RIPOSTER

Mennyi­ért lóg­nak az el­len­zéki kép­vi­se­lők?

Havi egy­mil­lió fo­rint kö­zeli, il­letve sok eset­ben mil­lió fe­letti fi­ze­té­sért cse­rébe nem vesz­nek részt a par­la­menti mun­ká­ban az el­len­zék kép­vi­se­lői, akik úgy­mond a kor­mány­zati par­la­menti több­ség­gel szem­beni el­len­ke­zé­sük ki­fe­je­zé­sé­nek esz­kö­ze­ként te­szik mind­ezt.

Ezek szerint igen jól fizetett ellenállókkal van dolga a kormánypártoknak.

A Magyar Hírlap beszámolója szerint például Kunhalmi Ágnes, a Kulturális Bizottság alelnökeként havonta 1 336 500 forintos fizetést visz haza. Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP frakcióvezető-helyetteseként 1 514 700 forintot keres. Varju László, a Demokratikus Koalíció képviselője, a költségvetési bizottság elnöke 1 514 700 forintot kap készhez. A DK-s Vadai Ágnes,  a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnökeként szintén 1 514 700 forintot tesz zsebre havonta.

A mindenkitől független Hadházy Ákos "csak"  891 000 forintot kap fizetésképpen. Szél Bernadett ugyanakkor viszont már havonta 1 069 200 forintot keres

az Európai Ügyek Bizottságának tagjaként. Tordai Bence a Párbeszéd frakcióvezető-helyettesként havonta 1 514 700 forintot kap parlamenti "munkájáért".

A parlamenti munkából lógó ellenzéki képviselők egyébként a

több százezres, milliós bérük mellett kapnak még háromszázezer forint támogatást lakás- vagy szállodahasználatra, 623 ezer forintot irodai elhelyezésre, alkalmazotti költségtérítésre 1,7 millió forintot,

mobiltelefon-használatra pedig 44 500 forintot.

Kedves tüntikéző, vonulgató hölgyek és urak, ennyiért kutya kötelességük lenne tisztességgel részt venni az Országgyűlés munkájában. Elvégre Önöket az adófizető polgárok nem balhézni és semmittevésre küldték a Parlamentbe. És nem is azért fizetik.

Eközben a címlapon