INSIDER

Ki­de­rült: ski­zof­rén a férfi, aki lánc­fű­rés­szel tá­madt az iker­test­vé­rére

A pszi­chi­át­riai be­teg­sé­gére való te­kin­tet­tel a Bí­ró­ság a le­tar­tóz­ta­tás vég­re­haj­tá­sát az Igaz­ság­ügyi Megfi­gyelő és El­me­gyó­gyító In­té­zet­ben ren­delte el.

A férfi öt éve szenved paranoid skizofréniában, rendszeres gyógykezelésre szorul.

A helyiek szerint gyakran fenyegette a családtagjait, tört-zúzott otthonában.

Mint azt korábban a is megírta, a férfi egy gödi ház építkezésén dolgozott az ikertestvérével. A testvére haza akarta őt küldeni, erre ő bekattant és egy láncfűrésszel kezdte kergeti és meg is sebesítette.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte  az egyébként büntetett előéletű férfinak a letartóztatását, akit emberölés kísérletével gyanúsít a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, pszichiátriai betegségére tekintettel az Elmegyógyintézetbe vitték.