CÍMKE: 'országjárás'

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Eu­rópa nyu­gati fele nem tartja annyira fon­tos­nak, hogy meg­őrizze saját iden­ti­tá­sát.

Országjárásba kezd a Fidesz csapata

Országjárásba kezd a Fidesz csapata

Vá­lasz­tási fó­ru­mo­kat fog­nak tar­tani az egész or­szág­ban.

A Fi­desz hét­fő­től or­szág­já­rásba kezd, a kö­vet­kező he­tek­ben eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási fó­ru­mo­kat fog­nak tar­tani az egész or­szág­ban.