INSIDER

For­du­lat a sólyi gyer­mek­gyil­kos­ság ügyé­ben

A gya­nú­sí­tott sűrűn vál­toz­tatja val­lo­má­sát, ezért már csak­nem egy éve tart a nyo­mo­zás a bru­tá­lis gyer­mek­gyil­kos­sági ügy­ben. Ki­hall­gat­ták a 8 éves ko­rá­ban meg­gyil­kolt H. Ad­ri­enn test­vé­rét is a rend­őrök, és DNS-min­tát is vet­tek tőle. Akár 15 évre is rá­csok mögé ke­rül­het a 16 éves fiú, aki má­jus­ban hi­deg­vér­rel meg­ölte a Veszp­rém me­gyei Só­lyon a kis­lányt.

Kiderült, a gyanúsított mentálisan teljesen beszámítható, csak össze-vissza beszél, ami miatt elhúzódik a nyomozás. A meggyilkolt kislány, Adrienn édesapját, Győzőt és fiát, Danit a hatóság kérte, hogy jelenjen meg egy kihallgatáson.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Nem tudtam, mire számíthatunk a rendőrségen…

- kezdte a -nak az édesapa, Győző.

Fotó: Sulyok László

A tettes összevissza beszél a zsaruknak

"Tájékoztattak minket, hogy a kihallgatásunkra azért van szükség, mert a tettest, Ferit már legalább hatszor meghallgatták, de mindig más történetet adott elő. Elmondták azt is, hogy elvitték elmegyógyintézetbe kivizsgálásra. Kiderült, hogy nem elmebeteg, ami azt jelenti, hogy beszámítható volt, amikor ezt tette Adrival…" - mondta a megtört édesapa.

Fotó: Police.hu

A információi szerint F. Ferike legutóbbi vallomásában azt mondta, hogy Adrienn testvére, a 14 éves Dani és egy barátja is benne volt a gyilkosságban, ezért kellett megjelenniük a kihallgatáson.

Azonosítani kellett a kislány által viselt ruhákat

Velem kezdték. Nekem csak Adri ruháit kellett azonosítanom, amit akkor viselt. Zokni, nadrág és a cipő…

- mondja a megtört édesapa.

Eközben a címlapon

"Majd következett Dani, ő volt számukra a fontos."

Hogy Adrienn testvérétől mit akartak a rendőrök, és hogy a gyanúsított mennyi időre kerülhet a rácsok mögé, kiderül a pénteki napilapból!