CÍMKE: 'foto'

Sosem volt még ilyen dögös Zséda

Meztelen combok, széttárt lábak: Sosem volt ilyen dögös Zséda

Me­gint bru­tál szexi sze­re­lés­ben tü­zeli fel a pa­si­kat.

Me­gint bru­tál szexi sze­re­lés­ben tü­zeli fel a pa­si­kat a gyö­nyörű éne­kesnő!

Árulkodó fotó: Mi történt Hajós Andrással?

Árulkodó fotó: Mi történt Hajós Andrással?

A ze­nész­ről egy vidám fotó ké­szült, ám, ha job­ban meg­néz­zük a képet, va­lami nem stim­mel rajta.

A ze­nész­ről egy vidám fotó ké­szült, ám, ha job­ban meg­néz­zük a képet, va­lami nem stim­mel rajta.

Kegyetlenül helybenhagyták Pumped Gabót, az ambulancián landolt

Durva bunyóba keveredett Pumped Gabo, ez lett a vége - Fotó!

Az izom­ce­leb ra­jon­gó­i­nak is meg­mu­tatta, hogy néz ki a bunyó után.

Pum­ped Gabo ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett, ami­nek meg is lett a kö­vet­kez­mé­nye.

Ez bizony merész gondolat volt Liptai Claudiától

Ez bizony merész gondolat volt Liptai Claudiától

Nem­csak a gon­do­lat, hanem maga a kép is me­részre si­ke­rült! Vajon mi tör­tén­he­tett utána?

Nem­csak a gon­do­lat, hanem maga a kép is me­részre si­ke­rült! Vajon mi tör­tén­he­tett utána?

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Áp­ri­lis végén, 68 éve­sen hunyt el...

Áp­ri­lis végén, 68 éve­sen hunyt el a szí­nész. Usz­tics Má­tyás­ról elő­ke­rült az utolsó fotó, me­lyet a ha­lála előtt ké­szí­tet­tek róla!

Magyar fotós készített exkluzív képet a világsztár legújabb szerepéről

Magyar fotós készített exkluzív képet a világsztár legújabb szerepéről

Az Al Pa­cino fő­sze­rep­lé­sé­vel ké­szülő so­ro­zat­nak egy­előre nincs címe, de köz­zé­tet­ték az első hi­va­ta­los fény­ké­pet róla.

Érdekes fotó került elő Vitray Tamás nevelt lányáról

Érdekes fotó került elő Vitray Tamás nevelt lányáról

Még 1996-ban, 21 évvel ez­előtt ké­szült a fel­vé­tel nép­szerű ma­gyar éne­kes­nő­ről.

Még 1996-ban, 21 évvel ez­előtt ké­szült a fel­vé­tel nép­szerű ma­gyar éne­kes­nő­ről.

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

A vi­lág­hírű éne­kesnő ez­út­tal sem bí­zott sem­mit a vé­let­lenre, ezzel a kép­pel is min­den­kit meg­le­pett.

A vi­lág­hírű éne­kesnő ez­út­tal sem bí­zott sem­mit a vé­let­lenre, ezzel a kép­pel is min­den­kit meg­le­pett.

Titkos fotók kerültek elő a tragikus módon elhunyt magyar színészről

Titkos fotók kerültek elő a tragikus módon elhunyt magyar színészről

Egy név­te­len ide­gen fogta magát és pos­tára adta a bir­to­ká­ban lévő ké­pe­ket egy mú­ze­um­nak.

Egészen hihetetlen: Nézd meg, mit művelt Majka és Pápai Joci fiaikkal

Egészen hihetetlen: Nézd meg, mit művelt Majka és Pápai Joci fiaikkal

A két ze­nész a Ba­la­ton­nál pihen csa­lád­juk­kal, erről pedig egy bá­mu­la­tos fotót is ké­szí­tet­tek.

Új kép készült Michael Schumacherről

Új kép készült Michael Schumacherről

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés az ala­pít­vány ré­szé­ről. A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda ra­jon­gói.

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés az ala­pít­vány ré­szé­ről. A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda ra­jon­gói.

Ez a fotó lesokkol: így mosolygott a halálkamionos a kecskeméti tárgyaláson

Ez a fotó lesokkol: így mosolygott a halálkamionos a kecskeméti tárgyaláson

71 ember ha­lála szá­rad a lel­kü­kön.

71 ember ha­lála szá­rad a lel­kü­kön, az egyik férfi mégis sá­táni mo­solyt vil­lan­tott a tár­gya­ló­te­rem­ben.

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

Különleges fotót posztolt Király Linda, megmutatta kedvesét

Különleges fotót posztolt Király Linda, megmutatta kedvesét

Egy közös ki­ruc­ca­ná­son ké­szí­tet­ték.

A pár egy közös ki­ruc­ca­ná­son ké­szí­tett közös fotót.

Lenyűgöző fotót készített az űrhajós Budapestről, így még nem láttad

Lenyűgöző fotót készített az űrhajós Budapestről, így még nem láttad

Újra meg­bi­zo­nyo­sod­tunk róla, hogy a fő­vá­ro­sunk a leg­gyö­nyö­rűbb a vi­lá­gon!

Balesete után a kórházból üzent Keszthelyi Vivien

Balesete után a kórházból üzent Keszthelyi Vivien

Végre mo­so­lyog a 16 éves ma­gyar pi­ló­ta­lány. Né­met­or­szági bal­esete után az in­ten­zív osz­tá­lyon töl­tötte az éj­sza­kát.

Liptai Claudia szívmelengető közös képet készített mindkét gyerekével

Liptai Claudia szívmelengető közös képet készített mindkét gyerekével

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges képet kö­zölt ra­jon­gó­i­val a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Cukiságbomba: gyerekeivel közös fotón pózol Som-Balogh Edina

Cukiságbomba: gyerekeivel közös fotón pózol Som-Balogh Edina

Bá­jo­san in­dult a szom­bat reg­gel Som-Ba­logh Edi­náék háza táján.

Bá­jo­san in­dult a szom­bat reg­gel Som-Ba­logh Edi­náék háza táján.

Exkluzív fotó a magyar csapat terhes sztárjáról

Exkluzív fotó a magyar csapat terhes sztárjáról

A le­lá­tón szur­kolt a csa­pat­tár­sak­nak.

A le­lá­tón szur­kolt a győri lá­nyok­nak a vi­lág­klasszis csa­pat­társ. Löke a kö­vet­kező évad­tól ha­za­tér Nor­vé­gi­ába.

Elképesztő, mire képes egy bikinis fotóért Bódi Sylvi

Elképesztő, mire képes egy bikinis fotóért Bódi Sylvi

A dögös sztár­mo­dell be­bi­zo­nyí­totta, hogy szinte bár­mit meg­tesz egy tö­ké­le­tes ké­pért!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű! Hi­he­tet­len!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

A világ 30 legjobban időzített fotója!

A világ 30 legjobban időzített fotója!

Né­me­lyi­ken még gon­dol­kozni is kell. Hiába, ilyen az ér­zéki csa­ló­dás. Az alábbi képek fu­tó­tűz­ként ter­jed­nek a neten: meg­döb­ben­tőek, meg­mo­so­lyog­ta­tóak!

Né­me­lyi­ken még gon­dol­kozni is kell. Hiába, ilyen az ér­zéki csa­ló­dás. Az alábbi képek fu­tó­tűz­ként ter­jed­nek a neten: meg­döb­ben­tőek, meg­mo­so­lyog­ta­tóak!

Hosszú Katinka a múltban kutakodott

Hosszú Katinka a múltban kutakodott, nem hiszed el, mit talált

Ezzel a kinccsel min­den ra­jon­gó­ját le­ve­szi a lá­bá­ról.

Nyu­god­tan ki­je­lent­het­jük, ezzel a kinccsel min­den ra­jon­gó­ját le­ve­szi a lá­bá­ról.

Micsoda átalakulás, felismered a magyar sztársportolót?

Micsoda átalakulás, felismered a magyar sztársportolót?

Ki ne em­lé­kezne Szá­vay Ág­nesre?

Ki ne em­lé­kezne Szá­vay Ág­nesre? A ko­rábbi te­nisz­sztár most ala­po­san meg­lepte ra­jon­góit.

Mi történt? Leharcolt képet posztolt magáról a popdíva!

Mi történt? Leharcolt képet posztolt magáról a popdíva!

Úgy tűnik, igen­csak meg­vi­seli a két újabb po­ronty. Már-már ijesz­tően néz a ka­me­rába.

Úgy tűnik, igen­csak meg­vi­seli a két újabb po­ronty. Már-már ijesz­tően néz a ka­me­rába.

Most te is benézhetsz Bódi Sylvi lábai közé

Most te is benézhetsz Bódi Sylvi lábai közé

A gyö­nyörű mo­dell egy forró képet osz­tott meg ra­jon­gó­i­val! Ezzel a fo­tó­val be­ara­nyozza a hét­vé­gén­ket, és mo­soly­góssá va­rá­zsol min­ket.

A gyö­nyörű mo­dell egy forró képet osz­tott meg ra­jon­gó­i­val! Ezzel a fo­tó­val be­ara­nyozza a hét­vé­gén­ket, és mo­soly­góssá va­rá­zsol min­ket.

Megdöbbentő hasonlóság Weisz Fanni fotóján

Megdöbbentő hasonlóság Weisz Fanni fotóján

Ha­zánk egyik ke­re­sett mo­dellje.

Weisz Fanni si­ket­sége el­le­nére is ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje. Nem gon­dol­nánk, de hiába kész nő, ugyan­úgy fest, mint kis­lány­ként.

Hihetetlen égi jelenség Magyarország égboltján

Hihetetlen égi jelenség Magyarország égboltján

A cso­dá­ról fotók is ké­szül­tek!

Ter­mé­szeti tü­ne­mény buk­kant fel az égen szom­bat dél­után, a cso­dá­ról fotók is ké­szül­tek!

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Mind­ed­dig rej­te­get­ték őket, mert nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők. A ta­vasz első nap­ja­i­ban vi­szont ki­me­rész­ked­tek a kö­zön­ség elé is.

Mind­ed­dig rej­te­get­ték őket, mert nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők. A ta­vasz első nap­ja­i­ban vi­szont ki­me­rész­ked­tek a kö­zön­ség elé is.

Soha nem látott fotó került elő Weisz Fanniról, mindenkit meglepett

Soha nem látott fotó került elő Weisz Fanniról, mindenkit meglepett

A gyö­nyörű siket mo­dell egy eddig nem pub­li­kált képet mu­ta­tott.

A gyö­nyörű siket mo­dell egy eddig nem pub­li­kált kép­pel lepte meg ra­jon­góit.

20 zseniális fotó, amikor a gyerekek piszokul nem akarnak pózolni

20 zseniális fotó, amikor a gyerekek piszokul nem akarnak pózolni

Tele az in­ter­net profi fo­tó­sok által ké­szí­tett ba­ba­fo­tók­kal.

Tele az in­ter­net profi fo­tó­sok által ké­szí­tett ba­ba­fo­tók­kal.

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Mire ké­szül­nek?

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Felháborodtak az anyák a világhírű modell szoptatós fotóján! Jogosan?

Felháborodtak az anyák a világhírű modell szoptatós fotóján! Jogosan?

A gyö­nyörű mo­dell intim fotót posz­tolt arról, aho­gyan két­éves kis­lá­nyát szop­tatja. Sokan tá­mad­ták emi­att.

Izgató: áttetsző fehérneműben, motoron terpeszt Molnár Anikó!

Izgató: áttetsző fehérneműben, motoron terpeszt Molnár Anikó!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár sosem volt sze­mér­mes, szí­ve­sen meg­mu­tatta vonzó ido­mait.

Megszereztük Klapka György fotóalbumát: Hihetetlen dologra bukkantunk!

Megszereztük Klapka György fotóalbumát: Hihetetlen dologra bukkantunk!

Még nem sokat lát­tunk abból a sár­mos, ki­gyúrt tán­cos­ból, akire egy­kor ta­pad­tak a nők! Íme!

Berki Krisztián elárulta, miért pózolt fegyverrel

Berki Krisztián elárulta, miért pózolt fegyverrel

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot kö­ve­tő­i­nél Berki Krisz­tián, ugyanis fegy­ver­rel a ke­zé­ben fo­tóz­ko­dott, nem is akár­ho­gyan.

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot kö­ve­tő­i­nél Berki Krisz­tián, ugyanis fegy­ver­rel a ke­zé­ben fo­tóz­ko­dott, nem is akár­ho­gyan.

Sírógörcs! Világsztárok bőrébe bújt ez a családanya!

Sírógörcs! Világsztárok bőrébe bújt ez a családanya!

Az in­ter­ne­ten ma ennek nincs párja.

Me­g­elé­gelte a ma­ga­zi­nok cím­lap­jait, a vi­lág­sztá­rok csil­logó éle­tét, és tett egy kí­sér­le­tet! Ez az egy­szerű csa­lád­anya ma a világ leg­ün­ne­pel­tebb in­ter­ne­tes sztárja.

Katasztrófaturisták lepték el a Lillafüredi vízesést

Katasztrófaturisták lepték el a Lillafüredi vízesést

A tiltó táb­lák el­le­nére mász­nak be.

A tiltó táb­lák el­le­nére mász­nak be az ér­dek­lő­dők, hogy egy fotó ere­jéig pó­zol­has­sa­nak a be­fa­gyott víz­esés­sel.

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

A mé­di­á­ban nem hal­lani róla. Most egy szem­fü­les ol­va­sónk le­fo­tózta: bá­mu­la­to­san néz ki!

A mé­di­á­ban nem hal­lani róla. Most egy szem­fü­les ol­va­sónk le­fo­tózta: bá­mu­la­to­san néz ki!

Dárdai bulizással várta az újévet - fotó

Dárdai bulizással várta az újévet - fotó

A Her­tha ma­gyar si­ker­edzője Pé­csen ka­rá­cso­nyo­zott, az óévet is szü­lő­vá­ro­sá­ban bú­csúz­tatta. Szé­lesi Zol­tán is fel­buk­kant mel­lette.

A Her­tha ma­gyar si­ker­edzője Pé­csen ka­rá­cso­nyo­zott, az óévet is szü­lő­vá­ro­sá­ban bú­csúz­tatta. Szé­lesi Zol­tán is fel­buk­kant mel­lette.

Első fotó: így szereti egymást Cserpes Laura és Gyurta Dani!

Első fotó: így szereti egymást Cserpes Laura és Gyurta Dani!

Hó­na­pok óta egy párt al­kot­nak.

A fi­a­ta­lok hó­na­pok óta egy párt al­kot­nak, mégis ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got.

Így nézett ki 22 éve Nagy Feró: Te felismered?

Így nézett ki 22 éve Nagy Feró: Te felismered?

Vic­ces fel­vé­telre buk­kan­tunk!

Vic­ces fel­vé­telre buk­kan­tunk! Ér­de­kes póz­ban kap­ták len­cse­végre ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb éne­ke­sét.

Hosszú Katinka nem a férjével köszöntötte az újévet

Hosszú Katinka nem a férjével köszöntötte az újévet

Mo­soly­gós kép­pel in­dí­totta a 2017-es esz­ten­dőt az olim­piai baj­nok klasszis, a fotón azon­ban fe­les­le­ges ke­resni Shane Tu­su­pot, ugyanis nin­csen rajta.

Mo­soly­gós kép­pel in­dí­totta a 2017-es esz­ten­dőt az olim­piai baj­nok klasszis, a fotón azon­ban fe­les­le­ges ke­resni Shane Tu­su­pot, ugyanis nin­csen rajta.

Madonna új fotója robbantani fogja a netet

Madonna új fotója robbantani fogja a netet

A pop­zene ki­rály­nője ez­út­tal nem vil­lan­tott, hanem az angol ki­rály­nő­vel pó­zolt.

A pop­zene ki­rály­nője ez­út­tal nem vil­lan­tott, hanem az angol ki­rály­nő­vel pó­zolt.

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók a rap­per egyik leg­utóbbi fo­tó­ján.

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók a rap­per egyik leg­utóbbi fo­tó­ján.

Majkának már a fia is szelfizik

Majkának már a fia is szelfizik

Na­gyon cuki képet posz­tolt ki Ins­tag­ram-ol­da­lára az ózdi rap­per.

Na­gyon cuki képet posz­tolt ki Ins­tag­ram-ol­da­lára az ózdi rap­per. A fotó elő­te­ré­ben Marci lát­szik, hátul pedig Majka eteti és szó­ra­koz­tatja ki­seb­bik fiát, Oli­vért.

Fotó a múltból: Így nézett ki huszonnégy éve Kovács Kati

Fotó a múltból: Így nézett ki huszonnégy éve Kovács Kati

A nép­szerű éne­kes­nőt az Egri Tánc­dal­fesz­ti­vá­lon kap­ták len­cse­végre, ahol ezüst­ér­mes­ként áll­ha­tott a do­bo­góra.

A nép­szerű éne­kes­nőt az Egri Tánc­dal­fesz­ti­vá­lon kap­ták len­cse­végre, ahol ezüst­ér­mes­ként áll­ha­tott a do­bo­góra.

Meztelenül kapták lencsevégre az egykori tinisztárt

Meztelenül kapták lencsevégre az egykori tinisztárt

Ali­cia Sil­vers­tone nem sze­mér­mes­ke­dett, meg­sza­ba­dult min­den tex­til­től. De jó ügyért mez­te­len­ke­dett a szí­nésznő.

Ali­cia Sil­vers­tone nem sze­mér­mes­ke­dett, meg­sza­ba­dult min­den tex­til­től. De jó ügyért mez­te­len­ke­dett a szí­nésznő.

Hoppá: Mitől nőttek meg ennyire Tóth Andi mellei?

Hoppá: Mitől nőttek meg ennyire Tóth Andi mellei?

A fi­a­tal éne­kesnő sosem volt az az apáca típus, most azon­ban még a szo­kott­nál is job­ban ki­tá­rul­ko­zott.

A fi­a­tal éne­kesnő sosem volt az az apáca típus, most azon­ban még a szo­kott­nál is job­ban ki­tá­rul­ko­zott.

Kitört a botrány Rihanna meztelen fotója miatt

Kitört a botrány Rihanna meztelen fotója miatt

Na­gyon mel­lé­nyúlt.

Gye­rek­kel és mez­te­len­ség­gel min­dent el lehet adni. A kettő öt­vö­zése vi­szont ez­út­tal na­gyon rosszul sült el a bar­ba­dosi éne­kesnő ese­té­ben.

Hűha! Olyan fotó került elő Zámbó Jimmyről, hogy a fal adja a másikat

Hűha! Olyan fotó került elő Zámbó Jimmyről, hogy a fal adja a másikat

Zámbó Jimmy szom­ba­ton ün­ne­pelte volna név­nap­ját. Fia ez al­ka­lom­ból úgy dön­tött, meg­mu­tatja a ki­rályt más­képp.

Hihetetlen képet posztolt Radics Gigi

Hihetetlen képet posztolt Radics Gigi

Nem félt meg­mu­tatni, hogy mi­ként né­zett ki hosszú évek­kel ez­előtt.

Az em­be­rek több­sége fo­gyás után soha többé nem akar szem­be­sülni egy­kori ön­ma­gá­val. Ra­dics Gigi azon­ban nem a több­ség!

Lerántjuk a leplet: Nézd meg, kivel bújt ágyba Palvin Barbi

Lerántjuk a leplet: Nézd meg, kivel bújt ágyba Palvin Barbi

Rit­kán látni intim hely­zet­ben.

Rit­kán látni intim hely­zet­ben a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt, ám most egy tit­kos fotó ke­rült elő róla.

Intim helyzetben kapta magát lencsevégre Vámos Erika

Intim helyzetben kapta magát lencsevégre Vámos Erika

Pi­káns hely­zetbe ke­rült sze­rel­mé­vel. Ezt mu­tatta meg ra­jon­gó­i­nak.

Pi­káns hely­zetbe ke­rült sze­rel­mé­vel. Ezt mu­tatta meg ra­jon­gó­i­nak.

Megható fotóval emlékezik özvegye Somló Tamásra

Megható fotóval emlékezik özvegye Somló Tamásra

A tra­gé­dia előtt ké­szül­he­tett..

A fel­vé­tel nem sok­kal a tra­gé­dia előtt ké­szül­he­tett.

Nem hiszed el, mire vállalkozott Majka kisfia

Nem hiszed el, mire vállalkozott Majka kisfia

A mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően cuki képet osz­tott meg na­gyob­bik gyer­me­ké­ről és egy ku­lissza­tit­kot is el­árult a fel­vé­tel ké­szí­té­sé­ről.

Így még nem láttad Hosszú Katinka férjét

Így még nem láttad Hosszú Katinka férjét

Ér­de­kes fotót tett közzé az Iron Lady egy kö­zös­ségi ol­da­lon. Az ame­ri­kai edző­ről vé­let­le­nül ké­szült a ho­tel­szo­bá­ban a rej­té­lyes kép.

Ér­de­kes fotót tett közzé az Iron Lady egy kö­zös­ségi ol­da­lon. Az ame­ri­kai edző­ről vé­let­le­nül ké­szült a ho­tel­szo­bá­ban a rej­té­lyes kép.

Caramel felismerhetetlen! - fotó

Caramel felismerhetetlen! - fotó

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel az utóbbi he­tek­ben a kon­cert­kör­útja kap­csán ke­rült csak a hírek közé. Eddig...

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel az utóbbi he­tek­ben a kon­cert­kör­útja kap­csán ke­rült csak a hírek közé, most újra je­lent­ke­zett.

Felrobbantotta a netet a tinilányok fotója

Felrobbantotta a netet a tinilányok fotója

A lá­nyok ülnek szép sor­ban a padon...

A lá­nyok vél­he­tően is­ko­lai egyen­ru­há­ban ülnek szép sor­ban a padon, va­la­mire vár­nak. De vajon há­nyan is van­nak?

Molnár Anikó egy kutyust mentene meg

Molnár Anikó egy kitett kutyust akar megmenteni

A Nagy Ő két két­ség­be­esett poszt­ban is se­gít­sé­get kér

A Nagy Ő két két­ség­be­esett poszt­ban is se­gít­sé­get kér, de nem saját ma­gá­nak, hanem egy sze­ren­csét­len ál­lat­nak...

Hogyan turbózd fel az Instagram profilod?

Hogyan turbózd fel az Instagram profilod?

Egyre in­kább tör előre az Ins­tag­ram, és ha guru akarsz lenni benne, mu­tat­juk, ho­gyan tudsz iz­gal­mas tar­tal­ma­kat lét­re­hozni ezen a fe­lü­le­ten!

Az Ins­tag­ram ha­zánk­ban is tör előre, már 800 ezer ma­gyar fel­hasz­náló van jelen a mo­bi­los kép­meg­osztó kö­zös­ségi ol­da­lon, és a ma­gyar fel­hasz­ná­lók közel két­har­mada 25 év alatti. Mu­tat­juk, ho­gyan tudsz iz­gal­mas tar­tal­ma­kat lét­re­hozni ezen a fe­lü­le­ten!

Hajmeresztő, Shane Tusup mindenkit megrémiszt

Hajmeresztő, Shane Tusup mindenkit megrémiszt

Olyan há­bo­rús sérót vil­lan­tott, hogy az már szinte vá­lóok. Hosszú Ka­tinka fér­jé­nek egy­szerre van három copfja.

Olyan há­bo­rús sérót vil­lan­tott, hogy az már szinte vá­lóok. Hosszú Ka­tinka fér­jé­nek egy­szerre van három copfja, va­la­hol tel­je­sen ko­pasz.

Fotó a múltból! Így nézett ki 27 évvel ezelőtt Szinetár Dóra

Fotó a múltból! Így nézett ki 27 évvel ezelőtt Szinetár Dóra

A nép­szerű szí­nésznő saját maga osz­totta meg a fotót a kö­zös­ségi ol­da­lán. Te fel­is­mer­néd?

Pucér világsztárra cserélték Jakabost

Pucér világsztárra cserélték Jakabos Zsuzsannát

Va­laki a ma­gyar úszó ne­vé­ben tesz ki ké­pe­ket.

Va­laki a ma­gyar úszó ne­vé­ben tesz ki ké­pe­ket. A leg­utóbbi két fotón vi­szont már odáig ment, hogy nem is a szép­sé­ges spor­to­ló­ról posz­tolt.

Leleplező videó: Ezért manipulálja az űrben készült fotókat a NASA

Leleplező videó: Ezért manipulálja az űrben készült fotókat a NASA

Min­denki el­mé­le­te­ket gyárt, mi lehet annyira tit­kos, hogy el kell rej­teni...

Ál­lí­tó­lag már több szer­ve­zet is meg­ke­reste a NASA-t, hogy ma­gya­rázza már meg azo­kat a SOHO napfi­gyelő mű­hold által ké­szí­tett fo­tó­kat, ame­lye­ken egy ha­tal­mas fe­kete koc­ká­val ta­kar­tak ki va­la­mit.

Árulkodó fotó, ma dől el Király Gábor sorsa

Árulkodó fotó, ma dől el Király Gábor sorsa

A kapus már fény­ké­pet is posz­tolt leg­fris­sebb ke­ze­lé­sé­ről. A hét­vé­gén meg­sé­rült, szur­ko­lói iz­ga­tot­tan vár­ják a hí­re­ket.

A kapus már fény­ké­pet is posz­tolt ke­ze­lé­sé­ről. A hét­vé­gén meg­sé­rült, szur­ko­lói iz­ga­tot­tan vár­ják a hí­re­ket.

Exkluzív: elképesztően dögös volt a magyar modell a HELLO! gáláján

Exkluzív: elképesztően dögös volt a magyar modell a HELLO! gáláján

Erről a kép­ről ga­ran­tál­tan nem tudod majd le­venni a sze­me­det.

Erről a kép­ről ga­ran­tál­tan nem tudod majd le­venni a sze­me­det.

Bizarr dolgot fotózott otthona ajtajából
a négygyerekes
apuka

Bizarr dolgot fotózott otthona ajtajából az apuka

Unal­má­ban az ajtó előtt mo­bil­já­val va­ca­kolt, fe­le­sé­gére vá­ra­kozva egy angol apuka. Csi­nált pár fotót és vi­deót, majd meg­ér­ke­zett az asszony...

Ennyire cuki képet még nem láttál Istenes Bencéék fiáról!

Ennyire cuki képet még nem láttál Istenes Bencéék fiáról!

Nem lehet el­len­állni neki.

A ma­gyar sztára­puka újabb el­ra­gadó fotót tett közzé kisfi­á­ról. Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni neki.

Anyaszült meztelen férfi trollkodott a lány ballagási fotójába!

Anyaszült meztelen férfi trollkodott a lány ballagási fotójába!

A gimis lányt tel­je­sen le­sok­kolta.

A gimis lányt tel­je­sen le­sok­kolta, hogy a ro­man­ti­kus ter­mé­szeti fo­tó­zá­son meg­je­lent a hát­tér­ben egy tel­je­sen csu­pasz férfi...

Szinte meztelenül pózolt a sztárszülők lánya

Szinte meztelenül pózolt a sztárszülők lánya

A te­ra­szon ké­szí­tette a me­rész fotót.

A te­ra­szon ké­szí­tette a me­rész fotót a szom­szé­dok leg­na­gyobb örö­mére. Nem ez az első ilyen hú­zása...

A frász törte ki a netet ettől a fotótól! Mégis mi a fene az ott, a háttérben...?

A frász törte ki a netet ettől a fotótól! Mégis mi a fene az ott, a háttérben...?

Ha meg­né­zed, te is meg fogod ér­teni, mi is annyira fura ezen a képen.

Ha meg­né­zed, te is meg fogod ér­teni, mi is annyira fura ezen a képen.

Izgató: hatalmas melleket villantott ÉNB Barbi

Izgató: hatalmas melleket villantott ÉNB Barbi

Mi­csoda ido­mok...

Az Éjjel-Nap­pal Bu­da­pest sze­rep­lő­jé­nek kí­vá­na­tos de­kol­tá­zsa ga­ran­tál­tan elűzi a rossz időt!

Nem adja fel: A zenével akar érvényesülni VV Edina

Nem adja fel: A zenével akar érvényesülni VV Edina

Min­dent meg­tesz a si­ke­rért.

Habár a kép­er­nyőn már nem lát­hat­juk őt, mégis min­dent meg­tesz azért, hogy benne ma­rad­jon a köz­tu­dat­ban.

Széttett lábakkal fotózták le Pirner Almát

Széttett lábakkal fotózták le Pirner Almát

Nem min­den­napi pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre a sztár­anyu­kát, a fotó el­ké­pesz­tően sze­xire si­ke­re­dett.

Nem min­den­napi pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre a sztár­anyu­kát, a fotó ezért így el­ké­pesz­tően sze­xire si­ke­re­dett.

Egy szál kalap takarja a szolid magyar énekesnő meztelen testét!

Egy szál kalap takarja a szolid magyar énekesnő meztelen testét!

Ez a kép igazi rit­ka­ság­nak szá­mít, rit­kán lát­hat­juk ilyen lenge öl­tö­zék­ben.

Ez a kép igazi rit­ka­ság­nak szá­mít, hi­szen rit­kán lát­hat­juk ilyen lenge öl­tö­zék­ben.

DJ Seherezádé olyat villantott, amiért visszasírod a képernyőre

DJ Seherezádé olyat villantott, amiért visszasírod a képernyőre

A szőke bom­bázó új szintre emelte a sze­xis­ke­dést, és olyan va­dító sze­re­lésbe bújt, amit kár lenne ki­hagyni!

Megtalálod a gyereket a képen? - ezen pörög most az internet

Megtalálod a gyereket a képen? - ezen pörög most az internet

A képen egy kis­lány in­te­get.

A képen egy kis­lány in­te­get, sokan azon­ban nem lát­ják. Te ész­re­ve­szed, hol van?

Tündéri képpel lopta be magát a netezők szívébe Gombos Edina!

Tündéri képpel lopta be magát a netezők szívébe Gombos Edina!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője Fa­ce­book-ol­da­lára tette ki azt a cuki képet, ami­től ga­ran­tál­tan te is el­ol­vadsz majd.

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője ra­jon­gói nagy örö­mére fo­lya­ma­to­san posz­tol csa­ládi ké­pe­ket Fa­ce­book-ol­da­lára, így min­denki nyo­mon kö­vet­heti gye­re­kei cse­pe­re­dé­sét. Mi­randa és Mat­teo pedig hamar az in­ter­net sztár­jai let­tek...

Zavarba ejtőek a Curiosity marsjáró legfrissebb fotói

Zavarba ejtőek a Curiosity marsjáró legfrissebb fotói

A Cu­ri­o­sity mars­járó mikro-hő­ka­me­rája olyan fel­vé­telt ké­szí­tett, ami­től a leg­edzet­tebb...

A Cu­ri­o­sity mars­járó mikro-hő­ka­me­rája olyan fel­vé­telt ké­szí­tett, ami­től a leg­edzet­tebb...

Így pózolj a kamera előtt és szexi leszel minden nyári fotón

Így pózolj a kamera előtt és szexi leszel minden nyári fotón

Fi­gyelj oda a moz­du­la­ta­idra!

Sze­ret­nél jól ki­nézni a fény­ké­pe­ken? Hidd el, hogy min­denki elő­nyö­sen néz ki a fo­tó­kon, ha oda­fi­gyel né­hány ap­ró­ságra és moz­du­latra a fel­vé­tel ké­szí­tése során.

Nem hiszed el, ki tűnt fel Hajdú Péter mellett a reptéren

Nem hiszed el, ki tűnt fel Hajdú Péter mellett a reptéren

Meg­mu­tatta, kivel üti el az ide­jét a re­pü­lő­té­ren. A kér­dés csu­pán az, hogy az il­lető az álom­nya­ra­lásra is vele tart-e majd?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére. Meg­mu­tatta, kivel üti el az ide­jét a re­pü­lő­té­ren. A kér­dés csu­pán az, hogy az il­lető az álom­nya­ra­lásra is vele tart-e majd?