EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Arab férfi lopta el Debreczeni Zita életét

Arab férfi lopta el Debreczeni Zita életét

Több száz fény­ké­pét tö­röl­ték, min­den em­léke el­ve­szett.

Az egy­kori mo­dell­nek több száz fény­ké­pét tö­röl­ték, min­den em­léke el­ve­szett. Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, de egy­előre ered­mény­te­le­nül.

Ellepték a Pokémonok a Városligetet!

Ellepték a Pokémonok a Városligetet!

A Po­kémon Go já­té­ko­sok szom­ba­ton a Vá­ros­li­get­ben va­dász­hat­tak.

A Po­kémon Go já­té­ko­sok szom­ba­ton a Vá­ros­li­get­ben va­dász­hat­tak.

Nem bír játékos nyelvével a csodás mellű focistabarátnő

Nem bír játékos nyelvével a csodás mellű focistabarátnő

Ilyen csin­ta­lan Rose, ami­kor du­gó­ban ül. A szu­per­szexi mo­dell nem szé­gyel­lős a ka­me­rák előtt.

Ilyen csin­ta­lan Rose, ami­kor du­gó­ban ül. A szu­per­szexi mo­dell nem szé­gyel­lős a ka­me­rák előtt.

Mourinho vallott, 30 éve ezt a zenét imádja

Mourinho vallott, 30 éve ezt a zenét imádja

A nyolc­va­nas évek egyik slá­ge­rét imádja a tré­ner.

A 80-as évek egyik slá­ge­rét imádja a leg­job­ban a Man­ches­ter Uni­ted mes­tere, és immár azt is tud­juk, hogy Mo­u­rinho au­tó­já­ban rendre szól a zene.

Életveszélybe került a menyasszony az őrült esküvői fotózás miatt

Életveszélybe került a menyasszony az őrült esküvői fotózás miatt

A he­li­kop­ter majd­nem le­vitte a fejét.

Majd­nem élete utolsó fo­tója lett a meny­asszo­nyi kép, mert a he­li­kop­ter vé­sze­sen közel ke­rült a fe­jé­hez.

Felforr a véred - minden idők legerotikusabb videója vár rád...

Felforr a véred - minden idők legerotikusabb videója vár rád...

Fül­ledt és szexi, amit látni fogsz. Ké­szülj, hogy nem fogsz bírni ma­gad­dal...

Fül­ledt és szexi, amit látni fogsz. Ké­szülj, hogy nem fogsz majd bírni ma­gad­dal...

NE HAGYD KI!

Félt a terrortól, ezért nem utazott a válogatott legenda

Félt a terrortól, ezért nem utazott a válogatott legenda

A ko­rábbi csa­pat­ka­pi­tány Nagy An­talt ren­de­sen meg­ijesz­tet­ték ba­rá­tai. Ezért a nagy tor­nára sem uta­zott ki.

A ko­rábbi csa­pat­ka­pi­tány Nagy An­talt ren­de­sen meg­ijesz­tet­ték ba­rá­tai. Ezért a nagy tor­nára sem uta­zott ki.

Sajnáljuk, de mindvégig rosszul mostad meg a kezed

Sajnáljuk, de mindvégig rosszul mostad meg a kezed

Ha azt gon­dol­nád, a kéz­mo­sás egy­szerű dolog, akkor azt kell mon­da­nunk, hogy té­vedsz. Pedig fon­tos lenne jól vé­gez­nünk.

Így lett öngyilkos a müncheni lövöldöző

Így lett öngyilkos a müncheni lövöldöző

A rend­őrök szeme lát­tára lett ön­gyil­kos a mün­cheni ámok­futó.

A rend­őrök szeme lát­tára lett ön­gyil­kos a mün­cheni ámok­futó - kö­zölte szom­ba­ton a bajor tar­to­má­nyi fő­vá­ros rend­őr­sége.

Ha ezt iszod esténként, olvad majd rólad a hasi zsír

Ha ezt iszod esténként, olvad majd rólad a hasi zsír

Finom, egész­sé­ges, és igazi zsír­faló ez az esti ital!

Finom, egész­sé­ges, és igazi zsír­faló ez az esti ital!

Pokolian egyszerű manikűr, amitől tényleg különleges leszel

Pokolian egyszerű manikűr, amitől tényleg különleges leszel

Fogj egy cel­lux­szot, a ked­venc kö­röm­lakk­ja­i­dat és ké­szítsd el a leg­tren­dibb ma­ni­kű­rö­ket ma­gad­nak. itt a nyár, bát­ran vá­lassz kacér szí­ne­ket!

Fogj egy cel­lux­szot, a ked­venc kö­röm­lakk­ja­i­dat és ké­szítsd el a leg­tren­dibb ma­ni­kű­rö­ket ma­gad­nak. itt a nyár, bát­ran vá­lassz kacér szí­ne­ket!

12 elképesztő ötlet a fogyókúrához!

12 elképesztő ötlet a fogyókúrához!

Néha fur­csa dol­gok is se­gít­het­nek a fo­gyás­ban.

Fogyni nem egy­szerű, de néha olyan dol­gok is se­gít­het­nek benne, ami­elyek­ről ko­ráb­ban nem is gon­dol­tad volna, hogy közük lehet a test­sú­lyod­hoz. Mu­ta­tunk né­hány egé­szen el­ké­pesztő, de ha­tá­sos tip­pet.

Sokkoló cipődivat! Hordhatatlan és röhejes egyszerre!

Sokkoló cipődivat! Hordhatatlan és röhejes egyszerre!

Ennél idi­ó­tább láb­be­li­ket nem lát­tál!

Ha sze­re­ted a ci­pő­ket és a va­lódi kü­lön­le­ges­sé­ge­ket, akkor ezt az össze­ál­lí­tást imádni fogod. Ennél idi­ó­tább láb­be­li­ket még biz­to­san nem lát­tál!

7 szempillatrükk, ami megmenti a reggeled

7 szempillatrükk, ami megmenti a reggeled

A szem­pil­la­spi­rál min­den reg­gel kö­te­lező. Né­hány tit­kos trükk segít...

A szem­pil­la­spi­rál min­den reg­gel kö­te­lező. Ez vál­toz­tat ugyanis álmos ci­cá­ból cso­dás te­kin­tetű bom­ba­nővé. Né­hány tit­kos trük­köt mu­ta­tunk és biz­tos lesz a siker!

Megszólalt a müncheni lövöldöző egyik ismerőse

Megszólalt a müncheni lövöldöző egyik ismerőse

A mün­cheni mé­szá­ros ször­nyű tette kap­csán az egyik osz­tály­társ nyi­lat­ko­zott.

A mün­cheni mé­szá­ros ször­nyű tette kap­csán az egyik osz­tály­társ nyi­lat­ko­zott.

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Gyuri bácsi három éve nem uta­zott.

Gyuri bácsi három éve nem hó­dol­ha­tott egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lyé­nek be­teg­sé­gei miatt. Most azon­ban el­há­rult az aka­dály.

Ez tesz be minden hétvégén a strandidőnek. Átok ül rajtunk?

Ez tesz be minden hétvégén a strandidőnek. Augusztusnak is lőttek!

Jön a szom­bat, ér­ke­zik a rossz idő. Meg va­gyunk át­kozva? Itt az el­ké­pesztő ma­gya­rá­zat.

Ezt soha ne csináld csókolózás közben! Utálják a nők

Ezt soha ne csináld csókolózás közben! Utálják a nők

Azt mond­ják, hogy a szex olyan, mint a pizza, akkor is jó, ha rossz. Ez a csó­ko­ló­zásra nem vo­nat­ko­zik.

Azt mond­ják, hogy a szex olyan, mint a pizza, akkor is jó, ha rossz. Ez a csó­ko­ló­zásra nem vo­nat­ko­zik. Na­gyon is el lehet ron­tani! Mu­tat­juk a leg­na­gyobb ba­ki­kat!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Dárdai kiakadt, zugevő lehet a focistája

Dárdai kiakadt, zugevő lehet a focistája

Meg sem tud­nak sza­ba­dulni tőle.

A kő­ke­mény ala­po­zás el­le­nére is hízik a Her­tha lé­gi­ósa. Meg sem tud­nak sza­ba­dulni tőle a plusz­ki­lói miatt.

Megőrült a Forma-1! Soha nem látott káosz a Hungaroringen

Megőrült a Forma-1! Káosz a Hungaroringen

Be­jött, ami­től min­denki ret­te­gett.

Meg­vic­celte a zuhé a pi­ló­tá­kat. Be­jött, ami­től min­denki ret­te­gett. Ha ilyen volt az edzés, mi­lyen szen­zá­ciós lesz maga a ver­seny?!

Öreg Hölgy robbantott a piacon!

Öreg Hölgy robbantott a piacon!

Olasz­or­szág­ból jött a hír, amire aztán senki sem szá­mít­ha­tott.

Olasz­or­szág­ból jött a hír, amire aztán senki sem szá­mít­ha­tott. Erre vi­lág­szerte fel­kap­ják a fe­jü­ket, még Ga­reth Bale és Cris­ti­ano Ro­naldo is hü­le­dez­het.

Íme, az Ötöslottó nyerőszámai! Te nyerted a 290 milliót?

Íme, az Ötöslottó nyerőszámai! Te nyerted a 290 milliót?

Az öt­ta­­lá­­la­­tos szel­­vény fő­­nye­­re­­mé­­nye a 28. já­­ték­­hé­­ten 290 mil­­lió fo­­rint volt! Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Az öt­ta­­lá­­la­­tos szel­­vény fő­­nye­­re­­mé­­nye a 28. já­­ték­­hé­­ten 290 mil­­lió fo­­rint volt! Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Meglepő: forró víztől lesz igazán nagyszerű a kerted! Így használd a módszert

Meglepő: forró víztől lesz igazán nagyszerű a kerted! Így használd a módszert

Bár­mennyire is fur­csán hang­zik, a szak­ér­tők sze­rint a forró víz áldás.

Bár­mennyire is fur­csán hang­zik, a szak­ér­tők sze­rint a forró víz áldás.

München: 15 éves magyar fiú az egyik áldozat!

München: 15 éves magyar fiú az egyik áldozat!

A bajor rend­őr­ség írá­sos köz­lése sze­rint egy ma­gyar ál­lam­pol­gár­ságú, 2001-ben szü­le­tett fiú is van a pén­teki mün­cheni lö­völ­dö­zés ál­do­za­tai kö­zött.

Félelmetes jelenségek tartják lázban a Heves megyeieket!

Félelmetes jelenségek tartják lázban a Heves megyeieket!

A szak­em­be­rek sem értik...

Tíz napon belül két meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan eset is tör­tént a Heves me­gyé­ben. Egye­lőre a szak­em­be­rek is va­kar­gat­ják a fe­jü­ket...

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ilyen dögös csajt még nem láttál popsit riszálni az utcán!

Ilyen dögös csajt még nem láttál popsit riszálni az utcán!

Vi­gyázz, téged is meg­ba­bo­náz!

A szexi tán­cos a nyílt utcán lej­tett egy olyan pop­si­tán­cot, ami­től min­den­ki­nek tátva ma­radt a szája. Vi­gyázz, téged is meg­ba­bo­náz!

Nagy dolog - így árulkodik vécéd tartalma az egészségedről

Nagy dolog - így árulkodik vécéd tartalma az egészségedről

Ké­nyes téma, mégis fon­tos: szék­le­ted színe és ál­laga is fon­tos fi­gyel­mez­tető jel lehet.

...MEGVOLT MÁR?

Kiderült a sokkoló igazság a müncheni mészárosról

Kiderült a sokkoló igazság a müncheni mészárosról

A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tója össze­fog­lalt min­dent, amit tudni kell a pén­te­ken lö­völ­döző fegy­ve­res­ről.

A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tója össze­fog­lalt min­dent, amit tudni kell a pén­te­ken lö­völ­döző fegy­ve­res­ről.

Sokkoló videó: A nyílt utcán elégítette ki szeretőjét a kéjenc turista!

Sokkoló videó: A nyílt utcán elégítette ki szeretőjét a kéjenc turista!

Óri­ási bot­rány tört ki, ami­kor a he­lyiek ész­re­vet­ték az egy szál bi­ki­ni­ben ké­jelgő nőt!

Kiderült, miért zuhant le májusban az egyiptomi utasszállító

Kiderült, miért zuhant le májusban az egyiptomi utasszállító

A tá­jé­koz­ta­tás sze­rint még az utolsó be­szél­ge­tés rész­le­tei is vi­lá­go­sak, me­lyek el­hang­zot­tak a fe­dél­ze­ten.

Aljas trükkel csalt fiatalokat a müncheni ámokfutó a lövöldözés helyszínére

Aljas trükkel csalt fiatalokat a müncheni ámokfutó a lövöldözés helyszínére

A vé­reng­zés hely­szí­nén lévő ét­te­rem­ben hir­de­tett in­gyen mekis menüt.

Egy meg­hek­kelt Fa­ce­book-profilt hasz­nált ehhez.

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Meg­lepő a friss Eu­ro­pol je­len­tés.

Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel a friss Eu­ro­pol-je­len­tés "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok" tér­ké­pén... Több száz me­rény­le­tet si­ke­rült meg­hi­ú­sí­tani.

Segít a tudomány: így hűtsd le magad a hőségben!

Segít a tudomány: így hűtsd le magad a hőségben!

Így él­he­ted túl a me­le­get.

Már megint ku­tya­me­leg van, és azt sem tudod, hogy éld túl? Adunk pár tu­do­má­nyo­san is meg­ala­po­zott tip­pet a köz­ér­ze­ted ja­ví­tá­sára.

Ennyire megdöbbentő videót még életedben nem láttál Csobot Adélról! Kapaszkodj!

Ennyire megdöbbentő videót még életedben nem láttál Csobot Adélról! Kapaszkodj!

Ha nem tud­nád, hogy ő sze­re­pel a fel­vé­te­len, akkor soha rá nem jön­nél.

Ha nem tud­nád, hogy ő sze­re­pel a fel­vé­te­len, akkor soha rá nem jön­nél. El­ké­pesztő képek!

A 4 legjobb grillszósz, ami a tökéletes kerti sütögetéshez egyszerűen kell!

A 4 legjobb grillszósz, ami a tökéletes kerti sütögetéshez egyszerűen kell!

Na­gyot vil­lant­hatsz a hét­végi grill­par­tin ezek­kel a szó­szok­kal! Ba­rá­taid mind a tíz uj­ju­kat meg­nyal­ják!

Szívszorító: képeslapokat kért születésnapjára a súlyosan beteg kisfiú

Szívszorító: képeslapokat kért születésnapjára a súlyosan beteg kisfiú

A sú­lyo­san beteg kisfi­ú­nak nin­cse­nek ba­rá­tai, a szü­le­tés­nap­jára sze­retne ké­pes­la­po­kat kapni.

Kutyavilág Bogláron, a kutyás strandon...

Kutyavilág Bogláron, a kutyás strandon...

Szé­gyen! Ér­tel­mez­he­tet­len part­sza­kaszt ne­vez­tek ki ku­tyás strand­nak!

Ezt a szé­gyent! Ér­tel­mez­he­tet­len part­sza­kaszt ne­vez­tek ki ku­tyás strand­nak! Nem csak a gaz­dá­nak, de a ku­tyá­nak is el­megy a kedve a für­dő­zés­től!

Forma-1 törölve? Szétverheti a vihar a mogyoródi futamot?

Forma-1 törölve? Szétverheti a vihar a mogyoródi futamot?

Az idei nyá­ron bár­mi­kor, bár­hol le­csap­hat a vihar. Mi lesz, ha a Ma­gyar Nagy­díj kö­ze­pén csap le a zi­va­tar?

Az idei nyá­ron bár­mi­kor, bár­hol le­csap­hat a vihar. Mi lesz, ha a Ma­gyar Nagy­díj kö­ze­pén csap le a zi­va­tar?

Ámokfutó volt a müncheni támadó, egy pisztollyal és 300 tölténnyel

Ámokfutó volt a müncheni támadó, egy pisztollyal és 300 tölténnyel

A nyo­mo­zás első meg­ál­la­pí­tá­sai alap­ján "klasszi­kus ámok­futó" le­he­tett a pén­tek este tör­tént mün­cheni lö­völ­dö­zés el­kö­ve­tője.

Teljesen elvesztette a kontrollt Siófokon az egyik bulizó

Teljesen elvesztette a kontrollt Siófokon az egyik bulizó

El­ké­pesztő, amit az utcán mű­velt a srác. Em­lé­ke­ze­tes lesz, amit látsz.

El­ké­pesztő, amit az utcán mű­velt a srác. Em­lé­ke­ze­tes lesz, amit látsz.

Micsoda szépség! Ő Ronaldo új barátnője?

Micsoda szépség! Ő Ronaldo új barátnője?

Könnyen lehet, hogy meg­ta­lálta új pár­ját a friss Eu­rópa-baj­nok. Cris­ti­ano Ro­nal­dót egyre több­ször lát­ják egy szí­nésznő ol­da­lán.

Könnyen lehet, hogy meg­ta­lálta új pár­ját a friss Eu­rópa-baj­nok. Cris­ti­ano Ro­nal­dót egyre több­ször lát­ják egy szí­nésznő ol­da­lán.

Álmodni sem lehet finomabbat ennél a málnás-csokoládés tiramisunál

Álmodni sem lehet finomabbat ennél a málnás-csokoládés tiramisunál

Úgy olvad szét a könnyű krém a szád­ban, hogy a rab­jává válsz...

Úgy olvad szét a könnyű krém a szád­ban, hogy nem aka­rod majd ab­ba­hagyni...

Atyaég! Ennél röhejesebb szandálokat még sosem láttál!

Atyaég! Ennél röhejesebb szandálokat még sosem láttál!

El sem tud­juk kép­zelni, ki veszi fel va­laha eze­ket. És hogy mégis miért ké­szí­tet­ték őket...

Hoppá, luxushotelnél randizott újra Hamilton és Palvin Barbi!

Hoppá, luxushotelnél randizott újra Hamilton és Palvin Barbi!

Foly­ta­tód­hat a ta­lál­ga­tás, hogy mi van az F1-sztár és a ma­gyar szu­per­mo­dell kö­zött. Sülve-főve együtt van­nak Bu­da­pes­ten.

Gáspár Győző besokallt, elmondta, miért akadt ki durván

Gáspár Győző besokallt, elmondta, miért akadt ki durván

Őszinte val­lo­más­sal zárta a pén­te­ket.

Őszinte val­lo­más­sal zárta a pén­te­ket Gás­pár Győző. Most jöhet majd a ke­mény munka...

Itt élt szüleivel a 18 éves müncheni támadó

Itt élt szüleivel a 18 éves müncheni támadó

Tel­je­sen le­zárt egy több­eme­le­tes la­kó­há­zat és át­ku­ta­tott egy abban ta­lál­ható la­kást a német rend­őr­ség.

Tel­je­sen le­zárt egy több­eme­le­tes la­kó­há­zat és át­ku­ta­tott egy abban ta­lál­ható la­kást a német rend­őr­ség.

Megdöbbentő felhívást tett közzé Schmuck Andor! Leesik tőle az állad!

Megdöbbentő felhívást tett közzé Schmuck Andor! Leesik tőle az állad!

Sch­muck Andor egé­szen vá­rat­lant hú­zott. A meg­ható fotót kö­zös­ségi ol­da­lára pos­tolta.

Nádai Anikó bevallotta, miért nem akar több gyereket

Nádai Anikó bevallotta, miért nem akar több gyereket

Őszin­tén be­szélt a mű­sor­ve­zető.

Őszin­tén be­szélt a mű­sor­ve­zető, és nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Müncheni mészárlás: válogatott focistánk is a plázában volt!

Müncheni mészárlás: válogatott focistánk is a plázában volt!

Hálát adhat a sors­nak, hogy meg­úszta a ba­rát­nő­jé­vel együtt a pén­teki bor­zal­ma­kat.

Hálát adhat a sors­nak, hogy meg­úszta a ba­rát­nő­jé­vel együtt a pén­teki bor­zal­ma­kat.

Őrületes gigadekoltázst villantott Baukó Éva

Őrületes gigadekoltázst villantott Baukó Éva

Olyan de­kol­tázst mu­ta­tott a celeb, hogy le fog esni az állad tőle.

Olyan de­kol­tázst mu­ta­tott a celeb, hogy le fog esni az állad tőle.

Hoppá! Mégsem nyomoznak Lagzi Lajcsi után!

Hoppá! Mégsem nyomoznak Lagzi Lajcsi után!

Úgy lát­szik, az egyre zű­rö­sebb ügyek közt élő ze­nész ez­út­tal meg­úszta a rend­őr­sé­get.

Ez a sokkoló videó a bizonyíték a müncheni mészárlás ügyében

Ez a sokkoló videó a bizonyíték a müncheni mészárlás ügyében

A rend­őr­ség meg­erő­sí­tette, hogy a videó, mely tény­leg meg­döb­bentő, ere­deti fel­vé­tel.

Hátborzongató felvételen látszanak a müncheni áldozatok

Hátborzongató felvételen látszanak a müncheni áldozatok

Meg­rázó fel­vé­te­lek ke­rül­nek elő. Ezen a vi­deón pél­dául jól lát­szik, mi­lyen fáj­dal­mas pusz­tí­tást vég­zett a tá­madó.

Meg­rázó fel­vé­te­lek ke­rül­nek elő. Ezen a vi­deón pél­dául jól lát­szik, mi­lyen fáj­dal­mas pusz­tí­tást vég­zett a tá­madó.

Sarka Kata vallomása - kitálalt a szépséges celeb

Sarka Kata vallomása - kitálalt a szépséges celeb

El­árulta, mennyi igaz a plety­kák­ból, me­lyek kö­rü­lötte kezd­tek el ke­rin­geni az el­múlt na­pok­ban.

El­árulta, mennyi igaz a plety­kák­ból, me­lyek kö­rü­lötte kezd­tek el ke­rin­geni az el­múlt na­pok­ban.

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült...

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat...

Hátborzongató lény keltett pánikot a piacon! Sokkot kaptak a vásárlók!

Hátborzongató lény keltett pánikot a piacon! Sokkot kaptak a vásárlók!

Az óri­ási pél­dányt egy gya­nút­lan vá­sárló vette észre a gyü­mölcs­osz­tá­lyon! Vajon hogy ke­rült az almák közé?

Megtalálták a kisfiút, aki palackpostába rejtette kívánságát!

Megtalálták a kisfiút, aki palackpostába rejtette legnagyobb kívánságát!

Ki­s­apos­tag­nál, egy Duna menti ár­te­rü­le­ten ta­lál­ták meg a pa­lack­pos­tát, benne egy gyer­mek­rajz­zal. Most va­lóra vál­hat az álom...

Ki­s­apos­tag­nál, egy Duna menti ár­te­rü­le­ten buk­kan­tak rá a pa­lack­pos­tára, ami­ben egy gyer­mek­rajz volt. A nagy­lelkű meg­ta­lá­ló­nak kö­szön­he­tően most va­lóra vál­hat egy nyolc­éves kisfiú álma...

Nem fogsz örülni a hétvégi időjárásnak...

Nem fogsz örülni a hétvégi időjárásnak...

Akkor sincs jó hí­rünk, ha stran­dol­nál. És akkor sincs, ha nem. A le­hető leg­rosszabb kom­bi­ná­ció va­ló­sul majd meg.

Akkor sincs jó hí­rünk, ha stran­dol­nál. És akkor sincs, ha nem. A le­hető leg­rosszabb kom­bi­ná­ció va­ló­sul majd meg.

Észre sem vették, hogy Bieber is köztük jár, mert Pokémonra vadásztak

Észre sem vette a tömeg, hogy Justin Bieber is köztük jár, mert Pokémonra vadásztak - videó

A ka­na­dai éne­kesre senki rá nem ba­gó­zott, min­denki Pi­kac­hura haj­tott.

A ka­na­dai éne­kesre senki rá nem ba­gó­zott, min­denki Pi­kac­hura haj­tott.

Ha ilyen színű a csajod körme, tuti megőrül a szexért

Ha ilyen színű a csajod körme, tuti megőrül a szexért

Bár ál­ta­lá­ban a nők a jó köz­ér­ze­tük miatt fog­lal­koz­nak a ki­né­ze­tük­kel, és ön­ma­guk­nak akar­nak meg­fe­lelni, de ter­mé­sze­te­sen hó­dí­tani is sze­ret­né­nek.

Bár ál­ta­lá­ban a nők a jó köz­ér­ze­tük miatt fog­lal­koz­nak a ki­né­ze­tük­kel, és ön­ma­guk­nak akar­nak meg­fe­lelni, de ter­mé­sze­te­sen hó­dí­tani is sze­ret­né­nek a meg­je­le­né­sük­kel. Most meg­tud­ha­tod, miről árul­ko­dik a kö­röm­lakk színe!