RIPOSTER

Fi­gyel­mez­tet a Gmail, ha be­le­ol­vas­hat­nak a le­ve­le­idbe!

Kis nyi­tott piros lakat hívja fel a fi­gyel­met arra, hogy könnyű be­le­ol­vasni a le­ve­le­inkbe!
  • Szerző: Z.K.

Mostantól a Gmail, ha azt tapasztalja, hogy a címzettünk vagy akitől levelet kapunk, nem biztonságos szolgáltatóval van kapcsolatban,

EZEKET OLVASTAD MÁR?
egy nyitott piros lakattal figyelmeztet arra, hogy nem biztonságos csatornán futnak a mailjeink.

A Gmail támogatja a levelek TLS (Transport Layer Security) protokoll segítségével történő titkosítását, így ugyanis illetéktelenek nem tudnak beleolvasni a levelekbe. Azonban nem minden emailszolgáltató továbbítja biztonságos kapcsolaton keresztül a leveleket, viszont azok csak akkor lesznek titkosítottak, ha mind a küldő, mind a fogadó fél olyan emailszolgáltatóval van kapcsolatban, amelyik használja a TLS protokollt.

Ugyancsak vizuális megjelenítést alkalmaz a jövőben a levelező, ha olyan emailt kapunk, amelynek a küldője nincs hitelesítve. Ilyenkor egy piros kérdőjelet látunk majd.