EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Sok pénzt hozott párjának Zsíros Anna

Sok pénzt hozott párjának Zsíros Anna

Igen­csak nagy sze­ren­csét ho­zott volt sze­rel­mé­nek.

A Skan­di­náv lottó és a Kenó sor­so­lá­sok há­zi­asszo­nya igen­csak nagy sze­ren­csét ho­zott volt sze­rel­mé­nek.

Durván kigyúrta magát a Való Világ egykori plasztikcicája

Durván kigyúrta magát a Való Világ egykori plasztikcicája

A va­ló­ság­show egy­kori meg­osztó sze­rep­lője döb­be­ne­tes vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

A va­ló­ság­show egy­kori plasz­tik­ci­cája döb­be­ne­tes vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

A nagy kerti trükk: Így lesz a füved zöldebb, mint a szomszédé!

A nagy kerti trükk: Így lesz a füved zöldebb, mint a szomszédé!

Üde és egyen­le­te­sen sma­ragd­zöld gye­pet sze­ret­nél? Ha eze­ket a prak­ti­ká­kat kö­ve­ted, tiéd lesz a leg­szebb pá­zsit a kör­nyé­ken.

Nézd meg szexi bikiniben Kállai-Kiss Zsófit!

Nézd meg szexi bikiniben Kállai-Kiss Zsófit!

Az éne­kesnő meg­lepte ra­jon­góit.

Az X-Fak­tor fel­fe­de­zettje nem iga­zán a ri­val­da­fény­ben éli éle­tét, für­dő­ru­hás képe azon­ban min­de­nért kár­pó­tolja ra­jon­góit. Ér­de­mes meg­nézni.

Itt a magyar ütőkártya! Bemutatjuk Storck meglepetésemberét

Itt a magyar ütőkártya! Bemutatjuk Storck meglepetésemberét

Ki gon­dolta volna, hogy a fi­a­tal fo­cista utaz­hat az Eu­rópa-baj­nok­ságra?

Ki gon­dolta volna, hogy a fi­a­tal fo­cista utaz­hat az Eu­rópa-baj­nok­ságra? Ő lehet az új ütő­kár­tya a nagy zsu­gás szö­vet­ségi ka­pi­tány pak­li­já­ban.

NE HAGYD KI!

Meglepően aljas módszerrel lopkodnak a benzinkutakról!

Meglepően aljas módszerrel lopkodnak a benzinkutakról!

A rend­őr­ség is meg­hök­kent azon a mód­sze­ren, mellyel el­vit­tek száz­ezer fo­rint­nyi élel­mi­szert egy ben­zin­kút­ról.

A rend­őr­ség is meg­hök­kent a mód­sze­ren, mellyel el­vit­tek száz­ezer fo­rint­nyi élel­mi­szert egy ben­zin­kút­ról.

Dráma: Ezért szakított barátnőjével VV Aurelio

Dráma: Ezért szakított barátnőjével VV Aurelio

Össze­tört, de máris új ba­rát­nőt akar!

A csa­ló­dott bot­rány­ce­leb ala­po­san ki­osz­totta egy­kori pár­ját, és azt is el­árulta, hogy máris új ba­rát­nőt keres.

Ingyen adja most a természet!

Ingyen adja a természet: Most virágzik a legkülönlegesebb gyógynövény!

Il­lata el­bó­dít, vi­rága meg­gyó­gyít! Ne ma­radj le róla!

Il­lata el­bó­dít, vi­rága meg­gyó­gyít! Ne ma­radj le róla! Most gyűjtsd be ezt a cso­da­nö­vényt...

Aggasztó: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Aggasztó hírek: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Az egy­kori va­ló­ság­show-győz­tes csa­ládja sze­rint bor­zasztó ál­la­pot­ban van Évi.

Az egy­kori va­ló­ság­show-győz­tes csa­ládja sze­rint bor­zasztó ál­la­pot­ban van Évi.

Így öltözz nyáron, ha utálod a karod

Így öltözz nyáron, ha utálod a karod

Min­den­ki­nek akad olyan test­ré­sze, ami­vel nincs tel­je­sen ki­bé­külve. Ha nem sze­re­ted ki­tenni a karod nyá­ron, akkor mu­tat­juk, hogy mi­lyen ru­há­ban le­hetsz őrül­ten szexi!

Min­den­ki­nek akad olyan test­ré­sze, ami­vel nincs tel­je­sen ki­bé­külve. Ha nem sze­re­ted ki­tenni a karod nyá­ron, akkor mu­tat­juk, hogy mi­lyen ru­há­ban le­hetsz őrül­ten szexi!

Így lesz diétás a somlói galuska! Büntetlen finomság!

Így lesz diétás a somlói galuska! Büntetlen finomság!

Ezt a ver­ziót bár­mi­kor ehe­ted!

Imá­dod ezt a kré­mes-habos desszer­tet, de vissza­fo­god magad, mert fo­gyó­zol? Itt a meg­ol­dás!

Méregteleníts ízesített vízzel: adunk 5 tippet

Méregteleníts ízesített vízzel: adunk 5 tippet

Mu­ta­tunk 5 egy­szerű egy­szerű italt, ami­vel ha­té­ko­nyan lú­go­sít­hatsz,

A be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­ban nagy sze­repe van a szer­ve­zet el­sa­va­so­dá­sá­nak. Mu­ta­tunk 5 egy­szerű italt, ami­vel ha­té­ko­nyan lú­go­sít­hatsz.

Durván megtolta Rubint Réka, így villan a szexi has!

Durván megtolta Rubint Réka, így villan a szexi has!

Itt a ká­ni­kula, irány a strand... aha...

Itt a ká­ni­kula, irány a strand... aha... Ru­bint Réka meg­mu­tatja, mit kell reg­ge­lente ten­ned, ha laza pocak he­lyett koc­kás has­iz­mok­kal sze­ret­nél vil­lan­tani!

Ez az új diétás őrület: csupa hab sünitorta lett a palacsintából!

Ez az új diétás őrület: csupa hab sünitorta lett a palacsintából!

Ilyen pa­la­csin­ta­tor­tát még nem ettél!

El­ké­pesztő lát­vány- és íz­vi­lág­gal káp­ráz­tat­nak el min­den­kit már megint Norbi ra­jon­gói! Ilyen le­nyű­göző kül­sejű, finom pa­la­csin­ta­tor­tát még biz­to­san nem ettél!

Szétvetett lábakkal nudizik egy nő a Havanna lakótelepen

Szétvetett lábakkal nudizik egy nő a Havanna lakótelepen

Ezt lát­nod kell! A nő mez­te­le­nül fe­küdt ki az er­kélyre na­pozni, a lábát pedig ter­pesz­ben a kor­látra tá­masz­totta...

Ezt lát­nod kell! A nő mez­te­le­nül fe­küdt ki az er­kélyre na­pozni, a lábát pedig a kor­látra tá­masz­totta...

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Egy bu­kó­si­sa­kos férfi ér­ke­zett a volt SZDSZ-es kép­vi­selő há­zá­hoz, és majd­nem meg­foj­totta az ajtót nyitó höl­gyet.

Ennél bunkóbb üzenetet nem is kaphatott volna Dér Heni!

Ennél bunkóbb üzenetet nem is kaphatott volna Dér Heni!

A szexi éne­kes­nőt Fa­ce­book-ol­da­lán sér­tet­ték meg, amit ő stí­lu­so­san pár szó­val le­re­a­gált.

Találd ki, hogy mit csinál Budapesten a dögös Margot Robbie!

Találd ki, hogy mit csinál Budapesten a dögös Margot Robbie!

A ha­zánk­ban for­gató szőke bom­bázó nem­csak mun­ká­val tölti a min­den­nap­jait, hanem ügyel a szép­sé­gére is.

A ha­zánk­ban for­gató szőke bom­bázó nem­csak mun­ká­val tölti a min­den­nap­jait, hanem ügyel a szép­sé­gére is.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Helikopterrel lógott el Gulácsi az Eb-edzőtáborból

Helikopterrel lógott el Gulácsi az Eb-edzőtáborból

Nagy dön­tésre ju­tott a kapus.

Nagy dön­tésre szánta el magát a kapus. Si­etve el­hagyta a ma­gyar vá­lo­ga­tott auszt­riai fő­ha­di­szál­lá­sát. Storck ka­pi­tány meg­értő volt vele.

A legkeményebb magyar férfi megmutatta, mi a virtus: 572-őt tud!

A legkeményebb magyar férfi megmutatta, mi a virtus: 572-őt tud!

Naná, hogy ez vi­lág­re­kord! Tel­je­sít­mé­nyét tá­tott száj­jal fi­gye­lik, és nem­csak a lá­nyok!

Hosszú Katinka hajnalban döntött, és nem rosszul!

Hosszú Katinka hajnalban döntött, és nem rosszul!

Egyet­len per­cet sem hagy veszni!

Újabb napi út­ra­va­lót osz­tott meg ve­lünk az úszónő. Nyil­ván ez si­ke­re­i­nek titka: egyet­len per­cet sem hagy veszni az éle­té­ből.

Weisz Fanni így sütkérezik falatnyi bikiniben, és ez nagyon finom!

Weisz Fanni így sütkérezik falatnyi bikiniben, és ez nagyon finom!

A nap­sü­tés ki­csalta a kertbe a gyö­nyörű szép­ség­ki­rály­nőt...

A nap­sü­tés ki­csalta a kertbe a gyö­nyörű szép­ség­ki­rály­nőt, aki szexi für­dő­ru­há­já­ban ké­szí­tett grill­ebé­det.

Felbosszantották Liptai Claudiát!

Felbosszantották Liptai Claudiát!

A mű­sor­ve­zető tel­je­sen ki­akadt, ami­kor meg­lá­tott egy róla szóló kvíz­kér­dést a neten. Ra­jon­gói ol­da­lán rész­le­te­sen le­írta, mi volt vele a prob­lé­mája.

A mű­sor­ve­zető tel­je­sen ki­akadt, ami­kor meg­lá­tott egy róla szóló kvíz­kér­dést a neten. Ra­jon­gói ol­da­lán rész­le­te­sen le­írta, mi volt vele a prob­lé­mája.

Hatalmas szörny miatt kellett félbeszakítani a golfversenyt!

Hatalmas szörny miatt kellett félbeszakítani a golfversenyt!

Könnyen lehet, hogy a va­laha volt leg­na­gyobb ali­gá­tort fil­mez­ték le az ame­ri­kai golf­pá­lyán.

Traktorral mentek haza a buliból, árokba borultak vele

Traktorral mentek haza a buliból, árokba borultak vele

Össze­sen né­gyen utaz­tak rajta.

Össze­sen né­gyen utaz­tak a me­ző­gaz­da­sági jár­mű­vön az éj­sza­kai órák­ban,de na­gyon pórul jár­tak.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Erre senki nem számított: űrhajót találtak a Hold kráterében!

Erre senki nem számított: űrhajót találtak a Hold kráterében!

Rá­adá­sul úgy tűnik, hogy az egé­szet egy kisfiú fe­dezte fel, mi­köz­ben a NASA fo­tóit né­ze­gette.

Támadnak a gyilkos katicák!

Támadnak a gyilkos katicák!

Un­do­rító fe­kete bo­gár­lár­vák raj­zot­tak ki tö­me­gé­vel az el­múlt na­pok­ban.

Un­do­rító fe­kete bo­gár­lár­vák raj­zot­tak ki tö­me­gé­vel az el­múlt na­pok­ban. Sokan be sem tud­ják azo­no­sí­tani a sosem lá­tott lé­nye­ket, így nem is vi­lá­gos, mit kel­lene velük tenni. A fel­adat: IRTANI!

Miért kellene itt is borotválkozniuk a férfiaknak?

Miért kellene itt is borotválkozniuk a férfiaknak?

Meg­osztja a női nemet a nagy kér­dés!

Meg­osztja a női nemet a nagy kér­dés, hogy a férfi sző­rö­sen vagy anél­kül kí­vá­na­tos. Ki így, ki úgy sze­reti.

...MEGVOLT MÁR?

Több mint ötvenezer migráns érkezhet a déli határhoz!

Több mint ötvenezer migráns érkezhet a déli határhoz!

Egyre töb­ben in­dul­nak il­le­gá­li­san Ma­gyar­or­szág felé.

Egyre töb­ben in­dul­nak il­le­gá­li­san Ma­gyar­or­szág felé.

Tökéletesen lovagol a bámulatos fenekű szörfös csaj

Tökéletesen lovagol a bámulatos fenekű szörfös csaj

Nikki egy­sze­rűen cso­dás.

Nikki van Dijk egy­sze­rűen cso­dá­la­tos. Hát még az, amire ráül! El­mon­dása sze­rint ennél job­bat még nem ta­pasz­talt.

Rémes képek a sztárpasijával bulizó Palvin Barbaráról

Rémes képek a sztárpasijával bulizó Palvin Barbaráról

Ala­po­san meg­ün­ne­pelte Ha­mil­tont.

A ma­gyar top­mo­dell ala­po­san meg­ün­ne­pelte Lewis Ha­mil­ton mo­na­cói győ­zel­mét. De a par­ti­fo­tó­ira nem lesz túl büszke.

Ismét febukkant a Nap közelében a rejtélyes űrkocka!

Ismét febukkant a Nap közelében a rejtélyes űrkocka!

Ko­ráb­ban már több­ször is ész­lel­ték a SOHO napfi­gyelő mű­hold fel­vé­te­lein a rej­té­lyes, kocka alakú ob­jek­tu­mot.

Ko­ráb­ban már több­ször is ész­lel­ték a SOHO napfi­gyelő mű­hold fel­vé­te­lein a rej­té­lyes, kocka alakú ob­jek­tu­mot.

Elképesztő, mit művel az időjárás velünk, idén ez az első ilyen nap

Elképesztő, mit művel az időjárás velünk, idén ez az első ilyen nap

A május és ezzel a ta­vasz utolsó napja ki­fo­gás­ta­lan időt ígér mára. Csak­nem fel­hőt­len lesz az ég, dél­ben vi­szont jön a lé­nyeg!

Ezzel a módszerrel állítanák meg a pedofil magyar edzőket!

Ezzel a módszerrel állítanák meg a pedofil magyar edzőket!

Egy is­mert gyer­mek­védő sze­rint itt az ideje egy új mód­szer be­ve­ze­té­sé­nek, ami­vel ki­szűr­het­nék a per­verz szak­em­be­re­ket!

Kitálalt Balázs Pali! Durván megzsarolta első menedzsere!

Kitálalt Balázs Pali! Durván megzsarolta első menedzsere!

Ba­lázs Pali a na­pok­ban meg­je­lenő köny­vé­ben me­sélt őszin­tén arról a kül­földi ál­me­ne­dzser­ről, aki annak ide­jén va­gyo­no­kat kért el tőle.

Ba­lázs Pali a na­pok­ban meg­je­lenő köny­vé­ben me­sélt őszin­tén arról a kül­földi ál­me­ne­dzser­ről, aki annak ide­jén va­gyo­no­kat kért el tőle. Sőt, még véd­je­gyé­nek szá­mító gön­dör fürt­jeit is le­vá­gatta!

Tragédia: Gyerekei szeme láttára halt meg a vétlen óvónő!

Tragédia Veszprémben: Gyerekei szeme láttára halt meg a vétlen óvónő!

Ha­lálra gá­zol­ták va­sár­nap dél­után.

Fia és mö­götte utazó lánya vé­gig­néz­ték a ször­nyű bal­ese­tet.

Megáll az ész! Falatnyi bikiniben mutatta meg testét Kulcsár Edina

Megáll az ész! Falatnyi bikiniben mutatta meg testét Kulcsár Edina

Az Aktív dögös mű­sor­ve­ze­tője rég vil­lan­tott ek­ko­rát! Egy me­dence part­ján pi­pis­kedve fedte fel for­más ido­mait.

5 szexpóz új köntösben: így variáld a klasszikusokat!

5 szexpóz új köntösben: így variáld a klasszikusokat!

Rájuk sem is­mersz majd!

Csak egy-két moz­du­lat, de rájuk sem is­mersz majd, és te le­szel a Föld leg­na­gyobb le­pe­dő­ak­ro­ba­tája!

Szívszorító: Nem hiszed el, ki segíti a nagybeteg Somló Tamást!

Szívszorító: Nem hiszed el, ki segíti a nagybeteg Somló Tamást!

A le­gen­dás éne­kes a leg­fris­sebb hírek sze­rint egyre rosszabb ál­la­pot­ban van.

A le­gen­dás éne­kes a leg­fris­sebb hírek sze­rint egyre rosszabb ál­la­pot­ban van, mind­össze 45 kiló.

Betörőnek nézték, kislánya szülinapján ölték meg a kosarast

Betörőnek nézték, kislánya szülinapján ölték meg a kosarast

Rossz la­kásba ment be.

Vég­ze­tes té­ve­dés: rossz la­kásba ment be. A ba­rát­nő­jé­vel együtt ün­ne­pel­ték meg gye­re­kük első szü­le­tés­nap­ját.

Horror a vízben: Vérszomjas cápa cibálta a rémült kisdiákot!

Horror a vízben: Vérszomjas cápa cibálta a rémült kisdiákot!

Óri­ási pánik tört ki a flo­ri­dai stran­don, ami­kor az óri­ási ra­ga­dozó el­kapta egy gya­nút­la­nul úszó fiú lábát!

Meztelenül strandol az őrjítően szexi bombázó

Meztelenül strandol az őrjítően szexi bombázó

Egy auszt­rál fit­nesz­mo­dell meg­szál­lot­tan imádja az At­lé­tico Mad­ri­dot. Rosszul vi­selte a csa­pat BL-ku­dar­cát.

Egy auszt­rál fit­nesz­mo­dell meg­szál­lot­tan imádja az At­lé­tico Mad­ri­dot. Rosszul vi­selte a csa­pat BL-ku­dar­cát. Sze­ren­csére a kül­se­jére nem volt ha­tás­sal a ve­re­ség, Da­vina még min­dig gyö­nyörű...

Óriási robbanás a motorversenyen

Tüzes futam, óriási robbanás a motorversenyen

Egy el­sza­ba­duló üzem­anyag­tar­tályra haj­tot­tak rá, mi­u­tán fel­rob­bant, töb­bek­nek is a lán­go­kon ke­resz­tül kel­lett át­haj­ta­nia. A fu­ta­mot azon­nal fél­be­sza­kí­tot­ták.

A CEV Moto2-es baj­nok­ság­ban óri­ási bal­eset tör­tént. Egy el­sza­ba­duló üzem­anyag­tar­tályra haj­tot­tak rá, mi­u­tán fel­rob­bant, töb­bek­nek is a lán­go­kon ke­resz­tül kel­lett át­haj­ta­nia. A fu­ta­mot azon­nal fél­be­sza­kí­tot­ták.

Ismét gyászol Demi Lovato

Ismét gyászol Demi Lovato

A ko­ráb­ban sú­lyos lelki gon­dok­kal küzdő éne­kesnő né­hány éven belül négy fon­tos csa­lád­tag­ját is el­ve­szí­tette.

A ko­ráb­ban sú­lyos lelki gon­dok­kal küzdő éne­kesnő né­hány éven belül négy fon­tos csa­lád­tag­ját is el­ve­szí­tette.

Női praktika miatt bukta Farm Gergő a 20 milliót!

Női praktika miatt bukta Farm Gergő a 20 milliót!

Cin­tia szán­dé­ko­san bab­rált ki vele.

Kér­dés sem lehet, Gergő va­sár­nap azon bukta el a győ­zel­met, hogy előző este nem tu­dott el­len­állni Cin­tia csá­bí­tá­sá­nak.

5 titkos szextipp, amivel újra megőrjíted a férjed!

5 titkos szextipp, amivel újra megőrjíted a férjed!

Ap­ró­sá­gok, de a hatás fel­mér­he­tet­len!

Ap­ró­sá­gok, de a ha­tá­suk fel­mér­he­tet­len! Ko­vá­csolj előnyt abból, hogy te is­me­red a tes­tét a leg­job­ban a vi­lá­gon!

Az Iszlám Állam áldozata lett egy magyar iskolaigazgató

Az Iszlám Állam áldozata lett egy magyar iskolaigazgató

Két 13 éves egy au­tista gyer­me­ket alá­zott meg egy ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban.

Dohányboltban kezdett maszturbálni az afgán menekült

Dohányboltban kezdett maszturbálni az afgán menekült

A rend­őr­ség azon­nal el­kapta a tet­test.

A rend­őr­ség azon­nal el­kapta a tet­test, de nem árul­ják el, me­lyik ma­gyar te­le­pü­lé­sen tör­tént az in­ci­dens.

Aggasztó: Kirohant az előadásról Kiss Ramóna!

Aggasztó: Kirohant az előadásról Kiss Ramóna!

Az egyik pil­la­nat­ban még mo­soly­gott ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban, majd má­sod­per­cek alatt min­den meg­vál­to­zott...

A gyö­nyörű szí­nésznő az egyik pil­la­nat­ban még ön­fe­led­ten mo­soly­gott ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban, majd má­sod­per­cek alatt min­den meg­vál­to­zott...

Hatalmas zöld UFO bukkant elő a naplementéből!

Hatalmas zöld UFO bukkant elő a naplementéből!

Tel­je­sen fel­lel­ke­sed­tek az ufó­va­dá­szok, ami­kor a pennsy­la­niai Qu­e­ma­hon­ing tó mel­letti kem­ping­ből fotót kap­tak egy kü­lö­nös, zöld fényű ob­jek­tum­ról.

Váratlanul visszavonult Buda Marci

Váratlanul visszavonult Buda Marci

Hiába vár­ják vissza a hall­ga­tók.

Hiába vár­ják vissza a hall­ga­tók, Ma­gyar­or­szág egyik leg­is­mer­tebb rá­diós mű­sor­ve­ze­tője jó ideig nem kö­szön be az éterbe.

Újabb pécsi támadás: ketten raboltak el, majd erőszakoltak meg egy fiatalt!

Újabb pécsi támadás: ketten raboltak el, majd erőszakoltak meg egy fiatalt!

Késő este, a nyílt utcán a ha­já­nál fogva rán­gat­ták be egy au­tóba a fi­a­tal nőt.

Késő este, a nyílt utcán a ha­já­nál fogva rán­gat­ták be egy au­tóba a fi­a­tal nőt.

Padlóra küldték az anyagi gondok Klapka Györgyöt!

Padlóra küldték az anyagi gondok Klapka Györgyöt!

Sze­ren­csét­le­nül ala­kul­tak az üz­leti dol­gai az utóbbi hó­na­pok­ban, je­len­tős anyagi vesz­te­ség érte!

Ilyen sem tör­tént még a 87 éves üz­let­em­ber­rel! Sze­ren­csét­le­nül ala­kul­tak az üz­leti dol­gai az utóbbi hó­na­pok­ban, je­len­tős anyagi vesz­te­ség érte!

Így néz ki a szülés után Csobot Adél!

Így néz ki a szülés után Csobot Adél!

Las­san egy hó­napja már, hogy nem kö­zölt ma­gá­ról egész ala­kos fotót.

Las­san egy hó­napja már, hogy nem kö­zölt ma­gá­ról egész ala­kos fotót az éne­kesnő. De most végre meg­lát­hat­juk, hogy mi­ként néz ki im­má­ron anya­ként.

Kiket foszt meg életük nagy esélyétől Bernd Storck?

Kiket foszt meg életük nagy esélyétől Bernd Storck?

Okoz újabb meg­le­pe­tést a ka­pi­tány?

Elér­ke­zett a ha­tár­idő, Bernd Storck­nak dön­te­nie kell a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Eu­rópa-baj­noki ke­re­té­ről. Okoz újabb meg­le­pe­tést a ka­pi­tány?

Dán migráns: Akkor jönne még 2 feleségem és még 12 gyerekem!

Dán migráns: Akkor jönne még 2 feleségem és még 12 gyerekem!

Meg­kapta az en­ge­délyt...

Dá­ni­á­ban él egy szír me­ne­kült, 8 gyer­me­ké­vel és fe­le­sé­gé­vel. Most még egy tucat gyer­me­két és 2 fe­le­sé­gét is maga után ho­zatná. Meg­kapta az en­ge­délyt...

Megmutatta ritkán látott gyermekeit Kovács Ákos

Megmutatta ritkán látott gyermekeit Kovács Ákos

Ákos csa­lád­já­ról csak na­gyon ke­ve­set tud­hat­nak ra­jon­gói, hi­szen féltve őrzi ma­gán­éle­tét.

Ákos csa­lád­já­ról csak na­gyon ke­ve­set tud­hat­nak ra­jon­gói, hi­szen a ze­nész évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, nem enged be­pil­lan­tást ma­gán­éle­tébe.

Kajakos pedofilbotrány: ismeretlen tettes ellen indult nyomozás

Kajakos pedofilbotrány: ismeretlen tettes ellen indult nyomozás

Lé­pett a rend­őr­ség: szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val nyo­moz­nak a gyer­mek­mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt edző ügyé­ben.

Elmesélte eltűnt testvére megrázó történetét Cserpes Laura!

Elmesélte eltűnt testvére megrázó történetét Cserpes Laura!

A fi­a­tal éne­kesnő fel­idézte a ko­ráb­ban átélt bor­zal­ma­kat, hi­szen húga há­rom­éves ko­rá­ban meg­szö­kött ott­hon­ról.

Így tartsd távol magadtól a szúnyogokat!

Így tartsd távol magadtól a szúnyogokat!

Is­me­red a halk züm­mögő han­got a sö­tét­ben az esti el­al­vás előtt? Ne ijedj meg, mu­tat­juk, ho­gyan vé­de­kezz!

Is­me­red a halk züm­mögő han­got a sö­tét­ben az esti el­al­vás előtt? Ami­kor hir­te­len rá­döb­bensz, hogy szú­nyog van a há­ló­szo­bá­ban? Ne ijedj meg, mu­tat­juk, ho­gyan vé­de­kezz!

Hihetetlenül aljas trükkel verik át az időseket!

Hihetetlenül aljas trükkel verik át az időseket!

Újabb ál­ru­há­sok jár­ják az idő­se­ket, akadt olyan, aki­től 120 ezer fo­rin­tot pró­bál­tak sze­rezni.

Újabb ál­ru­há­sok jár­ják az idő­se­ket, akadt olyan, aki­től 120 ezer fo­rin­tot pró­bál­tak sze­rezni.

Bizarr! Szexuális segédeszköz okoz vakbélgyulladást!

Bizarr! Szexuális segédeszköz okoz vakbélgyulladást!

A nő hasi fáj­dal­mak­kal és hány­in­ger­rel ment or­vos­hoz. Nem fogod el­hinni, mit ta­lál­tak a ha­sá­ban!

A nő hasi fáj­dal­mak­kal és hány­in­ger­rel ment or­vos­hoz. Nem fogod el­hinni, mit ta­lál­tak a ha­sá­ban!

Elképesztő: Így néz ki a botrányos persorozat után Pártos Csilla!

Elképesztő: Így néz ki a botrányos persorozat után Pártos Csilla!

A 48 éves jó­ga­ok­tató bor­zasztó éve­ket tud­hat maga mö­gött, és még ko­ránt sincs vége a bot­rá­nyos pe­res­ke­dé­sek­nek.

Álommelót kaphat a börtönbüntetését töltő, szexi rablólány!

Álommelót kaphat a börtönbüntetését töltő, szexi rablólány!

Az ember sosem tud­hatja, hogy mikor mo­so­lyog rá a sze­ren­cse. Úgy tűnik, hogy egy 24 éves lány a róla ké­szült rend­őr­ségi fo­tó­nak kö­szön­heti új mun­ká­ját.