CÍMKE: 'lech poznan'

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Marko Ni­ko­li­csot a Lech Poz­nan­nal hoz­ták hírbe Len­gyel­or­szág­ban.

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

A téli fel­ké­szü­lés alatt egy mér­kő­zé­sen sem lé­pett pá­lyára Szt­e­fan Sz­pi­rovszki.

Óriási pénzért vált klubot a magyar válogatott focista

Óriási pénzért vált klubot a magyar válogatott focista

Már hetek óta tár­gyal­tak a felek, de végre csa­pa­tot vált­hat a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alap­em­bere.

Egyre biztosabb az Eb-hős klubváltása

Egyre biztosabb a magyar Eb-hős klubváltása

A védő nem is lé­pett pá­lyára csa­pat edző­meccsén.

A védő nem is lé­pett pá­lyára csa­pat edző­meccsén, ne­hogy kútba essen az üzlet.

Sokkoló - így írnak a magyar focistáról Angliában

Sokkoló - így írnak a magyar focistáról Angliában

Meg­lepő át­iga­zo­lási hírt le­beg­tet­tek meg a ko­rábbi di­ós­győri já­té­kos­sal kap­cso­lat­ban.

Videoton: csak a duma, foci nulla

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek­nek.

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek­nek. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát.