CÍMKE: 'dzsudzsák balázs'

Ezt látni kell, így bulizik Dzsudzsák Balázs

Ezt látni kell, így bulizik Dzsudzsák Balázs

Egye­lőre a Ba­la­to­non pi­heni ki az előző sze­zon fá­ra­dal­mait a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Egye­lőre a Ba­la­to­non pi­heni ki az előző sze­zon fá­ra­dal­mait a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya méltó módon kö­szön­tötte imá­dott édes­any­ját.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya méltó módon kö­szön­tötte imá­dott édes­any­ját.

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

A 31 éves Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt nem ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban az auszt­rá­lok ellen.

Ijesztő fotó, mi lesz így a nyáron Dzsudzsák Balázzsal?

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés. Nagy bajba ke­rül­het a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés. Nagy bajba ke­rül­het a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Kül­földi aján­la­tokra vár.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs cá­folja, hogy Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatná a pá­lya­fu­tá­sát. A ma­gyar fo­cista kül­földi aján­la­tokra vár.

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Le­járt a szer­ző­dése.

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mankó se­gít­sé­gé­vel hagyta el a fe­hér­orosz sta­di­ont.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mankó se­gít­sé­gé­vel hagyta el a fe­hér­orosz sta­di­ont.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzs­u­dzsák Ba­lázs elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs kar­ri­erje során elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen iga­zol­ható.

Dzsudzsákot megütötték, botrányos végjáték

Dzsudzsákot megütötték, botrányos végjáték

Forr­tak az in­du­la­tok.

Forr­tak az in­du­la­tok az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­nak va­sár­napi utolsó for­du­ló­já­ban.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda, amely nye­ret­le­nül zárta az ázsiai Baj­no­kok Li­gá­ját.

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda, amely nye­ret­le­nül zárta az ázsiai Baj­no­kok Li­gá­ját.

Döntenie kell Dzsudzsáknak, vajon elszalasztja a nagy lehetőséget?

Döntenie kell Dzsudzsáknak, vajon elszalasztja a nagy lehetőséget?

Az al-Vahda já­té­ko­sá­nak a saját jö­vő­jé­ről kell tár­gyal­nia az arab csa­pat­tal.

Az al-Vahda já­té­ko­sá­nak a saját jö­vő­jé­ről kell tár­gyal­nia az arab csa­pat­tal. Mégis, ilyen aján­la­tot kap?

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ha­za­tért az ün­ne­pekre.

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

A kez­dő­csa­pat tagja volt.

A kez­dő­csa­pat tagja volt a 31 éves já­té­kos a vá­lo­ga­tott szü­net után. A szél­sőt a 82. perc­ben cse­rél­ték le.

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni.

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Hó­na­pok óta téma a ha­za­té­rés.

Hó­na­pok óta téma Dzs­u­dzsák Ba­lázs ha­za­té­rése. Me­ne­dzsere re­a­gált a hí­rekre.

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése a 31 éves já­té­kos­nak az al-Vah­dá­nál.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Erre még nem volt példa.

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

Kapósak a magyar focisták, mindenki Dzsudzsákékat akarja

Kapósak a magyar focisták, mindenki Dzsudzsákékat akarja

Gera hely­zete is szóba ke­rült. Még a 2016-os Eb-sze­rep­lés miatt vá­lo­gat­hat­nak a mi­e­ink az aján­la­tok kö­zött.

Gera hely­zete is szóba ke­rült. A 2016-os Eb-sze­rep­lés miatt vá­lo­gat­hat­nak a mi­e­ink az aján­la­tok kö­zött.

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Ge­ro­ges Le­ekens két hónap alatt meg­látta, mi a baj a fo­cis­tá­ink­kal. Sze­ren­csére van öt­lete a meg­ol­dásra.

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki 2008-ban a PSV Eind­ho­ven­nél kezdte a kül­földi kar­ri­er­jét.

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki 2008-ban a PSV Eind­ho­ven­nél kezdte a kül­földi kar­ri­er­jét.

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Jó hete volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak. A Real Mad­rid meg­védte címét a klub-vb-n.

Jó hete volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak. A Real Mad­rid meg­védte címét a klub-vb-n. Hor­vát sztár­ral fo­tóz­ko­dott Dzs­u­dzsák.

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

Ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tot­tak össze.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tott össze a por­tu­gál sztár­ral. A klub-vi­lág­baj­nok­ságra uta­zott el a Real Mad­rid.

Balhé fenyeget, Dzsudzsákot kioktatta a kapitány

Balhé fenyeget, Dzsudzsákot kioktatta a kapitány

Le­ekens va­ló­ban őszinte ember.

Gyor­san ki­de­rült, hogy Georges Le­ekens va­ló­ban ke­mény és őszinte ember.

Micsoda fotó! Dzsudzsák találkozott a példaképével

Micsoda fotó! Dzsudzsák találkozott a példaképével

Dzs­u­dzsák Ba­lázs Abu-Dza­bi­ban össze­fu­tott kar­ri­erje egyik meg­ha­tá­rozó sze­rep­lő­jé­vel.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs Abu-Dza­bi­ban össze­fu­tott kar­ri­erje egyik meg­ha­tá­rozó sze­rep­lő­jé­vel.

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány?

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány? A nyá­ron jár le a szer­ző­dése az al-Vahda lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál.

Dzsudzsákot támadják, nincs helye a válogatottban

Dzsudzsákot támadják, nincs helye a válogatottban

Egyre több éles kri­ti­ká­val il­le­tik.

Egyre több éles kri­ti­ká­val il­le­tik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont végig pá­lyán volt a klub­já­ban.

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Ré­góta adós a jó já­ték­kal.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya min­dent meg­tesz azért, hogy ne le­gyen na­gyobb a baj.

Dzsudzsák Balázs kikészült, nem látja a jövőt

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt.

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

Lu­xem­burg ellen ját­szik a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Lu­xem­burg­ban lép pá­lyára.

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

"El­ment a leg­na­gyobb har­cos!"

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ékra fon­tos mér­kő­zés vár ma este, a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása mé­re­tes lelki ter­het ka­pott az élet­től a Fe­röer-szi­ge­tek el­leni der­bire.

Évek óta randizgat Dzsudzsák és az orosz szépségkirálynő

Évek óta randizgat Dzsudzsák és az orosz szépségkirálynő

Vika gyűjti a fo­cista-tró­fe­á­kat.

Ba­lázs egy­kori moszk­vai csa­pat­tár­sá­nak fe­le­sége volt Vik­to­rija. Ma már ő a na­gyobb sztár. Szá­mos tró­fe­ája van már a fut­ball­vi­lág­ból.

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Tel­jes a káosz a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen már a szur­ko­lók tün­tet­nek.

Tel­jes a káosz a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen már a szur­ko­lók tün­tet­nek. Több jel utal a német mes­ter és Dzs­u­dzsák Ba­lázs vi­tá­jára.

Ezzel az orosz szépségkirálynővel vigasztalódik Dzsudzsi Palvin Barbi után!

Ezzel az orosz szépségkirálynővel vigasztalódik Dzsudzsi Palvin Barbi után!

Gyö­nyörű sző­ke­ség, nem is akár­mi­lyen ra­jon­gó­tá­bor­ral.

Gyö­nyörű sző­ke­ség, nem is akár­mi­lyen ra­jon­gó­tá­bor­ral.

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három évre bé­rel­het VIP-pá­holyt a Fradi-pá­lyán.

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Az egyik por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a Gro­u­pama Aré­ná­ról és a vár­ható han­gu­lat­ról.

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

A szép­ség­ki­rálynő a na­pok­ban Bu­da­pes­ten járt.

A szép­ség­ki­rálynő a na­pok­ban Bu­da­pes­ten járt. Csak nem vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya ked­véért?

Kitálalt a jóbarát, ezért sírta el magát Dzsudzsák

Kitálalt a jóbarát, ezért sírta el magát Dzsudzsák

Végre kap­tunk né­hány vá­laszt, immár ért­he­tőbb, hogy mi okozta a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nyá­nak könnyeit.

Végre kap­tunk né­hány vá­laszt, immár ért­he­tőbb, hogy mi okozta a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak könnyeit.

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az al-Vah­dá­ban.

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az al-Vah­dá­ban.

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Vissza­tér­het a Di­namo Moszk­vá­hoz?

Orosz­or­szági hírek sze­rint Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­tér­het ko­rábbi klub­já­hoz, a Di­namo Moszk­vá­hoz.

Hihetetlen, Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz igazolhat

Hihetetlen, Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz igazolhat

Dzs­u­dzsák tá­voz­hat.

Dzs­u­dzsák tá­voz­hat az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ből. Vissza­tér­het ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­nére a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja.

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­já­ban.

Vá­rat­lan té­má­ban posz­tolt a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Nagy a bol­dog­ság a fo­cista csa­lád­já­ban. Mi is jó egész­sé­get kí­vá­nunk!

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Dzs­u­dzsák­nak véget ért a pi­he­nés.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak véget ért a nyári pi­he­nés, csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz.

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

Divat lett be­le­rúgni a kül­föl­dön ját­szó ma­gyar já­té­ko­sokba.

A fo­cista me­nedzs­mentje sze­rint divat lett be­le­rúgni a kül­föl­dön ját­szó ma­gyar já­té­ko­sokba.

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Az Iron Lady még egy per­cet sem pi­hent a hazai vi­lág­baj­nok­ság óta, most Hol­lan­di­ába uta­zott.

Dárdai végre elárulta, mi a baj Dzsudzsákkal

Dárdai Pál végre elárulta, mi a baj Dzsudzsák Balázzsal

Ni­ko­lics­ról, Storck­ról és a fiai jö­vő­jé­ről is be­szélt a ma­gyar Bun­des­liga-edző.

Meg­van a vé­le­mé­nye. Ni­ko­lics Ne­man­já­ról, Bernd Storck­ról és a fiai jö­vő­jé­ről, sőt a ma­gyar foci nya­va­lyá­i­ról is be­szélt a ma­gyar Bun­des­liga-edző.

Árulkodó fotó került elő Palvin Barbiról és Dzsudzsák Balázsról

Árulkodó fotó került elő Palvin Barbiról és Dzsudzsákról

Nem egy­szeri ta­lál­ko­zás volt a VOLT fesz­ti­vá­lon, újra ta­lál­koz­tak. Tény­leg ala­kul köz­tük va­lami?

Nem egy­szeri ta­lál­ko­zás volt a VOLT fesz­ti­vá­lon, újra ta­lál­ko­zott a szu­per­mo­dell és a vá­lo­ga­tott fo­cista. Tény­leg ala­kul köz­tük va­lami?

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Me­lyik ma­gyar csa­pat jönne szóba?

Vajon mennyibe ke­rülne egy ma­gyar klub­nak a 30 éves fut­bal­lista? Hány csa­pa­tunk­nak lenne re­á­lis esé­lye meg­sze­rezni?

Palvin Barbi után szépségkirálynő? Így bulizott Dzsudzsák Budapesten

Palvin Barbi után szépségkirálynő? Így bulizott Dzsudzsák Budapesten

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tán­kat a sop­roni fesz­ti­vál után Bu­da­pes­ten is gyö­nyörű nők vet­ték körül.

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban. Sokba ke­rült az an­dor­rai ve­re­ség Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ék­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban. Sokba ke­rült az an­dor­rai ve­re­ség Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ék­nak. A nem­zeti csa­pat 24 he­lyet ron­tott.

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk sok min­dent tu­dott volna mon­dani.

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani.

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Dét­ári Lajos nem ker­telt az An­dor­rá­ban csú­fo­san le­égett vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról.

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Ki­há­moz­ható a csa­pat­ka­pi­tány mon­da­ta­i­ból: sok­kal több ve­szett el, mint az An­dorra el­leni meccs.