Gondolatrendőrség a Facebookon?

Gondolatrendőrség a Facebookon?

A jö­vő­ben új funk­ci­ó­val ta­lál­koz­ha­tunk a Fa­ce­boo­kon. Töb­ben csak gon­do­lat­rend­őr­ség­ként em­le­ge­tik. Fi­gyel­mez­tet a rend­szer, ha kamu hí­re­ket aka­runk osz­tani.

A jö­vő­ben új funk­ci­ó­val ta­lál­koz­ha­tunk a Fa­ce­boo­kon. Töb­ben csak gon­do­lat­rend­őr­ség­ként em­le­ge­tik. Fi­gyel­mez­tet a rend­szer, ha kamu hí­re­ket aka­runk osz­tani.

Ha lefekvés előtt ezt iszod, lerobbannak rólad a kilók!

Ha lefekvés előtt ezt iszod, lerobbannak rólad a kilók!

Bom­ba­for­mába len­dülsz, ha kö­ve­ted ezt a ta­ná­csot. Rá­adá­sul elég el­al­vás előtt ki­pró­bál­nod.

Bom­ba­for­mába len­dülsz, ha kö­ve­ted ezt a ta­ná­csot. Rá­adá­sul elég el­al­vás előtt ki­pró­bál­nod.

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát. Vi­ní­cius rög­tön kezdő lett.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Sarka Kata az első ál­do­zat. Most egy fit­nesz­vi­lág­baj­nok és egy szép­ség­ki­rálynő is cél­ponttá vált.

Sarka Kata az első ál­do­zat. Most egy fit­nesz­vi­lág­baj­nok és egy szép­ség­ki­rálynő is cél­ponttá vált.

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

A mű­sor­ve­zető ke­ser­ves kor­sza­kot tud­hat maga mö­gött, célja azon­ban még min­dig az, hogy se­gít­sen a nehéz sorsú nőkön.

Szereted a gubát? Most figyelj, megújult és imádni fogod!

Szereted a gubát? Most figyelj, megújult és imádni fogod!

Akár egy gye­rek is el­ké­szít­heti

Akár egy gye­rek is el­ké­szít­heti, olyan egy­szerű, az ered­ménnyel mégis min­den­kit le­nyű­göz­hetsz! Míg sül, az ott­hon me­le­gét és il­la­tát árasztja.

Milliomos lettél? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Milliomos lettél? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az öt­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 234 mil­­­lió fo­­­rint volt! Mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Az öt­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 234 mil­­­lió fo­­­rint volt! Mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

NE HAGYD KI!

Bombanő lett a híres énekes kislányából!

Bombanő lett a híres énekes kislányából!

Ren­ge­teg da­lá­ban rap­pelt lá­nyá­ról a Grammy-díjas ze­nész, de az idő gyor­san múlik, és gyö­nyörű nővé cse­pe­re­dett a tün­déri lány.

Ren­ge­teg da­lá­ban rap­pelt lá­nyá­ról a Grammy-díjas ze­nész, de az idő gyor­san múlik, és gyö­nyörű nővé cse­pe­re­dett a tün­déri lány.

Ezért nem jelent meg a pénteki díjátadón Törőcsik Mari

Ezért nem jelent meg a pénteki díjátadón Törőcsik Mari

Ren­ge­te­gen vár­ták pén­tek este...

Ren­ge­te­gen vár­ták pén­tek este Tö­rő­csik Marit az első Psota Irén-díj­át­adó gálán, de a Nem­zet Szí­né­sze nem je­lent meg az ese­mé­nyen.

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás.

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek, az ombre vagy a blo­range mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek, az ombre vagy a blo­range mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki? Ha igen, se­gí­tünk, mire fi­gyelj!

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas.

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Se liszt, se cukor, mégis isteni ez a brownie

Se liszt, se cukor, mégis isteni ez a brownie

Erre az is­teni, cukor- és liszt­men­tes sü­tire kép­te­len­ség nemet mon­dani. Ha pedig egy­szer igent mond­tál rá, min­dig kí­vánni fogod.

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek!

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek, hogy ez a két nőies és ele­gáns szín hódít majd idén. A leg­jobb, hogy akár kom­bi­nál­hat­juk is a ket­tőt.

Ezt a paleo süteményt mindenki imádja: Csokoládés-cukkinis álompite

Ezt a paleo süteményt mindenki imádja: Csokoládés-cukkinis álompite

Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból ké­szül ez a cso­dás fi­nom­ság. Ha nem fogy el azon­nal, to­vábbi 5 napig hűtő nél­kül is el­tart­ható.

Itt az egészséges desszertek új királya: Tarol a nyers bögresüti

Itt az egészséges desszertek új királya: Tarol a nyers bögresüti

Vi­gyáz az ala­kodra, és sütni sem kell!

Ez a gyors, csoki ch­ip­ses bög­re­süti maga a csoda! Ga­ran­tál­tan vi­gyáz az ala­kodra, és sütni sem kell!

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik, be­teg­sége miatt nem akarja cser­ben­hagyni a ra­jon­góit.

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik, be­teg­sége miatt nem akarja cser­ben­hagyni a ra­jon­góit.

Hihetetlen tavaszunk lesz! Íme a nagy időjárásmustra nyár elejéig

Hihetetlen tavaszunk lesz! Íme a nagy időjárásmustra nyár elejéig

Iz­gal­ma­kat és meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása.

Iz­gal­ma­kat és meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása.

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Szá­jon át lé­le­gez­tet­ték az élet­te­len ku­tyát, akit az égő la­kás­ból men­tet­tek ki.

Zorán és Charlie ugyanazt a nőt vette feleségül

Zorán és Charlie ugyanazt a nőt vette feleségül

A szép szí­nésznő Zo­rán­nak még azt is meg­ígérte, hogy egy­szer újra férj­hez megy hozzá. De aztán más­ként ala­kult...

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Az MLSZ kö­zölte a dön­tést.

Az MLSZ a Twit­ter-ol­da­lán kö­zölte a dön­tést.

Szalai Ádám jelezte, mire készül a portugálok ellen

Szalai Ádám jelezte, mire készül a portugálok ellen

A csa­tár ké­szen áll az üt­kö­zetre.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ké­szen áll az üt­kö­zetre. Re­mél­jük, este be­vá­lik a "jós­lata".

Ezért szenved a magyar kézilabda

Ezért szenved a magyar kézilabda

Messze a leg­több lé­gi­óst fog­lal­koz­tatja a két ma­gyar sztár­klub.

Messze a leg­több lé­gi­óst fog­lal­koz­tatja a két ma­gyar sztár­klub.

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Ez hogy tör­tén­he­tett?

Gina Lollo­bri­gida hiába ál­lítja, hogy soha nem ment fe­le­sé­gül a nála év­ti­ze­dek­kel fi­a­ta­labb férfi­hez, a bí­ró­ság ér­vé­nyes­nek látja a há­zas­sá­got.

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

Kiderültek az újratemetés részletei: 130 éve született Kabos Gyula!

Kiderültek az újratemetés részletei: 130 éve született Kabos Gyula!

Szo­morú, hogy a le­gen­dás szí­nész csak 54 évet él­he­tett!

Szo­morú, hogy a le­gen­dás szí­nész csak 54 évet él­he­tett!

Igazi horror, a focista sérülését nézni sem lehet

Igazi horror, a focista sérülését nézni sem lehet

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek...

Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg az eset­ről ké­szült ké­pe­ket... A bru­tá­lis láb­tö­rés után hord­ágyon vit­ték le a já­té­kost.

A siker titka: ezt teszi minden nap Pápai Joci

A siker titka: ezt teszi minden nap Pápai Joci

A Dal vá­lo­ga­tója előtt azért imád­ko­zott, hogy dől­jön el végre a sorsa.

A Dal vá­lo­ga­tója előtt azért imád­ko­zott, hogy dől­jön el végre a sorsa, ér­de­mes-e neki a ze­né­vel fog­lal­koz­nia, vagy in­kább hagyja abba örökre.

Átok ül a magyar sztárokon? Sorra baleseteznek a hírességek!

Átok ül a magyar sztárokon? Sorra baleseteznek a hírességek!

Ba­le­se­tek még a leg­óva­to­sabb em­be­rek­kel is elő­for­dul­hat­nak,.

Ba­le­se­tek még a leg­óva­to­sabb em­be­rek­kel is elő­for­dul­hat­nak, ez alól pedig a ma­gyar hí­res­sé­gek sem ki­vé­te­lek.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Szín­tiszta kaja...

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni! Mégis két­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get csen­ge­tett ki érte egy éhes mil­li­ár­dos...

Steiner Kristófnak mennie kell Izraelből?

Steiner Kristófnak mennie kell Izraelből?

Kris­tóf el­ke­se­re­dett szél­ma­lom­har­cot vív az iz­ra­eli bü­rok­rá­ci­á­val.

Kris­tóf el­ke­se­re­dett szél­ma­lom­har­cot vív az iz­ra­eli bü­rok­rá­ci­á­val, mivel vá­lása óta csak tu­ris­ta­ként tar­tóz­kod­hat az or­szág­ban.

Életveszélyben volt a világbajnok

Életveszélyben volt a történelmet író világbajnok

A já­ték­ve­ze­tő­nek és sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ko­moly baj.

Csak a já­ték­ve­ze­tő­nek és sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ko­mo­lyabb baj.

...MEGVOLT MÁR?

Nem hiszel a szemednek: így megnőtt már D. Tóth Kriszta lánya!

Nem hiszel a szemednek: így megnőtt már D. Tóth Kriszta lánya!

Per­sze, tud­juk, hogy rohan az idő, de akkor is meg­lepő.

Per­sze, tud­juk, hogy rohan az idő, de akkor is meg­lepő, hogy a kis Lola már ilyen nagy­lány!

Nem hiszed el, kivel telefonálgat éjjelente Csonka András

Nem hiszed el, kivel telefonálgat éjjelente Csonka András

Csonka And­rás és Ba­lázs And­rea azóta jó ba­rá­tok, ami­óta a szí­nésznő elő­ször lé­pett szín­padra.

Csonka And­rás és Ba­lázs And­rea azóta jó ba­rá­tok, ami­óta a szí­nésznő elő­ször lé­pett szín­padra.

Bódi Sylvi 50 órát utazott ezért az ölelésért

Bódi Sylvi 50 órát utazott ezért az ölelésért

A gyö­nyörű mo­dell át­re­pülte a vi­lá­got.

A gyö­nyörű mo­dell át­re­pülte a fél vi­lá­got, hogy végre ma­gá­hoz ölel­hesse azt a férfit, aki je­len­leg a leg­fon­to­sabb az éle­té­ben.

Elképesztő kulisszatitkok a Kincsem forgatásáról

Elképesztő kulisszatitkok a Kincsem forgatásáról

Kin­csem-láz­ban ég az or­szág.

Kin­csem-láz­ban ég az or­szág, a már­cius 16-i be­mu­tató óta közel száz­ez­ren néz­ték meg a mo­zik­ban, és száz­mil­liós be­vé­telt ho­zott.

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás.

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás.

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

Az in­ter­netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé a Post­mo­dern Ju­ke­box-ot.

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a reggeli kávé

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a reggeli kávé

Sokan nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal kom­bi­nálva szu­per ha­té­kony lesz a fe­kete!

Brutális képeket osztott meg a Playboy villa úrnője

Brutális képeket osztott meg a Playboy villa úrnője

Ala­po­san unat­koz­hat a Play­boy vil­lá­ban a gyö­nyörű és fi­a­tal fe­le­ség, ha van ideje az in­ter­ne­ten bön­gészni, és ilyes­mi­ket ta­lálni...

Ala­po­san unat­koz­hat a Play­boy vil­lá­ban a gyö­nyörű és fi­a­tal fe­le­ség, ha van ideje az in­ter­ne­ten bön­gészni, és ilyes­mi­ket ta­lálni...

Portugálok helyett óriásokkal barátkozik a magyar csatár

Portugálok helyett óriásokkal barátkozik a magyar válogatott csatár

A Chi­cago Fire tá­ma­dója picit el­tűnt.

A Chi­cago Fire tá­ma­dója nem ala­csony, mégis na­gyon pi­ci­nek tűnik.

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás...

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás most szom­ba­ton pon­to­san azt teszi, amit ilyen­kor el­vár­ha­tunk tőle. Szép ta­va­szi na­punk lesz.

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Har­csás Ju­di­tot ezrek ke­res­ték négy hosszú napon át Győr­ben és kör­nyé­kén, mi­u­tán múlt va­sár­nap el­tűnt.

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Vajna Timi jó ideje a ten­ge­ren­tú­lon tölti min­den­nap­jait, de per­sze ott sem fe­led­ke­zik meg az edzés­ről, és sze­ren­csére kö­ve­tő­i­ről sem.

Vajna Timi jó ideje a ten­ge­ren­tú­lon tölti min­den­nap­jait, de per­sze ott sem fe­led­ke­zik meg az edzés­ről, és sze­ren­csére kö­ve­tő­i­ről sem.

Megfelezték Demcsák büntetését

Megfelezték Demcsák büntetését

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Kiderült: nem is hinnéd, miért olyan jó a reggeli szex

Kiderült: nem is hinnéd, miért olyan jó a reggeli szex

Olyan elő­nyei van­nak a reg­geli szex­nek, amire nem is gon­dol­tál volna. Ér­de­mes mos­tan­tól ki­csit ko­ráb­ban kel­ned...

Letépte magáról falatnyi ruháját az igéző fitneszmodell

Letépte magáról falatnyi ruháját az igéző fitneszmodell

Imádja a te­to­vá­lá­so­kat a dán hölgy.

Imádja a te­to­vá­lá­so­kat a dán hölgy, ma­gára is var­ra­tott jó párat. Per­sze nem ez fog fel­tűnni el­sőre a férfi­ak­nak.

Tudományos áttörés: Embereken tesztelik a visszafiatalító gyógyszert!

Tudományos áttörés: Embereken tesztelik a visszafiatalító gyógyszert!

Egy auszt­rál egye­tem olyan fel­fe­de­zést tett, amire még a NASA is egy­ből le­csa­pott. Ege­re­ken már si­ke­re­sen tesz­tel­ték a szert.

Szexi bikiniben pózol a bájos arcú fiatal modell!

Szexi bikiniben pózol a bájos arcú fiatal modell!

Fiona szinte tö­ké­le­tes...

Fiona ese­té­ben a szép arc mellé tö­ké­le­tes test is pá­ro­sul, nem is be­szélve a ha­tal­mas keb­lek­ről, szinte tö­ké­le­tes a me­xi­kói lány.

Feldühödött orrszarvú rontott neki a szafarizó családnak

Feldühödött orrszarvú rontott neki a szafarizó családnak

Majd­nem fel­dön­tötte az autót is.

Az orr­szarvú majd­nem fel­dön­tötte a csa­lád au­tó­ját is. Az ese­tet egy másik ko­csi­ból ka­me­rára rög­zí­tet­ték.

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

A le­hű­lés esőt és szél­vi­hart hoz.

A hét­végi le­hű­lés esőt és szél­vi­hart is hoz ma­gá­val... Egy időre el­kö­szön­he­tünk a ta­vasz­tól.

A bámulatos üveghíd!

A bámulatos üveghíd!

Boros és Voga kí­­mé­­let­­le­­nül meg­­mond­­ják a fran­­kót. A két meg­mondó fi­gura gór­cső alá vette a világ leg­hosszabb üveg­híd­ját, de mi köze ennek a mes­ter­lö­vé­szek­hez?

Boros és Voga kí­­mé­­let­­le­­nül meg­­mond­­ják a fran­­kót. A két meg­mondó fi­gura gór­cső alá vette a világ leg­hosszabb üveg­híd­ját, de mi köze ennek a mes­ter­lö­vé­szek­hez?

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

A 79 éves sztár éppen egy szom­bat­he­lyi nőnek, Zsu­zsi­nak csapja a sze­let.

Nép­szerű nya­ra­ló­he­lyen, a mesés Ei­lat­ban kap­ták len­cse­végre Jack Ni­chol­sont, amint Zsu­zsi­nak ud­va­rol.

Megbolondult a háló - mindenki a hétpettyes kockát keresi!

Megbolondult a háló - mindenki a hétpettyes kockát keresi!

Kö­tél­ideg­zet kell hozzá. Rá­adá­sul az ötlet adja magát, mégis for­ra­dalmi. Miért csak most ju­tott va­laki eszébe?

Kö­tél­ideg­zet kell hozzá. Rá­adá­sul az ötlet adja magát, mégis for­ra­dalmi.

A világbajnok legenda lefejelné ellenfelét

A világbajnok legenda lefejelné ellenfelét

Sors­döntő idő­szakra ké­szül, amit em­lé­ke­ze­tes módon akar le­zárni.

Sors­döntő idő­szakra ké­szül, amit em­lé­ke­ze­tes módon akar le­zárni.

Kiszivárogtak a magyar sztárpár esküvőjének részletei

Kiszivárogtak a magyar sztárpár esküvőjének részletei

So­káig tit­ko­lóz­tak, most mégis fény de­rült né­hány ap­ró­ságra a rész­le­tek­kel kap­cso­lat­ban.

So­káig tit­ko­lóz­tak, most mégis fény de­rült né­hány ap­ró­ságra a rész­le­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Súlyosan megsértette a portugálokat a magyar szurkoló

Aljas tett, súlyosan megsértette a portugálokat a magyar szurkoló

For­dí­tott eset­ben nagy bot­rány lenne.

Ha for­dítva tör­ténne ilyen, óri­ási bot­rány lenne.

Dagad a Morning Show-botrány: Bosszút akartak állni Balázsékon

Dagad a Morning Show-botrány: Bosszút akartak állni Balázsékon

A rá­diós eddig hall­ga­tott a tör­tén­tek­ről. Most el­mondta az igaz­sá­got.

Most megszavazhatod Aleska randiját

Most megszavazhatod Aleska randiját

A káp­rá­za­tos Sáf­rány Emese Ale­ska egy ideje szingli, de nem ha­tá­ro­ló­dik el egy újabb pár­kap­cso­lat­tól, nyi­tott a sze­re­lemre...

A káp­rá­za­tos Sáf­rány Emese Ale­ska egy ideje szingli, de nem ha­tá­ro­ló­dik el egy újabb pár­kap­cso­lat­tól, nyi­tott a sze­re­lemre.

Dzsudzsák Balázsék rég örültek ennyire más góljának

Dzsudzsák Balázs rég örült ennyire más góljának

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a "ki­csik" si­ke­rét.

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a si­kert.

Így vettek végső búcsút a Nemzet Színészétől

Így vettek végső búcsút a Nemzet Színészétől

Ro­ko­nok, ba­rá­tok bú­csúz­tak.

Meg­ható szer­tar­tás ke­re­té­ben rót­ták le tisz­te­le­tü­ket az is­me­rő­sök és ro­ko­nok Berek Ka­ta­lin előtt.

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztár

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztár

Jövő hét­főn indul út­jára a Ma­gyar Eve­rest Ex­pe­dí­ció 2017.

Jövő hét­főn indul út­jára a Ma­gyar Eve­rest Ex­pe­dí­ció 2017. Su­hajda Szi­lárd és Klein Dávid arra ké­szül, hogy oxi­gén­pa­lack nél­kül ér­je­nek fel a Föld leg­ma­ga­sabb pont­jára.

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

A 12-sze­res fu­tam­győz­tes sze­rint a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok ha­ma­rabb je­lent­heti be vissza­vo­nu­lá­sát, mint aho­gyan arra sokan szá­mí­ta­nak.

A 12-sze­res fu­tam­győz­tes David Co­ult­hard sze­rint a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok ha­ma­rabb je­lent­heti be vissza­vo­nu­lá­sát, mint aho­gyan arra sokan szá­mí­ta­nak.