CÍMKE: 'imádkozás'

München belvárosát elfoglalták az imádkozó muszlimok

München belvárosát elfoglalták az imádkozó muszlimok

Az ember ne­he­zen hiszi el, hogy a na­pok­ban, Mün­chen bel­vá­ro­sá­ban ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek.

Miért imádkoznak az utcán a mohamedánok? Videó

Miért imádkoznak az utcán a mohamedánok? Videó

Na­gyon ér­de­kes rövid rész­let egy fran­cia tévé adá­sá­ból.

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Pél­dát­lan mér­tékű össze­fo­gás­ról ol­vas­ha­tunk Ca­ra­mel keddi be­jegy­zése alatt, ahol be­je­len­tette, hogy há­rom­éves kis­lá­nya, Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok, gátat vet­nek a tün­te­tés­nek.

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Min­den pén­te­ken össze­gyű­lik musz­li­mok egy cso­portja Pá­rizs elő­vá­ro­sá­nak sé­tá­ló­ut­cá­já­ban...

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik.