CÍMKE: 'karate'

Elképesztő siker: Világranglista élbolyában a magyar tévés fia

Elképesztő siker: Világranglista élbolyában a magyar tévés fia

And­rás kisfia még ka­masz, de már most 10 éves múlt­tal ren­del­ke­zik vá­lasz­tott sport­ágá­ban.

Ezt látni kell, szédületes magyar világrekord született

Ezt látni kell, szédületes magyar világrekord született

Nagy Bo­tond vég­re­haj­totta a világ leg­gyor­sabb kör­íves rú­gá­sát.

Hatalmas siker, újabb világbajnokságnak ad otthont Budapest

Hatalmas siker, újabb világbajnokságnak ad otthont Budapest

A ma­gyar ka­rate tör­té­nel­mé­nek ki­emel­kedő je­len­tő­ségű dön­tése szü­le­tett meg a mad­ridi vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt.

A ma­gyar ka­rate tör­té­nel­mé­nek ki­emel­kedő je­len­tő­ségű dön­tése szü­le­tett meg a mad­ridi vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt.

A rendőrök sem bírtak elbánni a pucér nővel

A rendőrök sem bírtak elbánni a pucér nővel

Elő­ször mez­te­lenre vet­kő­zött, majd ka­rate alap­ál­lás­ban várta a zsa­ru­kat!

Elő­ször mez­te­lenre vet­kő­zött, majd ka­rate alap­ál­lás­ban várta a zsa­ru­kat!

Mégis túlélte a tragikus balesetet az élsportoló barátnője!

Mégis túlélte a tragikus balesetet az élsportoló barátnője!

Bátyja cá­folta a tra­gi­kus bal­eset­ben el­hunyt ma­gyar ka­ra­te­baj­nok, Fáb­rik Ist­ván ba­rát­nő­jé­nek ha­lál­hí­rét. A lányt in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­ják.

Bátyja cá­folta a tra­gi­kus bal­eset­ben el­hunyt ma­gyar ka­ra­te­baj­nok, Fáb­rik Ist­ván ba­rát­nő­jé­nek ha­lál­hí­rét. A lányt in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­ják.

Meggyilkolt nőkkel reklámozta magát a karateklub

Meggyilkolt nőkkel reklámozta magát a karateklub

Az ötlet balul sült el.

Meg­döb­bentő kam­pánnyal ruk­kolt elő egy küz­dő­sport­klub, ami­kor meg­gyil­kolt nők­kel pró­bálta lá­to­ga­tottá tenni az óráit.

11 éves tanítványával szexelt volna a karatetanárnő

11 éves tanítványával szexelt volna a karatetanárnő

A szü­le­tés­napi bu­li­ján sze­rette volna, ha meg­tör­té­nik az első légy­ott, de a kisfiú szü­lei köz­be­lép­tek.

A szü­le­tés­napi bu­li­ján sze­rette volna, ha meg­tör­té­nik az első légy­ott, de a kisfiú szü­lei köz­be­lép­tek. Az akció meg­hi­ú­sult, most a rend­őr­ségi nyo­mo­zás tart.

Sztársportoló akarsz lenni? Itt a csodaétrend!

Sztársportoló akarsz lenni? Itt a csodaétrend!

Íme, egy klasszis fo­cista kony­ha­tit­kai!

Anna Le­wan­dowska a kon­di­te­rem­ben és a kony­há­ban is se­gíti öt­gó­los fér­jét. A Bayern fo­cis­tá­já­nak fe­le­sége maga is él­spor­toló volt.