltorzult arcú, élő Ken babát

El­fogy­tak a sza­vak, egy­sze­rűen bor­zal­ma­san néz ki.

El­fogy­tak a sza­vak, egy­sze­rűen bor­zal­ma­san néz ki. Rá­adá­sul az éle­té­vel ját­szik...

Sokkoló dolgot fedeztek fel az amatőr kutatók az űrhivatal fotóin

Sokkoló dolgot fedeztek fel az amatőr kutatók az űrhivatal fotóin

Az ön­je­lölt marsi ré­gé­szek újabb fur­csa ob­jek­tu­mo­kat fe­dez­tek fel az űr­hi­va­tal ko­rábbi mű­hol­das ké­pein.

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban, ame­lyen tisz­tán ki­ve­hető, amint a test és a lélek szét­vá­lik...

Elborzadt a lakó, sírokat fedezett fel hátsó kertjében

Elborzadt a lakó, sírokat fedezett fel hátsó kertjében

A sírok egy része cson­to­kat rej­tett.

A sírok egy része cson­to­kat rej­tett. Az eset fel­tá­rá­sá­hoz a szak­ér­tők sze­rint to­vábbi vizs­gá­la­tokra van szük­ség.

Az egész társasház ráláthatott a teraszán meztelenkedő modellre!

Az egész társasház ráláthatott a teraszán meztelenkedő modellre!

Tel­je­sen pu­cé­ran bá­multa az utcát a szőke szép­ség, aki­nek ter­mé­sze­tes, hogy ott­hon nem visel ruhát.

Közölték a kutatók: szerdán jön a változás, vérhold jelenik meg az égen

Közölték a kutatók: szerdán jön a változás, vérhold jelenik meg az égen

Már na­gyon rég nem volt példa ha­son­lóra.

Már na­gyon rég nem volt példa ha­son­lóra. Egy­szerre lesz szu­per­hold, kék hold és tel­jes hold­fo­gyat­ko­zás.

Félmeztelen lány jelent meg a tanár ágya mellett, ezután jött a sokk

Félmeztelen lány jelent meg a tanár ágya mellett, ezután jött a sokk

A gyö­nyörű, mell­tar­tó­ban lévő nő lát­vá­nya hamar ré­misz­tővé vál­to­zott. A férfi végül rend­őrt hí­vott.

Iszonyat az étteremben: gyomorforgató, mibe harapott a férfi

Iszonyat az étteremben: gyomorforgató, mibe harapott a férfi

A gya­nút­lan ven­dég jóízűen lá­tott neki ebéd­jé­nek, de má­sod­per­cek múlva már egy életre meg­utálta a ham­bur­gert.

Csoportosan erőszakolták meg a turistákat, durva, ami ezután történt

Csoportosan erőszakolták meg a turistákat, durva, ami ezután történt

Az egyik ál­do­za­tot azóta is kór­ház­ban ápol­ják.

Az egyik ál­do­za­tot azóta is kór­ház­ban ápol­ják, a rend­őr­ség pedig még ke­resi a tá­ma­dó­kat.

Zokogó nőt erőszakolt a night club főnöke

Zokogó nőt erőszakolt a night club főnöke

Egye­lőre sen­kit sem tar­tóz­tat­tak le az üggyel kap­cso­lat­ban, pedig a fi­a­tal nő is­meri tá­ma­dó­ját. Nem ő le­he­tett az első ál­do­zat.

Egye­lőre sen­kit sem tar­tóz­tat­tak le az üggyel kap­cso­lat­ban, pedig a fi­a­tal nő is­meri tá­ma­dó­ját. Nem ő le­he­tett az első ál­do­zat.

11 évesen esett teherbe a kisiskolás, megerőszakolta a biztonsági őr

11 évesen esett teherbe a kisiskolás, megerőszakolta a biztonsági őr

A di­ák­lány rosszul­létre pa­nasz­ko­dott, ezért édes­anyja or­vos­hoz vitte - ekkor de­rült fény a bor­za­lomra.

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Ufók az 1950-es évek­ből...

Sokan rég­óta azt gon­dol­ják, hogy nem va­gyunk egye­dül az uni­ver­zum­ban, és lát­nak dol­go­kat, ame­lyek arra utal­nak, hogy az ide­ge­nek már itt van­nak.

Túl szexi vasutasnak: ezért rúgták ki a dögös kalauznőt

Túl szexi vasutasnak: ezért rúgták ki a dögös kalauznőt

A Fa­ce­boo­kon és az Ins­tag­ra­mon köz­zé­tett képei miatt kel­lett men­nie a ka­la­uz­nő­nek.

A Fa­ce­boo­kon és az Ins­tag­ra­mon köz­zé­tett képei miatt kel­lett men­nie a ka­la­uz­nő­nek.

Ettől a monitorod is elolvad: bugyi nélkül pózolt a sztáranyuka

Ettől a monitorod is elolvad: bugyi nélkül pózolt a sztáranyuka

Sokak sze­rint ez­út­tal túl­zásba esett me­rész­sé­gé­vel Hilaria. Te mit gon­dolsz?

Sokak sze­rint ez­út­tal túl­zásba esett me­rész­sé­gé­vel Hilaria. Te mit gon­dolsz?

Csodálatos aktfotót posztolt magáról az amarikai modell!

Csodálatos aktfotót posztolt magáról az amarikai modell!

A ra­jon­gói is imád­ják!

A lány ins­tag­ra­mos kö­ve­tői se győz­ték di­csérni a mez­te­len, de mű­vé­szi képet.

Anyaszült meztelenül süttette a hasát a fiatal szépség

Anyaszült meztelenül süttette a hasát a fiatal szépség

Az ame­ri­kai mo­dell a pu­cér­ko­dást spi­ri­tu­á­lis él­mény­ként éli meg, ami­nek ha­tal­mas ereje van.

Az ame­ri­kai mo­dell a pu­cér­ko­dást spi­ri­tu­á­lis él­mény­ként éli meg, ami­nek ha­tal­mas ereje van.

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva. Sze­ren­csénkre le­fo­tózta...

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva. Sze­ren­csénkre le­fo­tózta...

Ijesztő balesetet szenvedett a meztelenül bulizó turista

Ijesztő balesetet szenvedett a meztelenül bulizó turista

Vajon a pórul járt va­ká­ci­ózó meg­úszta könnyebb sé­rü­lé­sek­kel?

Vajon a pórul járt va­ká­ci­ózó meg­úszta könnyebb sé­rü­lé­sek­kel?

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Fur­csa videó ke­rült fel a na­pok­ban a Fa­ce­bookra. Ezen egy ál­lí­tó­la­gos gye­rek­szel­lem vág át egy kór­ház elő­te­rén...

Bizarr égi anomáliát fotóztak naplementekor

Bizarr égi anomáliát fotóztak naplementekor

A je­len­sé­get New Jer­sey-ben lát­ták.

Pár napja szo­kat­lan alakú ob­jek­tum, vagy annak ár­nyéka je­lent meg az égen a New Jer­sey ál­lam­beli Wa­ter­ford vá­rosa fe­lett.