CÍMKE: 'família kft.'

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Még min­dig nem tudni, mi tör­tént pon­to­san azon a tra­gi­kus szep­tem­beri napon.

Barátai búcsúztatták a Família Kft. színészét

Barátai búcsúztatták a Família Kft. színészét

Sokan ér­kez­tek a meg­em­lé­ke­zésre, a kö­zön­ség meg­ha­tódva em­lé­ke­zett a szín­mű­vészre.

Félelmei gyötörték: ettől rettegett halála előtt a Família Kft. színésze

Félelmei gyötörték: ettől rettegett halála előtt a Família Kft. színésze

Töb­bek kö­zött az anyagi csőd­től is tar­tott Nagy Sán­dor Tamás...

Az anyagi csőd­től is tar­tott Nagy Sán­dor Tamás szí­nész, aki a Fa­mí­lia Kft. Szép Ká­ro­lya­ként lett is­mert!

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Az is­mert mű­vész 66 éves volt.

Az is­mert mű­vész 66 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Családi tragédiájáról vallott a Família Kft. népszerű sztárja!

Családi tragédiájáról vallott a Família Kft. népszerű sztárja!

Két évvel ez­előtt nagy vesz­te­ség érte.

A nép­szerű szí­nész sok jót ka­pott az élet­től, ám két évvel ez­előtt bor­zal­mas vesz­te­ség érte őt.

Rossz emlékei vannak a Família Kft.-ről Spáh Dávidnak

Rossz emlékei vannak a Família Kft.-ről Spáh Dávidnak

Sok sé­re­lem érte gye­rek­ko­rá­ban.

Bár min­denki azt hitte, a sztá­rok élete csupa játék és mese, mégis sok sé­re­lem érte a Kicsi Óri­á­sok le­endő sze­rep­lő­jét.

Újra apa lett a Família Kft. egykori sztárja

Újra apa lett a Família Kft. egykori sztárja

Az egy­kori Szép Misi, vagyis Spáh Dávid im­má­ron két­sze­res apuka.

A so­ro­zat­ból meg­is­mert Szép Misi, vagyis Spáh Dávid im­má­ron két­sze­res apuka. A büszke csa­ládfő Fa­ce­boo­kon mu­tatta meg kisfiát, aki kü­lön­le­ges nevet ka­pott.