NÍNÓ

Vá­rat­lan hely­ről kap se­gít­sé­get a böl­csőde

Ki­áll­nak a lakók és a pol­gár­mes­ter a IX. ke­rü­leti böl­csőde mel­lett, ahol va­laki rajz­szö­ge­ket ra­gasz­tott a gye­rek­mo­to­rok, já­té­kok ülő­ké­jére, bal­eset­ve­szélyt okozva ezzel, szét­vágta a gye­re­kek lab­dáit és bú­to­rok­kal tor­la­szolta el a be­já­ra­tot.
  • Szerző: Ripost

„A cikkének megjelenése után megkeresett a polgármester telefonon. Biztosított minket a támogatásáról és azt kérdezte, mire lenne szükségünk” – újságolta lapunknak Geicz-Molnár Szilvia, a bölcsőde vezetője. – „Kértem, hogy a sérült játékok pótlásában segítsenek, de biztosított az elvi támogatásáról is.”

Geicz-Molnár Szilvia a bölcsőde vezetője
Geicz-Molnár Szilvia a bölcsőde vezetője
Fotó: Sulyok László

A társasház lakói közül is sokan felháborodtak, mégis, ki képes a kisgyermekeket ilyen módon bántani!

EZT OLVASTAD MÁR?

„Nem is értik, hogy lehet ilyet tenni kisgyermekekkel. Kaptunk felajánlásokat is, többektől kaptunk új labdákat” – tette hozzá Szilvia.

Az ügyben rendőrségi eljárás is folyik, nyomoznak a tettes után.

Ezeket a játékokat ragasztgatta valaki tele rajzszögekkel
Ezeket a játékokat ragasztgatta valaki tele rajzszögekkel
Fotó: Sulyok László