CÍMKE: 'josé mourinho'

Megvan Mourinho új csapata? Elszólta magát a sztáredző

Megvan Mourinho új csapata? Elszólta magát a sztáredző

To­vábbra sincs csa­pata a por­tu­gál tré­ner­nek, José Mo­u­rin­hó­nak.

Ennyi volt, nagy bejelentésre készül a Real Madrid

Ennyi volt, nagy bejelentésre készül a Real Madrid

So­ro­zat­ban po­csék ered­mé­nye­ket ért el a kö­zel­múlt­ban a Real Mad­rid.

Megsúgta az exelnök, Mourinho lesz a Real Madrid edzője

Megsúgta az exelnök, Mourinho lesz a Real Madrid edzője

A Real Mad­rid ko­rábbi el­nöke, Ramon Cal­de­ron a Twit­te­ren írta meg, hogy mi vár a csa­patra.

A Real Mad­rid ko­rábbi el­nöke, Ramon Cal­de­ron a Twit­te­ren írta meg, hogy mi vár a csa­patra.

Mourinho elmondta, hol vállal munkát legközelebb

Mourinho elmondta, hol vállal munkát legközelebb

Szá­mos fut­ball­csa­pat meg­ke­reste már José Mo­u­rin­hót, de a fut­ball­edző egy­előre sehol sem bó­lin­tott rá az aján­latra.

Szá­mos fut­ball­csa­pat meg­ke­reste már José Mo­u­rin­hót, de a fut­ball­edző egy­előre sehol sem bó­lin­tott rá az aján­latra.

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Az utóbbi tíz év során négy csa­pat­tól rúg­ták ki José Mo­u­rin­hót. Óri­ási össze­get ke­re­sett vele.

Itt folytatja Mourinho, új állása van a sztáredzőnek

Itt folytatja Mourinho, új állása van a sztáredzőnek

José Mo­u­rin­hót ta­valy me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted. A por­tu­gál szak­em­ber­nek azóta nem volt mun­kája.

José Mo­u­rin­hót ta­valy me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted. A por­tu­gál szak­em­ber­nek azóta nem volt mun­kája.

Trágár szavakkal reagált Mourinho kirúgására a játékosa

Trágár szavakkal reagált Mourinho kirúgására a játékosa

Pogba nem lep­lezi örö­mét.

Paul Pogba csep­pet sem volt jó vi­szony­ban a Man­ches­ter Uni­ted­től ki­rú­gott José Mo­u­rin­hó­val. Az edző me­nesz­té­sét kö­vető re­ak­ci­ója is ezt sej­teti.

Mourinho visszatér a Real Madridhoz? Meglepő válasz érkezett

Mourinho visszatér a Real Madridhoz? Meglepő válasz érkezett

Máris be­in­dult a ta­lál­ga­tás José Mo­u­rinho új klubja kap­csán. A por­tu­gált ked­den me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted.

Milliókat kaszált, Mourinho kirúgására fogadott a játékosa

Milliókat kaszált, Mourinho kirúgására fogadott a játékosa

To­vábbra is José Mo­u­rinho me­nesz­tése a téma Man­ches­ter­ben. Újabb fur­csa fej­le­mé­nye van az ügy­nek.

To­vábbra is José Mo­u­rinho me­nesz­tése a téma Man­ches­ter­ben. Újabb fur­csa fej­le­mé­nye van az ügy­nek.

Őrületes összeg, Mourinho egy vagyont kap a kirúgás miatt

Őrületes összeg, Mourinho egy vagyont kap a kirúgás miatt

José Mo­u­rin­hót me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pata. Az angol klub mé­re­tes le­lé­pési díjat fizet.

José Mo­u­rin­hót me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pata.

Baljós telefonhívás, Zidane a frászt hozta Mourinhóra

Baljós telefonhívás, Zidane a frászt hozta Mourinhóra

Edző­vál­tás­ról pus­mog­nak.

Egyre in­kább arról hal­lani, hogy Zi­ne­dine Zi­dane váltja José Mo­u­rin­hót a Man­ches­ter Uni­ted kis­pad­ján.

Ez kínos, Mourinho kirúgására szavaz a játékosa

Ez kínos, Mourinho kirúgására szavaz a játékosa

Kel­le­met­len hely­zet.

Kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gója, An­to­nio Va­len­cia.

Botrányos dulakodás, Mourinhót lefogták a biztonságiak

Botrányos dulakodás, Mourinhót lefogták a biztonságiak

A Chel­sea 2-2-re vég­zett a Man­ches­ter Uni­ted­del az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ján.

A Chel­sea 2-2-re vég­zett a Man­ches­ter Uni­ted­del az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ján.

Mourinhónak befellegzett? Erre a kudarcra már nincs magyarázat

Mourinhónak befellegzett? Erre a kudarcra már nincs magyarázat

Óri­ási meg­le­pe­tés­sel kez­dő­dött az angol baj­nok­ság he­te­dik for­du­lója.

Óri­ási meg­le­pe­tés­sel kez­dő­dött az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság he­te­dik for­du­lója.

Mourinhót a pokolba kívánják, megvan ki lehet az utódja

Mourinhót a pokolba kívánják, megvan ki lehet az utódja

Mé­lyen a tu­dása alatt tel­je­sít a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rúgó-csa­pata ebben az idény­ben.

Mé­lyen a tu­dása alatt tel­je­sít a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rúgó-csa­pata ebben az idény­ben.

Mourinho elbukott, mindenki rajta nevet

Mourinho elbukott, mindenki rajta nevet

A tré­ner ak­ko­rát esett, hogy a biz­ton­sá­gi­ak­nak kel­lett fel­se­gí­te­niük.

A por­tu­gál tré­ner ak­ko­rát esett, hogy a biz­ton­sá­gi­ak­nak kel­lett őt fel­se­gí­te­niük.

Mourinho ennyi erővel az NB-I-ben is dolgozhatna

Mourinho ennyi erővel az NB-I-ben is dolgozhatna

Ki­fo­gá­sok­ból sosem volt hiány a por­tu­gál­nál, de most az összes ed­digi ámok­fu­tá­sára rá­tett egy la­pát­tal.

Mourinhót rúgják ki először, pocsék helyzetben van a sztáredző

Mourinhót rúgják ki először, pocsék helyzetben van a sztáredző

Fi­no­man szólva sem re­me­kel a Man­ches­ter Uni­ted a nyári fel­ké­szü­lési lab­da­rúgó-mér­kő­zé­se­ken.

Áll a bál, a flegma Mourinhót azonnal kirúgnák

Áll a bál, a flegma Mourinhót azonnal kirúgnák

Ke­mény kri­ti­ká­kat kap.

Ke­mény kri­ti­ká­kat kap a Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere. Nagy port vert fel a BL-ki­esés.

Mourinho besokallt, abbahagyja az edzősködést?

Mourinho besokallt, abbahagyja az edzősködést?

A por­tu­gál sze­rint mél­tat­lan íté­let dön­tött a vi­lág­baj­nok­ság fi­ná­lé­já­ban.

A por­tu­gál sze­rint mél­tat­lan íté­let dön­tött a vi­lág­baj­nok­ság fi­ná­lé­já­ban.

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

A por­tu­gál sztár­edző őszin­tén be­szélt.

A por­tu­gál sztár­edző, José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt. Meg­lepő dol­go­kat árult el az éle­té­ből.

Mourinhót tök hülyének nézik, bepipult a sztáredző

Mourinhót tök hülyének nézik, bepipult a sztáredző

José Mo­u­rinho meg­védi magát.

José Mo­u­rinho két olyan fut­bal­lis­tá­ról is le­mon­dott a Chel­sea-nél, akik azóta vi­lág­sztá­rokká vál­tak.

Ciki fotó készült Mourinhóról, magyarázkodhat a tréner

Ciki fotó készült Mourinhóról, magyarázkodhat a tréner

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere szun­di­kált az edzés előtt.

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere maga sem hitte, hogy va­laki meg­örö­kíti ezt a pil­la­na­tot.

Mourinhót fejen dobták, véres botrány Manchesterben

Mourinhót fejen dobták, véres botrány Manchesterben

Bot­rá­nyos vég­já­ték a vá­rosi der­bin.

Meg­do­bál­ták a Man­ches­ter City já­té­ko­sai José Mo­u­rin­hót, aki be­lé­pett a csa­pat öl­tö­ző­jébe. Bot­rá­nyos vég­já­té­kot ho­zott a vá­rosi derbi.

Mourinho üzent, biztosan elhagyja a Manchester Unitedet

Mourinho üzent, biztosan elhagyja a Manchester Unitedet

José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt.

José Mo­u­rinho őszin­tén val­lott a jö­vő­jé­ről, a Man­ches­ter Uni­ted hívei nem fog­nak örülni a hír­nek.

Mourinho segítene a magyar válogatottnak?

Mourinho segítene a magyar válogatottnak?

Georges Le­ekens el­árulta, mire van a leg­in­kább szük­sége a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott já­té­ko­sa­i­nak.

Georges Le­ekens el­árulta, mire van a leg­in­kább szük­sége a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott já­té­ko­sa­i­nak.

Mindenki ámult, Mourinho ezt tette az ezüstéremmel

Mindenki ámult, Mourinho ezt tette az ezüstéremmel

A Man­ches­ter Uni­ted 2-1-re ki­ka­pott a Real Mad­rid­tól a lab­da­rúgó eu­ró­pai Szu­per­kupa-meccsen.

Újabb adócsalás, Mourinho is börtönt kaphat

Újabb adócsalás, Mourinho is börtönt kaphat

José Mo­u­rinho mad­ridi idő­sza­kát vizs­gál­ják, a por­tu­gál edző is az adó­ha­tó­ság cél­ke­reszt­jébe ke­rült.

Ennyi volt, Rooney beint Mourinhónak és lelép

Ennyi volt, Rooney beint Mourinhónak és lelép

Úgy fest, ezen a nyá­ron el­hagyja a Man­ches­ter Uni­te­det a ki­váló csa­tár.

Totális csődtől menekül José Mourinho csapata

Totális csődtől menekül José Mourinho csapata

A Man­ches­ter Uni­ted ma este az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­ben koz­me­ti­kázná az idei ered­mé­nyeit.