CÍMKE: 'família kft.'

Barátai búcsúztatták a Família Kft. színészét

Barátai búcsúztatták a Família Kft. színészét

Sokan ér­kez­tek a meg­em­lé­ke­zésre, a kö­zön­ség meg­ha­tódva em­lé­ke­zett a szín­mű­vészre. Az ese­mé­nyen meg­je­lent fia is, Nagy Ádám.

Sokan ér­kez­tek a meg­em­lé­ke­zésre, a kö­zön­ség meg­ha­tódva em­lé­ke­zett a szín­mű­vészre.

Félelmei gyötörték: ettől rettegett halála előtt a Família Kft. színésze

Félelmei gyötörték: ettől rettegett halála előtt a Família Kft. színésze

Töb­bek kö­zött az anyagi csőd­től is tar­tott Nagy Sán­dor Tamás...

Az anyagi csőd­től is tar­tott Nagy Sán­dor Tamás szí­nész, aki a Fa­mí­lia Kft. Szép Ká­ro­lya­ként lett is­mert!

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Bár a kö­rül­mé­nyek és a la­ká­son le­fog­lalt két zacskó gyógy­szer arra en­ged­nek kö­vet­kez­tetni, hogy...

Rossz emlékei vannak a Família Kft.-ről Spáh Dávidnak

Rossz emlékei vannak a Família Kft.-ről Spáh Dávidnak

Bár min­denki azt hitte, a sztá­rok élete csupa játék és mese, Spáh Dá­vi­dot mégis sok sé­re­lem érte.

Újra apa lett a Família Kft. egykori sztárja

Újra apa lett a Família Kft. egykori sztárja

Spáh Dávid má­so­dik gyer­meke ér­ke­zé­sé­nek örül­het.

Spáh Dávid má­so­dik gyer­meke ér­ke­zé­sé­nek örül­het.