NÍNÓ

Mig­ránserő­szak: ki­hall­gat­ták a Ri­post által fel­de­rí­tett ko­ro­na­ta­nút!

Az afgán erő­sza­ko­lót ha­ma­ro­san ki­ad­ják Ma­gyar­or­szág­nak az oszt­rák ha­tó­sá­gok, és a Ri­post által fel­de­rí­tett, szin­tén kül­földi ko­ro­na­ta­nút is utol­érte a rend­őr­ség! La­punk in­for­má­ciói sze­rint szer­dán kora reg­gel a ha­tó­ság ki­hall­gatta a va­sár­nap haj­nali eset egyet­len ta­nú­ját. Si­ke­rült el­ér­nünk a hall­ga­tózó férfi ma­gyar élet­tár­sát, aki el­mondta, párja ho­gyan me­sélte el neki a tör­té­ne­tet. Nagy kér­dés, hogy miért hall­ga­tott na­po­kig a férfi?
  • Szerző: Ripost

Magyar barátnőjétől gyereke is van, de nem beszél magyarul az a szintén egzotikus nevű férfi, aki vasárnap hajnalban fültanúja volt az afgán migráns által egy mosdóban megerőszakolt 21 éves magyar stewardess drámájának. A megszerezte a kamerafelvételeit annak a budapesti Döner Kebab Expressnek, ahol a két férfi dolgozott. Vasárnap hajnalban Ahmad Bilal Safradi és kollégája együtt teljesítették az éjszakai műszakot, amikor a fiatal magyar lány bekéredzkedett a mosdójukba.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A tettes ezután a rendőrség közleménye szerint szexuális aktus eltűrésére kényszerítette a lányt.Az áldozat az eset után rögtön hívta a rendőrséget, a tettes pedig a kasszából a pénzt felmarkolva Ausztiába menekült, de hamar elkapták.

A felvételeken kétszer is feltűnik egy hallgatózó férfi, a döneres másik alkalmazottja, aki odamegy a vécé ajtajához, de nem tesz semmit. A megtalálta a koronatanút és annak élettársát, aki azt állítja: szerelmének semmi köze az erőszakoláshoz. De kiderült az is, hogy a férfi nem tud magyarul, így elmondása szerint a lány segélykiáltásait se érthette meg – állítása szerint azt hitte, csak egy „szokványos” szex zajlik hajnali 3 órakor a döneres személyzeti mosójában…

Kíváncsi vagy, hogy mit mondott a koronatanú élettársa? Az is érdekel, hogy ki ismerte fel az erőszakoló körözési fényképét? Akkor keresd a csütörtöki Ripost napilapot az újságárusoknál!