BOZÓT

Itt az első videó, így gyúj­to­gat­tak teg­nap este el­len­zéki van­dá­lok Pes­ten

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka a Kos­suth tér sar­kán.Ki­tört köz­le­ke­dési je­le­ző­táb­lák, fel­gyúj­tott sze­mét­tá­ro­lók. Vajon a tün­te­tő­ket her­gelő el­len­zéki po­li­ti­ku­sok, Gyur­csány Fe­renc és a cső­cse­lé­ket ut­cára szó­lító Tor­dai Bence vál­lal­ják a fe­le­lős­sé­get?
  • Szerző: Ripost

A gyújtogatás, lépésről-lépésre. Hozzák a letört szeméttárolót.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Máris meggyújtották...

Hozták sorra a többi szeméttárolót, folyamatosan gyújtogattak.

További képek az ellenzéki vandálok pusztításáról. Kattintson!

Eközben a címlapon