CÍMKE: 'időjárás'

Nincs jó hírünk hétfőre, nem az eső lesz a legdurvább

Nincs jó hírünk hétfőre, nem az eső lesz a legdurvább

Hús­vét­hét­főn nem csak az eső ke­se­ríti meg az ün­ne­pet.

Hús­vét­hét­főn nem csak az eső ke­se­ríti meg az ün­ne­pet.

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek. Leg­alább is egy kis időre.

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek.

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Az egész hét­vé­gén hűvös, esős és sze­les idő lesz, az eny­hü­lés pedig csak a jövő héten ér­ke­zik meg.

Az egész hét­vé­gén hűvös, esős és sze­les idő lesz, az eny­hü­lés pedig csak a jö­vő­hé­ten ér­ke­zik meg.

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Szinte min­den­nap vár­ható zápor és zi­va­tar a héten, sőt akár vi­ha­ros szél is lehet, a hő­mér­sék­let pedig vissza­esik.

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Erre nem számítottunk, ekkor tér vissza a hidegfronttal a fagy

Erre nem számítottunk, ekkor tér vissza a hidegfronttal a fagy

Va­sár­nap még cso­dás ta­va­szi időnk lesz, de a jövő héten ér­ke­zik a front, egyes tá­ja­kon gyenge haj­nali fa­gyo­kat is hoz­hat.

Mindenki erre várt, ilyen időjárásra számíthatsz vasárnap

Mindenki erre várt, ilyen időjárásra számíthatsz vasárnap

Végre ki­él­vez­het­jük a ta­va­szi időt.

Végre ki­él­vez­het­jük a ta­va­szi időt.

Nincsenek jó híreink, visszatér a fagy a héten

Nincsenek jó híreink, visszatér a fagy a héten

Marad a napos idő, csa­pa­dékra to­vábbra sem lehet szá­mí­tani, de he­lyen­ként meg­erő­sö­dik a szél.

Marad a napos idő, csa­pa­dékra to­vábbra sem lehet szá­mí­tani, de he­lyen­ként meg­erő­sö­dik a szél.

Tökéletes tavaszi időnk lesz hétvégén, utána kellemetlen meglepetés jön

Tökéletes tavaszi időnk lesz hétvégén, utána kellemetlen meglepetés jön

Hasz­náld ki a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tést, mert hét­főn meg­ér­ke­zik a hi­deg­front.

Hasz­náld ki a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tést, mert hét­főn meg­ér­ke­zik a hi­deg­front.

Rossz hír, ilyen idő vár ránk március utolsó napjaiban

Rossz hír, ilyen idő vár ránk március utolsó napjaiban

Nem min­den­hol lesz ta­va­szias az idő.

Nem min­den­hol lesz ta­va­szias az idő­já­rás.

Itt a tavasz, csodálatos idő lesz vasárnap!

Itt a tavasz, csodálatos idő lesz vasárnap!

Nem ér­de­mes ott­hon ma­radni.

A hét utolsó nap­ján egy­ál­ta­lán nem ér­de­mes ott­hon ma­radni, kint a sza­bad­ban na­gyon meleg lesz.

Sokkoló adatot közölt a meteorológia: 28 fokos különbség pár nap alatt

Sokkoló adatot közölt a meteorológia: 28 fokos különbség pár nap alatt

Idén ta­vas­szal úgy néz ki, hogy utol­jára tá­mad­nak a mí­nu­szok.

Idén ta­vas­szal úgy néz ki, hogy utol­jára tá­mad­nak a mí­nu­szok. Négy napon belül 28 fokos hő­in­gás lehet az elő­re­jel­zés sze­rint. Csü­tör­tök haj­nal­ban ugyanis egyes he­lye­ken mí­nusz hat fokot is mér­het­nek, míg va­sár­nap nap­köz­ben már 22 fok lehet.

Csodálatos tavaszi idő lesz hétvégén, ez az apró dolog rontja el

Csodálatos tavaszi idő lesz hétvégén, ez az apró dolog rontja el

Szik­rázó nap­sü­tés és meleg idő vár ránk, de nem­so­kára meg­ér­ke­zik a hi­deg­front, ami le­hű­lést hoz ma­gá­val.

Szik­rázó nap­sü­tés és meleg idő vár ránk, de nem­so­kára meg­ér­ke­zik a hi­deg­front, ami le­hű­lést hoz ma­gá­val.

Újabb fordulatot hoz a jövő heti időjárás, ebben nem lesz köszönet

Újabb fordulatot hoz a jövő heti időjárás, ebben nem lesz köszönet

Ki­de­rült, mit tar­to­gat Sán­dor, Jó­zsef, Be­ne­dek zsákja.

Ki­de­rült, mit tar­to­gat Sán­dor, Jó­zsef, Be­ne­dek zsákja.

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban is sze­les idő lesz, ami­hez több he­lyen csa­pa­dék tár­sul­hat.

Fagyos hajnalok, eső, mennydörgés - mutatjuk, mikor tér vissza a tavasz

Fagyos hajnalok, eső, mennydörgés - mutatjuk, mikor tér vissza a tavasz

Egy hi­deg­front miatt jócs­kán le­hűlt a le­vegő, de a hét végén már re­mény­ked­he­tünk a jó idő­ben.

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Szer­dán hó is eshet.

Vihar sö­pört végig az or­szá­gon, a Ság-he­gyen 112 km/h-s szél tom­bolt hét­főn. Ked­den mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, s szer­dán akár havas eső, hó is eshet!

Ezt ígérik a meteorológusok a tavasz első vasárnapjára

Ezt ígérik a meteorológusok a tavasz első vasárnapjára

Végre el­múl­tak a der­mesztő fa­gyok, akár ki­rán­dulni is lehet menni a hét utolsó nap­ján.

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

Hidegfront jön, visszatér a fagy: szomorú időjárásunk lesz

Hidegfront jön, visszatér a fagy: szomorú időjárásunk lesz

A hét­vé­gén enyhe, csa­pa­dé­kos idő vár­ható, de jövő héten meg­ér­ke­zik a hi­deg­front.

Jobb, ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

Jobb, ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás.

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás. Akár 18 fok is lehet nap­köz­ben.

Nincs jó hírünk az időjárásról, ez rontja el a hétvégét

Nincs jó hírünk az időjárásról, ez rontja el a hétvégét

A szom­bati hideg reg­gel után fel­me­leg­szik az idő, de sok he­lyen kell szá­mí­tani csa­pa­dékra és szélre.

A szom­bati hideg reg­gel után fel­me­leg­szik az idő, de sok he­lyen kell szá­mí­tani csa­pa­dékra és szélre.

Messze még a tavasz, ezt hozza az időjárás vasárnapra

Messze még a tavasz, ezt hozza az időjárás vasárnapra

A hét utolsó nap­ján fel­hős lesz az ég.

A hét utolsó nap­ján fel­hős lesz az ég, de ki­rán­dulni nyu­god­tan lehet, csa­pa­dékra nem kell szá­mí­tani.

Döbbenetes előrejelzés: 29 fok különbség pár nap alatt hazánkban?

Döbbenetes előrejelzés: 29 fok különbség pár nap alatt hazánkban?

Szom­bat reg­gelre már -5 fok köré süllyed­het a hő­mér­sék­let, de a ke­vésbé sze­les te­rü­le­te­ken akár -10 fok is lehet.

Visszatérnek a fagyos reggelek, eddig kell télies időre számítani

Visszatérnek a fagyos reggelek, eddig kell télies időre számítani

A hét­vé­gén fagy­pont körül ala­kul a hő­mér­sék­let nap­köz­ben is, de a jövő héten már ismét me­le­ge­dik az idő.

A hét­vé­gén fagy­pont körül ala­kul a hő­mér­sék­let nap­köz­ben is.

Megint meglepetés jön az időjárásban

Megint meglepetés jön az időjárásban

Ma haj­nal­ban, kora reg­gel hi­deg­front éri el ha­zán­kat.

Ma haj­nal­ban, kora reg­gel hi­deg­front éri el ha­zán­kat, ennek ha­tá­sára ki­adós csa­pa­dékra van ki­lá­tás. A héten több­ször vár­ható eső, zápor, időn­ként ha­va­zás is elő­for­dul­hat.

Fordulat az időjárásban, mutatjuk hol havazhat a napokban

Fordulat az időjárásban, mutatjuk hol havazhat a napokban

A kö­vet­kező na­pok­ban sze­les időre kell szá­mí­tani, egyes he­lye­ken pedig hó is hull­hat.

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente.

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente, de ahol ki­tisz­tul az idő, ott igazi ta­vasz lesz.

Szélsőséges változások jönnek: így alakul a következő napok időjárása

Szélsőséges változások jönnek: így alakul a következő napok időjárása

A hét­vé­gén enyhe, de sze­les időre kell ké­szülni.

A hét­vé­gén enyhe, de sze­les időre kell ké­szülni, jövő héten vi­szont a hi­deg­front is meg­ér­ke­zik.

Viharos szél és havas eső csap le az országra, nagyot változik az időjárás

Viharos szél és havas eső csap le az országra, nagyot változik az időjárás

Va­sár­nap még ta­va­szias meleg lesz, hét­fő­től azon­ban le­hű­lés jön.

Va­sár­nap még ta­va­szias meleg lesz, hét­fő­től azon­ban le­hű­lés jön.

Brutális képek a Normafáról: Ma fel ne menjen oda!

Brutális képek a Normafáról: Ma fel ne menjen oda!

Mu­tat­juk, miért!

Azt kérik, ma sen­ki­nek eszébe se jus­son ott sé­tálni, ki­rán­dulni. Mu­tat­juk, miért!

Meleg légtömeg tör be az országba, hirtelen változás az időjárásban

Meleg légtömeg tör be az országba, hirtelen változás az időjárásban

A jövő hétig nap­ról napra me­le­gebb idő lesz, de pén­te­ken még kijut a ré­szünk a hi­deg­ből.

Óriási fordulat az időjárásban, rég nem volt ennyire meleg hazánkban

Óriási fordulat az időjárásban, rég nem volt ennyire meleg hazánkban

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre eny­hébb lesz az idő, hét­vé­gén már akár 14 fokot is mér­he­tünk.

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk, melyik megyékben lesz ónos eső

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk, melyik megyékben lesz ónos eső

A héten több­ször kell havas és ónos esőre szá­mí­tani, de nap­sü­tés­ből sem lesz hiány.

Máris belopózott a tavasz, jelentős felmelegedés jön a napokban

Máris belopózott a tavasz, jelentős felmelegedés jön a napokban

A le­vegő fo­ko­za­to­san me­leg­szik, egé­szen a hét vé­géig.

A le­vegő fo­ko­za­to­san me­leg­szik, egé­szen a hét vé­géig, ami­kor már 10 fok is lehet.

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén ke­resz­tül utaz­tak.

Dávid Mihály elárulta, meddig tart az idei tél

Dávid Mihály elárulta, meddig tart az idei tél

Még so­káig ven­dé­ges­ke­dik ná­lunk a tél - mondja a ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus.

Még jó so­káig ven­dé­ges­ke­dik ná­lunk a tél, eső­vel, ha­va­zás­sal, és saj­nos, még ké­szül­nünk kell éj­sza­kai mí­nu­szokra is. Dávid Mi­hály ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus sze­rint hir­te­len fog be­rob­banni az idei ta­vasz!

Ítéletidő érkezik vasárnap, érdemes otthon maradni!

Ítéletidő érkezik vasárnap, érdemes otthon maradni!

A hét utolsó nap­ján annyira hideg lesz, hogy a leg­jobb, amit te­he­tünk, ha ki sem moz­du­lunk az ott­ho­nunk­ból.

A hét utolsó nap­ján annyira hideg lesz, hogy a leg­jobb, amit te­he­tünk, ha ki sem moz­du­lunk az ott­ho­nunk­ból.

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő, he­lyen­ként a szél is meg­élén­kül majd.

Ezért válik most veszélyessé a közlekedés

Ezért válik most veszélyessé a közlekedés

Ritka je­len­ség okoz­hat gon­dot!

Ve­szé­lyes idő­szak kö­vet­ke­zik: aho­gyan a me­te­o­ro­ló­gu­sok ne­ve­zik: jön a fe­kete jég! A a nap­köz­ben fel­ol­vadt hó és jég újra le­fagy.

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Szom­bat es­té­től több­felé ha­vaz­hat!

Bú­csút int­he­tünk a kora ta­va­szias idő­nek, hir­te­len tér vissza a tél: szom­bat es­té­től már több­felé ha­vaz­hat!

Betett az időjárás a szomszédban, hosszabb lett a diákok hétvégéje

Betett az időjárás a szomszédban, hosszabb lett a diákok hétvégéje

Több er­dé­lyi is­ko­lá­ban szü­ne­tel a ta­ní­tás csü­tör­tö­kön és pén­te­ken.

Több er­dé­lyi is­ko­lá­ban szü­ne­tel a ta­ní­tás csü­tör­tö­kön és pén­te­ken az idő­já­rás miatt.

Riasztást adott ki a meteorológia: Ezek a megyék érintettek

Riasztást adott ki a meteorológia: Ezek a megyék érintettek

A Bu­da­pes­ten élők sem örül­het­nek.

A Bu­da­pes­ten élők sem örül­het­nek.

Ónos eső, szél és fagy: továbbra sem kímél minket az időjárás

Ónos eső, szél és fagy: továbbra sem kímél minket az időjárás

Szom­batra ri­asz­tást is ki­ad­tak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok az ónos eső miatt szom­batra ri­asz­tást is ki­ad­tak.

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Va­sár­nap reg­gelre újabb csa­pa­dék­zóna éri el Ma­gyar­or­szá­got.

Va­sár­nap reg­gelre újabb csa­pa­dék­zóna éri el Ma­gyar­or­szá­got, ami­nek kö­vet­kez­té­ben ónos eső és ha­va­zás is ki­ala­kul­hat.

Jön az év leghidegebb napja

Drámai előrejelzés: Jön az év leghidegebb napja

Pén­tekre le­fagy az or­szág: sok­felé az or­szág­ban nap­pal sem lesz fagy­pont fö­lötti a hő­mér­sék­let a haj­nali bru­tá­lis fagy, he­lyen­ként -17 fokos hő­mér­sék­let után!

Pén­tekre le­fagy az or­szág: sok­felé az or­szág­ban nap­pal sem lesz fagy­pont fö­lötti a hő­mér­sék­let a haj­nali bru­tá­lis fagy, he­lyen­ként -17 fokos hő­mér­sék­let után! A hét­vé­gén jön az eny­hü­lés és az ol­va­dás. Eu­rópa több or­szá­gá­ban ka­taszt­ro­fá­lis a hely­zet a ha­tal­mas hó miatt.

A nagy hó után korcsolyapályává változik az egész ország

A nagy hó után korcsolyapályává változik az egész ország

A csü­tör­tök haj­nali mí­nu­szok után pén­te­ken is hideg lesz még.

A csü­tör­tök haj­nali mí­nu­szok után pén­te­ken is hideg lesz még.

Tragikus baleset történt, többen a hó alá rekedve haltak meg

Tragikus baleset történt, többen a hó alá rekedve haltak meg

Ka­taszt­ro­fá­lis a hely­zet Auszt­ria több te­rü­le­tén. Több ezren ra­gad­tak a téli üdü­lő­he­lye­ken la­vi­na­ve­szély miatt.

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk.

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, ke­mény fa­gyok lesz­nek éj­je­lente.

Az előzőnél is forróbb év lesz 2019

Az előzőnél is forróbb év lesz 2019

Egy ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus el­árulta, mi­lyen lesz 2019 idő­já­rása.

Dávid Mi­hály mér­nök kü­lön­böző szá­mí­tá­sok alap­ján ké­szíti el min­den évben az idő­já­rás nap­tá­rát. A mér­nök­ből lett ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus a Ri­post­nak el­árulta, mi­lyen időt jósol 2019-re!

Dermesztő hideg légtömeg érkezik hazánkba, durva mínuszok jönnek

Dermesztő hideg légtömeg érkezik hazánkba, durva mínuszok jönnek

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi téli időre szá­mít­ha­tunk.

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, de már ke­ve­sebb ha­va­zás lesz.

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ezeken a tájakon fog esni a hó

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ezeken a tájakon fog esni a hó

A ha­va­zás he­lyen­ként ónos esőre vált­hat, és a szél is több­felé meg­élén­kül­het.

Kegyetlen időjárás lesz egész januárban

Kegyetlen időjárás lesz egész januárban

Vi­ha­ros szél­lel, ke­mény hi­deg­gel ér­ke­zett az új év.

Vi­ha­ros szél­lel, ke­mény hi­deg­gel ér­ke­zett az új év, meg­ne­he­zítve az is­ko­la­kez­dést és a mun­kába járók dol­gát. A rossz hír az, hogy a durva idő itt marad egész ja­nu­ár­ban!

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Mar­káns hi­deg­front ala­kítja ha­zánk idő­já­rá­sát az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban, s va­lóra vál­hat az, ami­től a mun­kába in­du­lók tar­tot­tak.

Mar­káns hi­deg­front ala­kítja ha­zánk idő­já­rá­sát az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban, s va­lóra vál­hat az, ami­től a mun­kába in­du­lók tar­tot­tak.

Ilyen időjárás várható az év utolsó napján

Ilyen időjárás várható az év utolsó napján

Ilyen időjárás várható az év utolsó napján

Sze­les, de több­felé napos időt tar­to­gat az év utolsó napja. Ki­sebb csa­pa­dék csak néhol for­dul­hat elő. Szil­vesz­ter es­tére gyen­gül a szél.

Sze­les, de több­felé napos időt tar­to­gat az év utolsó napja. Ki­sebb csa­pa­dék csak néhol for­dul­hat elő. Szil­vesz­ter es­tére gyen­gül a szél.

Többféle meglepetést hoz az időjárás, ezért adtak ki figyelmeztetést

Többféle meglepetést hoz az időjárás, ezért adtak ki figyelmeztetést

Esőre, havas esőre is lehet szá­mí­tani a kö­vet­kező na­pok­ban, szil­vesz­terre pedig a fagy is vissza­tér.

Kellemetlen meglepetéseket hoz az év végi időjárás, erre készülj!

Kellemetlen meglepetéseket hoz az év végi időjárás, erre készülj!

Ónos eső, köd, szél és fagy is vár­ható az utolsó na­po­kon, végül pedig hi­deg­front ér­ke­zik ha­zánkba.

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Nyu­godt szom­bat után esős, sze­les va­sár­nap vár­ható.

Nyu­godt szom­bat után esős, sze­les va­sár­nap vár­ható. Az év utolsó napja azon­ban meg­le­pe­tést tar­to­gat!

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is.

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is.

Közölte a meteorológia: Változás jön az időjárásban

Visszavonhatatlan változás lesz az időjárásban

Pén­te­ken 23 óra 22 perc­kor kez­dő­dött a csil­la­gá­szati tél, szom­bat­tól már hosszab­bod­nak a nap­pa­lok!

Hihetetlenül enyhe idő lesz: megérkezett a karácsonyi előrejelzés

Hihetetlenül enyhe idő lesz: megérkezett a karácsonyi előrejelzés

Szo­kat­la­nul meleg lesz a hét­vé­gén és ka­rá­csony­kor sem szá­mít­ha­tunk ha­va­zásra.

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Erre bi­zony ke­ve­sen szá­mí­tot­tak volna de­cem­ber ele­jén!

Erre bi­zony ke­ve­sen szá­mí­tot­tak volna de­cem­ber ele­jén! El­ké­pesztő, ami az idő­já­rás­sal tör­té­nik...

Másodfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt

Másodfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt

Több me­gyé­ben is má­sod­fo­kúra emelte az ónos eső miatt ki­adott fi­gyel­mez­te­té­sét az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat csü­tör­tök dél­után.

Több me­gyé­ben is má­sod­fo­kúra emelte az ónos eső miatt ki­adott fi­gyel­mez­te­té­sét az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat csü­tör­tök dél­után. Észa­kon, észak­ke­le­ten hó, más­hol eső, ónos eső for­má­já­ban szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra. Kora es­tére újabb csa­pa­dék­hul­lám jön.

Bekeményít a tél, több napig esik ezekben a megyékben az ónos eső

Bekeményít a tél, több napig esik ezekben a megyékben az ónos eső

Fa­gyos, esős idő vár­ható egé­szen a hét vé­géig, ri­asz­tást is ki­ad­tak.

Fa­gyos, esős idő vár­ható, ri­asz­tást is ki­ad­tak az ónos eső miatt.

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Az utak is le­fagy­hat­nak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a köd miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban hideg idő lesz, az utak is le­fagy­hat­nak.

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt...

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs most ta­ní­tás. A helyi tan­fel­ügye­lő­ség hozta meg ezt a ren­del­ke­zést.

Ilyen szörnyűség vár ma ránk

Ilyen szörnyűség vár ma ránk

Sokan vágy­tak már rá, most végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő.

Sokan vágy­tak már rá, most végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő a ha­va­zás­sal. Az or­szág nagy ré­szén ma nem bújik elő a nap, és a leg­több he­lyen nap­pal is fagy­pont alatt marad a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk!

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jedt, sok­felé fehér a táj!

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél, amit az au­tó­sok és a gya­lo­go­sok egy­aránt gyű­löl­nek a hideg év­szak­ban? Az ónos eső!

Elképesztő, mit okozott a téli időjárás: Elkezdtek befagyni tavaink

Elképesztő, mit okozott a téli időjárás: Elkezdtek befagyni tavaink

A Fertő-tavon már majd­nem egy­be­függő a jég, az el­múlt napok idő­já­rása miatt el­kezd­tek be­fagyni ta­va­ink.

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő, addig is csak néhol lehet hó­szál­lin­gó­zásra szá­mí­tani.

Las­san el­kezd me­le­gedni az idő, addig is csak néhol lehet hó­szál­lin­gó­zásra szá­mí­tani.

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani.

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani.

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk - KÉPEKKEL

A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a bát­rab­bak.

Még né­hány nap hát­ra­van az ősz­ből, ám or­szág­szerte több he­lyen már ha­va­zik. A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a bát­rab­bak.

Megbolondult a természet, nyílnak az ibolyák

Megbolondult a természet, nyílnak az ibolyák

Hát mi tör­té­nik Ma­gyar­or­szá­gon?

Hát mi tör­té­nik no­vem­ber­ben Ma­gyar­or­szá­gon? El­ké­pesztő, amit mű­vel­nek a nö­vé­nyek. Saj­nos lesz még ennek böjtje, az biz­tos.

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő reg­ge­lekre kell szá­mí­ta­nunk, de az időn­ként elő­for­duló ha­va­zás kár­pó­tol­hat.

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesz­tően hideg reg­ge­lekre kell szá­mí­ta­nunk, ugyan­ak­kor az időn­ként elő­for­duló ha­va­zás kár­pó­tol­hat a fázós mun­kába in­du­lá­so­kért. Nincs mese és me­nek­vés, nya­kun­kon a tél, a hét­vé­gén pedig a nap­tár sze­rint is be­kö­szönt a de­cem­ber.

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Sarkvidéki levegő hoz dermesztő hideget, itt kell nagy esőre készülni

Sarkvidéki levegő hoz dermesztő hideget, itt kell nagy esőre készülni

Me­di­ter­rán cik­lo­nok ala­kul­nak ki, ame­lyek pá­lyája érint­heti Ma­gyar­or­szá­got is. Ismét jön­nek a mí­nu­szok!

Te is fehér karácsonyban reménykedsz? Nagy hírünk van!

Te is fehér karácsonyban reménykedsz? Nagy hírünk van!

A meg­fi­gye­lé­sek alap­ján már ki­kö­vet­kez­tet­het­jük, mi vár ránk az ün­ne­pek­kor. Meg fogsz le­pődni!

Vasárnap még csak esni fog, hétfőn valami sokkal durvábbra kell számítani

Vasárnap még csak esni fog, hétfőn valami sokkal durvábbra kell számítani

Zá­po­rokra kell szá­mí­tani.

Zá­po­rokra kell szá­mí­tani, hét­főn pedig már ismét jön a ha­va­zás.