INSIDER

Három ujja ron­cso­ló­dott az aján­dék pe­tár­dá­tól egy szek­szárdi fi­ú­nak

A má­sod­perc tört­ré­sze alatt meg­vál­to­zott a 21 éves, Szek­szár­don élő Ná­dasi Mar­tin élete, ami­kor a ke­zé­ben fel­rob­bant egy pe­tárda. A fény­ké­pész­nek ta­nuló fi­a­tal a ba­rá­ta­i­val füst­bom­bás fo­tó­zásra ké­szült. Egy cseh cég­től ren­del­ték meg a kel­lé­ket, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy a do­boz­ban "aján­dék" pe­tárda lesz. Mar­tin maga me­sélte el a Ri­post­nak, mi tör­tént.

Martin visszaemlékezni sem szeret arra a napra. Március 22-én a barátaivalegy kutyát akartak lefotózni füstbombákkal a szekszárdi Sötétvölgyben.

Ártalmatlan fotózást terveztek

- A barátom egy cseh cégtől rendelte a füstbombákat, én addig még sosem dolgoztam füsttel. Kinyitottuk a dobozt, nézegettük, hiszen sokfajta színűt rendeltünk. Ekkor megláttuk, hogy van egy, ami a többihez képest jóval kisebb.Azt hittük, ajándék.

Martinban fel sem merült, hogy az ajándék veszélyes lehet.

- Nyugodt szívvel a bal kezembe fogtam, meggyújtottam és vártam a füstöt. Ekkor váratlanul hatalmasat robbant! Olyan volt, mint a háborús filmekben. Amikor egy kicsit kitisztult a kép, láttam, hogy a barátaim kétségbeesett arcot vágnak és fogják a fejüket. A kezemet melegség öntötte el és folyt rajta valami. Akkor vettem észre, hogy dől belőle a vér.

Eltörtek és véreztek az ujjai

Eközben a címlapon

Martint a barátai azonnal a sürgősségire vitték.  

- Mivel a bal kezemben tartottam a petárdát és közben hátrafordultam a fotósok felé, a jobb fülem is megsérült

– mondta a fiú.

– A dokinak is kiabálnia kellett velem, alig hallottam. Kiderült, hogy három ujjam megsérült, kettő szilánkosra tört, amit begipszeltek. Mindegyiknek a végéből leszakadt valamennyi, vissza se tudták varrni. Azóta rendbe jött, de a hegek valószínűleg örökké megmaradnak. A hüvelykujjam fáj a legdurvábban, olyan, mintha ötször ráütöttem volna kalapáccsal.

Magyarázkodik a petárdát küldő cég

A kórházban bepánikoltam, hogy derékba tört a karrierem. Hogyan tudok fotós munkákat vállalni szétroncsolt kézzel? Lefoglalt esküvőim vannak, a fotós szezonig rendbe kell jönnöm! Írtam a cégnek, de semmire sem jött válasz. Hívtam őket, rám tették a telefont. Nem akarok semmi többet, csak azt, hogy mindenki, aki külföldről rendel pirotechnikai eszközt, legyen nálam óvatosabb!

A is megkereste a cseh céget. Csehországban a petárda nincs betiltva, ennek ellenére a cég képviselője lehetetlennek tartja, hogy azt adjanak ajándékba.

- Durranót szoktunk ajándékozni, ami veszélytelen

– mondta a cseh cég magyarul is beszélő munkatársa.

– Az említett társaság sokszor rendelt nálunk, elképzelhető, hogy egyik alkalommal ők rendelték a petárdát. Sajnálom, ami történt, de nem a mi hibánk – vélekedett.