BOZÓT

Had­házy le­bu­kott! Si­micska át­vette az LMP irá­nyí­tá­sát. Po­li­ti­kai puccs­ról be­szél­nek...

Va­ló­sá­gos sok­ként érte az LMP tag­sá­gát, hogy Si­micska uta­sí­tá­sára a párt társ­el­nöke, Had­házy Ákos a hét­vé­gén már a mil­li­ár­dos kulcs­fon­tos­ságú em­be­re­i­vel egyez­te­tett a rész­le­tek­ről. Sokan po­li­ti­kai puccs­nak mi­nő­sí­tik a tör­tén­te­ket, mely­nek révén az oli­gar­cha lé­nye­gé­ben át­vette a párt fe­letti irá­nyí­tást. Bi­zo­nyító fotók.
  • Szerző: Ripost

Hideg zuhanyként érte az LMP tagságát, hogy Simicska utasítására a párt társelnöke péntek este  már a milliárdos kulcsfontosságú embereivel egyeztetett. A folyamatba, mondhatni a „gyertyát tartani”, bevonták Vona Gábort is. Ő instruálja az LMP elnökét a részleteket és anyagi juttatásokat illetően.

Sokan politikai puccsnak minősítik a történteket, melynek révén az oligarcha máris átvette a párt feletti irányítást. Hadházy Simicska kezére játszotta a pártot!- fogalmaznak  elkeseredetten.

A döntő jelentőségű eseménynek Simicska politikai klubja, a Magyar Nemzet Szalon adott otthont, ahol korábban a Jobbik elnöke is megkapta az oligarchától a megfelelő utasításokat.  Természetesen az ilyesfajta tevékenységben már otthonos Vona Gábort is meghívták a sorsdöntő találkozóra. Politikai elemzők máris úgy fogalmaznak, Simicska a Jobbik után megvette az LMP-t is.

Hadházy és Simicskáék összeborulására a Fortuna étteremhajón, a Szent István park közelében péntek este került sor, a sorsdöntő politikai randevút Schlett Csaba, a milliárdos jobbkeze, a Magyar Nemzetre erőltetett új főszerkesztő szervezte meg. Itt kapta meg Hadházy az LMP-re vonatkozó azonnali Simicska-instrukciókat.

A találkozó után Hadházy és Vona a konspiráció szabályait szigorúan betartva, külön-külön, pár perc különbséggel egymást követően hagyták el a helyszínt. Még arra is gondosan ügyeltek, hogy különböző irányba induljanak el az alsó rakparton...

Péntek éjszaka, 22.40.
Elsőként Hadházy hagyta el a helyszínt. Lehajtott fejjel...
Péntek éjszaka, 22.40. Elsőként Hadházy hagyta el a helyszínt. Lehajtott fejjel...
Aztán felgyorsított léptekkel elindult a Szent István park felé. Többször körülnézett, mint aki fél, hogy meglátják.
Aztán felgyorsított léptekkel elindult a Szent István park felé. Többször körülnézett, mint aki fél, hogy meglátják.
22.44. Pontosan négy perccel Hadházy után Vona Gábor is elhagyta a konspiratív helyszínt.
Tudatosan az ellenkező irányba indult el.
22.44. Pontosan négy perccel Hadházy után Vona Gábor is elhagyta a konspiratív helyszínt. Tudatosan az ellenkező irányba indult el.
Ő is felgyorsította a lépteit, feltűnő sietséggel távozott...
Ő is felgyorsította a lépteit, feltűnő sietséggel távozott...

Az LMP tagságát információink szerint mélyen megdöbbentette a teljes irányváltásra utaló fejlemény. Elsőként az Origo hozta nyilvánosságra, hogy Hadházy, a párt társelnöke már hosszú ideje egyeztet Simicska Lajossal és fiával.Nem sokkal később a z információt Facebook-oldalán kénytelen-kelletlen maga Hadházy is elismerte.

Az LMP-ben csak alig néhányan tudhattak arról, hogy Hadházy a Simicska klán összekötője, aki a Jobbikkal való lehető legszorosabb pártszövetséget készíti elő. Mindez a tagság döntő része számára egyértelműen azt jelenti, hogy az LMP feladja önállóságát és a Jobbikhoz hasonlóan a milliárdos kézi vezérléssel irányított politikai alakulata lesz.

Hogy mit szól ehhez a párt tagsága, nem nehéz kitalálni. „Csicskapárt lettünk mi is! – mondják elkeseredetten azok, akik még megvannak az LMP alapítói közül. A párt korábban gyakran élesen bírálta Simicska politikai és gazdasági tevékenységét, ráadásul alapértéknek tekintették a függetlenséget. Az önállóság feladása legjobban azoknak fáj , akik éveken át kitartottak az LMP eredeti irányvonala mellett. Mindenki csak találgat, hogy vajon Simicska „miért és mennyiért” vette meg a pártot.

Eközben a címlapon

Már az is felmerült, hogy Hadházy Ákost korábban is Simicskáék küldték a pártba, hogy előkészítsen egy ilyesfajta hatalomátvételt. Sokan politikai puccsnak minősítik a történteket és puccsistának tartják Hadházyt.