CSALÁDOK

A gyer­me­kek­nek csa­lád­ban a he­lyük a he­lyet­tes ál­lam­tit­kár sze­rint

A kor­mány által in­dí­tott Be­fo­gad­lak el­ne­ve­zésű ne­ve­lő­szü­lői kam­pány célja, hogy a le­hető leg­több gyer­mek csa­lád­ban tud­jon ne­vel­kedni - hang­sú­lyozta a szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­kár a kam­pány győri ál­lo­má­sán, hét­főn.
  • Szerző: RIPOST

Simon Attila István elmondta, a kormány igyekszik segíteni ennek megvalósulásában, és megpróbál minden olyan jogszabályi gátat lebontani, amelyik különbséget tesz a vér szerinti, az örökbefogadott és a nevelt gyermek között. Egyebek mellett a nevelőszülői munkát foglalkoztatási jogviszonnyá változtatták és 2020. január 1-jétől a nevelőszülők is részesülhetnek gyermekgondozási díjban – említett példákat.

A kampány célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a nevelőszülői hivatásra, erősítse azt, mert ezzel a magyar családok is erősödnek, s így garanciát adunk arra, hogy nemzetünk megmaradjon a Kárpát-medencében – hangsúlyozta, hozzátéve, a család egysége és erőssége nélkül ezt a munkát nem tudjuk sikeresen elvégezni.

Simon Attila István kitért arra is, nem reális cél, hogy minden állami gondozásban lévő gyermek nevelőszülőhöz kerüljön, ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a lehető legtöbb gyermek családban nevelkedjen.