RIPOSTER

Soros fia vá­rat­la­nul Brüsszelbe ér­ke­zett. A Nép­pár­tot akarja be­fo­lyá­solni?

Vá­rat­la­nul Brüsszelbe ér­ke­zett Alex Soros, Soros György egyre in­kább min­den­ható fia. Min­den ok meg­van arra a gya­núra, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt Soros be­fo­lyása alatt álló, "be­épí­tett" em­be­reit akarja be­fo­lyá­solni a Fi­des­szel kap­cso­la­tos eset­le­ges sza­va­zás előtt.
  • Szerző: Ripost

Mint ismeretes, még maga Soros György mutatta be a fiát és örökösét, az Open Society helyettes vezérigazgatóját Junckernek, az Európai Bizottság elnökének, a szokásos Juncker-üdvözlés kíséretében. A Soros fiú ekkor kapott teljes körű politikai felhatalmazást az apjától.

Így most, miután az Európai Néppártban ma zajló sorsdöntő ülés reggelén Soros  fia váratlanul megérkezett az EU fővárosába, egyértelmű a helyzet. Alex Soros nem akar kimaradni a Soros-birodalom számára is fontos eseményekből.

Nagy kérdés, hogy első útja Brüsszelben hova és kihez vezet, nyomban találkozik-e az Európai Néppárt meghatározó politikusaival.

Egyelőre marad a találgatás és az ifjabb Soros Instagram posztja: