CÍMKE: 'nyögés'

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Sok es­kü­vői bakit lát­tunk már, de ez az eset egé­szen biz­to­san viszi a pál­mát.

Kép­zeld el, hogy épp ve­ze­tik be a meny­asszonyt az ol­tár­hoz, a vő­le­gény és a csa­lád áhí­tat­tal fi­gyeli a szép­sé­get. Egy ot­romba pil­la­nat­ban vi­szont a ro­man­ti­kus zene na­gyon nem oda­illő hang­effek­tu­sokra vált...

Roberta Vinci: teniszezőnő vagy pornósztár?

Roberta Vinci: teniszezőnő vagy pornósztár?

Si­kí­tá­sok, nyö­gé­sek, só­ha­jok.

Mi köze a ki­rá­lyi sport­nak a fel­nőttfil­mek­hez? Kitől szár­maz­nak a si­kí­tá­sok, han­gos nyö­gé­sek és só­haj­tá­sok?

Ezért nyög a nő szex közben, sosem találnád ki

Ezért nyög a nő szex közben, sosem találnád ki

Eszedbe sem jutna, hogy ez nem csak a gyö­nyör jel­zé­sére szol­gál a nők ré­szé­ről. Nézd csak!

Az iga­zán él­ve­ze­tes szex ve­le­já­rója a han­gos nyö­gés és a kéjes sza­vak. Eszedbe sem jutna, hogy ez nem csak a gyö­nyör jel­zé­sére szol­gál a nők ré­szé­ről. Nézd csak!

Csak a női teniszezők nyögései zavarják az érzékeny füleket!

Csak a női teniszezők nyögései zavarják az érzékeny füleket!

Rossz vicc lett a po­li­ti­kus po­én­já­ból.

Rossz vicc lett a po­li­ti­kus po­én­ko­dá­sá­ból. A ki­pé­cé­zett te­ni­sze­zőnő leg­alábbis nem ta­lálta mó­kás­nak.

Tudod, miért nyögnek a nők szex közben? Most eláruljuk

Tudod, miért nyögnek a nők szex közben? Most eláruljuk

A kéjes nyö­gé­sek vajon az él­ve­zet jelei? Vagy ösz­tön? Eset­leg va­lami egész más az oka?

A kéjes nyö­gé­sek vajon az él­ve­zet jelei? Vagy ösz­tön? Eset­leg va­lami egész más az oka?

Táncolj bécsi keringőt Sarapováék nyögéseire!

Táncolj bécsi keringőt Sarapováék nyögéseire!

A si­ko­lyok­ból fül­be­má­szó zene lett.

Ide­ge­sítő si­ko­lyok men­nek a te­nisz­ra­jon­gók agyára. Sokan ezért pár­tol­tak el a sport­ág­tól. Egy hu­mo­rista zenét kom­po­nált a ve­lőt­rázó han­gok­ból.