CÍMKE: 'imádkozás'

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok: a jö­vő­ben nem fog­ják hagyni, hogy a musz­li­mok az utca kel­lős kö­ze­pén te­rít­sék ki ima­sző­nye­gü­ket, és Mekka felé for­dulva imád­koz­za­nak.

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Min­den pén­te­ken össze­gyű­lik musz­li­mok egy cso­portja Pá­rizs elő­vá­ro­sá­nak sé­tá­ló­ut­cá­já­ban, hogy ott imád­koz­za­nak.

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son újra fel­lép ná­lunk.

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű római ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert ez­út­tal nem tün­tet, hanem imád­ságra buz­dít.