CÍMKE: 'halálos autóbaleset'

Baleset érte, felesége mellett hunyt el a fiatal sportoló

Baleset érte, felesége mellett hunyt el a fiatal sportoló

A gyá­szoló fe­le­ség is meg­sé­rült, őt kór­ház­ban ápol­ják. A rend­őr­ség vizs­gálja a bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Megrázó részletek, szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

Még pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vi­deo­ton meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után.