CÍMKE: 'gyúrás'

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Árpa At­tila sokat ad a meg­je­le­né­sére.

Árpa At­tila sokat ad a meg­je­le­né­sére és igyek­szik az egész­sé­gére is oda­fi­gyelni.

Durva! Így kigyúrta magát Seherezádé!

Durva! Így kigyúrta magát Seherezádé!

Se­he­rezádé egy va­ló­ság­show-ban tűnt fel né­hány évvel ez­előtt, majd gyor­san csat­la­ko­zott azon ci­ca­ba­bák tá­bo­rá­hoz, akik le­mez­lo­vas­ként kép­ze­lik el az éle­tü­ket.

Se­he­rezádé egy va­ló­ság­show-ban tűnt fel né­hány évvel ez­előtt, majd gyor­san csat­la­ko­zott azon ci­ca­ba­bák tá­bo­rá­hoz, akik le­mez­lo­vas­ként kép­ze­lik el az éle­tü­ket.

Lefotóztuk, rá sem ismerni Rékasi Károlyra

Lefotóztuk, rá sem ismerni Rékasi Károlyra

A nép­szerű szí­nészt a Ri­post ka­me­rája örö­kí­tette meg. El­ké­pesztő for­má­ban van.

A nép­szerű szí­nészt a Ri­post ka­me­rája örö­kí­tette meg. El­ké­pesztő for­má­ban van, su­gár­zik róla az op­ti­miz­mus.

Meghökkentő változás, így néz ki most a válogatott focista

Meghökkentő változás, így néz ki most a válogatott focista

A 38 éves lab­da­rúgó ala­po­san ki­gyúrta magát pá­lya­fu­tása be­fe­je­zése után. Íme a fotók.

Különös kép készült Hajdú Péterről! Mi vagy ki lehet a háttérben...

Különös kép készült Hajdú Péterről! Mi vagy ki lehet a háttérben...

Ilyen me­rész fotót még sosem lát­hat­tunk róla.

Ilyen me­rész fotót még sosem lát­hat­tunk a nehéz idő­sza­kot átélő mű­sor­ve­ze­tő­ről!

Ha ma még nem kaptál sokkot, akkor most fogsz!

Ha ma még nem kaptál sokkot, akkor most fogsz!

Gás­pár Győ­zike mo­zi­sztár lett.

Gás­pár Győ­zike mo­zi­sztár lett. Vagy leg­alábbis ké­szült egy film élete je­len­legi pe­ri­ó­du­sá­ról, amint ki­gyúrt egész­ség­bom­bává vál­to­zik.

Bombázóra gyúrta magát a híradós riporternő

Bombázóra gyúrta magát a híradós riporternő

Ver­se­nye­ket nyer.

Meg­lepő és cso­dá­la­tos át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az egy­kori hír­adós. Tö­ké­le­tesre gyúrta a tes­tét, és azóta ver­se­nye­ket nyer.

Titokzatos nő miatt gyúrta ki magát VV Attila!

Titokzatos nő miatt gyúrta ki magát VV Attila!

Egy csi­nos fi­a­tal nő és egy ámok­futó lö­völ­döző vál­toz­tatta meg az éle­tét.

Egy csi­nos fi­a­tal nő és egy ámok­futó lö­völ­döző vál­toz­tatta meg az éle­tét.

Több ezer eurót kínáltak Győzikének a testéért

Több ezer eurót kínáltak Győzikének a testéért

Sze­rel­mes le­ve­lek­kel bom­báz­zák.

Az el­múlt évek­ben ál­lan­dóan súly­fe­les­leg­gel küz­dött a roma rap­per, de mára annyira össze­szedte magát, hogy nők szá­zai kül­de­nek neki sze­rel­mes le­ve­let.

Elkajálta az izmait Majka

Elkajálta az izmait Majka

A nagy­szájú rap­per ame­ri­kai útja nem a di­é­tá­ról szól.

A nagy­szájú rap­per ame­ri­kai útja nem a di­é­tá­ról szól. Össze-vissza esz­nek min­den­féle, zsír­ban to­csogó, ka­ló­ria­dús ételt, és ez Majka tes­tén már most meg­lát­szik.

Hódít a nudista edzőterem

Hódít a nudista edzőterem, csak pucéran gyúrnak

Amsz­ter­dam­ban évek óta súly­zóz­hat­nak mez­te­le­nül.

Amsz­ter­dam­ban évek óta mű­kö­dik egy edző­te­rem, ahol ki­zá­ró­lag mez­te­le­nül emel­ge­tik a súly­zó­kat. Nem­ré­gi­ben Mad­rid­ban is nyi­tot­tak egyet.