CÍMKE: 'ötös lottó'

Közel 5 milliárd forintot hozhat a Mikulás

Közel 5 milliárd forintot hozhat a Mikulás

160 napja halmozódnak az Ötös- és Hatoslottó főnyereményei.

160 napja halmozódnak az Ötös- és Hatoslottó főnyereményei.

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett az 1 milliárd 600 millió forint?

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett az 1 milliárd 600 millió forint?

Jöjjenek a nyerőszámok! Te mennyit nyertél?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 1 milliárd 600 millió volt.

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett az 1 milliárd 111 millió forint?

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett az 1 milliárd 111 millió forint?

Jöjjenek a nyerőszámok! Te mennyit nyertél?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 36. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 1 milliárd 111 millió volt.

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 993 millió forint?

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 993 millió forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 35. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 993 millió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 35. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 993 millió fo­­rint volt.

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 878 millió forint?

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 878 millió forint?

Nyertél a számokkal?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 34. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 878 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Ezek az Ötös­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai, Tiéd lett a 656 mil­­lió fo­­rint?

Ezek az Ötös­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai, Tiéd lett a 656 mil­­lió fo­­rint?

Az 5 ta­­­­­­lá­­­­­­la­­­­­­tos szel­­­­­­vény vár­­­­­­ható fő­­­­­­nye­­­­­­re­­­­­­mé­­­­­­nye a 32. já­­­­­­ték­­­­­­hé­­­­­­ten ugyanis 656 mil­­lió fo­­­­­­rint volt.

Az 5 ta­­­­­­lá­­­­­­la­­­­­­tos szel­­­­­­vény vár­­­­­­ható fő­­­­­­nye­­­­­­re­­­­­­mé­­­­­­nye a 32. já­­­­­­ték­­­­­­hé­­­­­­ten ugyanis 656 mil­­lió fo­­­­­­rint volt.

Ezek az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, Tiéd lett a 442 mil­lió fo­rint?

Ezek az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, Tiéd lett a 442 mil­lió fo­rint?

Íme a számok!

Az 5 ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­­vény vár­­­­­ható fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 30. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten ugyanis 442 mil­lió fo­­­­­rint volt, jöj­­­­­je­­­­­nek a nyer­­­­­tes szá­­­­­mok! Te mire köl­te­néd a nye­re­mé­nyed?

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd lett a 212 millió forint?

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd lett a 212 millió forint?

Te mire költenéd?

Az 5 ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 28. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten ugyanis 212 millió fo­­­­rint volt, jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok! Te mire költenéd a nyereményed?

Ezek a Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd lett a 686 millió fo­rint?

Ezek a Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd lett a 686 millió fo­rint? Vajon mennyit találtál el belőle?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 686 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 686 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok! Te vajon mennyit találtál el belőlük?

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, tiéd lett az 1,944 mil­li­árd fo­rint?

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, tiéd lett az 1,944 mil­li­árd fo­rint?

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 3. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 944 mil­­­lió fo­­­rint volt.

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 3. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 944 mil­­­lió fo­­­rint volt.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd az 1 milliárd 315 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd az 1 milliárd 315 millió forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 50. já­­ték­­hé­­ten 1 milliárd 315 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd lett az 1,185 milliárd forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd lett az 1,185 milliárd forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 48. já­­ték­­hé­­ten 1 milliárd 185 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 363 millió forint volt a tét

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 363 millió forint volt a tét

Íme a nyerőszámok.

Az öttalálatos szelvény várható nyereménye a 34. héten 1 milliárd 363 millió forint volt, íme a nyerőszámok.

Meg­­van­­nak az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, 905 mil­­lió fo­­rint volt a tét

Meg­­van­­nak az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, 905 mil­­lió fo­­rint volt a tét

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna is­ten­asszony? Lás­suk, ezen a héten me­lyik öt szám te­he­tett gaz­daggá!

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna is­ten­asszony? Lás­suk, ezen a héten me­lyik öt szám te­he­tett gaz­daggá!

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Vajon neked kedvezett ma Fortuna istenasszony? Lássuk, ezen a héten melyik öt szám tehetett gazdaggá!

Vajon neked kedvezett ma Fortuna istenasszony? Lássuk, ezen a héten melyik öt szám tehetett gazdaggá!

Tiéd lett a 323 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 323 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 találatos szelvény várható főnyereménye a 25. játékhéten ugyanis 323 millió forint volt, jöjjenek a nyertes számok!

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 találatos szelvény várható főnyereménye a 18. játékhéten ugyanis 890 millió forint volt, jöjjenek a nyertes számok!

Véletlenül vett szelvényt a lottómilliárdos, rögtön felmondott

Véletlenül vett szelvényt a lottómilliárdos, rögtön felmondott

Gyakornokból felfoghatatlanul gazdag multimilliárdos lett a 20 éves Shane Missler. A fiú 71 milliárd forinttal lett gazdagabb.

Te vitted el a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te vitted el a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 17. já­ték­hé­ten 810 mil­lió fo­rint volt. Mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Lottó régen és ma: ki gondolta volna, hogy a 3-as ekkora szerencseszám?

Lottó régen és ma: ki gondolta volna, hogy a 3-as ekkora szerencseszám?

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó.

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

Lottó régen és ma: volt, aki egyszerre 10 szelvénnyel nyert

Lottó régen és ma: volt, aki egyszerre 10 szelvénnyel nyert

Felfedjük az Ötöslottó titkát!

60 éve Magyarország legnépszerűbb lottójátéka az Ötöslottó - felfedjük a sikerének titkát!

Lottó régen és ma: amikor 1500 Ladára is futotta volna a nyereményből

Lottó régen és ma: amikor 1500 Ladára is futotta volna a nyereményből

60 éve Magyarország legnépszerűbb lottójátéka az Ötöslottó - felfedjük a sikerének titkát!

Ez a számsor tett téged gazdaggá!

Ez a számsor tett téged gazdaggá!

Eddig izgultál? Most megmutatjuk, mennyit nyertél! Mire költenél 100 millió forintot? Nekünk van pár tippünk, meg is mutatjuk...

Eddig izgultál? Most megmutatjuk, mennyit nyertél! Mire költenél 100 millió forintot? Nekünk van pár tippünk, meg is mutatjuk...

Tudtad, hogy ma húzták? Itt vannak az ötöslottó számai

Tudtad, hogy ma húzták? Itt vannak az ötöslottó számai

A karácsonyi közlekedés miatt hozták előbbre a sorsolást. Íme, a 440 millió forintot érő számok!

A karácsonyi közlekedés miatt hozták előbbre a sorsolást. Íme, a 440 millió forintot érő számok!

Ezek a valóban nyerő lottószámok

A valóban nyerő lottószámok

Ezekkel a számokkal nyertek a lottón. Lottóstatisztika 1957-től napjainkig.

Ezekkel a számokkal nyertek a lottón. Lottóstatisztika 1957-től napjainkig.

Tiéd a 440 millió? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd a 440 millió? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 36. já­­ték­­hé­­ten 440 mil­­lió fo­­rint! Ezek voltak a nyerőszámok.

Te nyertél 345 milliót? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Te nyertél 345 milliót? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Az Ötös­lottó vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 36. já­ték­hé­ten 345 mil­lió fo­rint! Most meg­mu­tat­juk a nyer­tes szá­mo­kat.

Az Ötös­lottó vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 36. já­ték­hé­ten 345 mil­lió fo­rint! Most meg­mu­tat­juk a nyer­tes szá­mo­kat.

Ez lesz a tökéletes befektetés, ha te nyered az ötöst

Ez lesz a tökéletes befektetés, ha te nyered az ötöst

Szakértőt kérdeztünk arról, mivel lehet a legjobban fialtatni a lottón nyert milliókat.

Szakértőt kérdeztünk arról, mivel lehet a legjobban fialtatni a lottón nyert milliókat.

Mi már tudjuk, mire költöd a lottón nyert milliókat!

Mi már tudjuk, mire költöd a lottón nyert milliókat!

Szakértőt kérdeztünk arról, mibe érdemes fektetni a majdnem 600 milliót, vagyis az ötöslottó főnyereményét.

Jó üzlet az ingatlan, de kockázatos

Jó üzlet az ingatlan, de kockázatos

Az ötös lottón már megint majdnem 200 millió a tét.

Hiába vitték el múlt héten a főnyereményt az ötös lottón, már megint majdnem 200 millió a tét.

Játszottál az egymilliárdért? Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Játszottál az egymilliárdért? Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye 1 mil­liárd fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 24. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­liárd fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Te nyerted a 270 milliót? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait!

Te nyerted a 270 milliót? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait!

A 18. játékhéten ennyivel gazdagodhat, aki egyedül találja el a számokat!

A 18. játékhéten az öttalálatos szelvénnyel 270 millió forintot vihet haza az, aki egyedül találja el a számokat!

Íme, az Ötöslottó e heti nyerőszámai! Te lettél a milliomos?

Íme, az Ötöslottó e heti nyerőszámai! Te lettél a milliomos?

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a ti­­zen­hatodik já­­ték­­hé­­ten 85 mil­­lió Ft volt!

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a ti­­zen­hatodik já­­ték­­hé­­ten 85 mil­­lió Ft volt! Meg­­mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Így költsd el okosan a lottónyereményt!

Így költsd el okosan a lottónyereményt!

Már majdnem 700 milliót kaszálhatunk öt szám eltalálásával.

Már majdnem 700 milliót kaszálhatunk öt szám eltalálásával, simán lehet házunk, nyaralónk, csak a személyzettel kell vigyázni. Meg arra, hogy el ne vegye az eszünket ez az óriási összeg.

Íme, az Ötös­­lottó eheti nye­­rő­­szá­­mai! Te let­tél a mil­li­o­mos?

Íme, az Ötös­­lottó eheti nye­­rő­­szá­­mai! Te let­tél a mil­li­o­mos?

Nyertél 477 mil­lió fo­rintot?

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a ti­­ze­­nkettedik já­­ték­­hé­­ten 477 mil­lió fo­rint! Most meg­­mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat.

Te let­tél a mil­li­ár­dos? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait!

Te let­tél a mil­li­ár­dos? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait!

1 milliárd 360 millió forint volt a tét!

A 2. já­ték­hé­ten az 5 ta­lá­la­tos szel­vénnyel 1 milliárd 360 millió forintot lehetett nyerni!

Milliárdos lettél? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Milliárdos lettél? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Az 52. játékhéten az 5 találatos szelvénnyel 1 milliárd 11 millió forintot nyerhetsz.

810 millió forint a tét! Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

810 millió forint a tét! Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Az 50. játékhéten az 5 találatos szelvénnyel 810 millió forintot nyerhetsz.

Az 50. játékhéten az 5 találatos szelvénnyel 810 millió forintot nyerhetsz.

Mi van a zsebében?

Mi van a zsebében?

Van, akinek nyúlláb, van, akinek cica, vagy épp egy gyerekkori maci, de kabalája mindenkinek van.

Van, akinek nyúlláb, van, akinek cica, vagy épp egy gyerekkori maci, de kabalája mindenkinek van. Nézze meg videónkat, kinek mi lapul a zsebében

Hopp, egy fekete macska!

Hopp, egy fekete macska!

Ön mit tesz, ha átsétál az utcán Ön előtt egy fekete macska?

Ön mit tesz, ha átsétál az utcán Ön előtt egy fekete macska? Milyen óvintézkedéseket tesz péntek 13-án?

Négyesem volt a lottón

Négyesem volt a lottón

Vannak, akiknek elsőre sikerült, és vannak, akik évekig játszottak egy négyesért. Előbb utóbb a szerencse azért csak bekopogtat mindenkihez.

Vannak, akiknek elsőre sikerült, és vannak, akik évekig játszottak egy négyesért. Előbb utóbb a szerencse azért csak bekopogtat mindenkihez.

Ketten is megnyerték a lottó ötöst! Ezek voltak a nyerőszámok

Ketten is megnyerték a lottó ötöst! Ezek voltak a nyerőszámok

Hihetetlen, de ketten is helyesen tippelték meg mind az öt számot az ötöslottó eheti játékán.

Hihetetlen, de ketten is helyesen tippelték meg mind az öt számot az ötöslottó eheti játékán.

Mit ne csinálj, ha te vagy a lottómilliárdos?

Mit ne csinálj, ha te vagy a lottómilliárdos?

Azt hiszed, hogy milliárd forint mindenre elég? Hatalmasat tévedsz!

Azt hiszed, hogy milliárd forint mindenre elég? Hatalmasat tévedsz! Ennyi pénzt 15 perc alatt el lehet ám szórni! Mutatjuk hogyan.

Döbbenetes! Egy ember vitte el az ötmilliárdot

Döbbenetes! Egy ember vitte el az ötmilliárdot

Egyetlen egy öttalálatos szelvény volt!

Egyetlen egy öttalálatos szelvény volt a héten, így egy ember vitte az ötmilliárd forintot. A neten máris beindult a trollkodás, de még azt sem tudni, tud-e már szerencséjéről a nyertes.

Lottó: ez az öt szám viheti a főnyereményt!

Lottó: ez az öt szám viheti a főnyereményt!

Szeretnél milliárdos lenni? Mutatjuk a vagyont hozó 5 számot, arra az esetre, ha Lottó szelvényt vennél szombatig. A statisztika nem hazudik!

Szeretnél milliárdos lenni? Mutatjuk a vagyont hozó 5 számot, arra az esetre, ha Lottó szelvényt vennél szombatig. A statisztika nem hazudik!