CÍMKE: 'verekedés'

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna...

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Egy cel­lá­ban ült és ve­re­ke­dett össze az ózdi hős és Cur­tis.

Váróteremben estek egymásnak a férfiak

Váróteremben estek egymásnak a férfiak

Mo­son­ma­gyar­óvá­ron tört ki a balhé. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott el­le­nük. A négy férfi közül kettő meg is sé­rült. A du­la­ko­dást, szó­vál­tás előzte meg.

Mo­son­ma­gyar­óvá­ron tört ki a balhé. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott el­le­nük. A négy férfi közül kettő meg is sé­rült. A du­la­ko­dást, szó­vál­tás előzte meg.

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. Egyi­kő­jük kis­gye­rek­kel együtt ütött-vá­gott.

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben.

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. Fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

.

Ala­cso­nyabb osz­tá­lyú meccs után tett fel­je­len­tést a já­té­kos. A tet­test ga­ráz­da­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let.

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let. A szak­író sze­rint óri­ási bajba ke­rült.

Csúnyán ráfázott az erőszakos sofőr, erre ő sem számított - videó

Csúnyán ráfázott az erőszakos sofőr, erre ő sem számított - videó

Nem hagyta magát az idős biz­ton­sági őr, ko­moly lec­ké­ben ré­sze­sí­tette a férfit.

Nem hagyta magát az idős biz­ton­sági őr, ko­moly lec­ké­ben ré­sze­sí­tette a férfit.

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Bal­hés volt az FTC-Deb­re­cen rang­adó.

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Összeverték a színészt Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Összeverték a színészt Kolozsváron, mert magyarul beszélt

A ro­ko­na­i­val be­szélt ma­gya­rul.

A ro­ko­na­i­val be­szélt ma­gya­rul a szí­nész egy ko­lozs­vári ital­bolt­nál.

Ez rémisztő: taxis is részese volt a brutális balhénak Budapesten

Ez rémisztő: taxis is részese volt a brutális balhénak Budapesten

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben. Mire a hely­színre értek, nyoma ve­szett a ve­re­ke­dők­nek.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben. Mire a hely­színre értek, nyoma ve­szett a ve­re­ke­dők­nek.

Elképesztő jelenet a nyílt utcán, durva dolgot tett a pucér nő 18+

Elképesztő jelenet a nyílt utcán, durva dolgot tett a pucér nő 18+

Az arra járó em­be­re­ket sok­kolta a lát­vány, min­denki csak tét­le­nül bá­mult.

Az arra járó em­be­re­ket sok­kolta a lát­vány, min­denki csak tét­le­nül bá­multa a szo­kat­lan ese­mé­nye­ket.

Mi történt az út mellett? Letépték egymásról a ruhát a nők

Mi történt az út mellett? Letépték egymásról a ruhát a nők

Nem csoda, hogy azon­nal meg­bé­nult a for­ga­lom.

Nem csoda, hogy azon­nal meg­bé­nult a for­ga­lom.

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Focipályán csapott le a bunkó apuka

A druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Reagált a KFC, azonnal kirúgták a verekedő őrt

Reagált a KFC, azonnal kirúgták a verekedő őrt

Az ét­te­rem­lánc tel­je­sen el­ítéli a va­sár­nap éj­szaka tör­tén­te­ket. A cég már fel­aján­lást is tett egy szer­ve­zet ré­szére.

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

A sza­vak ereje nem volt elég, a vita he­vé­ben mind­két ko­szo­vói dön­tés­ho­zó­nál el­sza­kadt a cérna.

Rómában veszélyes csókolózni!

Rómában veszélyes csókolózni!

Leg­alábbis azt ta­ná­csol­juk, előtte néz­ze­nek jól körül.

Leg­alábbis azt ta­ná­csol­juk, előtte néz­ze­nek jól körül. A be­ván­dor­lók ugyanis már a saját tör­vé­nyeik sze­rint cse­le­ked­nek...

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Hihetetlen botrány: a pályán ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Videó a svájci bal­hé­ról. Vanc­zák Vil­mos ko­rábbi fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta.