BOZÓT

Dur­vul a há­ború a Job­bik­ban: Le­mon­dásra szó­lí­tot­ták fel egy­mást az el­nök­ség tag­jai: Hang­fel­vé­tel!

Óri­ási vi­hart ka­vart a párt­ban a Job­bik "őszödi be­széde" mely­ben Mir­kóczki Ádám azt ál­lí­totta, hogy min­den ha­zug­ság volt, amit a párt ko­ráb­ban ál­lí­tott és kép­vi­selt. A vá­lasz­tá­sok előtt alig egy hét­tel a Job­bik el­nök­sé­gé­ben is el­sza­ba­dult a pokol. Hang­fel­vé­tel bi­zo­nyítja, hogy egy­mást szó­lít­ják fel le­mon­dásra az el­nök­ség tag­jai, akik fél­nek attól, hogy Vona le­hall­gatja őket.
  • Szerző: Ripost

A választások előtt alig néhány nappal ideges puccshangulat uralkodik a Jobbik vezetésében. A pártelnökön kívül már majdnem mindenki szembenézett a keserű igazsággal, hogy rövidesen csúnya bukáshoz vezet Vona Gábor a párt lelkét eladó politikája.

Megindult a helyezkedés is a jövőt illetően. Ki veszi át a leváltandó pártelnök helyét és hogyan majd lehet visszaszerezni a párt régi szavazóbázisát?

Megindult a helyezkedés a Vona utáni időkre...
Megindult a helyezkedés a Vona utáni időkre...
Nemcsak az elnökség, de a tagság körében is óriási felháborodást keltett Mirkóczki Ádám nyilatkozata miszerint egyértelmű hazugság volt a Jobbik nemzeti radikalizmusa, minden amit csak mondtak, állítottak ezen a téren.

Nagy a felháborodás a másik alelnök Schneider Tamás eltitkolt vadászbirtoka miatt is. Valóságos lavina indult el, felháborodott Jobbikosok támadják a párt Facebook oldalát, gyalázkodó kommentek árasztották el az elnökségi tagok netes felületeit.

A megzavarodott vezetők úgy próbálnak védekezni és előremenekülni, hogy egymást szólítják fel a lemondásra, írásban és szóban is. Teljes a bizalmatlanság, attól rettegnek az elnökség tagjai, hogy be vannak poloskázva az  ülések, hogy Vona testőrsége lehallgatóberendezéseket helyezett el a teremben.

Az elnökségen belül Toroczkay László követelte elsőként és leghangosabban vezetőtársa a mindent megtagadó Mirkóczki azonnali eltávolítását. Toroczkay bátran felvállalja mindezt az őt telefonon felhívó csalódott jobbikosok előtt.

Eközben a címlapon

Azt sem bánta már, hogy magnóra veszik és közzéteszik a szavait. Jobbikosok juttatták el a -nak az erről szóló hangfelvételt.

Néhány napja Toroczkai külön Facebook posztban is elhatárolódott Mirkóczkitól.