Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Ebben a melltartóban hódít 2017-ben a nő! Ettől megőrül minden férfi

Ebben a melltartóban hódít 2017-ben a nő! Ettől megőrül minden férfi

A ma­ga­biz­tos­ság­hoz fon­tos, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben. Ennek alapja a ké­nyel­mes, de mégis szexi fe­hér­nemű.

A ma­ga­biz­tos­ság­hoz fon­tos, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben. Ennek alapja a ké­nyel­mes, de mégis szexi fe­hér­nemű.

Sokkoló diagnózis: hosszú időre kidőlt válogatott focistánk

Sokkoló diagnózis: hosszú időre kidőlt válogatott focistánk

Újabb nagy po­font ka­pott az 1860 Mün­chen ma­gyar lé­gi­ósa. Me­gint he­te­ket kell ki­hagy­nia a térde miatt.

Újabb nagy po­font ka­pott az 1860 Mün­chen ma­gyar lé­gi­ósa. Me­gint he­te­ket kell ki­hagy­nia a térde miatt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szétszakadt holttestek és vértócsák - ez maradt a lezuhanó repülő után

Szétszakadt holttestek és vértócsák - ez maradt a lezuhanó repülő után

La­kó­há­zakra, alvó csa­lá­dokra zu­hant kora reg­gel egy török re­pü­lő­gép.

La­kó­há­zakra, alvó csa­lá­dokra zu­hant kora reg­gel egy török re­pü­lő­gép.

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg.

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg. 45 ki­ló­nál tart, és gya­kor­la­ti­lag fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete, a szó leg­jobb ér­tel­mé­ben. De mi van a pa­sik­kal?

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Gye­re­ket, ku­tyát egy percre se! De a GPS-t és a kólát se!

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem­csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

Gyászol a Zámbó család: Elment az énekes

Gyászol a Zámbó család: Elment az énekes

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a mu­la­tós sztár, aki nél­kül nem múlt el fa­lu­nap az utóbbi évek­ben. Az éne­kes Jimmy-díjat is ka­pott ko­ráb­ban.

Fi­a­ta­lon, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a mu­la­tós sztár, aki nél­kül nem múlt el fa­lu­nap az utóbbi évek­ben. Az éne­kes Jimmy-díjat is ka­pott ko­ráb­ban.

NE HAGYD KI!

Adományokból temetik el a jég alá esett kislányt

Adományokból temetik el a jég alá esett kislányt

A te­me­tésre már az édes­anyát is ki­en­ged­ték a kór­ház­ból. na­gyon meg­vi­seli a csa­lá­dot a gyász.

A te­me­tésre már az édes­anyát is ki­en­ged­ték a kór­ház­ból. Az ál­la­po­tos nő ál­la­pota sta­bi­labb, de na­gyon meg­vi­seli a csa­lá­dot a gyász.

Aljas módon verik át az embereket az interneten!

Aljas módon verik át az embereket az interneten!

Meg­nyer­hető mo­bil­ház? Fe­lejtsd el!

Szinte el­le­pik az in­ter­ne­tet az egy mil­lió fo­rin­tos, il­letve meg­nyer­hető mo­bil­há­zak. Saj­nos, sen­ki­nek sem lesz sze­ren­cséje!

Shane Tusup mint úszókapitány? Elárulta a terveit Hosszú Katinka férje

Shane Tusup mint úszókapitány? Elárulta a terveit Hosszú Katinka férje

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk edzője re­a­gált Har­gi­tay And­rás nyi­lat­ko­za­tára.

Hoppá: Ezért szokott le a meztelenkedésről a csinos műsorvezető

Hoppá: Ezért szokott le a meztelenkedésről a csinos műsorvezető

Mádai Vi­vien nyíl­tan be­szélt arról, mi­ként élt és vi­sel­ke­dett ott­ho­ná­ban az­előtt, hogy va­la­mi­vel több mint két éve meg­szü­le­tett kisfia.

Mádai Vi­vien nyíl­tan be­szélt arról, mi­ként élt és vi­sel­ke­dett ott­ho­ná­ban az­előtt, hogy va­la­mi­vel több mint két éve meg­szü­le­tett kisfia.

Így lett szuperegészséges a szalonnás tojás

Így lett szuperegészséges a szalonnás tojás

Spe­nót és par­me­zán bo­lon­dítja meg.

Ehe­ted ott­hon reg­ge­lire, ma­gad­dal vi­he­ted a mun­kába, is­ko­lába, le­fa­gyaszt­ha­tod... Min­dent tud ez a muffin, és még szu­per íz­le­tes is.

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Már be­le­tö­rőd­tél, hogy télen min­dig fel­szedsz két-három kilót? Ag­go­da­lomra semmi ok! Ha pár do­logra oda­fi­gyelsz, a ta­vaszt csúcs­for­má­ban kezd­he­ted.

Ettől az apró trükktől lesz szuper egészséges minden diétás keksz

Ettől az apró trükktől lesz szuper egészséges minden diétás keksz

Fo­gyaszd bát­ran fo­gyó­kúra alatt is!

Csem­péssz egy kis zöld­sé­get min­den cso­kis kekszbe, ettől va­rá­zso­san táp­láló és egész­sé­ges lesz a nas­sol­ni­való.

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat!

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat.

Tökéletes manikűr a munkahelyedre: így dobd fel a nude lakkodat

Tökéletes manikűr a munkahelyedre: így dobd fel a nude lakkodat

Ezek­kel a tip­pek­kel végre egy kis iz­gal­mat csem­pész­hetsz a ma­ni­kű­rödbe, mégis vissza­fo­gott és ele­gáns marad az össz­ha­tás!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak ta­vas­szal! Egy­szerre le­hetsz szexi és ele­gáns.

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

A le­gen­dás éne­kesnő uno­ka­hú­gai sze­ret­nék, ha a hol­mik méltó helyre ke­rül­né­nek.

A le­gen­dás éne­kesnő uno­ka­hú­gai sze­ret­nék, ha a hol­mik méltó helyre ke­rül­né­nek.

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

A ze­nész nehéz hó­na­po­kon van túl, ko­moly mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta.

A ze­nész nehéz hó­na­po­kon van túl, ko­moly mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta.

Gyász: elhunyt a videojátékokból is ismert legendás sportoló

Gyász: elhunyt a videojátékokból is ismert legendás sportoló

Le­győzte a gyil­kos kór a vi­lág­hírű har­cost. Bot­rá­nyok­tól, rej­té­lyes ha­lál­eset­től sem volt men­tes az élete.

Kitört a háború: Gábor Zsazsa hamvain civakodnak a szerettei!

Kitört a háború: Gábor Zsazsa hamvain civakodnak a szerettei!

A de­cem­ber­ben el­hunyt díva fér­jét töb­ben ke­gye­let­sér­tés­sel vá­dol­ják.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Furcsa dolgot mondott feleségéről Hosszú Katinka férje

Furcsa dolgot mondott feleségéről Hosszú Katinka férje

Shane Tusup az év leg­jobb edzője lett.

Shane Tusup az év leg­jobb edzője lett a sport­új­ság­írók sza­va­za­tai alap­ján, ennek ap­ro­pó­ján nyi­lat­ko­zott.

Se bugyi, se más: pucéran mutogatta magát a szexi modell

Se bugyi, se más: pucéran mutogatta magát a szexi modell

Pár hó­napja bot­rányba ke­ve­re­dett.

A golf és szörf nagy sze­rel­mese a ko­lum­biai, aki nem­ré­gi­ben szex­bot­rányba ke­ve­re­dett. Le­ta­gadni sem tudta, a tet­kója buk­tatta le.

Váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

Családi probléma, váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

A Veszp­rém já­té­kosa a Chile el­leni cso­port­mér­kő­zé­sen már újra a vá­lo­ga­tot­tal lesz. A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg.

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg a "di­gi­tá­lis jólét" alap­cso­mag! Leg­alább 15%-kal ol­csóbb lesz az in­ter­net-előfi­ze­tés, mint a je­len­leg el­ér­hető leg­ol­csóbb konst­ruk­ció.

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és a hó is rá­kezd!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd!

Klinikai halálból hozták vissza Badár Sándort

Klinikai halálból hozták vissza Badár Sándort

A ma már köz­is­mert hu­mo­rista 12 éven ke­resz­tül a MÁV-nál dol­go­zott, mert szí­nész­ként 800 Ft volt a fi­ze­tése.

Ke­ve­sen tud­ják a ma már köz­is­mert hu­mo­ris­tá­ról, hogy 12 éven ke­resz­tül a MÁV-nál dol­go­zott ka­la­uz­ként, mert kezdő szí­nész­ként 800 Ft volt a fi­ze­tése.

Újra jön a háromhatvanas kenyér

Újra jön a háromhatvanas kenyér

A pékek ár­eme­lésre ké­szül­nek.

A pékek ár­eme­lésre ké­szül­nek, lu­xus­cikk lesz a pék­áru. A fehér ke­nyér feb­ru­ár­tól "há­rom­hat­van" lehet. Mint régen. Talán az áfa­csök­ken­tés se­gít­het...

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Más­fél hete ke­ze­lik az in­ten­zív osz­tá­lyon, az influ­en­za­jár­vány miatt rit­kán lá­to­gat­ható.

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Meglepő vallomás: ezért ment Kubába Lajcsi

Meglepő vallomás: ezért ment ki Kubába Lajcsi

Ku­bá­ban tudta meg a rossz hírt.

Ha­van­ná­ban, egy ma­gyar te­le­ví­zió ri­por­te­ré­től tudta meg Lagzi Laj­csi, hogy újra vádat emel­tek el­lene, és a víz- és áram­lo­pási ügy miatt akár 12 évet is kap­hat.

Hátborzongató dolgot fotóztak le egy elhagyott színházban

Hátborzongató dolgot fotóztak le egy elhagyott színházban

Egy egy­kori éne­kes kí­sért.

A ké­pe­ken egye­sek sze­rint egy egy­kori éne­kes szel­leme lát­ható.

Ezt minden férfinek tudnia kell: így őrülnek meg a nők az ágyban

Ezt minden férfinek tudnia kell: így őrülnek meg a nők az ágyban

Ro­man­tika, kel­le­mes zene? Mocs­­kos sza­­vak? Nem. Ennél sok­­kal egy­­sze­­rűbb a titok!

...MEGVOLT MÁR?

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

A ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök.

Ta­valy feb­ru­ár­ban, 64 éves ko­rá­ban hunyt el a nép­szerű szink­ron­szí­nésznő egy per­fo­rált sérv miatt. A busás ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök. Egyre bot­rá­nyo­sabb a hely­zet!

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Itt a diagnózis, ez várhat Miklós Editre

Itt a diagnózis, ez várhat Miklós Editre

A men­tő­he­li­kop­ter­rel el­szál­lí­tott ma­gyar sí­e­lőnő térde sé­rült meg.

A men­tő­he­li­kop­ter­rel el­szál­lí­tott ma­gyar sí­e­lőnő térde sé­rült meg. Azt egy­előre nem tudni, mennyit kell ki­hagy­nia a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő spor­to­ló­nak.

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön!

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön hétfőn!

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get. Sok he­lyen ónos szi­tá­lás is lesz.

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák.

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák.

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Meg­nyer­ted a mai csa­tát, és rá­vet­ted a gye­re­ket a lec­ke­írásra? Még nincs vége, ugyanis sok min­den el­von­hatja a fi­gyel­mét.

A hűtők sem bírják a kemény hideget!

A hűtők sem bírják a kemény hideget!

Ren­ge­teg ké­szü­lék adja meg magát a tar­tós fagy miatt.

Csö­rög­nek a hű­tő­sze­re­lők te­le­fon­jai, ren­ge­teg ké­szü­lék adja meg magát a tar­tós fagy miatt. Ga­rázs­ban, nya­ra­ló­ban ér­de­mes ilyen­kor ki­húzni, de a fű­tet­len elő­szo­bák­ban is tönk­re­me­het a hűtő!

El­­vit­­ted a 235 mil­­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

El­­vit­­ted a 235 mil­­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

A 2. já­ték­hé­ten is szép össze­get nyer­he­tett, aki el­ta­lálta ezt a hat szá­mot.

A 2. já­ték­hé­ten is szép össze­get nyer­he­tett, aki el­ta­lálta a 6 szá­mot.

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Hatan ju­tot­tak to­vább.

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Men­tő­he­li­kop­ter­rel vit­ték el.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Hoppá! Dér Heni két-három gyermeket szeretne

Hoppá! Dér Heni két-három gyermeket szeretne

Még 2016-ban va­ló­sággá vált az éne­kesnő kí­ván­sága, mi­sze­rint sze­retne egy férfit maga mellé, erre ki­bé­kült exé­vel.

Még 2016-ban va­ló­sággá vált az éne­kesnő kí­ván­sága, mi­sze­rint sze­retne egy férfit maga mellé, erre ki­bé­kült exé­vel, Vin­cze Gá­bor­ral. Heni sza­kí­tá­suk­kor azt mondta, párja már sok min­dent átélt, már édes­apa volt, ő meg még akkor kezdte szinte élni fel­nőtt éle­tét.

Most jelentették be: ismét apa lesz a 64 éves színész

Most jelentették be: ismét apa lesz a 64 éves színész

A Jur­ra­sic Park 64 éves sztárja és 33 éves fe­le­sége má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

A 64 éves szí­nész és 33 éves fe­le­sége má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Botrány: Letartóztatták Meghan Markle bátyját

Botrány a királyi családban! Éjjel letartóztatták Harry herceg barátnőjének bátyját

Fegy­ver­rel fe­nye­gette a ba­rát­nő­jét, ezért a rend­őrök le­tar­tóz­tat­ták.

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

Egész­sé­ges, di­é­tás, finom és könnyen el­ké­szít­hető. Ez a ke­nyér egé­szen fan­tasz­ti­kus!

Igaz a legenda? Szörnyű látvány fogadta a turistát a nemzeti parkban

Igaz a legenda? Szörnyű látvány fogadta a turistát a nemzeti parkban

A sok­kot ka­pott ki­rán­duló épp ka­rá­csony­kor lá­to­ga­tott el a nép­szerű re­zer­vá­tumba.

Elájultak, hánytak a brutális mozifilm bemutatóján a nézők

Elájultak, hánytak a brutális mozifilm bemutatóján a nézők

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

A fran­cia al­ko­tás az egyik leg­dur­vább film, amit va­laha a mo­zi­ban ját­szot­tak. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Óriási botrány: Élő adásban vetkőzött le a dögös tévésztár

Óriási botrány: Élő adásban vetkőzött le a dögös tévésztár

Mi lesz így a kar­ri­er­jé­vel?

Egyál­ta­lán nem ér­de­kelte, hogy több ka­mera is rög­zíti, mit művel a kéj­gő­zös éj­sza­kán. De vajon mi lesz így a kar­ri­er­jé­vel?

Nem büdös a munka a magyar focilegendának: hómunkásnak állt

Nem büdös a munka a magyar focilegendának: hómunkásnak állt

Még a leg­na­gyobb ki­rály is meg­mar­kolja a hó­la­pá­tot, ha a gye­re­kek­nek kell se­gí­teni.

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket.

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket. A pár kö­zött azóta is tom­bol a sze­re­lem.

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. De vajon igaz?

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz.

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz, ami­kor a sofőr, sze­re­tett Ricsi bá­csi­juk szív­in­fark­tust ka­pott a vo­lán­nál. Még akkor is annyira vi­gyá­zott rájuk, hogy senki sem sé­rült meg.

Félelemben élnek a svéd nők

Félelemben élnek a svéd nők

Sokan már az ut­cára sem mer­nek ki­lépni es­tén­ként, annyira meg­nőtt a sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma - és egyre több eset­ben mig­rán­sok az el­kö­ve­tők.

Sokan már az ut­cára sem mer­nek ki­lépni es­tén­ként, annyira meg­nőtt a sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma - és egyre több eset­ben mig­rán­sok az el­kö­ve­tők.

Brutális idő csap le ránk!

Brutális idő csap le ránk!

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást. Aki te­heti, ne in­dul­jon útnak! Szán­kó­zásra vi­szont remek idő lesz.

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást. Aki te­heti, ne in­dul­jon útnak! Szán­kó­zásra vi­szont remek idő lesz.

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Nagy csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

A hor­vá­tok is le­győz­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Köz­ben a pi­henő Nagy László csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény felér egy arany­érem­mel?

Disznó képet posztolt a hibátlan mellű, pucér szurkolólány

Disznó képet posztolt a hibátlan mellű, pucér szurkolólány

Kyra maga az álomnő. Egy biz­tos: őt nem a ruha teszi. Bi­zo­nyí­ték gya­nánt meg­mu­tat­juk a mez­te­len ké­peit.

Kyra maga az álomnő. Egy biz­tos: őt nem a ruha teszi. Bi­zo­nyí­ték gya­nánt meg­mu­tat­juk a mez­te­len ké­peit.

Súlyos érbetegségben szenved Kulcsár Edina

Súlyos érbetegségben szenved Kulcsár Edina

A ma­gyar szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott az egyre sú­lyos­bodó tü­ne­tek­ről! Egy or­vost is meg­ke­res­tünk, aki a kór ve­szé­lye­i­ről be­szélt.

A ma­gyar szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott az egyre sú­lyos­bodó tü­ne­tek­ről!

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort...

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Mire van szük­sé­ged egy téli estén?

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Kamion hajtott egy családi házba!

Kamion hajtott egy családi házba!

Meg­döb­bentő bal­eset tör­tént a bor­sod-abaúj-zemp­lén me­gyei Aszaló bel­te­rü­le­tén: egy len­gyel rend­számú ka­mion vá­rat­la­nul le­tért a 3-as számú főút­ról és be­le­haj­tott egy házba.

Meg­döb­bentő bal­eset tör­tént a bor­sod-abaúj-zemp­lén me­gyei Aszaló bel­te­rü­le­tén: egy len­gyel rend­számú ka­mion vá­rat­la­nul le­tért a 3-as számú főút­ról és be­le­haj­tott egy út­széli házba. Egye­lőre nem lehet tudni, hogy a bal­ese­tet a sofőr hi­bája, vagy az idő­já­rási vi­szo­nyok okoz­hat­ták.