INSIDER

Meg­mű­töt­ték Bu­da­pes­ten a szi­ámi ik­re­ket!

El­vé­gez­ték a két­éves, fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi kis­lá­nyo­kon, Ra­bián és Ru­kián a plasz­ti­kai se­bé­szeti mű­té­tet Bu­da­pes­ten a Sem­mel­weis Egye­te­men. A kis­lá­nyok fe­jébe spe­ci­á­lis, ma­gyar ter­ve­zésű szö­vet­tá­gító im­plan­tá­tum rend­szert ül­tet­tek be dr. Pa­taki Ger­gely plasz­ti­kai se­bész, a Cse­lek­vés a ki­szol­gál­ta­tot­ta­kért Ala­pít­vány ala­pí­tója ve­ze­té­sé­vel.
  • Szerző: Ripost

Az operációt, ami már korábban lezajlott, az alapítvány mindeddig titkolta. A január 25-én végrehajtott beültetés sikeres volt, a tervek szerint zajlott, az ikrek a körülményekhez képest jól vannak, már elhagyhatták a klinikát, ideiglenes budapesti szálláshelyükön élik családjuk körében mindennapi életüket.

A fejbőr speciális tágítása a szétválasztó műtétsorozat második fázisa. Az első lépés az agyi szállítóér-hálózat fő szakaszainak tudományos áttörést jelentő, érfalon belüli szétválasztása, amit tavaly dr. Hudák István idegsebész vezetésével Bangladesben végeztek el.

EZT OLVASTAD MÁR?

Rabia és Rukia január 5-én azért érkeztek Magyarországra a szüleikkel, hogy a végleges koponyaszétválasztó operációhoz szükséges diagnosztikai és előkészítő vizsgálatok, valamint a speciális plasztikai sebészeti műtét megtörténhessen a Semmelweis Egyetem klinikáin. A műtét előtti hetekben általános gyermekgyógyászati, aneszteziológiai, labor és radiológiai, valamint infektológiai vizsgálatokon estek át.

A Budapesten zajló esetleges, a szétválasztást megelőző további vizsgálatok és beavatkozások lehetőségéről a következő hetekben, hónapokban, az eredmények folyamatos értékelése mellett egy, az érintett orvosi területek szakembereiből álló orvosteam dönt majd

– közölte a Semmelweis Egyetem.

A bőr- és szövettágítás körülbelül száz napot vesz igénybe, ezt követheti az agy és a koponya végső szétválasztása, amit dr. Csókay András idegsebész koordinál majd. A ki nem fejlődött részeket a most zajló szövettágítási folyamattal nyert szövetekkel pótolják és fedik el. Az még nem dőlt el, hogy ezt a beavatkozást hol végzik majd.

Fotók: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány/Bemer Miklós

Eközben a címlapon