CÍMKE: 'időjárás'

Figyelmeztettek a meteorológusok, mutatjuk a veszélyzónákat

Figyelmeztettek a meteorológusok, mutatjuk a veszélyzónákat

Bár sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, szá­mos he­lyen ké­szülni kell a vi­harra.

Erre készülj a hosszú hétvégén, jobb, ha tudod!

Erre készülj a hosszú hétvégén, jobb, ha tudod!

A pün­kösdi hét­vé­gén sokan utaz­nak el pi­henni, sze­ren­csére az idő­já­rás is ked­vező lesz!

FRISS HÍREK

Borús, esős idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Borús, esős idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Saj­nos az erős szél­től nem sza­ba­du­lunk egész hét­vé­gén. A le­vegő hő­mér­sék­lete vi­szont ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Az erős szél­től nem sza­ba­du­lunk egész hét­vé­gén. A le­vegő hő­mér­sék­lete vi­szont ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Csavar jön az időjárásban: mutatjuk, mit hoz a hétvége

Csavar jön az időjárásban: mutatjuk, mit hoz a hétvége

A kö­vet­kező na­pok­ban még azért el­ered­het az eső, de kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban még azért el­ered­het az eső, de kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Ma minden a nyakunkba szakad: sok esővel jön az erős szél

Ma minden a nyakunkba szakad: sok esővel jön az erős szél

A nyá­rias meleg még várat ma­gára, de pén­te­ken már jobb lesz a hely­zet.

A nyá­rias meleg saj­nos még várat ma­gára, de pén­te­ken va­la­mi­vel már jobb lesz a hely­zet.

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

A szél is fel­tá­mad.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Saj­nos a le­vegő hő­mér­sék­lete lehűl, és erős szélre is ké­szülni kell.

Saj­nos a le­vegő hő­mér­sék­lete lehűl, és erős szélre is ké­szülni kell az esős idő­ben.

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

A kö­vet­kező na­pok­ban he­lyen­ként akár 20 fok alá is eshet a hő­mér­sék­let.

Élvezd ki a nagy meleget, már közeleg az év lehűlése

Élvezd ki a nagy meleget, már közeleg az év lehűlése

Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni!

A hét­vége még kel­le­me­sen telik, de jövő héten tíz fokot is vissza­es­het a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni!

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Je­len­tő­sen vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete, borús idő váltja fel a nyá­rias me­le­get. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Je­len­tő­sen vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete, borús idő váltja fel a nyá­rias me­le­get. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Dupla riasztást kapott az ország, már felénk tart a kíméletlen vihar

Dupla riasztást kapott az ország, már felénk tart a kíméletlen vihar

Heves zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél. A hő­mér­sék­let vi­szont tar­to­gat még meg­le­pe­té­se­ket.

Heves zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél. A hő­mér­sék­let vi­szont tar­to­gat még meg­le­pe­té­se­ket.

Esővel jön a durva szél, itt kell vigyázni

Esővel jön a durva szél, ezeken a területeken érdemes felkészülni az időjárás-változásra

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, de napos idő­sza­kokra is szá­mít­ha­tunk.

Lehűl ugyan a le­vegő hő­mér­sék­lete, de azért napos idő­sza­kokra is lehet szá­mí­tani.

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Hét­főn még napos, szá­raz időnk lesz, de a le­vegő hő­mér­sék­lete vissza­esik. Erős szélre kell ké­szülni!

Kiadták a riasztást: összecsapnak az elemek, itt vigyázz ma a viharral

Kiadták a riasztást: összecsapnak az elemek, itt vigyázz ma a viharral

Bal­jós elő­re­jel­zés ér­ke­zett: heves zi­va­ta­rok­kal jön a szél.

Bal­jós elő­re­jel­zés ér­ke­zett a kö­vet­kező na­pokra: heves zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél.

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

A hő­mér­sék­let egy ki­csit vissza­esik, az eső­től még nem sza­ba­du­lunk.

A le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza, de az eső­től még nem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Itt lesz ma felhőszakadás, de délután jön a csavar

Itt lesz ma felhőszakadás, de délután jön a csavar

Bár sok esőre kell ké­szülni, a nap is sok­szor elő fog bújni a kö­vet­kező na­pok­ban.

Bár sok esőre kell ké­szülni, a nap is sok­szor elő fog bújni a kö­vet­kező na­pok­ban. A le­hű­lés miatt nem kell ag­gódni.

Ma minden a nyakunkba szakad, délután jön a meglepetés

Ma minden a nyakunkba szakad, délután jön a meglepetés

Erős szélre is ké­szülni kell, de a le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza nap­köz­ben.

Durva viharral érkezik a jégeső, itt kell ma vigyázni

Durva viharral érkezik a jégeső, itt kell ma vigyázni

Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad.

Fel­hő­sza­ka­dásra és erős szélre kell ké­szülni. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad az esős idő­ben.

Fagyos esővel tör ránk a felhőszakadás, íme a veszélyzónák

Fagyos esővel tör ránk a felhőszakadás, íme a veszélyzónák

A meleg meg­ma­rad.

A meleg meg­ma­rad, de a nap­sü­té­ses időbe erős szél és zi­va­ta­rok za­var­hat­nak be. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Bekeményít az időjárás, durva jégeső zúdul a nyakunkba

Bekeményít az időjárás, durva jégeső zúdul a nyakunkba

Erős szélre is ké­szülni kell!

Erős szélre is ké­szülni kell az esős idő­ben, de a le­vegő hő­mér­sék­lete ked­ve­zően ala­kul. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Jégeső, kegyetlen vihar csap le az országra, itt kell vigyázni

Jégeső, kegyetlen vihar csap le az országra, itt kell vigyázni

Május el­se­jén még él­vez­het­jük a nyári időt, de szer­dá­tól már vi­ha­rok ne­he­zí­tik az éle­tün­ket.

Május el­se­jén még él­vez­het­jük a nyári időt, de szer­dá­tól már vi­ha­rok ne­he­zí­tik az éle­tün­ket.

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

Megér­ke­zett az égi "áldás".

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok. Erre halad a szél és az "égi áldás".

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, rá­adá­sul a hő­mér­sék­let is vissza­esik. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, rá­adá­sul a hő­mér­sék­let is vissza­esik. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

Esős, sze­les, de meleg idő vár­ható.

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható.

Brutális nyarunk lesz a meteorológusok előrejelzése szerint

Brutális nyarunk lesz a meteorológusok előrejelzése szerint

Az idei nyár hú­zós­nak ígér­ke­zik...

Az idei nyár hú­zós­nak ígér­ke­zik, és erre még nem késő fel­ké­szül­nöd.

Sose volt ennyire őrült az áprilisi időjárás

Sose volt ennyire őrült az áprilisi időjárás

Nem­csak sze­szé­lyes, hanem szél­ső­sé­ges is idén az áp­ri­lisi idő­já­rás, ami­nek a kö­vet­kez­mé­nyeit most is vi­sel­jük. A fagy és a hir­te­len meleg miatt nem tud­tak idő­ben krump­lit vetni!

Nem­csak sze­szé­lyes, hanem szél­ső­sé­ges is idén az áp­ri­lisi idő­já­rás, ami­nek a kö­vet­kez­mé­nyeit most is vi­sel­jük. A fagy és a hir­te­len meleg miatt nem tud­tak idő­ben krump­lit vetni, mi­köz­ben a kár­te­vők már el­lep­ték a la­ká­so­kat!

Jégeső csaphat le az országra, durva hidegfront érkezik

Jégeső csaphat le az országra, durva hidegfront érkezik

Va­sár­nap még csak zápor lehet.

Va­sár­nap még csak néhol kell zá­porra szá­mí­tani, a hétfő azon­ban nem ke­gyel­mez.

Fontos hírt közöltek a meteorológusok, eddig élvezhetjük a napsütést

Fontos hírt közöltek a meteorológusok, eddig élvezhetjük a napsütést

He­lyen­ként már szom­ba­ton is lehet szá­mí­tani csa­pa­dékra, de a hét kö­ze­pén már töb­bet fog esni.

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.

Erre készülj, egyetlen dologtól kell tartani a ragyogó időben

Erre készülj, egyetlen dologtól kell tartani a ragyogó időben

Or­szág­szerte meleg és nap­sü­té­ses idő vár­ható, de a szél egy ki­csit be­le­ron­dít a nyá­rias időbe.

Or­szág­szerte meleg és nap­sü­té­ses idő vár­ható, de a szél egy ki­csit be­le­ron­dít a nyá­rias időbe.

Jobbat nem is kívánhatnánk: nem várt meleggel jön a ragyogó idő

Jobbat nem is kívánhatnánk: nem várt meleggel jön a ragyogó idő

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk, de eső már egy­ál­ta­lán nem vár­ható.

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk, de eső már egy­ál­ta­lán nem vár­ható.

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Újra fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, de a szél azért még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ked­den kissé lehűl a le­vegő az esős idő­ben, de szer­dára már jó hí­rünk is van. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Meglepetésekkel teli hét jön, kegyetlenül elbánik velünk az időjárás

Meglepetésekkel teli hét jön, kegyetlenül elbánik velünk az időjárás

Igazi sze­szé­lyes áp­ri­lisi időre szá­mít­ha­tunk a héten. Lesz eső, zápor, zi­va­tar, de szik­rázó nap­sü­tés is.

Bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

Bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

De a nagy meleg meg­ma­rad.

A nagy meleg meg­ma­rad, de a heves zi­va­ta­rok miatt már ki­ad­ták a ri­asz­tást! Erős szélre is ké­szülni kell.

Közölték a meteorológusok: mennydörgéssel érkezik az esős idő

Közölték a meteorológusok: mennydörgéssel érkezik az esős idő

A kö­vet­kező na­pok­ban meleg időre van ki­lá­tás.

A kö­vet­kező na­pok­ban meleg időre van ki­lá­tás, de több­ször lesz szük­ség es­er­nyőre is.

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell.

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Riasztást adtak ki a zivatarok miatt, itt van most viharveszély

Riasztást adtak ki a zivatarok miatt, itt van most viharveszély

Ugya­n­ak­kor akár 25 fok is lehet.

Ugya­n­ak­kor akár 25 fok is lehet a néhol erő­sen sze­les idő­ben. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Nagyon készülj, ezt a meglepetést tartogatja számunka a szerda

Nagyon készülj, ezt a meglepetést tartogatja számunka a szerda

Zá­porra és zi­va­tarra is szá­mí­tani kell a meleg, sze­les idő­ben. Ugya­n­ak­kor még 26 fok is lehet!

Zá­porra és zi­va­tarra is szá­mí­tani kell a meleg, sze­les idő­ben. Ugya­n­ak­kor még 26 fok is lehet!

Megérkezett az előrejelzés! Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Bár a le­hű­lés el­ke­rüli ha­zán­kat, kel­le­met­len je­len­sé­gek­kel kell szá­mol­nunk!

Bár a le­hű­lés el­ke­rüli ha­zán­kat, a nagy me­leg­ben egy-két kel­le­met­le­nebb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­gel szá­mol­nunk kell!

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Eső és erős szél még vár­ható.

Eső és erős szél még vár­ható, de a le­vegő hő­mér­sék­lete kel­le­me­sen fel­me­leg­szik a kö­vet­kező na­pok­ban.

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben. Szom­ba­ton vi­szont iga­zán sze­ren­csé­sek le­szünk!

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, hol bor­zolja to­vább a szél a ke­dé­lye­ket.

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, hol bor­zolja to­vább a szél a ke­dé­lye­ket.

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Durva szélvihar teszi tönkre a meleget, mutatjuk a veszélyzónákat

Durva szélvihar teszi tönkre a meleget, mutatjuk a veszélyzónákat

A le­vegő hő­mér­sék­lete ugyan egyre to­vább me­leg­szik, még­sem örül­he­tünk fel­hőt­le­nül az idő­já­rás­nak.

Csavar az időjárásban, erre a meglepetésre készülj

Csavar az időjárásban, erre a meglepetésre készülj

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul.

A le­vegő hő­mér­sék­lete iga­zán ked­ve­zően ala­kul a kö­vet­kező na­pok­ban, de némi kel­le­met­len­ségre azért még szá­mí­tani kell.

Megérkezett az előrejelzés: hidegfront hozza az esőt, de van meglepetésünk is

Megérkezett az előrejelzés: hidegfront hozza az esőt, de van meglepetésünk is

A kö­vet­kező na­pok­ban már nem hűl le je­len­tő­sen a le­vegő hő­mér­sék­lete.

A kö­vet­kező na­pok­ban már nem hűl le je­len­tő­sen a le­vegő hő­mér­sék­lete, de szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Lecsapott a hidegfront: havazott a Börzsönyben

Lecsapott a hidegfront: havazott a Börzsönyben

A Nagy-Hideg-he­gyen ha­va­zás­sal kö­szön­tött be a hús­vét.

A Nagy-Hideg-he­gyen ha­va­zás­sal kö­szön­tött be a hús­vét.

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Már nagy­pén­te­ken is volt eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a mai lehet!

Már nagy­pén­te­ken is volt he­lyen­ként eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a szom­bat lehet!

Lelombozó, esővel érkezik a húsvéti hosszú hétvége!

Lelombozó, esővel érkezik a húsvéti hosszú hétvége!

Hideg és esős idő vár­ható.

Nem lesz aján­la­tos nagy ta­va­szi tú­rára menni nagy­pén­te­ken, hideg és esős idő vár­ható.

Jéggel érkezik az erős szél, erre készülj a napokban

Jéggel érkezik az erős szél, erre készülj a napokban

De a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul.

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul ugyan, de azért kel­le­met­len­sé­ge­ket is tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, hol vár­ható sok csa­pa­dék.

Meglepetéssel köszönt be a tavasz, a frontérzékenyekre nehéz idő vár

Meglepetéssel köszönt be a tavasz, a frontérzékenyekre nehéz idő vár

Végre már nem fo­gunk fa­gyos­kodni, de a front­tal is szembe kell néz­nünk.

Végre már nem fo­gunk fa­gyos­kodni, de a meleg-, majd a hi­deg­front­tal is szembe kell néz­nünk.

Most már biztos: Kiderült, milyen időnk lesz húsvétkor

Most már biztos: Kiderült, milyen időnk lesz húsvétkor

Foly­ta­tó­dik a fel­me­le­ge­dés!

A kö­vet­kező na­pok­ban már fo­ko­za­to­san eny­hül az idő, a jövő hét ele­jén foly­ta­tó­dik a fel­me­le­ge­dés: nap­köz­ben 10 fok fe­lett lesz a hő­mér­sék­let.

Megérkezett az előrejelzés: ekkortól számíthatunk melegedésre

Megérkezett az előrejelzés: ekkortól számíthatunk melegedésre

Még egy ki­csit várni kell az igazi ta­vaszra, de las­san eny­hülni kezd az idő, bár még pár napig a reg­geli fa­gyo­kat el kell vi­sel­nünk.

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Az igazi ta­vasz még ezen a héten sem ér­ke­zik meg.

Az igazi ta­vasz még ezen a héten sem ér­ke­zik meg.

Hófúvással jön az ítéletidő, összecsapnak az elemek

Hófúvással jön az ítéletidő, összecsapnak az elemek

Azt is mu­tat­juk, hogy mi­kor­tól van esély némi eny­hü­lésre.

Vi­ha­ros szélre ké­szülj a hi­deg­ben! De azt is mu­tat­juk, hogy mi­kor­tól van esély némi eny­hü­lésre.

Dráma az utakon és a falvakban, mindent az eddigi hóhelyzetről

Dráma az utakon és a falvakban, mindent az eddigi hóhelyzetről

Még min­dig ér­he­tik csú­nya meg­le­pe­té­sek az or­szá­got, már ami az idő­já­rást il­leti.

Ennyit a tavaszról, vasárnap érkezik a hóvihar!

Ennyit a tavaszról, vasárnap érkezik a hóvihar!

Már szom­bat este ha­va­zott.

Az or­szág több pont­ján már szom­bat este el­kez­dő­dött a ha­va­zás, a front­ér­zé­ke­nyek ké­szül­je­nek!

Baljós hófúvással tör ránk a hideg, mutatjuk a viharzónákat

Baljós hófúvással tör ránk a hideg, mutatjuk a viharzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban kü­lö­nö­sen kel­le­met­len időre szá­mít­ha­tunk.

A kö­vet­kező na­pok­ban kü­lö­nö­sen kel­le­met­len időre szá­mít­ha­tunk. Több fron­ton támad az idő­já­rás.

Megismétlődik a 2013. március 15-i hóvihar, ne induljanak útnak!

Megismétlődik a 2013. március 15-i hóvihar, ne induljanak útnak!

Le­zár­ták az uta­kat, el­akadt au­tó­kat men­te­nek az or­szág szá­mos pont­ján. Le­csa­pott a ke­gyet­len idő­já­rás.

Le­zár­ták az uta­kat, el­akadt au­tó­kat men­te­nek az or­szág szá­mos pont­ján.

Bekeményít a tél, ekkor jön baljós ónos és fagyott esővel a havazás

Bekeményít a tél, ekkor jön baljós ónos és fagyott esővel a havazás

Egy vá­rat­lan hi­deg­front teszi tönkre az eddig kel­le­mes, ta­va­szias időt. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Figyelmeztetést adott ki a meteorológia: Aki teheti, ne induljon útnak

Figyelmeztetést adott ki a meteorológia: Aki teheti, ne induljon útnak

Meg­is­mét­lőd­het az öt évvel ez­előtti már­ci­usi hó­vi­har!

Meg­is­mét­lőd­het az öt évvel ez­előtti már­ci­usi hó­vi­har, ugyanis va­sár­nap­tól drasz­ti­kus le­hű­lésre kell szá­mí­tani. Az idő­já­rás sok­kal in­kább fog em­lé­kez­tetni a télre, mint­sem a ta­vaszra. Éj­sza­kán­ként akár -10 fok alá is csök­ken­het a hő­mér­sék­let!

Kiderült, milyen időnk lesz március 15-én, így készülj!

Kiderült, milyen időnk lesz március 15-én, így készülj!

Ren­ge­teg csa­ládi és ün­nepi prog­ram várja or­szág­szerte az ün­nep­lő­ket az 1848-49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 170. év­for­du­ló­ján.

Ren­ge­teg csa­ládi és ün­nepi prog­ram várja or­szág­szerte az ün­nep­lő­ket csü­tör­tö­kön, az 1848-49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 170. év­for­du­ló­ján. Az idő­já­rás, ér­de­kes módon ha­sonló lesz a 170 évvel ez­előt­ti­hez, mégis ér­de­mes majd ut­cára menni!

Csavar az időjárásban, elmossa az eső a hosszú hétvégét

Csavar az időjárásban, elmossa az eső a hosszú hétvégét

A kö­vet­kező na­pok­ban zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél. Mu­tat­juk, még mire kell ké­szülni!

A kö­vet­kező na­pok­ban zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél. Mu­tat­juk, még mire kell ké­szülni!

Baljós hidegfront közeleg: zivatarokkal csap le a viharos szél

Baljós hidegfront közeleg: zivatarokkal csap le a viharos szél

Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban fo­ko­za­to­san vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni.

Esővel és szélviharral indul ma a reggel, aztán jön a csavar

Esővel és szélviharral indul ma a reggel, aztán jön a csavar

Egyre me­le­gebb lesz!

A le­vegő hő­mér­sék­lete egyre job­ban fel­me­leg­szik, de né­hány kel­le­met­len­ségre azért ké­szülni kell a ta­va­szias idő­ben.

Kiadták a riasztást az átláthatatlan köd miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Kiadták a riasztást az átláthatatlan köd miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Egyre me­le­gebb lesz a le­vegő hő­mér­sék­lete, de zá­po­rok még elő­for­dul­hat­nak az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

A tél ismét ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

Fagyos esővel indul ma a reggel, de aztán jön a meglepetés

Fagyos esővel indul ma a reggel, de aztán jön a meglepetés

Las­san végre a haj­nali mí­nu­szok­tól is meg­sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Las­san végre a haj­nali mí­nu­szok­tól is meg­sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Kíméletlen ónos eső közeleg, mutatjuk a veszélyzónákat

Kíméletlen ónos eső közeleg, mutatjuk a veszélyzónákat

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton csap le az idő­já­rás.

Erre készülj, baljós ónos esővel érkezik a szélvihar

Erre készülj, baljós ónos esővel érkezik a szélvihar

Több fron­ton támad az idő­já­rás.

Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás, az ég is meg­dör­ren­het. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Nem kegyelmez a rettentő hideg, de jövő héten már reménykedhetünk

Nem kegyelmez a rettentő hideg, de jövő héten már reménykedhetünk

Bár hét­főn még ke­mény mí­nu­szok lesz­nek, kedd­től már jön az eny­hü­lés.

Bár va­sár­nap és hét­főn még ke­mény mí­nu­szok lesz­nek, kedd­től már jön az eny­hü­lés.

Hófúvással indul a reggel, eztán jön a meglepetés

Hófúvással indul a reggel, eztán jön a meglepetés

For­du­la­tot hoz a hét­végi idő­já­rás, nem­so­kára végre érez­hető lesz az eny­hü­lés. A fagy­tól nem sza­ba­du­lunk.

For­du­la­tot hoz a hét­végi idő­já­rás, nem­so­kára végre érez­hető lesz az eny­hü­lés. De a fagy­tól még nem sza­ba­du­lunk.

Befagyott Európa: nálunk is rekordhideg jön a következő napokban

Befagyott Európa: nálunk is rekordhideg jön

Az idei sze­zon leg­hi­de­gebb két napja vár ránk: nyu­ga­ton, dél­nyu­ga­ton -20, -22 fok is lehet! Köz­ben egész Eu­ró­pát sújtja a tél.

Vészjelzést kapott az ország: hófúvással jön a durva ónos eső

Vészjelzést kapott az ország: hófúvással jön a durva ónos eső

Saj­nos még min­dig nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő tél­től. Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás!

Saj­nos még min­dig nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő tél­től. Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás!

Kritikus a hó és fagy: Nyugat-Magyarország összeomlik, kiadták a riasztást!

Kritikus a hó és fagy: Nyugat-Magyarország összeomlik, kiadták a riasztást!

Ext­rém hi­degre, hó­fú­vá­sokra és hó­tor­la­szokra kell ké­szülni.

Ext­rém hi­degre, hó­fú­vá­sokra és hó­tor­la­szokra kell ké­szülni. Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás.

Megdöbbentő lesz a tavasz: íme a meteorológusok előrejelzése...

Megdöbbentő lesz a tavasz: íme a meteorológusok előrejelzése...

Már lát­ható, hogy a kö­vet­kező hetek nagy meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat­nak. Mu­tat­juk, mire ké­szülj.

Ezt mindenképp vedd figyelembe, mielőtt ma útra kelsz!

Ezt mindenképp vedd figyelembe, mielőtt ma útra kelsz!

Alig lehet köz­le­kedni az or­szág­ban.

Alig lehet köz­le­kedni az or­szág­ban. Ren­ge­teg he­lyen for­ga­lom­kor­lá­to­zásra, le­zá­rásra lehet szá­mí­tani, ezért min­den­kép­pen vedd fi­gye­lembe az aláb­bi­a­kat!

Durva, de ennyi baleset és útlezárás volt ma az ítéletidő miatt

Durva, de ennyi baleset és útlezárás volt ma az ítéletidő miatt

Rémes, de az idő­já­rás szinte le­he­tet­lenné tette a köz­le­ke­dést.

Rémes, de az idő­já­rás szinte le­he­tet­lenné tette a köz­le­ke­dést az or­szág bi­zo­nyos ré­szein, ren­ge­teg he­lyen volt bal­eset, ám a rém­álom­nak to­vábbra sincs vége. A rend­őrök to­vábbra is azt kérik, hogy min­denki fo­ko­zott fi­gye­lem­mel köz­le­ked­jen.