CÍMKE: 'tábla'

Hűtlen nőt még soha nem hoztak ennyire kellemetlen helyzetbe!

Hűtlen nőt még soha nem hoztak ennyire kellemetlen helyzetbe!

A meg­csalt auszt­rál pasas a nyil­vá­nos­ság be­vo­ná­sá­val hozta párja tud­tára, hogy tisz­tá­ban van a meg­alázó rész­le­tek­kel...

Örülnek Érden, ha rongálják a táblákat

Örülnek Érden, ha rongálják a táblákat

A Pest me­gyei vá­ros­ban bol­do­gok, ha meg­je­len­nek a filc­tol­las em­be­rek...

Még ilyet?! A Pest me­gyei vá­ros­ban nem hogy nem hív­nak rend­őrt, egye­ne­sen bol­do­gok, ha meg­je­len­nek a filc­cel fel­sze­rel­ke­zett em­be­rek...

Tábla figyelmeztet a Tisza-parton: Vigyázat! Meztelen járókelők!

Tábla figyelmeztet a Tisza-parton: Vigyázat! Meztelen járókelők!

Táb­lák­kal fi­gyel­mez­te­tik a sze­gedi ki­rán­du­ló­kat: bár­mi­kor szembe jöhet egy mez­te­len nő vagy férfi, jó lesz vi­gyázni!