EZO

Szep­tem­ber 3: El­ké­pesztő égi je­len­ség kö­ze­leg, ez az év­szá­zad szen­zá­ci­ója

Ebben az év­szá­zad­ban pon­to­san 10 nap­fo­gyat­ko­zást lis­táz­tak, ezek­nek azon­ban csak a fele tel­jes. A leg­szebb pedig épp kis ha­zánk­ból lesz lát­ható, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!
  • Szerző: F. E.

Napfogyatkozás akkor jöhet létre, amikor Újholdkor a Nap, a Hold és a Föld egy vonalba kerülnek és a Földről szemlélve a két égitest eltakarja egymást. Teljes napfogyatkozásnál a Hold árnyéka a Földre vetül és nagyobbnak látszódik mint a Nap, míg a gyűrűsnél ez fordítva van.

Fotó: 123RF

Napfogyatkozás idején spirituális értelemben kettős hatás ér minket: a Hold megnövekedett energiája és a ritka csillagászati esemény hatása ugyanúgy érvényesül. A nappalra boruló sötétség hatása pedig tízszer olyan erőteljes, mint egy átlagos éjszakáé.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
A fogyatkozás szükségszerűen valamilyen érzelmi krízist tár fel,  rájövünk, hogy pontosan minek a hiánya okozza a legtöbb frusztrációt életünkben, milyen szükségletünk nem elégül ki.

A különböző nap- és holdfogyatkozások bioritmusunkra és érzelmi életünkre is hatással vannak, és még ha nehezen is fogadjuk el a tényt, ilyenkor bizony szükségszerű változások következhetnek be az életünkben. Ezek érzelmi vonatkozását összhangba lehet hozni a racionális szempontokkal is.

Fotó: Tumblr

Lapozz a folytatáshoz!