BOZÓT

Csú­fos bukta lett a vége, megint ne­vet­sé­gessé tette magát az el­len­zék

Ki­puk­kadt, szét­por­ladt a "Nagy El­len­zéki El­len­ál­lás". Ele­inte össze­sen 8 ember tün­te­tett a Hősök terén, ké­sőbb se jöt­tek össze sok­kal töb­ben. Or­szág­szerte pár tucat, összes­sé­gé­ben né­hány száz em­bert si­ke­rült össze­ver­bu­vál­niuk.
  • Szerző: Ripost

Az ATV fotóján jól látszik a "kritikusan kis létszámú tömeg".

Még az ellenzék rozoga szekerét lihegve fújtató Index is elkeseredve állapította meg, hogy alig-alig vannak. Oda lettek hát a kétségbeesett álmok.

Pedig mekkora felhajtást csaptak, abban reménykedve, hogy végre beindul valami. Nem először és nem utoljára hiába álmodoztak arról, hogy lesz aki melléjük áll.

Ráadásul amikor először szóba került január 19-e, - valamikor tavaly karácsony előtt - még valamiféle országos sztrájkról képzelegtek. Csak menet közben döbbentek rá, hogy ez a nap mondhatni "szabad szombat", így hát amúgy sem dolgozik szinte senki. Vagyis erre a napra sztrájkot hirdetni eleve "címeres ökörség".Erre nagy nehezen, de végül maguk is rájöttek. Persze a szokásos gyávasággal lefújni nem merték az "akciót", inkább felvállalták a szánalmas kudarcot.

A mély depresszióba zuhanó ellenzéki újságírók végül, talán mert nem akartak hinni a szemüknek, nekiláttak megszámolni a "tömeget". Na így sem jutottak messzire...

Eközben a címlapon
Vidéken sem mentek sokra, csupán néhány tucat embert, a szokásos kis létszámú aktivistacsoportokat tudták összetrombitálni a vörös vagy kék zászlók alá. A félpályás útlezárásokra meg inkább csak rálegyintettek az emberek.

A romokban heverő ellenzék megint csak nevetségessé tette magát.