CÍMKE: 'imádkozás'

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Pél­dát­lan mér­tékű össze­fo­gás­ról ol­vas­ha­tunk Ca­ra­mel keddi be­jegy­zése alatt, ahol be­je­len­tette, hogy há­rom­éves kis­lá­nya, Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok, gátat vet­nek a tün­te­tés­nek.

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Min­den pén­te­ken össze­gyű­lik musz­li­mok egy cso­portja Pá­rizs elő­vá­ro­sá­nak sé­tá­ló­ut­cá­já­ban...

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik.