Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex.

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex. A leg­jobb, ha már nap­köz­ben be­in­dí­tod a ra­ké­tá­i­dat, az ágy­ban pedig me­ré­szen el­en­ge­ded a fan­tá­ziád.

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Re­a­gált a vissza­vont pá­lyá­zatra az úszónő.

Re­a­gált a vissza­vont pá­lyá­zatra az úszónő. Az olim­piai baj­nok sors­döntő lé­pésre szánja el magát.

Hihetetlen, megint elhagyta az országot Lajcsi

Hihetetlen, megint elhagyta az országot Lajcsi

Üz­leti útra ment a ze­nész Du­ba­iba.

Újra kül­földre uta­zott Ga­lam­bos Lajos, most üz­leti úton van az Egye­sült Arab Emír­sé­gekbe, mert jö­ve­del­mező biz­niszt lát a gaz­dag or­szág­ban.

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Elekt­ro­mos kis­au­tót hir­det egy nő Fa­ce­boo­kon, már sok szü­lőt át­vert azzal, hogy előre kéri a pénzt, majd köddé válik. Fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Hullaégető lett Gálvölgyi János

Hullaégető lett Gálvölgyi János

Nagy vágya vált va­lóra a le­gen­dás szí­nész­nek leg­újabb sze­re­pé­vel. Gál­völ­gyi János a La­dis­lav Fuks könyve alap­ján ké­szült szín­da­rab fő­sze­rep­lője.

Nagy vágya vált va­lóra a le­gen­dás szí­nész­nek leg­újabb sze­re­pé­vel. Gál­völ­gyi János a La­dis­lav Fuks könyve alap­ján ké­szült szín­da­rab fő­sze­rep­lője.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Meztelenül hempergett a csodás mellű drukkerlány

Meztelenül hempergett a csodás mellű drukkerlány

Szí­nész­nő­ként te­kint ma­gára a Na­poli egyik leg­lel­ke­sebb ra­jon­gója, aki gyak­ran le­dobja ma­gá­ról a ru­ha­da­rab­jait.

A Na­poli egyik leg­lel­ke­sebb ra­jon­gója, aki gyak­ran le­dobja ma­gá­ról a ru­ha­da­rab­jait.

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Nina Agdal de­kol­tá­zsa min­dent visz!

Az, hogy mi tör­té­nik a lu­xus­li­mu­zin hátsó ülé­sén, va­ló­já­ban mel­lé­kes. Nina Agdal mell­bimbó de­kol­tá­zsa min­den más­ról el­vonja a fi­gyel­met.

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak?

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ben el­árul­juk!

Kiadták a riasztást: itt csap le a rendkívüli vihar

Kiadták a riasztást: itt csap le a rendkívüli vihar

A fél or­szág­ban ér­vény­ben van a vész­jel­zés... Vége a jó idő­nek, újabb le­hű­lés ér­ke­zik!

A fél or­szág­ban ér­vény­ben van a vész­jel­zés... Vége a jó idő­nek, újabb le­hű­lés ér­ke­zik!

NE HAGYD KI!

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Cla­u­dio Ra­ni­eri ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Dárdai szembemegy a német edzőkkel

Dárdai Pál szembemegy a német edzőkkel

Nem látja ér­tel­mét annak, ami­ért a kol­lé­gái lel­ke­sed­nek.

Nem látja ér­tel­mét annak, ami­ért a Bun­des­li­gá­ban dol­gozó kol­lé­gái lel­ke­sed­nek. Nem vesz részt a moz­gal­muk­ban.

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

Bi­zony, van némi bája annak, hogy a nők szex köz­ben is ké­pe­sek egy­szerre több min­denre kon­cent­rálni.

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Hizlal a rakott krumpli? Jobbat mutatunk helyette

Hizlal a rakott krumpli? Jobbat mutatunk helyette

Mennyei és egy­sze­rűen el­ké­szít­hető.

Mennyei, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető köret. Ga­ran­tált siker, nem győ­zöd majd elég gyak­ran fel­tá­lalni. Glu­tén­men­tes va­ri­á­ciót is mu­ta­tunk.

Őrület, szalonnás lett a bundás kenyér! Ilyen finomat még nem ettél!

Őrület, szalonnás lett a bundás kenyér! Ilyen finomat még nem ettél!

Vi­gyá­zat, mennyei! A sós és a füs­tölt íz cso­dás har­mó­ni­á­ban egye­sül a szád­ban. Egy egész had­se­re­get jól­la­kat­hatsz vele!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!

Robban a bikinibomba: 2017 a szuperszexi fürdőruhák éve

Robban a bikinibomba: 2017 a szuperszexi fürdőruhák éve

Iz­gal­mas, vál­to­za­tos, szexi lesz az idei sze­zon di­vatja. Gyö­nyörű da­ra­bok közül vá­lo­gat­hatsz majd!

Ezt imádják a férfiak: A bang-bang panír mindent visz!

Ezt imádják a férfiak: A bang-bang panír mindent visz!

Fe­­lejtsd el a hiz­­laló pa­­nírt vég­leg!

Fe­­lejtsd el a hiz­­laló pa­­nírt, ké­­szítsd el a rán­­tott húst fö­­lös­­le­­ges szén­­hid­­rá­­tok nél­­kül! Fan­tasz­ti­ku­san finom, pi­kán­san chi­lis csir­ke­fa­lat­ká­kat mu­ta­tunk.

Megdöbbentő vallomás: Új kihívások elé néz Jakupcsek Gabriella

Megdöbbentő vallomás: Új kihívások elé néz Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű tévés most iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

A nép­szerű tévés most iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

Cicaharc: egy nő miatt áll a bál a Barca-sztároknál

Cicaharc: egy nő miatt áll a bál a Barca-sztároknál

Ki nem áll­hat­ják egy­mást. Ennek is köze van Mes­siék lát­vá­nyos vissza­esé­sé­hez?

Ki nem áll­hat­ják egy­mást. Fotók, gri­ma­szok és tet­tek is bi­zo­nyít­ják, hogy nincs min­den rend­ben. Ennek is köze van Mes­siék lát­vá­nyos vissza­esé­sé­hez?

Kasza Tibi nem tervez esküvőt

Kasza Tibi nem tervez esküvőt

Az éne­kes a há­zas­ság in­téz­mé­nyé­ről mondta el a vé­le­mé­nyét.

Az éne­kes a há­zas­ság in­téz­mé­nyé­ről mondta el a vé­le­mé­nyét.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek.

Akár a foci eu­ró­pai nagy­ku­tyá­i­nak is dik­tálna a Fe­renc­vá­ros. Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek a ma­gyar szö­vet­ség­nek.

Félrediagnosztizálták a magyar focistát!

Félrediagnosztizálták a magyar focistát!

Vida tér­dét meg akar­ták ope­rálni. Ki­de­rült, "csak" lúd­tal­pas.

Itt­hon nem tud­ták meg­ál­la­pí­tani, hogy mi a baja, in­kább el­küld­ték volna mű­tétre. Egy né­met­or­szági spe­ci­a­lista se­gí­tett a já­té­kos­nak. Rá­né­zésre meg­mond­ták, "csak" lúd­tal­pas.

Síbalesetet szenvedett David Beckham

Síbalesetet szenvedett David Beckham

A le­gen­dás fo­cista azon­nal vissza­uta­zott Ang­li­ába, hogy ott ke­zel­hes­sék.

A le­gen­dás fo­cista azon­nal vissza­uta­zott Ang­li­ába, hogy ott ke­zel­hes­sék. Csa­ládja egy másik tag­ját is bal­eset érte.

Hamarosan indul az MTVA újabb sikersorozata

Hamarosan indul az MTVA újabb sikersorozata

Napok van­nak hátra a kez­dé­sig.

A szé­ria na­po­kon belül ren­ge­teg nézőt vonz majd a té­vé­ké­szü­lé­kek elé.

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Az "egész­ség­tu­riz­mus" miatt áll a bál!

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány.

Elhagyják az országot Korda Györgyék

Elhagyják az országot Korda Györgyék

Ren­ge­teg ener­gi­á­ju­kat emész­tette fel az ott­ho­nuk szé­pít­ge­tése, ezért dön­töt­tek a pi­he­nés mel­lett. Spa­nyol­or­szágba utaz­nak.

Ren­ge­teg ener­gi­á­ju­kat emész­tette fel az ott­ho­nuk szé­pít­ge­tése, ezért dön­töt­tek a pi­he­nés mel­lett. Spa­nyol­or­szágba utaz­nak.

Pénteki előrejelzés: fedett helyen parkoljuk le a kocsit!

Pénteki előrejelzés: fedett helyen parkoljuk le a kocsit!

Rég nem lá­tott je­len­ség ér­ke­zik.

Ko­rá­ban is meg­ír­tuk, vi­ha­rokra, ki­adós esőre lehet szá­mí­tani pén­te­ken az or­szág szá­mos te­rü­le­tén, dél­nyu­gat felől ugyan­ak­kor egy erős lég­áram­lat be­fo­lyá­sol­hatja az idő­já­rá­sun­kat.

Megható fotó került elő Somló Tamásékról a múltból

Megható fotó került elő Somló Tamásékról a múltból

2007-ben út­jára in­dult a ze­ne­vo­nat...

Az LGT tag­ja­i­val 2007-ben út­jára in­dult a ze­ne­vo­nat...

Nézd meg, mekkorák Csonka András gyerekei

Nézd meg mekkorák Csonka András gyerekei

Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel Csonka And­rás azt a mo­soly­gós képet, amin két jó­kedvű kis­ka­masz öleli őt körül...

Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel Csonka And­rás azt a mo­soly­gós képet, amin két jó­kedvű kis­ka­masz öleli őt körül...

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Agyonvertek egy kutyát Kecskeméten!

Brutálisan agyonvertek egy kutyát Kecskeméten!

Az ál­lat­or­vos sem tudta már meg­men­teni.

A négy­lá­bút az ál­lat­or­vos már nem tudta meg­men­teni. A bon­co­lás után tud­ják csak meg­mon­dani, hogy mikor tör­tént pon­to­san az ál­lat­kín­zás.

Eladó a magyar bajnok stadionja

Eladó a legendás magyar bajnokcsapat stadionja

A pá­lyá­hoz tar­tozó szál­lo­dát is meg­sze­rez­heti.

A vevő a pá­lyá­hoz tar­tozó szál­lo­dát és egyéb te­rü­le­te­ket is meg­sze­rez­heti.

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Tel­je­sen meg­újul a Mokka.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

...MEGVOLT MÁR?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Stabilan Budapest rádiója a Sláger FM

Stabilan Budapest rádiója a Sláger FM

To­vább erő­síti po­zí­ci­ó­ját Bu­da­pest ke­res­ke­delmi rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM *, amely ma­ga­biz­to­san bir­to­kolja az első he­lyet a tel­jes né­pes­ség­nél a fő­vá­rosi ada­tok alap­ján.

To­vább erő­síti po­zí­ci­ó­ját Bu­da­pest ke­res­ke­delmi rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM.

Meglepő vallomás: sok meleg van a ligában

Meglepő vallomás: szinte csak melegek játszanak a bajnokságban

A baj­nok sztár­já­té­kos sze­rint cél­tábla volt a he­te­ro­sze­xu­a­li­tása miatt.

Az egy­kori baj­nok sztár­já­té­kos sze­rint cél­tábla volt ami­att, mert fel­vál­lalta, hogy he­te­ro­sze­xu­á­lis. A sta­tisz­tika sze­rint nincs igaza.

Idegméreg az erdőben, veszélyben az emberek is

Idegméreg az erdőben, veszélyben az emberek is

El­pusz­tult egy ege­rész­ölyv.

El­pusz­tult ege­rész­öly­vet ta­lál­tak a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­park mun­ka­tár­sai, a ma­da­rat ideg­mé­reg öl­hette meg. A szer ve­szé­lyes az em­berre is!

Aleska überszexi doktornőt alakított

Aleska überszexi doktornőt alakított

Ha­tal­mas si­kert ara­tott a szín­pa­don a gyö­nyörű szí­nésznő, aki­nek a jel­meze meg­mu­tatta gyö­nyörű alak­ját, ő maga meg a te­het­sé­gét bi­zo­nyí­totta.

Ha­tal­mas si­kert ara­tott a szín­pa­don a gyö­nyörű szí­nésznő, aki­nek a jel­meze meg­mu­tatta gyö­nyörű alak­ját.

FitDance-re perdül Budapest!

FitDance-re perdül Budapest!

Több száz ember egy he­lyen a fit­ness és a tánc örö­mé­nek él.

Több száz ember egy he­lyen a fit­ness és a tánc örö­mé­nek él. Moz­gás­sal és élet­ér­zés­sel teli nap, va­rázs­la­tos he­lyen, sok új­don­ság­gal, az egész csa­lád­nak.

Hihetetlen fordulat az elgázolt rendőrnő ügyében

Hihetetlen fordulat az elgázolt rendőrnő ügyében

Ki­en­ged­ték a gá­zoló ka­mi­o­nost.

A ka­mi­o­nos ha­lálra gá­zolta a rend­őr­nőt az M5-ösön, most mégis ki­en­ged­ték.

Ettől a rejtvénytől felrobban az agyad! Tuti másképp látod majd a dolgokat

Ettől a rejtvénytől felrobban az agyad! Tuti másképp látod majd a dolgokat

Nem min­den az, ami­nek lát­szik. Most be­bi­zo­nyít­juk, hogy ez mennyire igaz!

Nem min­den az, ami­nek lát­szik. És most be­bi­zo­nyít­juk, hogy ez mennyire igaz!

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

A fi­a­tal szép­ség a sok meg­pró­bál­ta­tás el­le­nére bi­za­ko­dóan áll az élet­hez.

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és el­gon­dol­ko­dott...

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és bár a kora nem fog­lal­koz­tatja, az el­mú­lás gon­do­lata gyak­ran kí­sérti meg mos­ta­ná­ban.

Népvándorlás indult Geszti Péter miatt

Népvándorlás indult Geszti Péter miatt

Hét­vé­gén fel­bőg­nek a ro­to­rok az Aré­ná­ban.

Hét­vé­gén fel­bőg­nek a ro­to­rok, hi­szen két Aréna-kon­cert ere­jéig újra fel­emel­ked­nek a Rap­ülők. A 90-es évek le­gen­dás csa­pata miatt a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek majd ra­jon­gók.

Napi egy dollárt költhetnek a sztárpárok, indul a TV2 vadonatúj reality műsora

Napi egy dollárt költhetnek a sztárpárok, indul a TV2 vadonatúj reality műsora

Ext­rém hely­ze­tek, drá­mai pil­la­na­tok.

A TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban a sztá­rokra ext­rém hely­ze­tek, drá­mai pil­la­na­tok, nehéz dön­té­sek és em­ber­pró­báló küz­del­mek vár­nak.

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Most ki­de­rült, kit okol kap­cso­lata meg­rom­lá­sáért.

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Ehhez akkor is tar­totta magát, ami­kor ki­pat­tant, hogy meg­rom­lott a há­zas­sága.

Részegen vezetett olimpiai érmesünk

Óriási botrány, részegen vezetett olimpiai érmesünk

Ma­rosi Ádám öt­tu­sázó vi­lág­baj­no­kot ittas ve­ze­té­sen kap­ták.

Ma­rosi Ádám öt­tu­sázó vi­lág­baj­no­kot ittas ve­ze­té­sen kap­ták és el­vet­ték a jo­go­sít­vá­nyát...

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő, nap­köz­ben akár 16 fokot is mér­he­tünk. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint idén már csak az év végén lesz újra fa­gyos idő.

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán

A nagy­si­kerű zombi-hen­te­lős té­vé­so­ro­zat 7. évad­já­nak 10. ré­szé­ben egy egé­szen el­ké­pesztő dol­got is rög­zí­tet­tek a ka­me­rák.

Orális szexszel akart fizetni a vízszerelőnek

Orális szexszel akart fizetni a vízszerelőnek

Köz­ben a férfi ba­rát­nője rej­tett ka­me­rán ke­resz­tül fi­gyelte a tör­té­né­se­ket.

Előtte az ame­ri­kai há­zi­asszony arról pa­nasz­ko­dott egy­foly­tá­ban, hogy ő mennyire ma­gá­nyos. A férfi nem is sej­tette, hogy köz­ben a ba­rát­nője rej­tett ka­me­rán ke­resz­tül fi­gyelte a tör­té­né­se­ket.

Egy szál tangában táncolt a modell a fotózáson

Félmeztelenül, egy szál tangában táncolt a modell a fotózáson - Videó

Videó is ké­szült róla...

A lány tes­tét mind­össze egy tanga, némi cso­ki­ön­tet és egy tetkó ta­karja. A fény­kép mel­lett videó is ké­szült róla...

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek neki.

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak.

Hajdú Péter
először beszélt
új szerelméről

Hajdú Péter
először beszélt
új szerelméről

Vége a plety­kák­nak...

Vége a plety­kák­nak és a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Hajdú Péter meg­erő­sí­tette, hogy újra rá­ta­lált a sze­re­lem egy 28 éves szép­ség ol­da­lán.

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor az Arany Medve-díj át­vé­tele köz­ben meg­lát­ták a szín­pa­don.

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a szín­pa­don.

Így ünnepelték meg a kokainozó gázoló újabb szabadulását a rokonok

Így ünnepelték meg a kokainozó gázoló újabb szabadulását a rokonok

A rend­őr­ség már négy bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sítja T. Klá­rát, ennek el­le­nére házi őri­zetbe ke­rült, kér­dés, hogy med­dig...

Kiadták a riasztást: óriási változást hoz az időjárás

Kiadták a riasztást: óriási változást hoz az időjárás

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a sok eső­vel gyű­lik meg a ba­junk... Ez már a me­te­o­ro­ló­gu­sok­nak is sok!

Ma 50 éves lett a színész, akinek mindent megbocsátunk

Ma 50 éves lett a színész, akinek mindent megbocsátunk

Stohl And­rás nem­csak arról híres, hogy remek szí­nész.

Stohl And­rás nem­csak arról híres, hogy remek szí­nész, hanem arról is, hogy nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet!

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

A TV2 sztárja nem kön­tör­fa­la­zott, nyíl­tan me­sélt a vég­le­ges el­vá­lás oka­i­ról! Nehéz he­te­ken van túl!

A TV2 sztárja nem kön­tör­fa­la­zott, nyíl­tan me­sélt a vég­le­ges el­vá­lás oka­i­ról!

Fordulat a rendőrgyilkosságban: váratlan kijelentést tett az ügyvéd

Fordulat a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében: váratlan kijelentést tett az ügyvéd

Az ügy­ben több szak­ér­tőt is ki­ren­del­tek. A leg­több szak­ér­tői vé­le­ményre még várni kell.

Peckes mellek és gömbölyű popsi: mindenét felfedi a férfiak álma

Peckes mellek és gömbölyű popsi: mindenét felfedi a férfiak álma

Ro­sanna a spor­tok sze­rel­mese, a spor­to­lók és a szur­ko­lók pedig érte van­nak oda. Mu­tat­juk, mi a ra­jon­gás oka.

Megrázó vallomást tett élete legnehezebb napjáról Pápai Joci

Megrázó vallomást tett élete legnehezebb napjáról Pápai Joci

Pápai Joci élete nagy le­he­tő­sé­gét kapta azzal, hogy ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat má­jus­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Pápai Joci élete nagy le­he­tő­sé­gét kapta azzal, hogy ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat má­jus­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

A britek fizették a mosolygó terroristát

A britek fizették a mosolygó terroristát

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Sosem volt még ilyen szexi a magyar sztár

Sosem volt még ilyen szexi a magyar sztár

Ábel Anita ko­ráb­ban hosszú éve­ken át küz­dött a ki­lók­kal.

Ábel Anita ko­ráb­ban hosszú éve­ken át küz­dött a ki­lók­kal, de ami­óta élet­mó­dot vál­tott, si­ke­rült le­fogy­nia. Vál­toz­ta­tott ét­ke­zési szo­ká­sain, a fu­tást edzésre cse­rélte.

Saját anyja tette tönkre világbajnokunk ereklyéjét

Családi dráma, saját anyja tette tönkre világbajnokunk ereklyéjét

Ennek el­le­nére sincs harag.

Ennek el­le­nére sem tud ha­ra­gudni az anyu­ká­jára nagy­szerű spor­to­lónk. Va­laki azzal biz­tatta, hogy úgyis sze­rez ma­gá­nak másik érmet.

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

Azon­nal meg­halt, ami­kor a te­me­tő­ben játék köz­ben rá­zu­hant egy sírkő. Két társa is meg­sé­rült. Szak­ér­tők arra gya­na­kod­nak: egy kö­zel­ben álló fa gyö­ke­rei moz­dít­hat­ták el a követ.

Azon­nal meg­halt, ami­kor a te­me­tő­ben játék köz­ben rá­zu­hant egy sírkő. Két társa is meg­sé­rült. Szak­ér­tők arra gya­na­kod­nak: egy kö­zel­ben álló fa gyö­ke­rei moz­dít­hat­ták el a követ.