CÍMKE: 'honfoglaló'

Rengeteg újdonsággal indul a Honfoglaló második Szuperbajnoksága

Rengeteg újdonsággal indul a Honfoglaló második Szuperbajnoksága

No­vem­ber 19-én kez­dő­dik a csata a Duna Te­le­ví­zión!

No­vem­ber 19-én kez­dő­dik a csata a Duna Te­le­ví­zión!

Szenvedélyéről mesélt a híres magyar műsorvezető

Szenvedélyéről mesélt a műsorvezető

A Hon­fog­laló há­zi­gaz­dája na­gyon bol­dog, hogy ennyire nép­szerű a mű­sora, re­méli a kö­vet­kező évad is si­ke­res lesz.

A Hon­fog­laló há­zi­gaz­dája na­gyon bol­dog, hogy ennyire nép­szerű a mű­sora, re­méli a kö­vet­kező évad is si­ke­res lesz.

Harminc millió a tét: Közeleg a Honfoglaló végső nagy csatája

Harminc millió a tét: Közeleg a Honfoglaló végső nagy csatája

Baj­no­kok Hete a Duna tv mű­so­rán.

Le­zá­rult a ha­to­dik Baj­no­kok Hete a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rán lát­ható nép­szerű on­line te­rü­let­hó­dító kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­za­tá­ban.

Megújult Honfoglalóval várja Szente Vajk a nézőket

Megújult Honfoglalóval várja Szente Vajk a nézőket

Új já­ték­ele­mek­kel és meg­lepő for­du­la­tok­kal várja a Duna Te­le­ví­zió né­zőit a nép­szerű kvíz­já­ték!

Kamerák előtt került kínos helyzetbe Csőre Gábor

Kamerák előtt került kínos helyzetbe Csőre Gábor

Va­do­natúj ve­tél­ke­dőt in­dí­tott a Duna Te­le­ví­zió, amely­ben a szí­nész is ját­szott.