CÍMKE: 'igazgató'

Hazudtak a lányok a zaklatásról, kirúgták a Pest megyei igazgatót

Hamisan vádolták pedofíliával a tanárt, mégis kirúgták az igazgatót

Három di­ák­lány ha­mi­san pe­do­fí­li­á­val vá­dolt egy ta­nárt. Az igaz­gató az il­lető vé­del­mére kelt, a végén őt rúg­ták ki az is­ko­lá­ból.

Kiderült, miért rúgták ki az igazgatóra késsel támadó sofőrt az E.ON-tól

Kiderült, miért rúgták ki az igazgatóra késsel támadó sofőrt

A férfi a ki­lé­pési pa­pír­ja­i­val ér­kez­he­tett, ezért fel­te­he­tően a por­tás nem is sej­tette mire ké­szül...

FRISS HÍREK

Egyre félelmetesebb részletek derülnek ki a pedofil békési tanárról

Egyre félelmetesebb részletek derülnek ki a pedofil békési tanárról

A pe­dofil ta­nár­nak nem akkor gyűlt meg elő­ször a baja a ha­tó­sá­gok­kal, ami­kor 11 éves ta­nít­vá­nyá­val el­kap­ták.

A pe­dofil ta­nár­nak nem akkor gyűlt meg elő­ször a baja a ha­tó­sá­gok­kal, ami­kor 11 éves ta­nít­vá­nyá­val el­kap­ták.

Szinte az összes diák migrációs hátterű egy német iskolában

Szinte az összes diák migrációs hátterű egy német iskolában

Bü­rok­ra­ti­kus aka­dá­lyok­ról, sza­bá­lyo­zá­sok hi­á­nyá­ról és gi­gan­ti­kus in­teg­rá­ciós prob­lé­mák­ról be­szél­nek.

Bü­rok­ra­ti­kus aka­dá­lyok­ról, sza­bá­lyo­zá­sok hi­á­nyá­ról és gi­gan­ti­kus in­teg­rá­ciós prob­lé­mák­ról be­szél­nek.

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

A vi­lág­vál­la­lat ve­zére kő ke­mény nap­ren­det tart, mely­nek első pontja hi­he­tet­len ko­ránra esik.

A vi­lág­vál­la­lat ve­zére kő ke­mény nap­ren­det tart, mely­nek első pontja hi­he­tet­len ko­ránra esik. Rá bi­zony igaz a mon­dás!

Félmeztelen férfi ölelgette Eszenyi Enikőt a koncert után

Félmeztelen férfi ölelgette Eszenyi Enikőt a koncert után

De vajon ki a ti­tok­za­tos sze­ren­csés?

De vajon ki a ti­tok­za­tos sze­ren­csés, és mi tör­tént pon­to­san a szín­fa­lak mö­gött?

Szex közben ölte meg a nőt az igazgató, kidobta a holttestét

Szex közben ölte meg a nőt az igazgató, kidobta a holttestét

A 38 éves csév­ha­raszti férfi vé­let­le­nül öl­hette meg a nőt, holt­tes­tét az au­tó­pá­lya mellé rakta ki. A rend­őr­ség le­zárta a nyo­mo­zást.

Nagy dobásra készül Németh Kristóf!

Nagy dobásra készül Németh Kristóf!

Több szín­ház­ban is esé­lyes lehet az igaz­ga­tói posztra.

Több szín­ház­ban is esé­lyes lehet az igaz­ga­tói posztra, de egy­előre ha­tal­mas a tit­ko­ló­zás.