BOZÓT

Had­házy le­bu­kott! Ti­tok­ban ta­lál­ko­zott, több órán át tár­gyalt, egyez­te­tett Si­micska leg­fon­to­sabb em­be­re­i­vel

A RIPOST ér­te­sü­lé­sei sze­rint Had­házy Ákos a hét­vé­gén tit­kos po­li­ti­kai egyez­te­té­sen vett részt a mil­li­ár­dos po­li­ti­kai, üz­leti és mé­dia­bi­ro­dal­má­nak leg­fon­to­sabb ve­ze­tő­i­vel. A tét az LMP füg­get­len­sé­gé­nek fel­adása.
  • Szerző: Ripost

Az egyeztetésre egy gondosan titkolt és biztosított budapesti helyszínen került sor, ahova Simicska Lajos mindenkit odarendelt, aki csak számít.

A kiszivárgott információk szerint a tárgyalások végső tétje az LMP függetlenségének feladása. Hasonló stratégiai megbeszéléssel kezdődött a Jobbik „bedarálása”, kézi irányítása is, hogy aztán sok száz milliós tiltott pártfinanszírozás és a párt önállóságának elvesztése legyen a történet vége.

Elemzők szerint nem véletlen, hogy a Simicska-klánnal folytatott tárgyalásokra Hadházy Ákos vállalkozott. Az LMP társelnök néhány leleplező újságcikk nyomán maga ismerte el pénteken egy Facebook posztban, hogy már régóta kapcsolatban áll, többször is találkozott a Simicska család tagjaival, magával a milliárdossal és deklaráltan Jobbik szimpatizáns fiával, Simicska Ádámmal.

Értesülésünk szerint az LMP tagsága előtt elhallgatták a meghökkentő egyezkedést, a hír nyilvánvalóan sokként éri majd a függetlenségére kényes párt híveit.

A Jobbik példája sokakat el kell, hogy gondolkoztasson, a készülő Simicska-szövetség, a párt „pórázra kötése” kiszámíthatatlan folyamatokat generálhat az LMP-ben. Mindez azt jelentheti, hogy az LMP feladja önállóságát és a Jobbikhoz hasonlóan a milliárdos kézi vezérléssel irányított politikai alakulata lesz.