CÍMKE: 'ónos eső'

Megérkezett az országba a ciklon: már szakad a hó ezeken a tájakon - fotók

Megérkezett az országba a ciklon: már szakad a hó ezeken a tájakon - fotók

A reg­geli ónos esőt a leg­több he­lyen már fel­vál­totta az in­ten­zív ha­va­zás.

A reg­geli ónos esőt a leg­több he­lyen már fel­vál­totta az in­ten­zív ha­va­zás.

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk, melyik megyékben lesz ónos eső

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk, melyik megyékben lesz ónos eső

A héten több­ször kell havas és ónos esőre szá­mí­tani.

A héten több­ször kell havas és ónos esőre szá­mí­tani, de nap­sü­tés­ből sem lesz hiány.

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő, he­lyen­ként a szél is meg­élén­kül majd.

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

A mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást, és saj­nos a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Több fronton támad az időjárás, jön az ónos eső

Több fronton támad az időjárás, jön az ónos eső

A kö­vet­kező napok meg­le­pe­tést is tar­to­gat­nak! A hő­mér­sék­let az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul.

A kö­vet­kező napok meg­le­pe­tést is tar­to­gat­nak! A hő­mér­sék­let az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Riasztást adott ki a meteorológia: Ezek a megyék érintettek

Riasztást adott ki a meteorológia: Ezek a megyék érintettek

A Bu­da­pes­ten élők sem örül­het­nek.

A Bu­da­pes­ten élők sem örül­het­nek.

Ónos eső, szél és fagy: továbbra sem kímél minket az időjárás

Ónos eső, szél és fagy: továbbra sem kímél minket az időjárás

Szom­batra ri­asz­tást is ki­ad­tak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok az ónos eső miatt szom­batra ri­asz­tást is ki­ad­tak.

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Va­sár­nap reg­gelre újabb csa­pa­dék­zóna éri el Ma­gyar­or­szá­got.

Va­sár­nap reg­gelre újabb csa­pa­dék­zóna éri el Ma­gyar­or­szá­got, ami­nek kö­vet­kez­té­ben ónos eső és ha­va­zás is ki­ala­kul­hat.

Dupla riasztást kapott az ország, több fronton támad az időjárás

Dupla riasztást kapott az ország, több fronton támad az időjárás

Ha­va­zás és ónos eső ke­se­ríti meg a na­pun­kat. Rá­adá­sul dél­után is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok!

Ha­va­zás és ónos eső ke­se­ríti meg a na­pun­kat a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint. Rá­adá­sul nap­köz­ben is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok!

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk.

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, ke­mény fa­gyok lesz­nek éj­je­lente.

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ezeken a tájakon fog esni a hó

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ezeken a tájakon fog esni a hó

A ha­va­zás he­lyen­ként ónos esőre vált­hat, és a szél is több­felé meg­élén­kül­het.

Fagyos eső és hófúvás jön, ide adtak ki vészjelzést

Fagyos eső és hófúvás jön, ide adtak ki vészjelzést

Der­mesztő mí­nu­szokra kell ké­szülni az egyre té­li­e­sebbre for­duló idő­ben. Ke­le­ten lesz hi­de­gebb az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Der­mesztő mí­nu­szokra kell ké­szülni az egyre té­li­e­sebbre for­duló idő­ben. Ke­le­ten lesz hi­de­gebb az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ónos eső és hó: mutatjuk, hol lesz ma a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és hó: mutatjuk, hol lesz ma a legrosszabb a helyzet

Mí­nu­szokra kell ké­szülni, a szél pedig to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Dur­vább mí­nu­szokra kell ké­szülni, a vi­ha­ros szél pedig csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Kellemetlen meglepetéseket hoz az év végi időjárás, erre készülj!

Kellemetlen meglepetéseket hoz az év végi időjárás, erre készülj!

Ónos eső, köd, szél és fagy is vár­ható az utolsó na­po­kon.

Ónos eső, köd, szél és fagy is vár­ható az utolsó na­po­kon, végül pedig hi­deg­front ér­ke­zik ha­zánkba.

Ónos eső és szélvihar csap le az országra

Ónos eső és szélvihar csap le az országra

Erős szél­lö­ké­sekre, ha­va­zásra és ónos esőre kell ké­szülni.

Erős szél­lö­ké­sekre, ha­va­zásra és ónos esőre kell ké­szülni.

Lecsap az ónos eső és a hó, mutatjuk, hol lesz a legdurvább a helyzet

Lecsap az ónos eső és a hó, mutatjuk, hol lesz a legdurvább a helyzet

Pén­te­ken még nap­köz­ben is le­het­nek mí­nu­szok, és a fa­gyott eső sem kímél min­ket. Ha útnak in­dulsz, le­gyél na­gyon óva­tos!

Másodfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt

Másodfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt

Kora este újabb csa­pa­dék­hul­lám jön.

Több me­gyé­ben is má­sod­fo­kúra emelte az ónos eső miatt ki­adott fi­gyel­mez­te­té­sét az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat csü­tör­tök dél­után.

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

Ugya­n­ak­kor a nap is elő­bú­jik!

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, még ha­va­zás is elő­for­dul­hat. Ugya­n­ak­kor a nap is elő­bú­jik!

Bekeményít a tél, több napig esik ezekben a megyékben az ónos eső

Bekeményít a tél, több napig esik ezekben a megyékben az ónos eső

Fa­gyos, esős idő vár­ható egé­szen a hét vé­géig, ri­asz­tást is ki­ad­tak.

Fa­gyos, esős idő vár­ható, ri­asz­tást is ki­ad­tak az ónos eső miatt.

Durva köd telepszik az országra, ónos eső is közeleg

Durva köd telepszik az országra, ónos eső is közeleg

Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban fa­gyos, szürke idő lesz jel­lemző az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek: ónos esőre, hóra és sűrű ködre is ké­szülni kell. Na­gyon vi­gyázz, ha útnak in­dulsz!

Baljós ónos eső és hóvihar, dermesztő meglepetést tartogat az időjárás

Baljós ónos eső és hóvihar, dermesztő meglepetést tartogat az időjárás

Hi­deg­front halad át fö­löt­tünk, amely erős, sü­vítő sze­let hoz a hideg idő­ben.

Hi­deg­front halad át fö­löt­tünk, amely erős sze­let hoz a hideg idő­ben. De nem ez lesz a leg­rosszabb!

Durvul a helyzet: vészjelzés az ónos eső miatt, de ez még csak a kezdet

Durvul a helyzet: vészjelzés az ónos eső miatt, de ez még csak a kezdet

A fa­gyos eső után ha­va­zásra is ké­szülni kell.

A fa­gyos eső után ha­va­zásra is ké­szülni kell, és az erős szél sem fog meg­kí­mélni min­ket.

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, és a szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást. Észa­kon és észak­ke­le­ten lesz a leg­hi­de­gebb.

Ónos esővel jön a fagy, itt kell nagyon vigyázni

Ónos esővel jön a fagy, itt kell nagyon vigyázni

Néhol a szél is meg­élén­kül.

Néhol a szél is meg­élén­kül, és saj­nos a haj­nali mí­nu­szok még der­mesz­tőbbé te­szik az idő­já­rást. Dé­lu­tán is leg­fel­jebb 7 fok vár­ható.

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz még!

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz még!

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél?

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél, amit az au­tó­sok és a gya­lo­go­sok egy­aránt gyű­löl­nek?

Összecsapnak az elemek, ónos esővel támad az időjárás

Összecsapnak az elemek, ónos esővel támad az időjárás

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell.

Fa­gyos eső ér­ke­zik és a mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, még mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Emelték a riasztás fokozatát, itt csap le a hó és az ónos eső

Emelték a riasztás fokozatát, itt csap le a hó és az ónos eső

Hó­fú­vás és ónos eső is jön.

Hó­fú­vás és ónos eső miatt kel­lett emelni a ké­szült­ség szint­jét.

Kiadták a riasztást: durva idő éri el az országot

Kiadták a riasztást: durva idő éri el az országot

Ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat az ónos eső miatt.

Ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat az ónos eső miatt.

Bekeményít a tél, ekkor jön baljós ónos és fagyott esővel a havazás

Bekeményít a tél, ekkor jön baljós ónos és fagyott esővel a havazás

Egy vá­rat­lan hi­deg­front teszi tönkre az eddig kel­le­mes, ta­va­szias időt.

Egy vá­rat­lan hi­deg­front teszi tönkre az eddig kel­le­mes, ta­va­szias időt. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Kíméletlen ónos eső közeleg, mutatjuk a veszélyzónákat

Kíméletlen ónos eső közeleg, mutatjuk a veszélyzónákat

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton csap le az idő­já­rás.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton csap le az idő­já­rás.

Erre készülj, baljós ónos esővel érkezik a szélvihar

Erre készülj, baljós ónos esővel érkezik a szélvihar

Több fron­ton támad az idő­já­rás.

Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás, az ég is meg­dör­ren­het. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

A tél ismét ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

Vészjelzést kapott az ország: hófúvással jön a durva ónos eső

Vészjelzést kapott az ország: hófúvással jön a durva ónos eső

Több fron­ton támad az idő­já­rás!

Saj­nos még min­dig nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő tél­től. Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás!

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás. Jó hír vi­szont, hogy gyak­ran elő­bú­jik a nap!

Íme a veszélyzónák: itt várható ónos eső és hóvihar

Íme a veszélyzónák: itt várható ónos eső és hóvihar

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás. Jön­nek a mí­nu­szok a sze­les idő­ben!

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Kiadták a riasztást az ónos eső miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Kiadták a riasztást az ónos eső miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Ha­va­zásra és néhol erős szélre is ké­szülni kell a hideg idő­ben. Vi­gyázz, ha ónos eső­ben in­dulsz útnak!

Ónos esővel jön a fagyos szél, mutatjuk a veszélyzónákat

Ónos esővel jön a fagyos szél, mutatjuk a veszélyzónákat

Haj­nal­ban fagyra kell ké­szülni, de más kel­le­met­len­sé­get is tar­to­gat az idő­já­rás. Ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Haj­nal­ban fagyra kell ké­szülni, de más kel­le­met­len­sé­get is tar­to­gat az idő­já­rás.

Kiadták a riasztást: ónos eső csap le az országra

Kiadták a riasztást: ónos eső csap le az országra

Az eső mellé köd is lesz.

Az ónos eső ve­szé­lye miatt több me­gyére fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani.

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani, he­lyen­ként ónos eső is eshet.

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon, az idő­já­rás most ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­rem­het. És ez még nem min­den!

Bekeményít az időjárás, veszélyes ónos esővel jön a havazás

Bekeményít az időjárás, veszélyes ónos esővel jön a havazás

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint erős szélre és mí­nu­szokra kell ké­szülni, de még ennyi­vel sem ússzuk meg!

Bekeményít az időjárás: köddel érkezik a fagy

Bekeményít az időjárás: köddel érkezik a fagy

Ne­he­zen indul a hétfő: hó­esés, néhol ónos eső kí­séri a der­mesztő hi­de­get, a to­váb­bi­ak­ban sem szá­mít­ha­tunk sok jóra.

Ne­he­zen indul a hétfő: hó­esés, néhol ónos eső kí­séri a der­mesztő hi­de­get, a to­váb­bi­ak­ban sem szá­mít­ha­tunk sok jóra.

Ónos eső tör be az országba, íme a veszélyzónák

Ónos eső tör be az országba, íme a veszélyzónák

A der­mesztő hideg mel­lett a hóval és ez eső­vel is meg kell küz­de­nünk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De jó hí­rünk is van!

A der­mesztő hideg mel­lett a hóval és ez eső­vel is meg kell küz­de­nünk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De jó hí­rünk is van!

Ónos eső csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Ónos eső csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Több­felé kell majd meg­küz­de­nünk a csú­szós utak­kal, rá­adá­sul a hét vége felé egyre hi­de­gebb is lesz az idő.

Több­felé kell majd meg­küz­de­nünk a csú­szós utak­kal, rá­adá­sul a hét vége felé egyre hi­de­gebb is lesz az idő.

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ri­asz­tást ka­pott az or­szág! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

Brutális idő csap le ránk, riasztást adtak ki

Brutális idő csap le ránk, riasztást adtak ki

Ónos eső zúdul az or­szágra.

Ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, ónos eső zúdul az or­szágra.

Brutális idő csap le ránk, kiadták a riasztást

Brutális idő csap le ránk, kiadták a riasztást

Nem lé­le­gez­he­tünk fel.

Nem lé­le­gez­he­tünk fel, a tél szo­rí­tása egyre erő­sebb lesz.

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást! Vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás.

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Nem csak az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk...

Kiadták a vészjelzést: őrületes tempóban hűl le a levegő

Kiadták a vészjelzést: őrületes tempóban hűl le a levegő

Több fron­ton támad az idő­já­rás!

Több fron­ton támad az idő­já­rás! Nem csak a hó és az eső ke­se­ríti meg az éle­tün­ket...

Riasztó fordulat az időjárásban: csak ekkor jön az enyhülés

Riasztó fordulat az időjárásban: csak ekkor jön az enyhülés

Na­po­kig tü­kör­jé­gen kel­lett egyen­sú­lyoz­nunk, ezért na­gyon jól jönne már egy kis ol­va­dás...

Na­po­kig tü­kör­jé­gen kel­lett egyen­sú­lyoz­nunk, ezért na­gyon jól jönne már egy kis ol­va­dás...

Kiderült a titok: ez az egyszerű dolog megvéd az ónos esőtől

Kiderült a titok: ez az egyszerű dolog megvéd az ónos esőtől

Jég­pá­lyává vál­to­zott a fél or­szág: azt gon­dol­nánk, a csú­szós uta­kon szinte kép­te­len­ség tal­pon ma­radni.

Jég­pá­lyává vál­to­zott a fél or­szág: azt gon­dol­nánk, a csú­szós uta­kon szinte kép­te­len­ség tal­pon ma­radni.

Durva fordulat az időjárásban: kiadták a riasztást az ónos eső miatt

Durva fordulat az időjárásban: kiadták a riasztást az ónos eső miatt

Ha azt hin­néd, hogy végre fel­lé­le­gez­hetsz, mert már nincs olyan hideg, akkor le­csap az ónos eső...

Kiadták a riasztást: ónos eső és köd zúdul az országra!

Kiadták a riasztást: ónos eső és átláthatatlan köd zúdul az országra!

Most iga­zán be­ke­mé­nyít a tél...

A kö­vet­kező na­pok­ban két részre sza­kad az or­szág... Most iga­zán be­ke­mé­nyít a tél!

Kiadták a legdurvább riasztást: jégpáncél fedi be az országot

Kiadták a legdurvább riasztást: jégpáncél fedi be az országot

Ha eddig úgy érez­ted, hogy to­já­so­kon lép­kedve kell köz­le­ked­ned, saj­nos még min­dig nem szol­gál­ha­tunk jó hír­rel...

Ha eddig úgy érez­ted, hogy to­já­so­kon lép­kedve kell köz­le­ked­ned, saj­nos még min­dig nem szol­gál­ha­tunk jó hír­rel...

Emelték a riasztás fokozatát: kíméletlen hideg tör be az országba!

Emelték a riasztás fokozatát: kíméletlen hideg tör be az országba!

A fél or­szágra ri­asz­tást adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok...

A fél or­szágra ri­asz­tást adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Nem­so­kára fa­gyos eső zúdul az or­szágra...

Minden a nyakunkba szakad: ónos eső és hó zúdul az országra

Minden a nyakunkba szakad: ónos eső és hó zúdul az országra

Bal­jó­san indul ez a pén­tek 13...

Bal­jó­san indul ez a pén­tek 13... A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket!

Több hullámban támadt az időjárás! Itt csap le a vihar

Több hullámban támadt az időjárás! Itt csap le a vihar

Ki­ad­ták a ri­asz­tást.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást. Nem csak az ónos eső miatt iz­gul­ha­tunk!

Fagyos eső zúdul az országra, sarkvidéki hideget hoz magával

Fagyos eső zúdul az országra, sarkvidéki hideget hoz magával

Nem csak a hóval és az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk! Der­mesztő for­du­lat jön az idő­já­rás­ban...

Nem csak a hóval és az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk! Der­mesztő for­du­lat jön az idő­já­rás­ban...

Nincs menekvés: órákon belül lecsap a hó és az ónos eső

Nincs menekvés: órákon belül lecsap a hó és az ónos eső

Ha­va­zás és ónos eső is vár­ható a kö­vet­kező órák­ban az or­szág­ban. A ke­mény mí­nu­szok se múl­nak el...

Ha­va­zás és ónos eső is vár­ható a kö­vet­kező órák­ban az or­szág­ban. A ke­mény mí­nu­szok se múl­nak el...

Pokoli idő vár ránk! Ónos eső zúdul az országra

Pokoli idő vár ránk! Szerdán ónos eső zúdul az országra

A me­te­o­ro­ló­gu­sok emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. A héten már nem jön ko­mo­lyabb eny­hü­lés...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. A héten már saj­nos nem jön ko­mo­lyabb eny­hü­lés...

Hófúvással támad az időjárás! Kiadták a vészjelzést

Hófúvással támad az időjárás! Kiadták a vészjelzést

Ez már sok...

Hó­fú­vás, ónos eső és más kel­le­met­len­sé­gek vár­nak ránk a hét hát­ra­lévő ré­szé­ben. Ez már sok...

Több fronton sújt le az időjárás! Nem sok a haladék...

Szerdán több fronton sújt le az időjárás! Nem sok a haladék...

Mi jön még?!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok több kel­le­met­len for­du­lat miatt is ki­ad­ták a vész­jel­zést. Mi jöhet még?

Kiadták a riasztást: Viharos széllel kísért ónos eső zúdul az országra

Kiadták a riasztást: Viharos széllel kísért ónos eső zúdul az országra

Ka­rá­csony első nap­ján tü­kör­jéggé vál­hat­nak ha­zánk útjai, az enyhe időt pedig az or­kán­erejű szél teszi majd kel­le­met­lenné!

Kiderült: karácsonyig ilyen időnk lesz!

Most már biztos: karácsonyig ilyen időnk lesz!

Az or­szág né­hány te­rü­le­tén még ha­va­zás is lehet! De van rossz hí­rünk is...

Az or­szág né­hány te­rü­le­tén még ha­va­zás is lehet! De van rossz hí­rünk is...

Senki ne üljön autóba, erőteljes ónos esőt hoz a karácsony!

Senki ne üljön autóba, erőteljes ónos esőt hoz a karácsony!

Fehér ka­rá­csonyra csak az or­szág egy ré­szén lehet szá­mí­tani, az utak azon­ban csú­szó­sak lesz­nek.

Fehér ka­rá­csonyra csak az or­szág egy ré­szén lehet szá­mí­tani, az utak azon­ban csú­szó­sak lesz­nek.

Pokoli idő vár ránk: kegyetlen hideg, ónos eső keseríti meg az ünnepeket

Pokoli idő vár ránk: kegyetlen hideg, ónos eső keseríti meg az ünnepeket

Hi­deg­front csap le az or­szágra, a hideg mel­lett az ónos eső és az erős szél is meg­ke­se­ríti a nap­ja­in­kat.

Kíméletlen hidegfront éri el hazánkat, durván lehűti a levegőt

Kíméletlen hidegfront éri el hazánkat, durván lehűti a levegőt

Az idő­já­rás vész­hely­ze­te­ket te­remt­het a kö­vet­kező na­pok­ban! Ezen már a me­te­o­ro­ló­gu­sok se iga­zod­nak ki...

Veszélyes helyzetet teremt az időjárás: ónos esővel és hóval támad

Veszélyes helyzetet teremt az időjárás: ónos esővel és hóval támad

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás...

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás... Nem a hideg lesz a leg­rosszabb!

Brutális ónos eső zúdul az országra, kiadták a riasztást

Brutális ónos eső zúdul az országra, kiadták a riasztást

Az érin­tett te­rü­le­te­ken az 1 mil­li­mé­tert is meg­ha­lad­hatja a ve­szé­lyes csa­pa­dék mennyi­sége.

Az érin­tett te­rü­le­te­ken az 1 mil­li­mé­tert is meg­ha­lad­hatja a ve­szé­lyes csa­pa­dék mennyi­sége. Jég­pán­céllá vál­hat­nak az or­szág útjai!

Csak itt nem fagysz meg aranyvasárnap!

Csak itt nem fagysz meg aranyvasárnap!

Ad­vent utolsó va­sár­nap­ján is igazi téli időre szá­mít­ha­tunk.

Ad­vent utolsó va­sár­nap­ján is igazi téli időre szá­mít­ha­tunk. Fagy­pont fölé sehol sem emel­ke­dik majd a hő­mér­sék­let. Így nem marad más hátra...

Riasztás! Támad az ónos eső - mutatjuk a térképet!

Riasztás! Támad az ónos eső - mutatjuk a térképet!

Aki te­heti, ne üljön ko­csiba.

Első fokú fi­gyel­mez­te­tést adtak ki az ónos eső miatt az or­szág nyu­gati és kö­zépső te­rü­le­te­ire. Zord, té­lies idő tör be az or­szágba, több­felé már ha­vaz­hat is.

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Veszélyben az ország: brutális ónos eső csap le ránk

Veszélyben az ország: brutális ónos eső csap le ránk

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ónos eső sza­kad a nya­kunkba. Nem me­ne­kül­het az or­szág a ke­gyet­len idő­től.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ónos eső sza­kad a nya­kunkba. Nem me­ne­kül­het az or­szág a ke­gyet­len idő­től.

Veszedelmes ónos eső tart felénk! Nem sok a haladék

Veszedelmes ónos eső tart felénk! Nem sok a haladék

Csú­szós utakra ké­szülj!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok több me­gyére vész­jel­zést adtak ki. Csú­szós utakra ké­szülj!

Kiadták a vészjelzést: kockázatos helyzetekre készülhetünk!

Kiadták a vészjelzést: kockázatos helyzetekre készülhetünk!

Sok me­gyére ri­asz­tást adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Fa­gyo­san indul a reg­gel...

Durva világ jön szerdán, ne indulj útnak!

Durva világ jön szerdán, ne indulj útnak!

A fél or­szágra ri­asz­tást adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Az idő­já­rás bal­eset­ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

A fél or­szágra ri­asz­tást adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Az idő­já­rás bal­eset­ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.