CÍMKE: 'dzsudzsák balázs'

Mesteri lövés, Dzsudzsák Balázs gólján vitatkoznak

Mesteri lövés, Dzsudzsák Balázs gólján vitatkoznak

A ma­gyar szélső olyan lö­vést zú­dí­tott ka­pura, ami­ről még min­dig be­szél­nek.

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jú­ni­us­ban két újabb Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra.

Jú­ni­us­ban két újabb Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra.

Megszólalt Király Gábor, Dzsudzsák Balázsnak üzent

Megszólalt Király Gábor, Dzsudzsák Balázsnak üzent

A vá­lo­ga­tott re­kor­dere nem fe­led­ke­zett meg ko­rábbi csa­pat­társa nagy si­ke­ré­ről.

A vá­lo­ga­tott re­kor­dere nem fe­led­ke­zett meg ko­rábbi csa­pat­társa nagy si­ke­ré­ről.

Csoda kell vasárnap este. De ki lesz a vezér?

Csoda kell vasárnap este. De ki lesz a vezér?

A világ má­so­dik leg­jobb csa­pa­tát kell itt­hon le­győz­nünk, vezér nél­kül azon­ban ez nem fog menni.

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Re­me­kelt a ma­gyar lé­giós.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya re­me­kelt az egye­sült arab emír­sé­gek­beli baj­nok­ság­ban.

Iszonyú verés, Dzsudzsákék óta nem láttunk ilyet

Iszonyú verés, Dzsudzsákék óta nem láttunk ilyet

A por­tu­gál fo­ci­baj­no­kin va­ló­sá­gos mé­szár­lást lát­hat­tak a szur­ko­lók. Ki­lenc éve nem volt ilyen.

Rossz hírt kaptunk Dzsudzsákról, bajban lehet a válogatott

Rossz hírt kaptunk Dzsudzsákról, bajban lehet a válogatott

Dzs­u­dzsák Ba­lázs már­ci­us­ban ala­pos fej­tö­rést okoz­hat Marco Ros­si­nak, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs már­ci­us­ban ala­pos fej­tö­rést okoz­hat Marco Ros­si­nak, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak.

Lányok és tízmilliók: Dzsudzsák inkább nem cáfol semmit

Lányok és tízmilliók: Dzsudzsák inkább nem cáfol semmit

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya hosszú idő után szó­lalt meg. Szóba ke­rül­tek a plety­kák is.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya hosszú idő után szó­lalt meg. Szóba ke­rül­tek a plety­kák is.

Dzsudzsák Balázs mindenkit meglepett, hazatért a nagy napra

Dzsudzsák Balázs mindenkit meglepett, hazatért a nagy napra

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, akit ki­vé­te­le­sen Ma­gyar­or­szá­gon kö­szön­te­nek fel.

Fradista kedvenccel és BL-hőssel ünnepelt együtt Dzsudzsák Balázs

Fradista kedvenccel és BL-hőssel ünnepelt együtt Dzsudzsák Balázs

A szo­ká­sos csa­pat jött össze a kö­zép­pá­lyás szü­le­tés­napi bu­li­jára.

A szo­ká­sos csa­pat jött össze a kö­zép­pá­lyás szü­le­tés­napi bu­li­jára.

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Csak csere volt a ve­te­rán já­té­kos.

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe. A szur­ko­lók re­a­gál­tak a hírre.

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Öt hónap után vissza­tér.

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi be­ik­ta­tása óta Marco Rossi elő­ször kül­dött meg­hí­vót Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki így öt hónap után vissza­tér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba.

Sorozatos kudarcok érik Dzsudzsák Balázst

Sorozatos kudarcok érik Dzsudzsák Balázst

Dzs­u­dzsák Ba­lázs együt­tese fájó ku­dar­cot szen­ve­dett.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs együt­tese fájó ku­dar­cot szen­ve­dett az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­ban.

Dzsudzsák gólt vágott, mégis bosszús lehet

Dzsudzsák gólt vágott, mégis bosszús lehet

Az al-It­ti­had to­vábbra is gyen­gén tel­je­sít a baj­nok­ság­ban.

Az al-It­ti­had to­vábbra is gyen­gén tel­je­sít az arab emír­sé­gek­beli lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Rossi eddig rendre mel­lőzte a sztárt.

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya eddig rendre mel­lőzte Dzs­u­dzsák Ba­lázst. Most lehet, hogy ennek vége sza­kad?

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzs­u­dzsák poszt­ján ját­szott Sal­lai.

Sal­lai Ro­land leg­utóbb Dzs­u­dzsák Ba­lázs poszt­ján ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Dzsudzsák őszinte vallomása, ezért választotta az arabokat

Dzsudzsák őszinte vallomása, ezért választotta az arabokat

A fo­cista le­ve­let írt a szur­ko­lók­nak, azt mondja, ő min­dent meg­tett Eu­ró­páért.

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Csúnyán alázzák Dzsudzsákot a hollandok

Csúnyán alázzák Dzsudzsákot a hollandok, bepöccentek rá

A For­tuna Sit­tard szur­ko­lói is tisz­tá­ban van­nak vele, mi a fon­tos a ma­gyar fo­cis­tá­nak.

A For­tuna Sit­tard szur­ko­lói is tisz­tá­ban van­nak vele, mi a fon­tos a ma­gyar fo­cis­tá­nak.

Váratlan fordulat, Dzsudzsák Balázs tízmilliókról mond le

Váratlan fordulat, Dzsudzsák Balázs tízmilliókról mond le

Úgy tűnik, az Eu­rópa-liga fő­tábla miatt mégis a Vidi lehet a kö­zép­pá­lyás.

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Úgy fest, véget ért a tör­té­net, Dzs­u­dzsák Ba­lázs végre be­je­lenti, me­lyik csa­pat­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Úgy fest, véget ért a tör­té­net, Dzs­u­dzsák Ba­lázs végre be­je­lenti, me­lyik csa­pat­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Ko­moly presz­tízs­vesz­te­sé­get szen­ve­dett el ezen a nyá­ron Dzs­u­dzsák.

Ko­moly presz­tízs­vesz­te­sé­get szen­ve­dett el ezen a nyá­ron Dzs­u­dzsák Ba­lázs. Egye­lőre annak el­le­nére sem ta­lált ma­gá­nak csa­pa­tot a 31 éves fo­cista, hogy nem kell érte át­iga­zo­lási díjat fi­zetni.

Bárki meglepődik? Ezért nem kell Dzsudzsák a németeknek

Bárki meglepődik? Ezért nem kell Dzsudzsák a németeknek

A német má­sod­osz­tályba sem kell Dzs­u­dzsák Ba­lázs, leg­alábbis azok után, hogy meg­hall­gat­ták fi­ze­tési igé­nyét.

Dzsudzsák szerződése a Vidi sikerén múlhat

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidit.

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Habár Dzs­u­dzsák sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata.

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata.

Ezt látni kell, így bulizik Dzsudzsák Balázs

Ezt látni kell, így bulizik Dzsudzsák Balázs

Egye­lőre a Ba­la­to­non pihen.

Egye­lőre a Ba­la­to­non pi­heni ki az előző sze­zon fá­ra­dal­mait a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Nem ho­zott sze­ren­csét.

Nem ho­zott sze­ren­csét a vá­lo­ga­tott sztárja a zöld-fe­hé­rek­nek. A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya méltó módon kö­szön­tötte imá­dott édes­any­ját.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya méltó módon kö­szön­tötte imá­dott édes­any­ját.

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés.

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés. Nagy bajba ke­rül­het a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mankó se­gít­sé­gé­vel hagyta el a fe­hér­orosz sta­di­ont.

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

Dzs­u­dzsák sé­rü­lés miatt nem ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

A 31 éves Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt nem ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban az auszt­rá­lok ellen.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Le­járt a szer­ző­dése.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól. Úgy fest, a bukik már tud­ják, hol foly­tatja.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Napok óta Ma­gyar­or­szá­gon van.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzs­u­dzsák Ba­lázs kar­ri­erje során elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen iga­zol­ható.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs kar­ri­erje során elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen iga­zol­ható.

Dzsudzsákot megütötték, botrányos végjáték

Dzsudzsákot megütötték, botrányos végjáték

Forr­tak az in­du­la­tok az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­nak va­sár­napi utolsó for­du­ló­já­ban.

Forr­tak az in­du­la­tok az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­nak va­sár­napi utolsó for­du­ló­já­ban.

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda.

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda, amely nye­ret­le­nül zárta az ázsiai Baj­no­kok Li­gá­ját.

Döntenie kell, Dzsudzsák elszalasztja a nagy lehetőséget?

Döntenie kell Dzsudzsáknak, vajon elszalasztja a nagy lehetőséget?

Na­po­kon belül kez­dő­dik a tár­gya­lás.

Fon­tos meg­be­szé­lés vár az al-Vahda lab­da­rú­gó­jára. Na­po­kon belül a jö­vő­jé­ről tár­gyal majd az arab csa­pat­tal.

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ha­za­tért az ün­ne­pekre.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

A kez­dő­csa­pat tagja volt a 31 éves já­té­kos. A szél­sőt a 82. perc­ben cse­rél­ték le.

A kez­dő­csa­pat tagja volt a 31 éves já­té­kos a vá­lo­ga­tott szü­net után. A szél­sőt a 82. perc­ben cse­rél­ték le.

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni.

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

In­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése a 31 éves já­té­kos­nak az al-Vah­dá­nál.

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa.

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Hó­na­pok óta téma Dzs­u­dzsák Ba­lázs ha­za­té­rése. Me­ne­dzsere re­a­gált a hí­rekre.

Hó­na­pok óta téma Dzs­u­dzsák Ba­lázs ha­za­té­rése. Me­ne­dzsere re­a­gált a hí­rekre.

Kapósak a magyar focisták, mindenki Dzsudzsákékat akarja

Kapósak a magyar focisták, mindenki Dzsudzsákékat akarja

Gera hely­zete is szóba ke­rült.

Gera hely­zete is szóba ke­rült. Va­ló­szí­nű­leg még min­dig a 2016-os Eb-sze­rep­lés miatt vá­lo­gat­hat­nak a mi­e­ink az aján­la­tok kö­zött.

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het.

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki 2008-ban a PSV Eind­ho­ven­nél kezdte a kül­földi kar­ri­er­jét.

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Ge­ro­ges Le­ekens két hónap alatt meg­látta, mi a baj a fo­cis­tá­ink­kal. Sze­ren­csére van öt­lete a meg­ol­dásra.

Ge­ro­ges Le­ekens két hónap alatt meg­látta, mi a baj a fo­cis­tá­ink­kal. Sze­ren­csére van öt­lete a meg­ol­dásra.

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Jó hete volt Dzs­u­dzsák­nak.

Jó hete volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak. A Real Mad­rid meg­védte címét a klub-vb-n. Hor­vát sztár­ral fo­tóz­ko­dott Dzs­u­dzsák.

Micsoda fotó! Dzsudzsák találkozott a példaképével

Micsoda fotó! Dzsudzsák találkozott a példaképével

Nem min­den­napi ta­lál­ko­zás.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs Abu-Dza­bi­ban össze­fu­tott kar­ri­erje egyik meg­ha­tá­rozó sze­rep­lő­jé­vel.

Micsoda fotók, így ünnepelte a születésnapját Dzsudzsák Balázs

Micsoda fotók, így ünnepelte a születésnapját Dzsudzsák Balázs

Nagy tár­sa­ság­ban mu­la­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nagy tár­sa­ság­ban mu­la­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tott össze a por­tu­gál sztár­ral.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tott össze a por­tu­gál sztár­ral. A klub-vi­lág­baj­nok­ságra uta­zott el a Real Mad­rid.

Balhé fenyeget, Dzsudzsákot kioktatta a kapitány

Balhé fenyeget, Dzsudzsákot kioktatta a kapitány

Gyor­san ki­de­rült, hogy Georges Le­ekens va­ló­ban ke­mény és őszinte ember.

Gyor­san ki­de­rült, hogy Georges Le­ekens va­ló­ban ke­mény és őszinte ember.

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány? A nyá­ron jár le a szer­ző­dése az al-Vahda lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál.

Dzsudzsák kifakadt, elmondta a véleményét a kritikákról

Dzsudzsák kifakadt, elmondta a véleményét a kritikákról

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem olvas sem­mit a neki cím­zett bí­rá­la­tok­ból.

Dzsudzsákot támadják, nincs helye a válogatottban

Dzsudzsákot támadják, nincs helye a válogatottban

Egyre több éles kri­ti­ká­val il­le­tik.

Egyre több éles kri­ti­ká­val il­le­tik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt.

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzs­u­dzsák sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont pá­lyán volt.

Dzs­u­dzsák sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont pá­lyán volt.

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Ré­góta adós a jó já­ték­kal.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

Nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Lu­xem­burg­ban lép pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Lu­xem­burg­ban lép pá­lyára.

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya min­dent meg­tesz azért, hogy ne le­gyen na­gyobb a baj.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya min­dent meg­tesz azért, hogy ne le­gyen na­gyobb a baj.

Dzsudzsák szava dönthet Storck sorsáról

Dzsudzsák szava dönthet Storck sorsáról

Ked­den dön­te­nek a ka­pi­tány sor­sá­ról.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs és tár­sai vé­le­mé­nyén is múl­hat Bernd Storck sorsa. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak jö­vő­jé­ről ked­den dön­te­nek.

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Tel­jes a káosz a fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál.

Tel­jes a káosz a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen már a szur­ko­lók tün­tet­nek. Több jel utal a német mes­ter és Dzs­u­dzsák Ba­lázs vi­tá­jára.

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ékra fon­tos mér­kő­zés vár, a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása mé­re­tes lelki ter­het ka­pott.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ékra fon­tos mér­kő­zés vár ma este, a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása mé­re­tes lelki ter­het ka­pott az élet­től.

Évek óta randizgat Dzsudzsák és az orosz szépségkirálynő

Évek óta randizgat Dzsudzsák és az orosz szépségkirálynő

Ba­lázs moszk­vai csa­pat­tár­sá­nak fe­le­sége volt Vika. Szá­mos tró­fe­ája van már a fut­ball­vi­lág­ból.

Ba­lázs egy­kori moszk­vai csa­pat­tár­sá­nak fe­le­sége volt Vik­to­rija. Ma már ő a na­gyobb sztár. Szá­mos tró­fe­ája van már a fut­ball­vi­lág­ból.