CÍMKE: 'titkos esküvő'

Rihanna teljesen átlátszó ruhában mondott meglepőt...

Rihanna teljesen átlátszó ruhában mondott meglepőt...

A bar­ba­dosi pop­her­cegnő jó szo­ká­sá­hoz híven me­rész ruhát öl­tött, és be­szélt a rej­té­lyes ro­mán­cá­ról.

Döbbenet, az internetről tudták meg a sztár szülei, hogy már házas

Döbbenet, az internetről tudták meg a sztár szülei, hogy már házas

A Jonas Bro­thers egyik tagja május ele­jén vette fe­le­sé­gül sze­rel­mét.

A Jonas Bro­thers egyik tagja május ele­jén vette fe­le­sé­gül sze­rel­mét.

Mindenkit meglepett vele: részletek a sztár szupertitkos esküvőjéről

Mindenkit meglepett vele: részletek a sztár szupertitkos esküvőjéről

Ed She­e­ran si­kert si­kerre hal­moz a zenei élet­ben, ám a ma­gán­éle­té­ről alig lehet hal­lani. Ügye­sen tit­ko­ló­zik. Vagy még­sem?

Sosem látott, megható képeket közölt az énekesnő titkos esküvőjéről

Sosem látott, megható képeket közölt az énekesnő titkos esküvőjéről

Na­gyon meg­hitt kö­rül­mé­nyek kö­zött mond­ták ki a bol­do­gító igent.

A fi­a­tal sze­rel­me­sek na­gyon meg­hitt kö­rül­mé­nyek kö­zött mond­ták ki a bol­do­gító igent.

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Berki Krisz­tián és sze­relme hó­na­pok óta pró­bálta ti­tok­ban tar­tani, hogy össze­há­za­sod­tak, mégis le­buk­tak.

Hatalmas bejelentést tett Dobó Kata és Zsidró Tamás, ez váratlanul jött

Hatalmas bejelentést tett Dobó Kata és Zsidró Tamás, ez váratlanul jött

A sztár­pár nem­so­kára össze­há­za­sod­hat, a lag­zit ti­tok­ban tart­ják.

A sztár­pár nem­so­kára össze­há­za­sod­hat, ám a lag­zit csend­ben, a vi­lág­tól el­vo­nul­tan sze­ret­nék tar­tani.

Titokban újból férjhez ment a sztármami, itt vannak az első fotók a privát esküvőről

Titokban újból férjhez ment a sztármami, itt vannak az első fotók a privát esküvőről

A lag­zira több hí­res­ség is hi­va­ta­los volt.

A lag­zira több hí­res­ség is hi­va­ta­los volt, így a pap­araz­zik elől nem si­ke­rült el­tit­kolni tel­je­sen a bulit.

Titokban megházasodott a Harry Potter sztárja, itt az első fotó

Titokban megházasodott a Harry Potter sztárja, itt az első fotó

A fi­a­tal szí­nész Olasz­or­szág­ban vette fe­le­sé­gül sze­rel­mét, épp ami­kor a ked­venc ze­ne­kara is ott kon­cer­te­zett.

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

A má­jusi el­jegy­zés után fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek, az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

Óriási örömhír, titokban megy férjhez a TV2 megosztó sztárja!

Óriási örömhír, titokban megy férjhez a TV2 megosztó sztárja!

Ra­jon­gó­já­ból lett sze­relme nem­so­kára oltár elé ve­zeti.

Az éne­kes­nőt nyolc évvel ez­előtt is­mer­hette és sze­ret­hette meg az or­szág, ami­kor a Me­gasztár ötö­dik éva­dá­ban sze­re­pelt. Azóta ren­ge­te­get vál­to­zott az élete, ra­jon­gó­já­ból lett sze­relme nem­so­kára oltár elé ve­zeti.

Váratlan fordulat, mégsem fújták le az esküvőt Berki Krisztiánék!

Váratlan fordulat, mégsem fújták le az esküvőt Berki Krisztiánék!

Az Édes Élet sztár­jai bár a nyil­vá­nos­ság előtt le­mond­ták az es­kü­vőt, in­for­má­ci­ó­ink sze­rint lehet, hogy tit­kos me­nyeg­zőre ké­szül­nek.