EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A parkolóban elégítette ki szeretőjét, sokkot kaptak a vásárlók!

A parkolóban elégítette ki szeretőjét, sokkot kaptak a vásárlók!

Az au­tó­ban sze­xelő pá­rocs­kát egy fel­há­bo­ro­dott anyuka vette észre, aki gye­re­ke­i­vel sé­tált az áru­ház par­ko­ló­já­ban.

Hihetetlen: Így nézett ki plasztikai műtétei előtt Cicciolina!

Hihetetlen: Így nézett ki plasztikai műtétei előtt Cicciolina!

Rá sem lehet is­merni!

Rá sem lehet is­merni az egy­kori por­nó­sztárra! Meg­mu­tatta, mi­lyen volt arca és teste, mi­előtt se­bész­kés alá fe­küdt!

Véletlenül félpucér képet posztolt Kim Kardashian

Véletlenül félpucér képet posztolt Kim Kardashian

A ne­ga­tív kom­men­te­lő­ket akarta el­hall­gat­tatni, de rossz fotót tett közzé ma­gá­ról a vi­lág­há­lón.

A ne­ga­tív kom­men­te­lő­ket akarta el­hall­gat­tatni, de rossz fotót tett közzé ma­gá­ról a vi­lág­há­lón.

Rejtőzködő vibrátorok: ezeket bárhova magaddal viheted

Rejtőzködő vibrátorok: ezeket bárhova magaddal viheted

Ciki lenne, ha ki­bo­rulna a tás­kád? Ezek­ről a kü­tyük­ről sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött nem kell le­mon­da­nod!

Szívfacsaró történet a müncheni magyar áldozatról

Szívfacsaró történet a müncheni magyar áldozatról

Egy ma­gyar férfi csak na­pok­kal ké­sőbb döb­bent rá, hogy azzal a ma­gyar édes­apá­val uta­zott és be­szél­ge­tett Bu­da­pes­ten, aki­nek a fiát meg­ölte egy ámok­futó.

Éjszaka sem kímél minket a tomboló időjárás!

Éjszaka sem kímél minket a tomboló időjárás!

Bár szerda es­tére a csa­pa­dék át­me­ne­ti­leg csök­ken az or­szág­ban, de sok he­lyen lehet szá­mí­tani zá­porra, zi­va­tarra.

Bár szerda es­tére a csa­pa­dék át­me­ne­ti­leg csök­ken az or­szág­ban, de sok he­lyen lehet szá­mí­tani zá­porra, zi­va­tarra.

NE HAGYD KI!

Teljesen pucérra vetkőzött Robbie Williams

Teljesen pucérra vetkőzött Robbie Williams

A pi­masz éne­kes most sem ha­zud­tolta meg magát. Min­dent meg­mu­ta­tott ma­gá­ból, egy va­la­mit ki­véve.

A pi­masz éne­kes most sem ha­zud­tolta meg magát. Min­dent meg­mu­ta­tott ma­gá­ból, egy va­la­mit ki­véve.

Az Iszlám Állam jelszavát kiáltva csaptak le egy német nudista strandon!

Az Iszlám Állam jelszavát kiáltva csaptak le egy német nudista strandon!

A musz­lim csa­pat azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy ki­vég­zik az összes anyát és kis­lányt, akik ruha nél­kül für­dőz­nek.

Döbbenet: Harrison Ford majdnem meghalt forgatás közben!

Döbbenet: Harrison Ford majdnem meghalt forgatás közben!

A szí­nészt a Star Wars he­te­dik ré­szé­nek dísz­le­té­ben érte a bal­eset, csak egy cen­tin múlt a tra­gé­dia.

Lengyel felesége is kap Somló Tamás vagyonából

Lengyel felesége is kap Somló Tamás vagyonából

Negy­ven éve há­za­sod­tak össze, sosem vál­tak el, így az éne­kes csa­ládja kínos hely­zetbe ke­rül­het.

Negy­ven éve há­za­sod­tak össze, sosem vál­tak el, így az éne­kes csa­ládja kínos hely­zetbe ke­rül­het.

Kiderült, ezeket a sminkcuccokat felesleges megvenni

Kiderült, ezeket a sminkcuccokat felesleges megvenni

Lás­suk, mi az, amin spó­rol­hatsz.

Akad­nak olyan szé­pí­tő­sze­rek, ame­lye­ket nyu­god­tan a pol­con hagy­hatsz, mivel sok­kal egy­sze­rűbb és ha­tá­so­sabb dol­gok­kal he­lyet­te­sít­he­ted őket.

Íme, a reggelik királynője: diétás, egészséges és csoda finom

Íme, a reggelik királynője: diétás, egészséges és csoda finom

Ész­bon­tóan néz ki és tény­leg ez a tö­ké­le­tes reg­geli, ha va­lami iga­zán kü­lön­le­gesre vágysz. Diéta alatt is ké­nyez­tet­he­ted egy ki­csit magad.

Ész­bon­tóan néz ki és tény­leg ez a tö­ké­le­tes reg­geli, ha va­lami iga­zán kü­lön­le­gesre vágysz. Diéta alatt is ké­nyez­tet­he­ted egy ki­csit magad.

Diétázók kedvenc vacsorája: Sajtos cukkinilegyező

Diétázók kedvenc vacsorája: Sajtos cukkinilegyező

Biz­tos a siker. Könnyű, mégis lak­tató.

Ezzel a di­é­tás re­cept­tel biz­tos a siker. Könnyű, mégis lak­tató, komp­lett va­csora.

Ismerd meg az új zsírégető magocskát a kendermagot

Ismerd meg az új zsírégető magocskát a kendermagot

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod.

Nem­csak a chia-mag se­gít­het a fo­gyás­ban! Ne­künk is van saját, hazai zsír­égető ma­gocs­kánk, ez pedig nem más, mint a ken­der­mag.

Mehet kukába a tanga, őrületesen izgalmas lett az őszi bugyi

Mehet kukába a tanga, őrületesen izgalmas lett az őszi bugyi

Ős­szel a fe­hér­nemű divat is meg­újul, és el­ké­pesz­tően szexi lesz.

Rajtad is múlik: óriási elismerést kaphat Király Gábor!

Rajtad is múlik: óriási elismerést kaphat Király Gábor!

Gera szép­ség­dí­jas gólja után jöhet a ka­pus­bra­vúr? Az év leg­na­gyobb vé­dé­sét ke­resi az UEFA. Se­gíts meg­ta­lálni!

Gera szép­ség­dí­jas gólja után jöhet a ka­pus­bra­vúr? Az év leg­na­gyobb vé­dé­sét ke­resi az UEFA. Se­gíts meg­ta­lálni!

Borzalmas tragédia érte a Barátok közt egykori sztárját

Borzalmas tragédia érte a Barátok közt egykori sztárját

A stáb is se­gít­sé­get kért.

A stáb a so­ro­zat hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán kéri a ra­jon­gók se­gít­sé­gét.

Titokzatos betegség rémítette meg az ünnepelt magyar olimpikont

Titokzatos betegség rémítette meg az ünnepelt magyar olimpikont

Né­hány hete őt ün­ne­pelte a fél világ, most a gyó­gyu­lá­sáért szo­rí­tunk. Ezek után le ne ma­rad­jon Ri­ó­ról!

Neked feltűnt? Valami nagyon megváltozott a Facebookon

Neked feltűnt? Valami nagyon megváltozott a Facebookon

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son esett át a Fa­ce­book, ér­de­kes fej­lesz­té­se­ket ve­zet­tek most be.

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son esett át a Fa­ce­book, ér­de­kes fej­lesz­té­se­ket ve­zet­tek most be.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Hosszú Katinka nem akárhogy búcsúzik Magyarországtól!

Le­gen­dás tár­sat ta­lált az Iron Lady.

Egy képen a múlt és a jelen. Hozzá illő, le­gen­dás tár­sat ta­lált a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady.

Kiderült: fatális hiba miatt rabolhatták el Ecclestone anyósát!

Kiderült: fatális hiba miatt rabolhatták el Ecclestone anyósát!

Saját hi­bá­já­ból ra­bol­hat­ták el...

A kül­földi sajtó egy­be­hang­zóan ál­lítja, hogy a mil­li­ár­dos üz­let­em­ber anyó­sát könnyen lehet, hogy a saját hi­bája miatt tud­ták el­ra­bolni.

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

Nem kell ag­gódni a jövő miatt.

A vá­lo­ga­tott­nál és a Ha­la­dás­nál sem kell ag­gódni a jövő miatt. So­kat­mondó képet posz­tolt a ma­gyar foci ma­ci­na­cis ikonja.

Szívszorító üzenetet küldött apjának halála előtt a tinédzser!

Szívszorító üzenetet küldött apjának halála előtt a tinédzser!

Ár­tat­lan mo­tor­csó­nak­ázás­nak in­dult, de tra­gé­dia lett be­lőle. Ha­lála előtt még üzent ap­já­nak a 14 éves lány.

Ár­tat­lan mo­tor­csó­nak­ázás­nak in­dult, de tra­gé­dia lett be­lőle. Ha­lála előtt még üzent édes­ap­já­nak a 14 éves lány. A szü­lők ál­lít­ják nem ba­bo­ná­sak, de ma már úgy gon­dol­ják, hogy lá­nyuk meg­érez­hette a kö­zelgő tra­gé­diát.

Figyelj, ettől lesz nyáron büdös a lábad!

Figyelj, ettől lesz nyáron büdös a lábad!

Nyá­ron saj­nos szinte min­den­kit utolér a kel­le­met­len láb­szag. Ám ha tudod az okát, máris könnyebb ha­té­ko­nyan fel­lépni el­lene.

Nyá­ron saj­nos szinte min­den­kit utolér a kel­le­met­len láb­szag. Ám ha tudod az okát, máris könnyebb ha­té­ko­nyan fel­lépni el­lene.

Lola álomnyaraláson mutatta meg bájait

Lola álomnyaraláson mutatta meg bájait

A dögös sztár egyre in­kább kezd ki­törni a ti­ni­lány imidzs­ből.

A dögös sztár egyre in­kább kezd ki­törni a ti­ni­lány imidzs­ből.

Saját lakásában erőszakolta meg a rettegő nyugdíjast a perverz rém!

Saját lakásában erőszakolta meg a rettegő nyugdíjast a perverz rém!

A gya­nút­lan néni épp reg­ge­lit ké­szí­tett, ami­kor a 46 éves férfi be­ha­tolt ott­ho­nába...

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Titkolóznak a régészek: Rejtélyes koponyákat találtak az Antarktiszon!

Titkolóznak a régészek: Rejtélyes koponyákat találtak az Antarktiszon!

Ví­rus­ként ter­jedt el az in­ter­ne­ten annak a fel­fe­de­zés­nek a híre, mely sze­rint ősi, em­beri ko­po­nyákra buk­kan­tak...

Kilógó tanga, megvillanó dekoltázs! Ez történik, ha három lány összekap - Videó

Kilógó tanga, megvillanó dekoltázs! Ez történik, ha három lány összekap - Videó

Össze­ve­re­ke­dett három orosz nő egy kínai ta­xi­ban. A ve­re­ke­dés nem volt sú­lyos, de annál lát­vá­nyo­sabbra si­ke­rült.

A hét legpusztítóbb vihara közeledik felénk! Itt csap le először

A hét legpusztítóbb vihara közeledik felénk! Itt csap le először

A fel­hő­sza­ka­dás ve­szé­lye miatt az egész or­szágra el­ső­fokú fi­gyel­mez­te­tést adott ki szer­dára a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

...MEGVOLT MÁR?

Durva károk! Így csapott le a pusztító vihar - fotók

Durva károk! Így csapott le a pusztító vihar - fotók

Há­zakba csa­pott a vil­lám, ut­cá­kat és ott­ho­no­kat árasz­tott el az özön­víz­szerű eső!

A vihar óri­ási rom­bo­lás­sal vo­nult végig az or­szá­gon. Há­zakba csa­pott a vil­lám, ut­cá­kat és ott­ho­no­kat árasz­tott el az özön­víz­szerű eső!

Folyamatosan aggódik a szeretteiért Vajna Tímea

Folyamatosan aggódik a szeretteiért Vajna Tímea

Andy Vajna fe­le­sége ret­teg a ter­ror­tól.

Andy Vajna fe­le­sége fél egy eset­le­ges ter­ror­tá­ma­dás­tól.

Leleplezte esküvői titkait Iszak Eszter

Leleplezte esküvői titkait Iszak Eszter

Véget ve­tet­tek a ta­lál­ga­tá­sok­nak. El­árul­tak egy-két iz­gal­mas rész­le­tet.

Véget ve­tet­tek a ta­lál­ga­tá­sok­nak. El­árul­tak egy-két iz­gal­mas rész­le­tet.

Juliette Binoche a sztárvendége a legnagyobb magyar filmfesztiválnak!

Juliette Binoche a sztárvendége a legnagyobb magyar filmfesztiválnak!

A 13. Ja­me­son Ci­neFest ismét az év leg­jobb film­je­i­vel, pre­mi­e­rek­kel, sztá­rok­kal, prog­ra­mok­kal és bu­lik­kal várja a kö­zön­sé­get.

Eltévedt egy InterCity Vas megyében!

Eltévedt egy InterCity Vas megyében!

Rép­ce­lak he­lyett Sár­várra fu­tott be a szer­dán reg­gel Szom­bat­hely­ről Bu­da­pestre in­duló Al­pok­alja IC. Sze­ren­csére nem tör­tént bal­eset a vo­na­lon.

Rép­ce­lak he­lyett Sár­várra fu­tott be a szer­dán reg­gel Szom­bat­hely­ről Bu­da­pestre in­duló Al­pok­alja IC.

Pécsi Ildikó életébe kerülhet a folyamatos harc Pártos Csilla ellen

Pécsi Ildikó életébe kerülhet a folyamatos harc Pártos Csilla ellen

Tú­léli-e a meg­pró­bál­ta­tá­so­kat?

Pécsi Il­dikó vál­lát közel két éve nyomja már az a bot­rá­nyos per­so­ro­zat, amely egy­kori menye, Pár­tos Csilla ellen fo­lyik.

Félmillió forintot kapsz, ha tudsz valamit!

Félmillió forintot kapsz, ha tudsz valamit!

Deb­re­ceni rab­ló­kat keres a rend­őr­ség.

A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri azok­nak a be­tö­rők­nek az azo­no­sí­tá­sá­hoz, akik filmbe illő módon ra­bol­tak ki egy deb­re­ceni dro­gé­riát.

A Ford volt a legnépszerűbb - az autótolvajok körében

A Ford volt a legnépszerűbb - az autótolvajok körében

De a Volks­wa­gent és az Opelt is sze­re­tik. Vi­szont egyre ke­ve­sebb autót lop­nak.

De a Volks­wa­gent és az Opelt is sze­re­tik.

Hoppá: újra képernyőn Várkonyi Andrea

Hoppá: újra képernyőn Várkonyi Andrea

A Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett.

A Mokka ven­dé­ge­ként lát­hat­ták újra a té­vé­né­zők a Té­nyek egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­jét.

Bugyi nélkül villantott Charlotte McKinney

Bugyi nélkül villantott Charlotte McKinney

Az ame­ri­kai bom­bázó a nagy meleg miatt nem hú­zott al­só­ne­műt.

Az ame­ri­kai bom­bázó a nagy meleg miatt nem hú­zott al­só­ne­műt, ami egy óvat­lan pil­la­nat­ban az egész világ szá­mára ki­de­rült.

Tizenöt év börtönt kapott a szépségkirálynő

Tizenöt év börtönt kapott a szépségkirálynő

Ko­ka­int csem­pé­szett Kí­nába.

Ti­zenöt év bör­tönre ítél­ték a szép­ség­ki­rály­nőt, mert ko­ka­int csem­pé­szett Kí­nába. Tet­téért a helyi tör­vé­nyek ér­tel­mé­ben ha­lál­bün­te­tés is jár­hatna.

Otthagyta a családja Vilmos herceget

Otthagyta a családja Vilmos herceget

Ka­ta­lin her­cegné a két gye­re­kük­kel egye­tem­ben fel­ült egy re­pü­lő­gépre, és Fran­cia­or­szágba uta­zott. Vil­mos ott­hon ma­ra­dása so­kak­nak gya­nús...

Ka­ta­lin her­cegné a két gye­re­kük­kel egye­tem­ben fel­ült egy re­pü­lő­gépre, és Fran­cia­or­szágba uta­zott. Vil­mos ott­hon ma­ra­dása so­kak­nak gya­nús...

Görög Zita házassága máris válságban! Megtették az utolsó lépést!

Görög Zita házassága máris válságban!

Hiába az álom­es­küvő, úgy néz ki, hogy a sztár­pár útjai vég­leg el­vál­nak. Görög Zita és férje fél év há­zas­ság után már külön is köl­töz­tek egy­más­tól.

Rossz hír a III. kerületieknek. Szerda hajnaltól lép életbe

Rossz hír a III. kerületieknek. Szerda hajnaltól lép életbe

Nem fo­lyik a meleg víz a csap­ból? Ha táv­hős ház­ban laksz, akkor ne cso­dál­kozz.

Pokoli kínok közt él a börtönben Szita Bence gyilkosa

Pokoli kínok közt él a börtönben Szita Bence gyilkosa

A 11 éves kisfiú gyil­kosa, P. Erika bor­zal­mas ál­la­pot­ban van. Az édes­anyja nyi­lat­ko­zott.

A 11 éves kisfiú gyil­kosa, P. Erika bor­zal­mas ál­la­pot­ban van. Az édes­anyja nyi­lat­ko­zott, aki azt is el­mondta, árul­ják a házat, ahol Bence is la­kott.

Ezért nem hajlandó megünnepelni a házassági évfordulóját Koós János!

Ezért nem hajlandó megünnepelni a házassági évfordulóját Koós János!

Ér­de­kes ti­tokra de­rült fény a há­zas­pár éle­té­ből!

Ér­de­kes ti­tokra de­rült fény a há­zas­pár éle­té­ből! 45 évvel ez­előtt áll­tak oltár elé, még­sem em­lé­kez­nek meg erről a nap­ról soha!

Kegyetlen viharzóna tör be Magyarországra!

Kegyetlen viharzóna tör be Magyarországra!

A hét kö­ze­pén is foly­ta­tó­dik a fül­ledt, meleg idő, de ismét zá­po­rok, zi­va­ta­rok ki­ala­ku­lá­sára kell szá­mí­tani több­felé az or­szág­ban, he­lyen­ként újra lehet fel­hő­sza­ka­dás, eset­leg jég­eső.

A hét kö­ze­pén is foly­ta­tó­dik a fül­ledt, meleg idő, de ismét zá­po­rok, zi­va­ta­rok ki­ala­ku­lá­sára kell szá­mí­tani több­felé az or­szág­ban.

Óriási vitát robbantott ki a kegyetlenül nagy mellű hableány

Óriási vitát robbantott ki a kegyetlenül nagy mellű hableány

Ilyet még nem lát­tál!

Ami­kor a mese író­dott, még nem volt kér­dés, hogy vajon mi­lyen ko­sarú mell­tar­tót hor­dott Ariel.

Ezzel a híres popsival partizott Dzsudzsák a Forma-1-es bulin

Ezzel a híres popsival partizott Dzsudzsák a Forma-1-es bulin

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya fel­hőt­le­nül szó­ra­ko­zott Edi­ná­val a VIP-szek­tor­ban.

Elképesztő pontok kellettek a sikeres felvételihez

Elképesztő pontok kellettek a sikeres felvételihez

Maxon kel­lett tel­je­sí­teni.

Meg­néz­tük, hány pont­tal le­he­tett be­jutni a leg­nép­sze­rűbb sza­kokra.

Brutáldögös! Ismét meztelenre vetkőzött a focistafeleség

Brutáldögös! Ismét meztelenre vetkőzött a focistafeleség

Ka­la­pot eme­lünk Yo­landa előtt.

Ka­la­pot eme­lünk Yo­landa Car­dona előtt, aki három gyer­mek után tartja pazar for­má­ját. A szexi hölgy újra le­dobta a ru­háit.

Több helyen lövöldöztek Münchenben. Megszólal egy volt terrorelhárító

Több helyen lövöldöztek Münchenben. Megszólal egy volt terrorelhárító

Va­la­mi­ről igen­csak hall­gat­nak...

Va­la­mi­ről igen­csak hall­gat­nak a német tit­kos­szol­gá­la­tok.

Demcsák Zsuzsa kínos pillanata a Mokkában! Nem győzött elnézést kérni!

Demcsák Zsuzsa kínos pillanata a Mokkában!

Dem­csák Zsu­zsa nem gon­dolta, hogy első laza és vic­ce­lődő kér­dése ilyen kínos per­ce­ket fog okozni a stú­di­ó­ban.

Spriccel a gyönyör, ha kipróbálod ezt a szextrükköt!

Spriccel a gyönyör, ha kipróbálod ezt a szextrükköt!

Őrü­le­tes él­ve­zet­ben lehet ré­szed.

A női or­gaz­mus elég bo­nyo­lult me­cha­niz­mus, de ha tudod, hogy mit ke­ress pon­to­san, őrü­le­tes él­ve­zet­ben lehet ré­szed.

A 100 Tagú Cigányzenekar a Vajdahunyad várában

A 100 Tagú Cigányzenekar a Vajdahunyad várában

A szín­vo­na­las kon­cert­so­ro­zat zá­ró­ak­kordja au­gusz­tus 4-én a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar estje lesz.

A szín­vo­na­las kon­cert­so­ro­zat zá­ró­ak­kordja au­gusz­tus 4-én a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar estje lesz.

Ezért szavaz Obama féltestvére Trumpra

Ezért szavaz Obama féltestvére Trumpra

Malik Obama hiába kért se­gít­sé­get test­vé­ré­től, meg­re­kedt a kar­ri­erje. Csa­ló­dott­sá­gá­ban in­kább a ri­vá­lis oldal je­lölt­jére sza­vaz.

Malik Obama hiába kért se­gít­sé­get test­vé­ré­től, meg­re­kedt a kar­ri­erje. Csa­ló­dott­sá­gá­ban in­kább a ri­vá­lis oldal je­lölt­jére sza­vaz a kö­zelgő vá­lasz­tá­son.

Nincs több titok, ezért vetkőznek másképp a nők

Nincs több titok, ezért vetkőznek másképp a nők

Min­den a ha­té­kony­sá­gon múlik.

Min­den a ha­té­kony­sá­gon múlik. És az el­térő test­fel­épí­té­sen. Meg fogsz döb­benni a kü­lönb­sé­gen!

Ezt okozza a pszichológus szerint a Pokémon GO!

Ezt okozza a pszichológus szerint a Pokémon GO!

A játék min­denki éle­tét fel­for­gatta.

A játék né­hány hét alatt min­denki éle­tét fel­for­gatta, van, akit ha­lá­lo­san ide­ge­sít, más vi­szont kép­te­len ab­ba­hagyni.

Forró: hálós bikiniben sütkérezik a dögös focistabarátnő

Forró: hálós bikiniben sütkérezik a dögös focistabarátnő

Götze csaja szo­ká­sá­hoz híven újabb szexi fo­tók­kal bom­bázza kö­ve­tőit az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Götze csaja szo­ká­sá­hoz híven újabb szexi fo­tók­kal bom­bázza kö­ve­tőit az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Pucér fotók hada jelent meg a magyar topmodellről

Pucér fotók hada jelent meg a magyar topmodellről

Ked­venc fo­tósa szó sze­rint el­árasz­totta az Ins­tag­ra­mot az egyre is­mer­tebb ma­gyar szép­ség szexi ké­pe­i­vel.

Ked­venc fo­tósa szó sze­rint el­árasz­totta az Ins­tag­ra­mot az egyre is­mer­tebb ma­gyar szép­ség szexi ké­pe­i­vel.

Ezért mondott nemet Dzsudzsák a mesés fizetésre

Ezért mondott nemet Dzsudzsák a mesés fizetésre

Nem ér­dek­lik a közel-ke­leti aján­la­tok.

Nem ér­dek­lik a közel-ke­leti aján­la­tok a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát. Dzs­u­dzsák klu­bot vált, és min­den bi­zonnyal eu­ró­pai csa­pat­nál marad.

Megvannak a 2016-os ponthatárok!

Megvannak a 2016-os ponthatárok!

Nem kell to­vább iz­gulni, itt van­nak a pont­ha­tá­rok.

Nem kell to­vább iz­gulni, itt van­nak a pont­ha­tá­rok.

"Nem ismertem, de a karjaimban halt meg"

"Nem ismertem, de a karjaimban halt meg" - szemtanúk meséltek a müncheni mészárlásról

Pén­tek dél­után egy fegy­ve­res ti­né­dzser mé­szár­székké vál­toz­ta­tott egy mün­cheni be­vá­sár­ló­köz­pon­tot.Tú­lé­lők me­sél­tek a tö­meg­gyil­kos­ság­ról.

Pén­tek dél­után egy fegy­ve­res ti­né­dzser mé­szár­székké vál­toz­tatta a mün­cheni Olym­pia be­vá­sár­ló­köz­pon­tot. A fruszt­rált fi­a­tal 9 em­bert, köz­tük egy ma­gyar fiút ölt meg, mi­előtt ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el.

Kegyetlen kínzás: Elevenen gyújtottak fel egy kisállatot Angyalföldön!

Kegyetlen kínzás: Elevenen gyújtottak fel egy kisállatot Angyalföldön!

Bru­tá­lis módon kí­noz­tak meg egy vé­dett ál­la­tot a 13. ke­rü­let­ben.

Bru­tá­lis módon kí­noz­tak meg egy vé­dett ál­la­tot a 13. ke­rü­let­ben, a kis négy­lábú be­le­pusz­tult a sé­rü­lé­se­ibe. Egy ál­lat­mentő ala­pít­vány most száz­ezer fo­rint nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lott fel.

Egymásra találtak a botrányos magyar mellkirálynők!

Egymásra találtak a botrányos magyar mellkirálynők!

Nem fogod el­hinni, kik ta­lál­tak egy­másra! Úgy tűnik, a két ke­bel­csoda életre szóló ba­rát­sá­got kö­tött!

Nem fogod el­hinni, kik ta­lál­tak egy­másra az utóbbi he­tek­ben! Úgy tűnik, a két ke­bel­csoda életre szóló ba­rát­sá­got kö­tött!

Meghökkentő módon álcázzák magukat az Iszlám Állam katonái!

Meghökkentő módon álcázzák magukat az Iszlám Állam katonái!

Meg akar­tak szökni Szí­ri­á­ból...

El­len­zéki har­co­sok el­fog­tak három ter­ro­ris­tát Szí­ri­á­ban, akik meg­döb­bentő módon akar­tak el­ve­gyülni és meg­szökni a vá­ros­ból...