CÍMKE: 'dzsudzsák balázs'

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, bün­te­tést ka­pott.

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Sal­lai Ro­land leg­utóbb Dzs­u­dzsák Ba­lázs poszt­ján ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Sal­lai Ro­land leg­utóbb Dzs­u­dzsák Ba­lázs poszt­ján ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Dzsudzsák őszinte vallomása, ezért választotta az arabokat

Dzsudzsák őszinte vallomása, ezért választotta az arabokat

A fo­cista le­ve­let írt a szur­ko­lók­nak, azt mondja, ő min­dent meg­tett Eu­ró­páért.

A fo­cista le­ve­let írt a szur­ko­lók­nak, azt mondja, ő min­dent meg­tett Eu­ró­páért.

Csúnyán alázzák Dzsudzsákot a hollandok

Csúnyán alázzák Dzsudzsákot a hollandok, bepöccentek rá

A For­tuna Sit­tard szur­ko­lói is tisz­tá­ban van­nak vele, mi a fon­tos a ma­gyar fo­cis­tá­nak.

A For­tuna Sit­tard szur­ko­lói is tisz­tá­ban van­nak vele, mi a fon­tos a ma­gyar fo­cis­tá­nak.

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Úgy fest, véget ért a tör­té­net.

Úgy fest, véget ért a tör­té­net, Dzs­u­dzsák Ba­lázs végre be­je­lenti, me­lyik csa­pat­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Dzsudzsák válaszolt a Vidinek, kiderült, hol focizik a jövőben

Dzsudzsák válaszolt a Vidinek, kiderült, hol focizik a jövőben

Hetek óta ezt a dön­tést várta az or­szág. Vajon jól vá­lasz­tott a fo­cista?

Hetek óta ezt a dön­tést várta az or­szág. Vajon jól vá­lasz­tott a fo­cista?

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Egye­lőre annak el­le­nére sem ta­lált ma­gá­nak csa­pa­tot a 31 éves fo­cista, hogy nem kell érte át­iga­zo­lási díjat fi­zetni.

Van még remény? Dzsudzsák példát vehet Szalairól

Van még remény? Dzsudzsák példát vehet Szalairól

Re­me­kel a Hoffen­heim­ben Sza­lai.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs és Sza­lai Ádám klub­kar­ri­erje óri­ási kü­lönb­sé­get mutat. Kü­lö­nö­sen ezen a nyá­ron.

Váratlan fordulat, Dzsudzsák Balázs tízmilliókról mond le

Váratlan fordulat, Dzsudzsák Balázs tízmilliókról mond le

Úgy tűnik, az Eu­rópa-liga fő­tábla miatt mégis a Vidi lehet a kö­zép­pá­lyás.

Úgy tűnik, az Eu­rópa-liga fő­tábla miatt mégis a Vidi lehet a kö­zép­pá­lyás.

Bárki meglepődik? Ezért nem kell Dzsudzsák a németeknek

Bárki meglepődik? Ezért nem kell Dzsudzsák a németeknek

A német má­sod­osz­tályba sem kell Dzs­u­dzsák Ba­lázs.

A német má­sod­osz­tályba sem kell Dzs­u­dzsák Ba­lázs, leg­alábbis azok után, hogy meg­hall­gat­ták fi­ze­tési igé­nyét.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Habár Dzs­u­dzsák sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata.

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata.

Dárdainak már ingyen sem kell Dzsudzsák

Dárdainak már ingyen sem kell Dzsudzsák

A Her­tha tré­nere in­gyen vi­hetné a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

A Her­tha tré­nere, Dár­dai Pál in­gyen vi­hetné a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát, még­sem ér­dek­lő­dik iránta.

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Nem ho­zott sze­ren­csét a vá­lo­ga­tott sztárja a zöld-fe­hé­rek­nek. A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Ezt látni kell, így bulizik Dzsudzsák Balázs

Ezt látni kell, így bulizik Dzsudzsák Balázs

Egye­lőre a Ba­la­to­non pihen.

Egye­lőre a Ba­la­to­non pi­heni ki az előző sze­zon fá­ra­dal­mait a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya méltó módon kö­szön­tötte imá­dott édes­any­ját.

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Kül­földi aján­la­tokra vár.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs cá­folja, hogy Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatná a pá­lya­fu­tá­sát. A ma­gyar fo­cista kül­földi aján­la­tokra vár.

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

Dzs­u­dzsák sé­rü­lés miatt nem ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Dzs­u­dzsák sé­rü­lés miatt nem ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés.

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés. Nagy bajba ke­rül­het a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mankó se­gít­sé­gé­vel hagyta el a fe­hér­orosz sta­di­ont.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzs­u­dzsák Ba­lázs elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs kar­ri­erje során elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen iga­zol­ható.

Dzsudzsákot megütötték, botrányos végjáték

Dzsudzsákot megütötték, botrányos végjáték

Forr­tak az in­du­la­tok.

Forr­tak az in­du­la­tok az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­nak va­sár­napi utolsó for­du­ló­já­ban.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda, amely nye­ret­le­nül zárta az ázsiai Baj­no­kok Li­gá­ját.

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda, amely nye­ret­le­nül zárta az ázsiai Baj­no­kok Li­gá­ját.

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ha­za­tért az ün­ne­pekre.

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

A kez­dő­csa­pat tagja volt.

A kez­dő­csa­pat tagja volt a 31 éves já­té­kos a vá­lo­ga­tott szü­net után. A szél­sőt a 82. perc­ben cse­rél­ték le.

Döntenie kell Dzsudzsáknak, vajon elszalasztja a nagy lehetőséget?

Döntenie kell Dzsudzsáknak, vajon elszalasztja a nagy lehetőséget?

Fon­tos dön­tést kell hoz­nia az al-Vahda lab­da­rú­gó­já­nak.

Rövid időn belül egy igen fon­tos dön­tést kell meg­hoz­nia az al-Vahda lab­da­rú­gó­já­nak. A ma­gyar fo­cista ugyanis a saját jö­vő­jé­ről tár­gyal majd az arab csa­pat­tal. Vajon mennyire csá­bító aján­la­tot tesz­nek le neki az asz­talra?

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése a 31 éves já­té­kos­nak az al-Vah­dá­nál.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Erre még nem volt példa.

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Hó­na­pok óta téma a ha­za­té­rés.

Hó­na­pok óta téma Dzs­u­dzsák Ba­lázs ha­za­té­rése. Me­ne­dzsere re­a­gált a hí­rekre.

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Ge­ro­ges Le­ekens két hónap alatt meg­látta, mi a baj a fo­cis­tá­ink­kal. Sze­ren­csére van öt­lete a meg­ol­dásra.

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

Kapósak a magyar focisták, mindenki Dzsudzsákékat akarja

Kapósak a magyar focisták, mindenki Dzsudzsákékat akarja

Gera hely­zete is szóba ke­rült.

Gera hely­zete is szóba ke­rült. Va­ló­szí­nű­leg még min­dig a 2016-os Eb-sze­rep­lés miatt vá­lo­gat­hat­nak a mi­e­ink az aján­la­tok kö­zött.

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het.

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki 2008-ban a PSV Eind­ho­ven­nél kezdte a kül­földi kar­ri­er­jét.

Micsoda fotók, így ünnepelte a születésnapját Dzsudzsák Balázs

Micsoda fotók, így ünnepelte a születésnapját Dzsudzsák Balázs

Nagy tár­sa­ság­ban mu­la­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nagy tár­sa­ság­ban mu­la­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya 31. szü­le­tés­nap­ján.

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Ez igen, Dzsudzsák Balázs újabb világsztárral pózolt

Jó hete volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak. A Real Mad­rid meg­védte címét a klub-vb-n.

Jó hete volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak. A Real Mad­rid meg­védte címét a klub-vb-n. Hor­vát sztár­ral fo­tóz­ko­dott Dzs­u­dzsák.

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

Ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tot­tak össze.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tott össze a por­tu­gál sztár­ral. A klub-vi­lág­baj­nok­ságra uta­zott el a Real Mad­rid.

Balhé fenyeget, Dzsudzsákot kioktatta a kapitány

Balhé fenyeget, Dzsudzsákot kioktatta a kapitány

Le­ekens va­ló­ban őszinte ember.

Gyor­san ki­de­rült, hogy Georges Le­ekens va­ló­ban ke­mény és őszinte ember.

Micsoda fotó! Dzsudzsák találkozott a példaképével

Micsoda fotó! Dzsudzsák találkozott a példaképével

Dzs­u­dzsák Ba­lázs Abu-Dza­bi­ban össze­fu­tott kar­ri­erje egyik meg­ha­tá­rozó sze­rep­lő­jé­vel.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs Abu-Dza­bi­ban össze­fu­tott kar­ri­erje egyik meg­ha­tá­rozó sze­rep­lő­jé­vel.

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány?

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány? A nyá­ron jár le a szer­ző­dése je­len­legi csa­pa­tá­nál.

Dzsudzsákot támadják, nincs helye a válogatottban

Dzsudzsákot támadják, nincs helye a válogatottban

Egyre több éles kri­ti­ká­val il­le­tik.

Egyre több éles kri­ti­ká­val il­le­tik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont végig pá­lyán volt a klub­já­ban.

Dzsudzsák kifakadt, elmondta a véleményét a kritikákról

Dzsudzsák kifakadt, elmondta a véleményét a kritikákról

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem olvas sem­mit a bí­rá­la­tok­ból.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem olvas sem­mit a bí­rá­la­tok­ból. El­mon­dása sze­rint a szíve min­dig a nem­zeti csa­paté lesz.

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

A si­ke­res Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. Íme, az okok.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. Íme, az okok.

Dzsudzsák Balázs kikészült, nem látja a jövőt

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt.

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

Lu­xem­burg ellen ját­szik a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Lu­xem­burg­ban lép pá­lyára.

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya min­dent meg­tesz azért, hogy ne le­gyen na­gyobb a baj.

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

"El­ment a leg­na­gyobb har­cos!"

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ékra fon­tos mér­kő­zés vár ma este, a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása mé­re­tes lelki ter­het ka­pott az élet­től a Fe­röer-szi­ge­tek el­leni der­bire.

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Dzsudzsák szava dönthet Storck sorsáról

Dzsudzsák szava dönthet Storck sorsáról

Ked­den dön­te­nek a ka­pi­tány sor­sá­ról.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs és tár­sai vé­le­mé­nyén is múl­hat Bernd Storck sorsa. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak jö­vő­jé­ről ked­den dön­te­nek.

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Tel­jes a káosz a fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál.

Tel­jes a káosz a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen már a szur­ko­lók tün­tet­nek. Több jel utal a német mes­ter és Dzs­u­dzsák Ba­lázs vi­tá­jára.

Évek óta randizgat Dzsudzsák és az orosz szépségkirálynő

Évek óta randizgat Dzsudzsák és az orosz szépségkirálynő

Ba­lázs moszk­vai csa­pat­tár­sá­nak fe­le­sége volt Vika. Szá­mos tró­fe­ája van már a fut­ball­vi­lág­ból.

Ba­lázs moszk­vai csa­pat­tár­sá­nak fe­le­sége volt Vika. Szá­mos tró­fe­ája van már a fut­ball­vi­lág­ból.

Ezzel az orosz szépségkirálynővel vigasztalódik Dzsudzsi Palvin Barbi után!

Ezzel az orosz szépségkirálynővel vigasztalódik Dzsudzsi Palvin Barbi után!

Gyö­nyörű sző­ke­ség, nem is akár­mi­lyen ra­jon­gó­tá­bor­ral.

Gyö­nyörű sző­ke­ség, nem is akár­mi­lyen ra­jon­gó­tá­bor­ral.

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három évre bé­rel­het VIP-pá­holyt a Fradi-pá­lyán.

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Az egyik por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a Gro­u­pama Aré­ná­ról és a vár­ható han­gu­lat­ról.

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

A szép­ség­ki­rálynő a na­pok­ban Bu­da­pes­ten járt.

A szép­ség­ki­rálynő a na­pok­ban Bu­da­pes­ten járt. Csak nem vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya ked­véért?

Kitálalt a jóbarát, ezért sírta el magát Dzsudzsák

Kitálalt a jóbarát, ezért sírta el magát Dzsudzsák

Végre kap­tunk né­hány vá­laszt, immár ért­he­tőbb, hogy mi okozta a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nyá­nak könnyeit.

Végre kap­tunk né­hány vá­laszt, immár ért­he­tőbb, hogy mi okozta a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak könnyeit.

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Vissza­tér­het a Di­namo Moszk­vá­hoz?

Orosz­or­szági hírek sze­rint Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­tér­het ko­rábbi klub­já­hoz, a Di­namo Moszk­vá­hoz.

Hihetetlen, Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz igazolhat

Hihetetlen, Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz igazolhat

Dzs­u­dzsák tá­voz­hat.

Dzs­u­dzsák tá­voz­hat az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ből. Vissza­tér­het ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­nére a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja.

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az al-Vah­dá­ban.

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az al-Vah­dá­ban.

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Vá­rat­lan té­má­ban posz­tolt a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Nagy a bol­dog­ság a fo­cista csa­lád­já­ban. Mi is jó egész­sé­get kí­vá­nunk!

Vá­rat­lan té­má­ban posz­tolt a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Nagy a bol­dog­ság a fo­cista csa­lád­já­ban. Mi is jó egész­sé­get kí­vá­nunk!

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

Divat lett be­le­rúgni a kül­föl­dön ját­szó ma­gyar já­té­ko­sokba.

A fo­cista me­nedzs­mentje sze­rint divat lett be­le­rúgni a kül­föl­dön ját­szó ma­gyar já­té­ko­sokba.

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Az Iron Lady még egy per­cet sem pi­hent a hazai vi­lág­baj­nok­ság óta, most Hol­lan­di­ába uta­zott.

Dárdai végre elárulta, mi a baj Dzsudzsákkal

Dárdai Pál végre elárulta, mi a baj Dzsudzsák Balázzsal

Ni­ko­lics­ról, Storck­ról és a fiai jö­vő­jé­ről is be­szélt a ma­gyar Bun­des­liga-edző.

Meg­van a vé­le­mé­nye. Ni­ko­lics Ne­man­já­ról, Bernd Storck­ról és a fiai jö­vő­jé­ről, sőt a ma­gyar foci nya­va­lyá­i­ról is be­szélt a ma­gyar Bun­des­liga-edző.

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Dzs­u­dzsák­nak véget ért a pi­he­nés.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak véget ért a nyári pi­he­nés, csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz.

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Me­lyik ma­gyar csa­pat jönne szóba?

Vajon mennyibe ke­rülne egy ma­gyar klub­nak a 30 éves fut­bal­lista? Hány csa­pa­tunk­nak lenne re­á­lis esé­lye meg­sze­rezni?

Árulkodó fotó került elő Palvin Barbiról és Dzsudzsák Balázsról

Árulkodó fotó került elő Palvin Barbiról és Dzsudzsákról

Nem egy­szeri ta­lál­ko­zás volt a VOLT fesz­ti­vá­lon, újra ta­lál­koz­tak. Tény­leg ala­kul köz­tük va­lami?

Nem egy­szeri ta­lál­ko­zás volt a VOLT fesz­ti­vá­lon, újra ta­lál­ko­zott a szu­per­mo­dell és a vá­lo­ga­tott fo­cista. Tény­leg ala­kul köz­tük va­lami?

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Az al-Vahda új fő­nöke el­árulta, mit vár együt­te­sé­től.

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban. Sokba ke­rült az an­dor­rai ve­re­ség Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ék­nak.

Palvin Barbi után szépségkirálynő? Így bulizott Dzsudzsák Pesten

Palvin Barbi után szépségkirálynő? Így bulizott Dzsudzsák Pesten

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tán­kat újra gyö­nyörű nők vet­ték körül.

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tán­kat a sop­roni fesz­ti­vál után Bu­da­pes­ten is gyö­nyörű nők vet­ték körül.

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk sok min­dent tu­dott volna mon­dani.

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani.

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Dét­ári Lajos nem ker­telt az An­dor­rá­ban csú­fo­san le­égett vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról.

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Ki­há­moz­ható a csa­pat­ka­pi­tány mon­da­ta­i­ból: sok­kal több ve­szett el, mint az An­dorra el­leni meccs.