NÍNÓ

Lö­vé­sek dör­dül­tek a ma­gyar ha­tár­nál

Az ukrán ha­tár­őrök jár­őrö­zés köz­ben ész­re­vet­tek egy em­be­rek­ből álló cso­por­tot Asz­tély­nál, akik fe­kete po­li­e­ti­lénbe cso­ma­golt lá­dá­kat ci­pel­tek a ma­gyar határ felé. Kö­vetni kezd­ték őket és több fi­gyel­mez­tető lö­vést is le­ad­tak a le­ve­gőbe.

A csempészeknek sikerült elszökniük, mivel nagy távolságra voltak a határőröktől, ám csomagjaikat, melyeket hazánkba akartak hozni, a határ közelében hagyták. Ezekben mint kiderült 4950 doboz zárjegy nélküli cigaretta volt, melynek piaci értéke mintegy hárommillió forint. Jelenleg folyik a csempészetben résztvevők azonosítása, közölte a Munkácsi Határőrség sajtószolgálata.

EZT OLVASTAD MÁR?