CÍMKE: 'inzulinrezisztencia'

Elájult a TV2 híradósa, orvosa lesújtó hírt közölt vele

Elájult a TV2 híradósa, orvosa lesújtó hírt közölt vele

A ki­vizs­gá­lás után meg kel­lett vál­toz­tatni az éle­tét Vi­tá­nyi Ju­dit­nak.

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Mol­nár Anikó ki­rob­banó for­má­ban van, pedig alig né­hány hó­nap­pal ez­előtt nagy volt a baj.

Ezért nem akar több gyereket a magyar sztárpár

Ezért nem akar több gyereket a magyar sztárpár

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége több mint ki­lenc éve élnek ha­tal­mas sze­re­lem­ben.

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége több mint ki­lenc éve élnek ha­tal­mas sze­re­lem­ben. Azóta szü­le­tett egy kisfiuk és egy kis­lá­nyuk.

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Bár nagy koc­ká­za­tot vál­lalt a ter­hes­ség­gel, Szabó Zsófi sosem volt még bol­do­gabb.

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Csü­tör­tök reg­gel rob­ban a hír.

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár.

Ezt tanácsolja a sorstársainak Szabó Zsófi!

Ezt tanácsolja a sorstársainak Szabó Zsófi!

Sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött meg.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek sú­lyos prob­lé­má­val kel­lett meg­küz­de­nie a kö­zel­múlt­ban.