CÍMKE: 'thai-box'

Így védd meg magad az utcán: önvédelmi trükkök a szakértőktől

Így védd meg magad az utcán: önvédelmi trükkök a szakértőktől

Nem kell fél­nünk az utcán, ha fel va­gyunk ké­szülve a vá­rat­lan ese­mé­nyekre is.

Döbbenet, bunyózni fog a vadító modell

Döbbenet, bunyózni fog a vadító modell

Mia Kang ala­po­san meg­lepte a vi­lá­got, erre a dön­tésre nem szá­mí­tot­tak.

Mia Kang ala­po­san meg­lepte a vi­lá­got, erre a dön­tésre aligha szá­mí­tot­tak tőle.

Kukafedéllel verik szét egymást a thai harcosok

Kukafedéllel verik szét egymást a thai harcosok

A küz­dő­spor­to­lók­nál né­hány perc után el­pat­tant egy húr. Nem­csak a po­fo­nok rep­ked­tek, hanem a ku­ka­fe­de­lek is. Ilyen bi­zarr ve­re­ke­dést még biz­tos, hogy nem lá­tott!

A küz­dő­spor­to­lók­nál né­hány perc után el­pat­tant egy húr. Nem­csak a po­fo­nok rep­ked­tek, hanem a ku­ka­fe­de­lek is. A durva bu­nyóba ké­sőbb egy meg­va­dult néző is be­szállt. Ilyen bi­zarr ve­re­ke­dést még biz­tos, hogy nem lá­tott!