EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nosztalgia! Ezen a videón elpusztulsz!

Nosztalgia! Ezen a videón elpusztulsz!

A Sze­ren­cse­ke­rék című ve­tél­kedő leg­em­lé­ke­ze­te­sebb pil­la­nata volt ez!

A Sze­ren­cse­ke­rék című ve­tél­kedő szá­mos fe­led­he­tet­len pil­la­na­tot oko­zott ne­künk, té­vé­né­zők­nek: Hir­te­len nyert, vagy bu­kott mil­liók, no meg ez a "nagy­szerű" meg­ol­dás...

Robban a bikinibomba, szexi XXL a nyerő!

Robban a bikinibomba, szexi XXL a nyerő!

Ki­vé­te­les mé­ret­tar­to­mány fó­kusz­ban!

A ki­vé­te­les mé­ret­tar­to­mányba eső kí­vá­na­tos női tes­tért meg­vesz­nek a férfiak! Sze­ren­csére az idei sze­zon a túl­mé­re­tes höl­gyek­nek ked­vez...

Újabb videót kaptunk az 1-es villamoson verekedő férfiről!

Újabb videót kaptunk az 1-es villamoson verekedő férfiről!

Bru­tá­li­san meg­vert egy idős bá­csit az 1-es vil­la­mos egyik utasa csü­tör­tök éjjel.

Bru­tá­li­san meg­vert egy idős bá­csit az 1-es vil­la­mos egyik utasa csü­tör­tök éjjel.

Vandálok verték szét a válogatott focista vakációját

Vandálok verték szét a válogatott focista vakációját

Ivan Ra­ki­tic nem tu­dott el­bújni.

Ivan Ra­ki­tic nem tu­dott tö­ké­le­te­sen el­bújni sze­ret­te­i­vel. Saj­nos ki­de­rült, hol pihen, a szur­ko­lók pedig meg­lá­to­gat­ták.

Többszázan kaptak alkoholmérgezést a VOLT-on

Többszázan kaptak alkoholmérgezést a VOLT-on

Bár nem­rég kez­dő­dött az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb fesz­ti­válja, máris szá­za­kat lát­tak el a men­tő­sök.

Az orvosok temették volna, de az anyai szív megmentette a csecsemőt

Az orvosok temették volna, de az anyai szív megmentette a csecsemőt

Az or­vo­sok 1 szá­za­lék esélyt adtak arra, hogy élet­ben marad a mag­zat.

Az or­vo­sok 1 szá­za­lék esélyt adtak arra, hogy élet­ben marad a mag­zat.

NE HAGYD KI!

Visszatér a képernyőre a kirúgott híradós

Visszatér a képernyőre a kirúgott híradós

A Sze­ren­cse­ke­rék ko­rábbi há­zi­gaz­dá­ját három évvel ez­előtt küld­ték el. Most újra kép­er­nyőn az ATV nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője.

A Sze­ren­cse­ke­rék ko­rábbi há­zi­gaz­dá­ját három évvel ez­előtt küld­ték el. Most újra kép­er­nyőn az ATV nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője.

Ettől az orális szexkelléktől el fog akadni a lélegzeted!

Ettől az orális szexkelléktől el fog akadni a lélegzeted!

Nem fogsz hinni a sze­med­nek.

Nem fogsz hinni a sze­med­nek, ha meg­lá­tod, mi­lyen el­ké­pesztő öt­let­tel ruk­kol­tak elő.

A világ legcukibb lánykérése!

A világ legcukibb lánykérése!

Isaac Lamb négy éve na­gyot ál­mo­dott, azóta sem pi­pálta le senki. Min­den idők leg­em­lé­ke­ze­te­sebb lány­ké­rése még min­dig az övé! Höl­gyeim, zseb­ken­dő­ket elő!

Isaac Lamb négy éve na­gyot ál­mo­dott, azóta sem pi­pálta le senki. Min­den idők leg­em­lé­ke­ze­te­sebb lány­ké­rése még min­dig az övé!

Így viseld nyáron az icipici shortot!

Szuperszexi divat! Így viseld nyáron az icipici shortot!

A hőség egyik slá­gere az ici­pici rö­vid­nad­rág. Ne gon­dold, hogy ezt nem lehet stí­lu­so­san, ele­gán­san vi­selni: meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul csi­nos!

A hőség egyik slá­gere az ici­pici rö­vid­nad­rág. Ne gon­dold, hogy ezt nem lehet stí­lu­so­san, ele­gán­san vi­selni: meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul csi­nos!

4 gyakorlat, ami eltünteti a melltartóhájat

4 gyakorlat, ami tökéletesen eltünteti a melltartóhájat

Nincs több fe­les­le­ges zsír­párna.

A leg­kar­csúbb nők éle­tét is gyak­ran meg­ke­se­ríti né­hány zsír­párna. De ne ke­se­regj, in­kább szállj harcba el­le­nük!

Robban a nyári diétabomba: kóstold meg a cukkinirösztit!

Robban a nyári diétabomba: kóstold meg a cukkinirösztit!

Le­e­sik az állad ettől a fi­nom­ság­tól!

Le­e­sik az állad ettől a fi­nom­ság­tól! Igazi ínyenc­ség, amit nem­csak a fo­gyó­kú­rá­zók imád­nak!

Ezzel a zöldséggel dobd fel a limonádét, gyorsabban szaladnak le rólad a kilók

Ezzel a zöldséggel dobd fel a limonádét, gyorsabban szaladnak le a kilók

A forró nyári na­po­kon jól esik egy sa­vany­kás ital. Ez az ubor­kás li­mo­nádé már az élénk­zöld szí­né­vel lehűt.

Ennek a lánynak a bikinis fotója robbantott a neten! Nézd meg, miért!

Ennek a lánynak a bikinis fotója felrobbantotta a netet! Nézd meg te is, miért!

A 21 éves ame­ri­kai egye­te­mista lány, Les­ley Mil­ler most vá­sá­rolt éle­té­ben elő­ször bi­ki­nit.

Titkos VHS kazetta került elő egy 24 éve megfagyott idegen lényről

Titkos VHS kazetta került elő egy 24 éve megfagyott idegen lényről

El­ké­pesztő, még 1992-ben ké­szült VHS fel­vé­te­lek és fotók ke­rül­tek elő...

El­ké­pesztő, még 1992-ben ké­szült VHS fel­vé­te­lek és fotók ke­rül­tek elő...

Kegyetlen fordulat az időjárásban!

Kegyetlen fordulat az időjárásban!

Szom­bat este ér­ke­zik meg a le­hű­lés, addig vi­szont iz­zasztó hőség lesz.

Szom­bat este ér­ke­zik meg a le­hű­lés, addig vi­szont iz­zasztó hőség lesz. A meleg idő fo­ko­za­to­san tér vissza a hét ele­jén.

Elkapták a bácsit villamoson megverő férfit

Elkapták a bácsit villamoson megverő férfit

D. Zsolt min­den előz­mény nél­kül ve­tette magát a bé­ké­sen be­szél­gető bá­csira.

Ajjaj: ne szárítsd többé a kezed nyilvános vécében a légfúvóval!

Ajjaj: ne szárítsd többé a kezed nyilvános vécében a légfúvóval!

A szak­ér­tők sze­rint ez a mód­szer egy kész ví­rus­in­vá­ziót indít el. Töb­bet ne hasz­náld in­kább a ma­si­nát!

A szak­ér­tők sze­rint ez a mód­szer egy kész ví­rus­in­vá­ziót indít el. Töb­bet ne hasz­náld in­kább a ma­si­nát!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Így állnak bosszút a magyarok Fellainin

Így állnak bosszút a magyarok Fellainin

Nem könnyű annak, akire egy nem­zet ha­rag­szik.

Nem könnyű annak, akire egy nem­zet ha­rag­szik. Már­pe­dig a bel­gák lab­da­rú­gója, Fel­la­ini nem lopta magát a ma­gya­rok szí­vébe, ami­kor ar­ro­gáns moz­du­lat­tal mu­to­gatta négy ujját Sza­lai Ádám­nak...

Kézrátétellel izgat a formás, szexi modell

Kézrátétellel izgat a formás, szexi modell

Brittny ez­út­tal Mal­lor­cán, vet­kő­zés­sel han­golt az Oszt­rák Nagy­díjra.

Brittny ez­út­tal Mal­lor­cán, vet­kő­zés­sel han­golt a Forma-1-es Oszt­rák Nagy­díjra. Ott pedig nem illik túl­sá­go­san fel­öl­tözni. Jen­son But­ton ked­vese szót is fo­ga­dott.

29 év után szedheti a sátorfáját a legendás focista

Nagyot koppant, 29 év után kénytelen lesz szedni a sátorfáját

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot.

Hiába szol­gálta hű­ség­gel a klu­bot, nem kel­lett az új edző­nek a walesi fut­ball-le­genda.

Ezért rejtegette Katus Attila 20 évvel fiatalabb barátnőjét

Ezért rejtegette Katus Attila 20 évvel fiatalabb barátnőjét

Már fél éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban a fit­nesz­edző. Úgy érzi, meg­ta­lálta azt a lányt, akit meg­bá­nás nél­kül mu­ta­tott be mé­di­á­ban is.

Már fél éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban a fit­nesz­edző. Úgy érzi, meg­ta­lálta azt a lányt, akit meg­bá­nás nél­kül mu­ta­tott be mé­di­á­ban is.

Mára horrorpark lett Molnár Anikó közösségi oldala!

Horrorpark lett Molnár Anikó közösségi oldala!

Az egy­kori Nagy Ő kő­ke­mé­nyen be­le­állt az ál­lat­vé­de­lembe, így min­denki ret­teg­het aki kínoz vagy öl.

Az egy­kori Nagy Ő kő­ke­mé­nyen be­le­állt az ál­lat­vé­de­lembe, így min­denki ret­teg­het, aki­ről vény­kép vagy videó rög­zíti, hogy éppen ál­la­to­kat kínoz, vagy öl.

Öt árva maradt a hortobágyi tűzszerészek után

Öt árva maradt a hortobágyi tűzszerészek után

Az ért­he­tet­len tra­gé­dia öt árvát ha­gyott hátra. A bal­eset a szak­em­be­re­ket is meg­döb­ben­tette, a kö­rül­mé­nye­ket még vizs­gál­ják.

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ezeket kéne tudnia a srácoknak az orálról

Ezeket kéne tudnia a srácoknak az orálról

A lá­nyok is imád­ják adni, de meg­mu­tat­juk, mi jár köz­ben a fe­jük­ben!

A lá­nyok is imád­ják adni, de most meg­mu­tat­juk mi jár köz­ben a fe­jük­ben! 12 dolog, amit jó lesz ész­ben tar­ta­nod, ha több ilyen él­ményt sze­ret­nél!

Hátborzongató lényt fotózott a gazda Zala megyében!

Hátborzongató lényt fotózott a gazda Zala megyében!

Sza­bolcs bácsi ré­mül­ten sza­ladt a szom­szédba se­gít­sé­gért!

Soha ilyen könnyen nem szeleteltél görögdinnyét! Íme a trükk!

Soha ilyen könnyen nem szeleteltél görögdinnyét! Íme a trükk!

Mos­tan­tól egé­szen új ala­pokra he­lye­zed majd a gö­rög­dinnye fa­la­to­zá­sát.

...MEGVOLT MÁR?

Zárd az estét Pordán Petra tökéletes popsijával!

Zárd az estét Pordán Petra tökéletes popsijával!

Fa­lat­nyi tan­gás bi­ki­ni­ben bi­zo­nyítja ismét, hogy miért em­le­ge­tik a honi média egyik leg­jobb fe­nekű nő­je­ként.

Fa­lat­nyi tan­gás bi­ki­ni­ben bi­zo­nyítja ismét, hogy miért em­le­ge­tik a honi média egyik leg­jobb fe­nekű nő­je­ként.

Újabb bizonyíték: Elvis mégsem halt meg! Itt a videó!

Újabb bizonyíték: Elvis mégsem halt meg! Itt a videó!

Itt az új bi­zo­nyí­ték...

Első pil­lan­tásra nem ha­son­lít úgy az öregúr, mint gon­dol­nánk, de hát az idő el­szállt fe­lette is, és egyre töb­ben van­nak, aki­ket meg­győz­nek az új bi­zo­nyí­té­kok...

Nem hinnéd, mit ismert be Norbi!

Nem hinnéd, mit ismert be Norbi!

Az Up­date mód­szer atyja is csak ember.

Az Up­date mód­szer atyja is csak ember. Ennek kö­vet­kez­té­ben évek óta töb­bet mutat alatta a mér­leg, mint sze­retné. Ez amo­lyan fiús dolog a Scho­bert csa­lád­ban.

Ezért bénul meg Budapest közlekedése hétvégén!

Ezért bénul meg Budapest közlekedése hétvégén!

Mu­tat­juk a lis­tát a le­zá­rá­sok­ról.

Mu­tat­juk a lis­tát a le­zá­rá­sok­ról, merre ne menj, ha jót akarsz ma­gad­nak hét­vé­gén!

Szerelmi bánat miatt változtatott külsején Muri Enikő?

Szerelmi bánat miatt változtatott külsején Muri Enikő?

Az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel leg­újabb képét. Rá sem lehet is­merni az X-Fak­tor egy­kori fel­fe­de­zett­jére.

Az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel leg­újabb képét. Rá sem lehet is­merni az X-Fak­tor egy­kori fel­fe­de­zett­jére.

Kinyomoztuk, mennyit érhet Medveczky Ilona háza

Kinyomoztuk, mennyit érhet Medveczky Ilona háza

Nehéz meg­ha­tá­rozni, mennyit érhet.

Nehéz meg­ha­tá­rozni, mennyit is érhet a Buda egyik leg­frek­ven­tál­tabb he­lyén álló ház, mely­ben több mint fél év­szá­zada él a tánc­mű­vész.

Jégesővel kísért szélvihar tart Magyarország felé!

Jégesővel kísért szélvihar tart Magyarország felé!

Ke­mény hét­vége előtt ál­lunk.

Úgy tűnik, már szom­ba­ton véget érhet a csa­pa­dék­men­tes idő, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint ke­mény hét­vége előtt ál­lunk.

Szemed kiakad a meteorológusnő vetkőzésétől!

Szemed kiakad a meteorológusnő vetkőzésétől!

Élő adás­ban sok­kolt tes­té­vel a szőke bom­bázó!

Élő adás­ban sok­kolt tes­té­vel a szőke bom­bázó!

Törökországi robbantás: Mága Zoltán pokoli órákat élt át

Törökországi robbantás: Mága Zoltán pokoli órákat élt át

A pi­lóta hír­zár­la­tot ren­delt el a re­pü­lőn! Süllye­dés után emel­kedni kez­dett a gép, el­tűn­tek a város fé­nyei...

Borostás pasi harapdálta C. Ronaldo fülét

Borostás pasi harapdálta Cristiano Ronaldo fülét

Tény­leg több ez ba­rát­ság­nál?

Me­gint a por­tu­gál arany­lab­dás ga­tyá­já­ban tur­kál a sajtó. Olaj a tűzre a leg­újabb kép­sor. Tény­leg több ez ba­rát­ság­nál?

El sem hinnéd, kivel zúz a metál koncerten Zacher Gábor!

El sem hinnéd, kivel zúz a metál koncerten Zacher Gábor!

A to­xi­ko­ló­gus fi­á­val bu­li­zik a VOLT Fesz­ti­vá­lon, ahol több napig marad, de nem­csak bu­lizni ment.

Ezért távozott a köztévétől Csiszár Jenő!

Ezért távozott a köztévétől Csiszár Jenő!

A nép­szerű tévés el­hagyta az MTVA-t, jú­nius 30-án, mind­ezt azon­ban csak egy nap­pal ké­sőbb je­len­tet­ték be.

A nép­szerű tévés el­hagyta az MTVA-t, jú­nius 30-án, mind­ezt azon­ban csak egy nap­pal ké­sőbb je­len­tet­ték be.

Tibi atya ezúttal a VOLT fesztiválon rúgott bele még egyet Oravecz Nórába

Tibi atya ezúttal a VOLT fesztiválon rúgott bele még egyet Oravecz Nórába

Az utóbbi idő­ben csi­tulni lát­szott a fik­tív pap és a si­ker­szerző kö­zötti csa­tá­ro­zás, ám ki­de­rült, hogy az atya csak erőt gyűj­tött.

Ne dőlj be! A Citibank nevében küldenek hamis leveleket a csalók

Ne dőlj be! A Citibank nevében küldenek hamis leveleket a csalók

A le­ve­let je­len­leg még is­me­ret­len csa­lók kül­dik a Ci­ti­bank Tö­rök­or­szág ne­vé­ben ma­gyar ügy­fe­lek­nek.

Még a rendőrök is könnyeztek: meglepte az Eb sztárja az árvát

Még a rendőrök is könnyeztek: meglepte az Eb sztárja az árvát

Szem nem marad szá­ra­zon! Meg­ható gesz­tus a torna egyik leg­jobb­já­tól. Némi vi­gasz a me­rény­let után.

Szem nem marad szá­ra­zon! Meg­ható gesz­tus a torna egyik leg­jobb­já­tól. Némi vi­gasz a me­rény­let után.

Zarándokhely lett a hatalmas budapesti Bud Spencer graffiti

Zarándokhely lett a hatalmas budapesti Bud Spencer graffiti

Szinte min­den pil­la­nat­ban ér­ke­zik va­laki, hogy le­rója ke­gye­le­tét a leg­na­gyobb "po­fon­osztó" előtt.

Mióta fel­ke­rült a Fi­la­tor­igát hév­meg­ál­ló­nál álló falra a ha­tal­mas Bud Spen­cer "fest­mény", szinte min­den pil­la­nat­ban ér­ke­zik va­laki, hogy le­rója ke­gye­le­tét a leg­na­gyobb "po­fon­osztó" előtt.

A Jobbik frakcióvezetője csúnyán belekeveredett a magyarázkodásba!

A Jobbik frakcióvezetője csúnyán belekeveredett a magyarázkodásba!

No de aztán...

A bot­rány ki­rob­ba­nása után egy job­bi­kos saj­tó­köz­le­mény be­is­merte...

Tuti, hogy elolvadsz Csobot Adél cuki kisfiától

Tuti, hogy elolvadsz Csobot Adél cuki kisfiától

Két hónap után mu­tatta meg Ná­tánt.

Két hónap után mu­tatta meg Ná­tánt.

Kínos baki az RTL-nél. Nem ismerik Király Gábort?

Kínos baki az RTL-nél. Nem ismerik Király Gábort?

Meg­lepő fel­irat...

Meg­lepő fel­irat a ke­res­ke­delmi csa­torna mű­so­rá­ban. Per­sze a vá­lo­ga­tott ka­pu­sát ebben a mi­nő­sé­gé­ben is imád­nánk.

Brutálisan megvertek egy idős bácsit az 1-es villamoson!

Brutálisan megvertek egy idős bácsit az 1-es villamoson!

A RIPOST ol­va­sója fel­vette az ese­tet.

Szinte a sem­mi­ből tá­madt rá egy fehér base­ball­sap­kás férfi a vele szem­ben ülő idős utasra pén­tek haj­nal­ban az 1-es vil­la­mo­son.

Terrorzónába hívják a magyar válogatott Eb-hősét!

Terrorzónába hívják a magyar válogatott Eb-hősét!

Nem akár­mi­lyen sztár­klub várja.

Végre vége a szen­ve­dé­sé­nek, meg­van az egérút? Nem akár­mi­lyen sztár­klub hívja. Hosszú idő után or­szá­got vált­hat a lé­giós.

Újabb hollywoodi molesztálásra derült fény

Újabb hollywoodi molesztálásra derült fény

Than­die New­ton szí­nésznő hosszú évek hall­ga­tása után most elő­ször tu­dott be­szélni meg­alázó él­mé­nye­i­ről.

Than­die New­ton szí­nésznő hosszú évek hall­ga­tása után most elő­ször tu­dott be­szélni meg­alázó él­mé­nye­i­ről.

Botrányos videó: P***anadrág mindenhol a VOLT Fesztiválon!

Botrányos videó: P***anadrág mindenhol a VOLT Fesztiválon!

A fesz­ti­vál rend­kí­vül sok­színű, de egy­va­lami nem hi­á­nyoz­hat egyik lány­ról sem, ez pedig a fe­ne­ket alig ta­karó apró nad­rág.

Horváth Éva bikinis testétől az esőfelhők is eltűnnek

Horváth Éva bikinis testétől az esőfelhők is eltűnnek

A mű­sor­ve­zető a Ti­szá­nál nya­ral.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető a Ti­szá­nál nya­ral, mind­ezt ter­mé­sze­te­sen bi­ki­ni­ben teszi, és a lát­vá­nyá­tól bi­zse­regni kez­dett a tes­tünk.

Betegsége tette tönkre Kozso kapcsolatát

Betegsége tette tönkre Kozso kapcsolatát

Fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok övez­ték az éne­kes és egy­kori ked­vese, Keira sza­kí­tá­sát. Most végre tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba, és el­árul­ták a tel­jes igaz­sá­got.

Fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok övez­ték az éne­kes és egy­kori ked­vese, Keira sza­kí­tá­sát. Most végre tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba, és el­árul­ták a tel­jes igaz­sá­got.

Több száz migráns járkálhat szabadon Kiskunhalas utcáin!

Több száz migráns járkálhat szabadon Kiskunhalas utcáin!

Hiába vol­tak ha­tal­mas bal­hék a vá­ros­ban már az őr­zött be­fo­gadó köz­pont­ban is.

Hiába vol­tak ha­tal­mas bal­hék a vá­ros­ban már az őr­zött be­fo­gadó köz­pont­ban is, most nyi­tott me­ne­kült­tá­bort nyit­nak ugyan­ott.

Kiderült, mi okozta a Dunában talált édesapa halálát

Kiderült, mi okozta a Dunában talált édesapa halálát

A bon­co­lás meg­tör­tént.

Jövő héten pén­te­ken te­me­tik Osz­tás Fe­ren­cet, aki­nek a holt­tes­tét jú­nius 10-én húz­ták ki a Du­ná­ból. A bon­co­lás meg­tör­tént.

Durván megalázta a kerekesszékes magyar sztárt a BKV-sofőr!

Durván megalázta a kerekesszékes magyar sztárt a BKV-sofőr!

El­ké­pesztő tör­té­net lá­tott nap­vi­lá­got!

Az is­mert ma­gyar ke­re­kes­szé­kes szí­nész-spor­to­ló­nak akadt gondja az egyik bu­da­pesti busz­so­főr­rel.

Király Viktor szerint túl sokat várunk tőle

Király Viktor szerint túl sokat várunk tőle

Ugyan Ame­ri­ká­ban is egyre nép­sze­rűbb, de ez nem je­lenti azt, hogy máris vi­lág­sztár. Aho­gyan azt sokan hisszük.

Ugyan Ame­ri­ká­ban is egyre nép­sze­rűbb, de ez nem je­lenti azt, hogy máris vi­lág­sztár. Aho­gyan azt sokan hisszük.

Kirúgták csapatából az Eb magyar hősét

Kirúgták csapatából az Eb magyar hősét

Gólt lőtt a tor­nán, még­sem kell klub­já­ban. Edzője hal­lani sem akar a ma­gyar já­té­kos­ról, aki­nek sok sze­ren­csét kíván.

Gólt lőtt a tor­nán, még­sem kell klub­já­ban. Edzője hal­lani sem akar a ma­gyar já­té­kos­ról, aki­nek sok sze­ren­csét kíván.

Az ágyában pózolt meztelenül Demi Lovato

Az ágyában pózolt meztelenül Demi Lovato

Ma már büszke a tes­tére.

Az egy­ko­ron ön­ér­té­ke­lési za­va­rok­kal küzdő ti­ni­sztár ma már büszke a tes­tére, és nem is fél meg­mu­tatni, hogy mivel ál­dotta meg a Te­remtő.

Botrány az Eb-n! Rátámadtak Cristiano Ronaldóra

Botrány az Eb-n! Rátámadtak Cristiano Ronaldóra

Nin­cse­nek biz­ton­ság­ban a fo­cis­ták.

Újabb ren­de­zői hiba a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Nin­cse­nek biz­ton­ság­ban a fo­cis­ták. Nem csak a ter­ro­ris­ták­tól kell fél­niük a pá­lyán.

Fura meztelen fotó Alanis Morissette-ről

Fura meztelen fotó Alanis Morissette-ről

A híres höl­gyek­től meg­szok­hat­tuk, hogy ruha nél­kül pó­zol­nak, ami­kor ál­dott ál­la­pot­ban van­nak. Vi­szont ilyen képet még sen­ki­ről nem lát­tunk.

A híres höl­gyek­től meg­szok­hat­tuk, hogy ruha nél­kül pó­zol­nak, ami­kor ál­dott ál­la­pot­ban van­nak. Vi­szont ilyen képet még sen­ki­ről nem lát­tunk.

Bevallotta: pszichológus segítségét kérte Pindroch Csaba

Bevallotta: pszichológus segítségét kérte Pindroch Csaba

Senki nem gon­dolná, hogy lé­lek­dok­torra van szük­sége.

A híres szí­nész­ről, aki ál­ta­lá­ban min­denki ar­cára mo­solyt csal, senki nem gon­dolná, hogy lé­lek­dok­torra van szük­sége.

Óriási pénzt kaszált a Fradi az Eb-n

Óriási pénzt kaszált a Fradi az Eb-n

Hat fo­cis­tát is küld­tek a tor­nára, az UEFA ren­ge­te­get fizet a Fe­renc­vá­ros­nak emi­att. Nem csak az FTC járt jól, hanem a Vi­deo­ton is, de öt másik csa­pat­nak szin­tén ju­tott pénz.

Hat fo­cis­tát is küld­tek a tor­nára, az UEFA ren­ge­te­get fizet a Fe­renc­vá­ros­nak emi­att. Nem csak az FTC járt jól, hanem a Vi­deo­ton is, de öt másik csa­pat­nak szin­tén ju­tott pénz.

Drasztikusan megváltozott Hernádi Judit lánya

Drasztikusan megváltozott Hernádi Judit lánya

Az éne­kes­nőre rá sem is­merni.

Az éne­kes­nőre rá sem ismer az, aki az el­múlt idő­szak­ban csak a hang­ját hal­lotta, de sehol nem ta­lál­ko­zott Tar­ján Zsófi­val.

Ma hiába mész orvoshoz!

Ma hiába mész orvoshoz!

A köz­tiszt­vi­se­lők és az egész­ség­ügyi dol­go­zók napja van.

A köz­tiszt­vi­se­lők és az egész­ség­ügyi dol­go­zók napja van, így le­he­tő­leg ne jú­lius 1-jén akar­junk meg­be­te­gedni vagy ügye­ket in­tézni.