CÍMKE: 'elkövető'

Új-zélandi terrortámadás: döbbenetes dolgok derültek ki a támadókról

Új-zélandi terrortámadás: döbbenetes dolgok derültek ki a támadókról

Két me­cse­tet is tá­ma­dás ért.

Az új-zél­andi Ch­rist­church-ben két me­cse­tet is tá­ma­dás ért pén­te­ken, éppen, ami­kor a hívők ima­órán vet­tek részt.

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A bar­ce­lo­nai gá­zo­lá­sos me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője a Camb­rils­ban pén­tek haj­nal­ban le­lőtt öt ter­ro­rista egyike.

Ezért engedték ki a börtönből a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

Ezért engedték ki a börtönből a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

R. Szil­vesz­ter eddig rab­lá­sért ült, bün­te­tése le­járt, ezért ki­en­ged­ték.

R. Szil­vesz­ter eddig rab­lá­sért ült, bün­te­tése le­járt, ezért ki­en­ged­ték a bör­tön­ből, igaz, csak per­ce­kig él­vez­hette a sza­bad le­ve­gőt...

Friss! Felismerték a Teréz körúti robbantót!

Friss! Felismerték a Teréz körúti robbantót!

Mo­bil­te­le­fonja buk­tatja le.

Siker ko­ro­názza a ha­tó­sá­gok erő­fe­szí­té­seit: a Teréz kör­úti rob­ban­tás fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jé­ről nyil­vá­nos­ságra ho­zott új vi­deo­fel­vé­te­lek alap­ján fel­is­mer­ték a férfit...

Soroksári gyilkosság: kiborult a zsaruk miatt a meggyilkolt nő férje

Soroksári gyilkosság: kiborult a zsaruk miatt a meggyilkolt nő férje

Fel­há­bo­ro­dott, ami­ért évek óta a saj­tó­ból kell ér­te­sül­nie.

Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina férje fel­há­bo­ro­dott, ami­ért évek óta a saj­tó­ból kell ér­te­sül­nie az ügy min­den fej­le­mé­nyé­ről.

Maszkmester elemzi a Teréz körúti robbantás felvételét!

Maszkmester elemzi a Teréz körúti robbantás felvételét!

A nyo­mo­zók már nem férfit ke­res­nek.

A nyo­mozó ügyész­ség már nem férfit, hanem el­kö­ve­tőt keres, ugyanis nem tudni száz szá­za­lé­kos bi­zo­nyos­ság­gal, mi­lyen nemű a me­rénylő.