CÍMKE: 'kutyatámadás'

Megvadult Claudia Schiffer kutyája, szétmarcangolt egy birkát

Megvadult Claudia Schiffer kutyája, szétmarcangolt egy birkát

A szu­per­mo­dell nem tudta meg­fé­kezni né­met­ju­há­szát. A rend­őr­ség is a hely­színre ér­ke­zett.

Vérfagyasztó, brutális támadás érte Boggie-t

Vérfagyasztó, brutális támadás érte Boggie-t

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő egy hosszú be­jegy­zés­ben szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről. Fel­fog­ha­tat­lan, ami nem­rég tör­tént vele.

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő egy hosszú be­jegy­zés­ben szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Megtámadta egy kutya, amputálták az ujját

Megtámadta egy kutya, amputálták az ujját

Át­szö­kött a szom­szé­dos csa­ládi ház ud­va­rára, és meg­tá­madta az ott élő sér­tett né­met­ju­hász ku­tyá­ját.

Az egyik al­ka­lom­mal át­szö­kött a szom­szé­dos csa­ládi ház ud­va­rára, és meg­tá­madta az ott élő sér­tett né­met­ju­hász ku­tyá­ját.

Megrázó részletek a helyszínről, ez a kutya végzett a másfél éves Ramónával Nyúlon

Megrázó részletek a helyszínről, ez a kutya végzett a másfél éves Ramónával Nyúlon

A más­fél éves Ra­móna tra­gé­di­ája óri­ási in­du­la­to­kat ka­vart az in­ter­ne­ten.

A más­fél éves Ra­móna tra­gé­di­ája óri­ási in­du­la­to­kat ka­vart az in­ter­ne­ten.

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

A gye­rek arcát csú­nya sebek bo­rí­tot­ták a sztár ku­tyája miatt. A kis­lányt pszi­cho­ló­gus is ke­zeli.

Családi tragédia történt: 8 napos kisbaba az áldozat

Családi tragédia történt: 8 napos kisbaba az áldozat

A gye­rek a böl­cső­ben aludt, ami­kor rá­tá­madt a csa­lád ku­tyája.

A gye­rek a böl­cső­ben aludt, ami­kor rá­tá­madt a csa­lád ku­tyája.

Pokoli kínok között halt meg Anna néni, hiába kiabált segítségért

Pokoli kínok között halt meg Anna néni, hiába kiabált segítségért

Pokoli kínok között halt meg Anna néni, hiába kiabált segítségért

Fia kar­ja­i­ban halt meg a ku­tya­tá­ma­dást szen­ve­dett idős asszony.

Fia kar­ja­i­ban halt meg a ku­tya­tá­ma­dást szen­ve­dett idős asszony Mo­na­jon. Az eb gaz­dá­ját el­ítél­ték.

Ez lesz a sorsa a négyévessel végző kutyának

Ez lesz a sorsa a négyévessel végző kutyának

Gaz­dája azóta is szö­kés­ben van.

A te­le­pü­lés első em­bere je­len­tette be, mi vár a gyil­kos ebre. A ke­gyet­len kutya gaz­dája a tör­tén­tek után me­ne­kü­lőre fogta, ke­re­sik.

Mentőhelikopter repült a kutyatámadás áldozatáért

Mentőhelikopter repült a kutyatámadás áldozatáért

A 83 éves Anna nénit 23 al­ka­lom­mal tépte meg az el­sza­ba­dult, bru­tá­lis ams­taff...

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

Saját kert­jük­ben tá­madt a fiúra és any­jára a szom­széd ku­tyája.

Saját kert­jük­ben tá­madt az is­ko­lásfi­úra és édes­any­jára a szom­széd meg­va­dult ku­tyája - az anya azóta sem tudta fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Sokkoló videó: Félmeztelen férfit harapott össze a vérszomjas harci kutya!

Sokkoló videó: Félmeztelen férfit harapott össze a vérszomjas harci kutya!

Esé­lye sem volt vé­de­kezni...

A ré­mült já­ró­ke­lők bo­tok­kal pró­bál­ták meg el­űzni a meg­va­dult négy­lá­bút, ám ez csak még job­ban fel­her­gelte! A föl­dön fekvő férfi­nek esé­lye sem volt vé­de­kezni...

Újabb súlyos kutyatámadás! Hiába volt megkötve az eb!

Újabb súlyos kutyatámadás! Hiába volt megkötve az eb!

Két­szer is élet­ve­szé­lye­sen meg­tá­mad­tak em­be­re­ket ku­tyák a hét­vé­gén. Mind­két ál­do­za­tot kór­ház­ban ápol­ják.

Két­szer is élet­ve­szé­lye­sen meg­tá­mad­tak em­be­re­ket ku­tyák a hét­vé­gén. Az ál­do­za­tok sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak.

Megvadult kutya támadt meg egy óvodást Mezőberényben

Megvadult kutya támadt meg egy óvodást Mezőberényben

A kutya több em­bert, köz­tük egy óvo­dás kis­lányt is meg­mart a nyílt utcán Me­ző­be­rény­ben.

Így úszd meg a kutyatámadást!

7 szabály: Így úszd meg a kutyatámadást!

Mit te­gyünk, ha ve­szé­lyes kóbor ku­tyá­val ta­lál­ko­zunk? És fő­ként mit ne?

Mit te­gyünk, ha ve­szé­lyes­nek tűnő kóbor ku­tyá­val ta­lál­ko­zunk? És fő­ként mit ne? Egy szak­ér­tő­től kér­tünk ta­ná­cso­kat.

Szomszédja kutyája harapta halálra a 65 éves nénit

Szomszédja kutyája harapta halálra a 65 éves nénit

Bor­zal­mas ku­tya­tá­ma­dás tör­tént va­sár­nap Ná­da­sla­dány­ban. Han­ni­bál a nya­ká­nál kapta el ál­do­za­tát.

Bor­zal­mas ku­tya­tá­ma­dás tör­tént va­sár­nap Ná­da­sla­dány­ban. Han­ni­bál a nya­ká­nál kapta el ál­do­za­tát.

Halálos kutyatámadás Nádasladányban

Utcán sétáló, gyanútlan nőt mart halálra egy megvadult kutya

Já­ró­ke­lőt tá­ma­dott meg egy csa­ládi ház­ból ki­szö­kött kutya.

Já­ró­ke­lőt tá­ma­dott meg egy csa­ládi ház­ból ki­szö­kött kutya. A tra­gé­di­áért min­den­kor, így most is az állat gaz­dája felel.

Széttépett állatok az általános iskola udvarán, már a gyerekeket is féltik

Széttépett állatok az általános iskola udvarán, már a gyerekeket is féltik

Vad ku­tyák mé­szá­rol­tak le több ál­la­tot egy deb­re­ceni ál­ta­lá­nos is­kola ud­va­rán, a ta­ná­rok most a kis­di­á­ko­kat.

Kutya marcangolt szét egy borsodi nőt

Kutya marcangolt szét egy borsodi nőt

Ször­nyű ha­lál­eset tör­tént egy észak-ma­gyar­or­szági fa­lu­ban, ahol meg­va­dult kutya tá­madt egy asszonyra, aki ha­lá­los sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Ször­nyű ha­lál­eset tör­tént egy észak-ma­gyar­or­szági fa­lu­ban, ahol meg­va­dult kutya tá­madt egy asszonyra, aki ha­lá­los sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.