CÍMKE: 'teszedd'

300 ezren takarították az országot

300 ezren takarították az országot

Soha ennyien nem vet­tek még részt.

Soha ennyien nem vet­tek még részt a nagy sze­mét­sze­dési ak­ci­ó­ban: több mint 3200 hely­szí­nen több mint 300 ezer ön­kén­tes sze­dett sze­me­tet.

Micsoda akció, százezrek szednek szemetet a hétvégén!

Micsoda akció, százezrek szednek szemetet a hétvégén!

Ren­ge­te­gen vo­nul­nak ki a hét­vé­gén ön­ként sze­me­tet szedni: va­sár­na­pig tart az egy­he­tes akció...

Rámozdultak a magyarok az új akcióra

Rámozdultak a magyarok az új akcióra

Ennyi ön­kén­tes még sosem je­lent­ke­zett...

Új re­kord szü­let­het: 240 ezren vesz­nek részt az idei TeS­zedd! ak­ci­ó­ban.

Ma indul a közös szemétszedés

Ma indul a közös szemétszedés

Ma kez­dő­dik a TeS­zedd! kö­zös­ségi sze­mét­sze­dési prog­ram.

Ma kez­dő­dik a TeS­zedd! kö­zös­ségi sze­mét­sze­dési prog­ram, amire idén vá­ra­ko­zá­son felül sokan je­lent­kez­tek.

Hétfőn indul az új szemétszedési kihívás

Hétfőn indul az új szemétszedési kihívás

Új ki­hí­vás ter­jed a neten, sze­mét­sze­désre buz­dí­ta­nak.

Új ki­hí­vás ter­jed a neten, sze­mét­sze­désre buz­dí­ta­nak.

Összefog az ország a szemét ellen, vasárnapig lehet jelentkezni

Összefog az ország a szemét ellen, vasárnapig lehet jelentkezni

Va­sár­na­pig bárki csat­la­koz­hat a TeS­zedd! - Ön­kén­te­sen a tiszta Ma­gyar­or­szá­gért ak­ci­ó­hoz.