BOZÓT

Lök­dö­ső­dés, or­di­bá­lás, a len­gyel és a ma­gyar him­nuszt is ki­fü­tyül­ték Ju­hász em­be­rei!

Az Együtt al­el­nöke meg­pró­bálta bot­rányba ful­lasz­tani a nem­zeti ün­ne­pet. Pro­vo­kál­tak bármi áron.

A sípolás még a himnuszok alatt sem maradt abba, Juhász Péter emberei bármi áron megpróbálták botrányba fullasztani a nemzeti ünnepet.

Mondhatni, kész volt a forgatókönyv: a lehető legprovokatívabban fellépni, hogy biztos akadjon olyan az ötvenhatos ünnepségre érkező sok ezer látogató közül,  aki, mivel nem hagyják méltóságteljesen ünnepelni, elveszti a fejét.

Aztán máris lehet majd mutogatni, hogy lám-lám milyen agresszívek azok, akik komolyan vették a magyar forradalom hatvanadik évfordulóját. És hogy végső soron ők azok, akik az ünnephez méltatlanul viselkednek.

Barbár módon, mintha elvadult futballultrák szabadultak volna el, akkor is zajlott a kaotikus füttyögés, amikor a lengyel államfő így fejezte be a beszédét:

"Isten áldja Lengyelországot, Magyarországot, dicsőség a magyar forradalom hőseinek. Isten áldd meg a magyart!"
A Himnusz alatt így ünnepeltek Juhász Péter hívei...
A Himnusz alatt így ünnepeltek Juhász Péter hívei...

Juhász elvakított hívei mindent felrúgtak, még a lengyel, sőt a magyar himnusz alatt is folytatták az infantilis provokációt. Nemzeti himnuszunk kifütyülésére magyar állami ünnepen  még soha nem volt példa.

A méltóságteljes megemlékezés megzavarását tűrni nem akarók közül  ekkor többen elvesztették a fejüket. A kormány iránt elfogultsággal nem vádolható 444.hu tudósításának címe így foglalta össze  Juhászék akcióját: Lökdösődés, ordibálás, sörrel leöntés - mindez együtt jellemezte a méltatlan helyzetet.

Sokan felháborodtak...

Juhász Péter Facebook-oldalán durvábbnál durvább vélemények sorakoznak:

Eközben a címlapon
"A pszichotikus trollok kiélhették magukat..... Hál’istennek elenyésző kisebbséget alkotnak csak..."

"Juhász karácsonykor benzint fog osztogatni, hogy gyújtsatok fel magatokat a Parlament előtt, tiltakozásul a kormány politikája ellen, és az ő népszerűségének növelése érdekében. Remény szerint a támogatottsága hasonló lesz akkor is, mint a mostani nemzeti ünnep-gyalázás alkalmával."

"Arra van energiátok, hogy bunkón végigfütyüljétek mások előadását, a többi, más véleményen lévő ember megemlékezését megzavarva! Ti igazi suttyó parasztok vagytok. Orbánt akarjátok kifütyülni, de megbántjátok sok ember érzését, köztük a színészek munkáját, előadását. 60. évforduló, ti meg kicsinyes napi politikát húztok bele.... Gáz, amit csináltok. Milyen emberek vagytok ti???

"Ezúton is gratulálok a tüntetőknek, hogy belefütyültek a Himnuszokba (a mienkbe is) és prezentálták, hogy miért nem nyerik meg a választás még úgy 20 évig - igen , behallatszott a közvetítésbe. Lehet utálni Vityát, de a Himnusz az Himnusz, persze ezek után nektek, gondolom,a internacionálé a himnuszotok.. Sok sz*rrágó..."