BOZÓT

Így tör­tek-zúz­tak az el­len­zéki van­dá­lok Bu­da­pes­ten: fo­tó­al­bum

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe. Még a Bubi ke­rék­pá­ro­kat is szét­ver­ték, kukák szá­zait gyúj­tot­ták fel. El­ké­pesztő, mi ma­radt utá­nuk, a kár több száz mil­liós. Vajon vál­lalja-e a fe­le­lős­sé­get az őket fel­tü­zelő el­len­zék, min­de­nek­előtt a van­dá­lo­kat ut­cára vivő Tor­dai Bence?
  • Szerző: Ripost
EZEKET OLVASTAD MÁR?

Időközben újabb fotók érkeztek az éjszakai vandál ellenzéki pusztításról. Kattintson!