RIPOSTER

Ez a mi ha­zánk, ez a mi éle­tünk, ezért küz­deni fo­gunk érte a vég­ső­kig

Ez a mi ha­zánk, ez a mi éle­tünk, nincs ne­künk másik, ezért küz­deni fo­gunk érte a vég­ső­kig, és nem adjuk föl soha - je­len­tette ki Orbán Vik­tor kor­mányfő csü­tör­tö­kön az Or­szág­ház előtti dísz­ün­nep­sé­gen. A kor­mányfő azt kí­vánta, hogy Ma­gyar­or­szág le­gyen sza­bad, füg­get­len és ma­gyar or­szág. Benne van min­den, amire szük­sé­günk lehet.
  • Szerző: F.G.

A miniszterelnök beszédében kifejtette: Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem közepén áll. Egy népvándorlással néz szembe, amely az élet eddigi rendjét, az emberek életmódját sodorja veszélybe.

Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal

–  folytatta. Külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze és ő testesít meg – jelentette ki.

Mi a keresztény kultúrából nőttünk ki, különbséget teszünk az ember és a tettei között. Sohasem gyűlöltünk és nem is fogunk gyűlölni senkit, továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor ugyanakkor hozzátette:

harcolni fognak az ellen, amit Soros György birodalma Magyarországgal tesz és tenni akar. Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk föl soha

- hangsúlyozta.

A miniszterelnök kifejtette: minden választókerületben ők állnak majd szemben a mi jelöltjeinkkel. Nekik az a feladatuk, hogy hatalomra kerülve végrehajtsák a nagy tervet. A nagy tervet, hogy a bevándorlók útjában álló Magyarországot megtörjék, és először bevándorlók ezreit, aztán tíz- és tízezreit telepítsék be néhány év alatt Magyarországra.

Eközben a címlapon

Európa már most invázió alatt áll. Ha hagyjuk, a következő egy-két évtizedben tíz- és tízmilliók indulnak meg Európába Afrikából és a Közel-Keletről. Brüsszel nem védi meg Európát. A bevándorlást nem megállítani, hanem támogatni és szervezni akarja- jelentette ki a miniszterelnök.